tisdag 30 juni 2009

Tio röster om rättvist vårdval - sommarläsning för Filippa Reinfeldt

Stockholms eget vårdval hade tagit sig över Östersjön. När socialdemokraterna i landstinget igår hade vårdvalsmingel i Visby presenterades också en ny antologi med olika röster om "vårdvals-"reformen". Redan titeln är en viktig signal: "10 röster om rättvist vårdval" kan med trovärdighet tolkas som att arrangören socialdemokraterna gärna ser ett vårdval på plats men att det just ska uppfylla ett viktigt kriterie: att vara rättvist. Så är det inte idag.

Antalogin visar hur snett det kan slå och hur motsatt "rättvist" det kan gå om man gör först och tänker sen. Genom röster från olika delar av vården lyfts kritik fram men också - och kanske främst - konstruktiva förslag till hur vårdval faktiskt kan bli rättvisare.

Lasse Källström, Carema, uppskattar S-initiativet och bidrar gärna med erfarenheter från andra landsting där man har jobbat med vårdval. Carema uppskattar förstås både valet i sig och den möjlighet det finns till fler utförare. Carema gillar förstås etableringsfrihet och är inte rädda för att det ger en sned fördelning av vårdens resurser. Där har man en viktig reservation när man inte befarar över- och underetbleringar: ersättningssystem måste ta hänsyn till behov. I antalogin pekar på att många landsting valt en modell som heter ACG.

En kommentar till i Lasse Källströms inlägg är viktigt. Den som följt vårdvalsdebatten i landstinget, Stockholm, vet att oppositionen har upprepat detta många gånger:
"Vi menar också att en så pass omfattande reform som vårdval måste vara beständigt över tid och tåla evetuella politiska successioner"
Paul Erling, läkare, bidrar med ett brev till politikerna i landstinget. Han betonar att han 2006 stödde Alliansen, men har ändå stark kritik mot vårdvalet:
"För mig är det alldeles tydligt att vårdvalet prioriterar "lätta" patienter...
Ni hänvisar ofta till att detta har lett till ökad tillgänglighet. Det är självklart.." Vi tvingas ju ta emot tex en yngre person...som egentligen inte behöver annat än egenvård". "..:Ersättningssystemet spelar ut vårdcentralerna mot varandra. Det lönar sig bäst att ibland bedriva närmast oseriös verksamhet".
Andra röster upprepar viktiga erfarenheter om vårdvalet, inte sällan där varningar har funnits från opposition och personalgrupper sedan starten:

Bosse Burström
, professor och överläkare vid KI skriver att behovet av att resurser måste fördelas efter sjuklighet. Har man en patientsammansättning som har större vårdtyngd så måste resurser fördelas efter det.

PRO:s företrädare
berättar om en medlem som tog sig till vårdcentral med färdtjänst. Trots många olika problem och färdtjänstbehov tvingas patienter återkomma därför att vården inte går igenom fler "åkommor" åt gången.

VD:n för Pfizer AB, Nikolaj Sörensen, är i grunden positiv till vårdvalet men lyfter fram behovet av kvalitetsstyrning och tycker att regeringen måste ge tydliga regler om hur ersättningar ska betalas till vårdenheter.

Elisabeth Hammarstedt, Kommunal, pekar på att nyetableringar görs "där pengar finns. Bland de välmående i innerstaden. Inte där vårdbehoven finns". Hon pekar också på att landstinget måste ta tillvara alla yrkesgrupper. "..den borgerliga landstingsledningen...har en övertro på att allt måste utföras av läkare och sjuksköterskor". "Det är dags att återupprätta undersköterskornas status", menar hon.

Hasan Dölek, Turkiska riksförbundet, bidrar till analogin med rubriken "Se hela människan, inte bara enskilda symptom". Fler personal, bättre bemötande, fler personal än läkare för att utföra tex hälsokontroller, fler utbildade sjukvårdstolkar och behandling av "hela människan - fler diagnoser" vid samma besökstillfälle. Det är inslag i vården som Hasan gärna önskar.

Per Wändell, distriktsläkare i Hallunda, lyfter fram att boendesegregationen måste få effekter för resursfördelningen. Lagen säger faktiskt att den som har störst behov ska ha företräde. Han säger att det finns goda kunskaper om behoven men att vårdvalet innebar att resurser försvann från socioekonomiskt svaga områden och talar om en "omvänd Robin Hood-effekt.

Kristina Blommé, vice ordförande i Distriktssköterskeföreningen, kritiserar vårdvalet därför att det förebyggande arbetet och stöd till patieters egenvård har "ansetts som oväsentligt". Områdesansvaret är bort. I praktiken är nu ingen ansvarig för det förebyggande hälsoarbetet. Annars ligger hennes kritiska punkter på samma delar som andras: ersättningssystem som styr fel, många och korta besök där stöd till patienters egenvård inte ges ersättning.
"Patienter med de största behoven prioriteras inte, utan det är efterfrågan som styr. Inte minst personer med låg autonomi, personer med långvariga sjukdomar och psykiskt sjuka hamnar i kläm i vårdval Stockholm".
Vårdförbundet och Anna-Karin Eklund lyfter fram liknande synpunkter: fokus har varit på det medicinska men vården behöver fler kompetenser som också jobbar förebyggande.
"Det är viktigt att den offentligt finansierade vården uppfattas som rättvis och att resurserna fördelas efter behov. Så är det tyvärr inte idag".
Filippa Reinfeldt om andra sjukvårdspolitiker har all anledning att läsa antologin. Där finns mycket man borde ta hänsyn till innan man sjösätter något så viktigt som en reform för sjukvården.

Läs mer om vårdval Stockholm:
- DN;s repotage. DN om besöksutveckling.
- Sanna och Katrine intervjuar Filippa Reinfeldt i Korseld.
- Egna tidigare inlägg om
vårdvalet.
- Annat om vård
i Almedalen
- SvD: kvalitetsjämförelser.
Bloggar: Wemind, Ledarbloggen, Anders Utbult bloggar på Jytte Gutelands blogg, HBT-sossen,
Omvård.se

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Almedalen charmas av centerrörelse eller Maud?

Med mitt utifrånperspektiv på Almedalen borde allianssympatisörer känna oro. Efter gårdagens Björklund-utspel som något som handlade om sänkta löner för ungdomar är det idag centerpartiets tur att dominera. Risken är väl där att minnet också handlar om en sämre politik som slår mot ungas möjligheter. Inte minst brinner ju Olofsson för att försämra LAS, den "mentala blockeringen". Frågan är väl hur mycket framtid ett centerparti år 2009 har? Att morgonen inleddes med förslag från centerns framtid, CUF, om att slås ihop med folkpartiet antyder möjligen att krafterna börjar rinna ur.

Kanske har omvandlingen från ett parti med solid förankring på landsbygden till ett Stureplansanspassat parti utan egentlig chans att platsa i de nya kvarteren tagit för hårt? Visst, man finns på Twitter men är man tillräckligt moderna politiskt? Och är kontrasterna till dem man konkurrerar med -andra allianspartier- tillräckligt skarpa? Opinionsläget talar inte för det.

Skulle jag få frågan om vad jag tänker på när jag hör namnet "Maud Olofsson" så är det tre saker: dels hennes förmåga att alltid verka brinna för något. Självklart ett positivt drag. De två andra är mindre positiva: hennes närmast maniska fixering vid socialdemokrater som "onda". Och hennes fullständigt hämningslösa sätt att göra allt till en Centerpartiidé: exempelvis förra regeringens arbete med förnybart, träffar med USA:s energiminister som Mona Sahlin var på för att bygga samarbete - det är nu centerns egna hantverk om man lyssnar till Olofsson.

Just där, energi och miljöområdet, har ju centern bidragit tidigare. Visst finns det i center"rörelsen" en icke-Stureplans-variant som brinner för miljöfrågor. Hur de goda idéer som ibland kommer fram ska kunna genomföras med ett annars ganska miljöointresserat parti i toppen vete tusan.

Jag skrev om det för ett par år sen: Fanns Sverige innan centern blev regeringsparti? Hennes ivriga och energiska försök att göra Centerpartiet till det stora företagarpartiet har väl också gett tveksamma framgångar? Faktiskt röstade ju fler företagare på (s) än på Olofssons parti, till och med i EU-valet nyligen.

Minns lite av Björn Elmbrandts bok om Fälldin som berättar om när Tage Erlander hade fått updraget av partiet att, som han uttryckte det, "ta itu med Hedlund." Denne legendariske centerledare som fångade S-väljare. Det gjorde sannolikt ont i Erlander att få det uppdraget. Senare skulle Hedlund uttrycka sin besvikelse över att efterträdaren, Fälldin, "med tiden hade fått en alltför stark dragning åt höger". Då när Fälldin blev statsminister 1976, fick centerpartiet 24,08 procent. Nu kryper man strax över den spärr som avgör om man har en riksdagsplats eller inte . Vi får se vad dagens tal och utspel från Olofsson kommer att hjälpa eller stjälpa ett tynande bondeparti i en ny tid.

Läsvärt: DN-chatt med Maud Olofsson. C läge i opinionen. (DN), Centern och idéer om klimatåtgärder. (AB)

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Reinfeldt - större ledare än Palme och Obama?

Vissa påståenden eller uppfattningar får en att reagera mer än andra. Och märkliga ting verkar hända i Almedalen denna vecka. SvD-ledaren och ledarbloggen tar upp en Novus/Resuméundersökning. Det verkar som "folket" har uttalat sig om politiska ledare:
När svenska folket spontant ombeds nämna personer som står för riktigt bra politiskt ledarskap är det vanligaste svaret Fredrik Reinfeldt. Hans namn slår med råge tvåan, Olof Palme, och trean Barack Obama. Ärlighet, tydlighet och handlingskraft är några av de egenskaper som de svarande säger sig eftersöka.
Ola Örtengren citerar listan:
Topp fem ser ut så här:
1. Fredrik Reinfeldt (nämnd av 140 tillfrågade)
2. Olof Palme (100)
3. Barack Obama (78)
4. Carl Bildt (22)
5. Tage Erlander (21)
Jag vet inte om jag riktigt tror på Svd:s analys att ledarskapet mäts i frågan om fastighetsskatten. I så fall torde Reinfeldt placerats ganska långt ner på listan. Det sades ju före valet att den av många förhatliga men ändå ganska smarta skatt att betala välfärden skulle avskaffas. Så blev det inte. Det blev ett namnbyte.

Ledarskapet innebär nog mer än fastighetsskatter också i svensk politik. Att Reinfeldt toppar listan före Obama, Erlander och Palme förefaller ha en verklighetsförankring som brister. Kanske det mer handlar om nutid och nära än en mer noggrann granskning av prestationer. I stället finns ju mycket som talar för att Reinfeldts ledaregenskaper har brister:
* Hans parti har tappat i opinionen. Den allians som nu styr har inte majoriteten i de flesta av de mätningar som visas om väljarnas förtroende för politiken och partierna.

*Ärlighet är en av Reinfeldts stora fördelar. Möjligen just därför han hamnar överst därför att väljarna ser det karaktärsdraget som viktigast. Han har varit oerhört ärlig med att "de nya moderaterna" inte finns till av en förändrad tro på samhället. Det är ett valtaktiskt drag och förändringen mot det moderata samhället får ta lite tid." Att leda en politik man i grunden inte tror på är inget bra ledarskap.

* Ledarutmaningen i EU handlar mycket om klimatfrågorna. En statsminister som sitter där han sitter utan mandat från väljarna om klimatpolitiken, därför att M tyckte att frågorna var ointressanta så sent som i valet 2006. Samma parti dömdes ut av Naturskyddsföreningen före EU-valet.
Jag tror att det för de flesta är bortkastad till att i ett blogginlägg beskriva varför Erlander och Palme ligger i en helt annan nivå än Reinfeldt. Jag tror också att det inte behövs någon ytterligare argumentation om Obama.

Det närmaste halvåret kan statsministern förtjäna poäng på ledarskapslistorna. Det beror helt och full på hur han kommer att hantera ordförandeskapet. För EU:s och Sveriges väl hoppas jag att han sköter sitt uppdrag väl. Men att han skulle ha gjort såna prestationer som skulle motivera den placering på ledarskapslistorna som Almedalsundersökningen ger vid handen övergår mitt, i sammanhanget måhända begränsade, förstånd.


Fler bloggar: Barbros bostadsblogg, Tokmoderaten,
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Björklund dagen efter: lågt om lägre ungdomslöner men skolläxa till (S)

Det är dagen efter för Jan Björklund. Jag sitter med rejält mycket vatten mellan mig och Almedalen och noterar att bilden här av folkpartidagen inte handlar särskilt mycket om skolan. Även om det nämns som punkt ett i DN:s retoriska analys och i Stig-Björns analys. Gårdagens rapport som lärarförbundet presenterade där analys har gjorts av tre partiers skolpolitik bekräftar också att Fp har en särställning i skolfrågorna, en rejäl läxa (igen) för mitt eget parti.
Det finns förvisso förnyelsesteg som tas. Och visst kan man reagera över att stödet för Fp är mest bastant hos de äldsta väljarna, men ändå.


Björklund får bassning av DN:s retorikexpert: alldeles för mycket angrepp på oppositionen i talet, hela 16 stycken. Annars är det sänkta löner för ungdomar genom så kallade lärlingsplatser som når mångas öron. Att lägre löner redan finns i många avtal utan att vara något huvudförklaring till att jobb skapas hjälper inte som argument.

På ett sätt är det som Dag Klackenberg, Handelns arbetsgivare som i sig är positiv till Björklund förslag, i dag säger om LAS i DNs papperstidning: att tro på LAS-försämringar som en väg till fler jobb är mer mentalt än verkligt effektivt förslag.

Bilden i de stora stockholmsmorgontidningarna är inte Björklund. Det är det rödgröna utspelet om fastighetsskatten, den där som ska vara avskaffad men som bara bytt namn. SVD tar upp (s) kamp för att nå storstadsväljare. Reinfeldts möte med Gordon Brown och förberedelserna inför EU-ordförandeskapet tar mycket mer plats än Björklund. Ungdomsförbundens kritik mot allianspartierna för oerhört svaga insatser i debatten om integritetsfrågor slår ut Björklund i Svd.

Egentligen borde väl ett parti dagen efter sin "egen almedalsdag" sprudla av energi och framtidshopp. Möjligen sker det i folkpartiet utan att jag själv kan se eller höra det över Östersjöns vattenyta. Däremot läser jag Expressens artikel om Magnus Anderssons drömmar att bli ett med Björklunds folkparti. I sig ingen som blir förvånad. Det centerparti som tog ansvar för Sverige och som hade statsministerposten en tid har skakat av det sista av sitt gamla skinn och flytt in till Stockholms mer nöjestäta kvarter kring Stureplan. Då ser jag också på Makthavare.se att CUF vill att centern tar ordförandeposten i det sammanslagna C/Fp.
Hej då, Björklund?


Fler bloggar:
- Sammanställning av progressiva blogginlägg: S-buzz
Rasmus Lenefors, Hell-man, Kent Persson, Tomas Agdalen, Mona for president, Svensson, Rött hjärta, Martin Moberg, Ulricehamnsbloggen, Claes Krantz, Jan Andersson,

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

måndag 29 juni 2009

Björklund på djupdykning i sörjigt Östersjövatten

För väljarna blir Almedalen en viktig tillställning om det fortsätter som det har börjat. När de går bakom skärmen i vallokalen vill man ha fått svar om vad partierna tycker. När man sen gör valet är kontrasterna - skillnader i värderingar, färdriktning och sakfrågor - avgörande. Dagen borde ge de röd-gröna ett rejält förprång när man studerar vinnarna och förlorarna i de olika alternativen.

Idag presenterade folkpartiet förslag om sämre löner för unga. Samtidigt ordnade SSU ett seminarium om ungdomsarbeteslösheten. Lite senare var det de rödgröna som presenterade förslag som spekulerats om under dagen men som visade sig handla om rättvisare fastighetsskatt. (den finns fortfarande men borgarna bytte namn på den) Fredrik Reinfeldts grannar i Täby får betala lite mer samtidigt som bostadsrätter och hyresrätter blir av med alliansregeringens "flyttskatt". Boendekostnaderna kan hållas nere när skatten omfördelar från "vanligt folk" till de 30.000 tämligen välutrustade villor där de med ganska välfyllda bankkonton bor.

Det Björklund gör är att använda den sämsta uppställning argument man kan rota fram ur det gotländska gyttjan. Han, precis som arbetsgivarna, använder hotet om arbetslöshet för att driva igenom förslag som han och borgarna har lagt i åratal oavsett konjunktur. "Det är väl bättre med lägre löner än att gå arbetslös". Hans och Fredrik Reinfeldts regering har lovat fler jobb och minskat utanförskap. De nya siffrorna visar att nära 234.000 går arbetslösa vilket är 100.000 fler än förra året. Arbetslöshetens kostnader kommer att slå hårt på välfärden, också mot den skola som Björklund lär tala mycket om idag.

Jan Björklunds förslag hann knappt spridas förrän direktörerna i Svenskt näringsliv sprang ut och hyllade tankarna. Tydligare kan det knappast bli.Läs bloggar: Almedalen idag, Karin Berg, Mona for president, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Arvid Falk, Röda Malmö, Nina Drakfors, Claes Krantz, Jytte Guteland, Jytte Guteland2,
DN om fastighetsskatten,
Svd Almedalsbloggen om fastighetsskatten.
Aftonbladet om fastighetsskatten.
Aftonbladet om folkpartiets lönedumpning. Expressen om detsamma.
Riksdagens utredningstjänst beräknar s-v-mp-förslaget.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Linedance på Lida countryfestival och Boo brygga

En massa linedance blev det i helgen. Först ca 4 timmar effektivt på fredagskvällen och nästan det dubbla på lördagen: platsen var Lida i Botkyrka och countrygalan. Pia och jag i klädsamma hattar. Var jättebra musik, inte minst på lördagen. Dansandet blev väldigt mycket av samma sak. Inga danslistor utan anpassat till låtarna. Honky Tonk Stomp, Tush push, Jai de boogie, Chattahootchie. Och ett antal andra.
Söndag kväll var vi på Boo brygga, Nacka. Härlig plats men danser för mer invigna vilket är trist. Känns nästan som "nybörjare gör sig inget besvär".
Men trots det en härlig sommarkväll.


Uppsnappat vid Boo: Ska lära mig Amame och Get your feet down...till att börja med.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

En hemlighet avslöjas - och Almedalsvecka på allvar

Almedalen utifrån, dvs en högst personlig reflektion som görs mellan semesteraktiviteter och snabbtittar på nätet mest. Känns efter en stund som om Twitter ger bästa bilden, faktiskt.
Ser nu SvD:s sammanställning av dagens händelser. Bra!

Bilden från premiärdagen handlar förstås om Ohlytalet. Men också i form av att den positiva, rödgröna kickoff som jag hade hoppats på fick en törn av Miljöpartiets Valtersson vars utspel med regeringen förstås lyfts fram. Sorgligt. Även klimatseminariet med Gro, Margot och Mary blir belyst.

Måndagen i Almedalen
blir vad jag förstår skolfrågornas dag. Lärarförbundet startar dagen med att dela ut skriftliga omdömen till partierna. LR skriver på Brännpunkt tillsammans med Seco om skolan. Folkpartiledaren Jan Björklund ska tala och blir, utan uppmaning från Lärarförbundet, förstås mycket skola. Frågan är väl vad: kunskaper, lärande och utveckling för livet? Eller batong, förbud och militär disciplin hos de kunskapstörstande små liven? Och en nyckelfråga som JB borde besvara: hur kan din goda skola skapas med de försämrade resurser som din egen och regeringens politik innebär för kommunerna? Det hjälper inte med prat!

Vi får se ikväll. Björklund får annars god råd av sitt ungdomsförbund som i Aftonbladet har filat på ett tal. (kommenteras också här av Mona for presindent)

Wordle: fp tal förslag LUF
Ett ordmoln
kanske beskriver vad LUF gärna vill höra? Det känns främst vara inriktat som angrepp på Marita Ulvskog. I någon del engagerat men lite off från vad JB lär koncentrera sig på. LUF:s förslag till en ynka mening om arbetslösheten bland de unga är direkt dåligt. En mening om integritet lär också få Piratpartister att se möjligheter till liberala väljare. En mening:
"IT-politiken måste utvecklas och integritetspolitiken anpassas rimligare"
Bättre än så kan väl Björklund??

Ryktenas Almedalen når mig med något fragment. Ser att Svd;s ledarblogg spår att dagens pressutspel från de rödgröna blir om en ny pensionsreform. Samtidigt läser jag på HD:s "Ledarbloggen" att det handlar om ett skatteutspel. Jag tror att den ledaren har missat viktig information om de rödgrönas sätt att betala för investeringar och välfärd. Det är inte bara "rika" som medverkar med skatten. Den gäller de allra flesta. Ärlighet om finansiering är en hederssak som också borde gälla den borgerliga alliansen. Vad utspelet blir får visa sig kl 14.

Bostadspolitiken finns med i Almedalen, idag i form av debatt mellan partiernas ungdomsförbund. Ser på Barbros bostadsblogg att hyresgästerna verkar något uppgivna över de bostadspolitiska visionerna. Det finns sannerligen svar att ge från partierna på inte minst de ungas bostadsfrågor.

DN:s Henrik Brors ger en kort kommentar i Webb-Tv om det som hänt och det som händer. Hans första analys har jag bloggat om här. Han spår att klimatfrågan kommer att bli störst under veckan. Prognosen delar jag och bevisas väl inte minst av dess tyngd i seminarier och annat. S gör utspel om det svaga i regeringens klimatpolitik. Bra att påpeka. Men: ta den svaghet som väljare verkar se i den i grunden starka klimatpolitiken (S) som en lärdom. Det håller inte om förtroendet ligger så uselt lågt!!

Brors, Knutsson och andra i alla ära. Karin är i alla fall bäst. "Almedalen som firmafest för politiker och journalister." Som vanligt träffande även om hon kunde lagt till organisationsföreträdare, PR-gurus och andra lobbyister. De är flitigt förekommande på Gotland denna vecka. Ja, ett "jippo" är faktiskt den "handel" som görs med lobbyister kraft att påverka i form av Almedalsindex.

Ännu mer Almedalsläsning:

- DN:s Almedalsblogg,
- Ulf Bjereld, Makthavare.se om Björklund som utmanar Reinfeldt.
- Jonas Morian på Newsmill och Almedalen och sociala medier.
- Makthavare.se intervjuar Mats Knutsson om den politiska bevakningen
- A-bladet: Schyman sågar efterträdaren
- Bloggar: (Samlade på Knuff)
- Johan Westerholm, (Mitt i steget), Erik Laakso, Alliansfritt Sverige, (om ny tid för integritetsseminarie) Eva-Lena Jansson, om bla Svd-ledare om övervakningsstaten) Makthavare.se om dagens prisutdelning, "Årets politiska broilers".

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Förutseende politiska analyser är ack så tråkiga

Hade någon förväntat sig en politisk kommentar som ex DN:s Henriks Brors uttrycka att "Ohlys tal offensivt" eller Ohly stärkte det rödgröna samarbete". Nej, knappast. Rubriken på DN-analysen är helt förväntat det motsatta: "Ohly visar hur långt ifrån varandra de rödgröna står". I slutsatsen påstår Brors:
Men Vänsterpartiets öppning visar hur långt ifrån varandra de tre står när kompromissandet i de tunga frågorna ska börja.
Den som har läst Expressens artikel kan se ett mönster. Nu är det måhända något av en självklart strategi: ska man slå hål på de tre rödgröna samarbetspartierna så gör man det på Vänstern. Det går att ta H. Brors analys som ett kvitto på att Expressen har rätt i artikeln. Det blir inte mer rätt i sak för det.

De rödgröna har inte bara träffat viktiga uppgörelser inför 2010. Det är inte bara investeringsprogram för fler jobb och skolinvesteringar som man pratat ihop sig om. Tågturnéer och något utspel i Almedalen är inte heller begränsningen.

Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har tillsammans lagt 15 budgetar för Sverige i såväl goda som sämre tider. På punkt efter punkt har partierna år efter år gjord verklighet av sina politiska förslag. I viss grad förstås genom kompromisser så som anstår en koalition. Respekt för de olika åsikterna. Ta tillvara varandras styrkor. Det gemensamma programmet om hur Sverige borde utvecklas.

Jag ger Henrik Brors (bl.a. i ett tidigare blogginlägg) hundra procent helt rätt i den sista meningen: Dagens utspel som Miljöpartiets Mikaela Valtersson lyckades åstadkomma med regeringen "kom sällsynt olämpligt tidsmässigt när Socialdemokraternas Mona Sahlin ska visa upp en samlad oppositions­allians." Att påstå att "detta var den enda dagen" för ett utspel med alliansregeringen är bara löjligt och den som tror på det är djupt blåögd.

Jag är samtidigt helt övertygad om att Almedalen kommer att bli en viktig startpunkt för samarbetet. (eller fortsättning) Vad jag förstått så delas den önskan av väldigt många inom de tre partier som har goda chanser att överta regeringsmakten nästa år. Oavsett om det är trots, inte tack vare, enskildas sololirande vars syften man bara kan spekulera i.


Läsvärt: DN om V:s krisrecept. SVd om Ohlys tal. DN:s analys av Ohlys retorik.
Aftonbladet om Ohly-talet, Expressen om talet.

Bloggar:
Makthavare.se sätter betyg på Ohly.
Mona for president 1, 2, Alliansfritt Sveriges almedalsbloggande, Tvärdrag, Magnus Johansson,
Rasmus Lenefors, Jytte Guteland, Erik Laakso, Arvid Falk, Fredrik Axelsson, Dick Erixon, Röda Malmö,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag 28 juni 2009

Expressen, Sahlin och en chokladbit

Vi flög från Småland till Stockholm, Mona och jag. Nånstans under resan skulle det lilla flygbolaget vara trevliga mot passagerarna. Flygvärdinnan vandrade genom kabinen ständigt upprepande sitt erbjudande: "Toblerone?". Illa valt tillfälle!

Denna förbannade chockladbit, i sig en underbar sötsak, är fortarande källa till en ganska trist journalistik. Därmed trängs aktuell granskning ut. Det innebär att de som idag har makten, Reinfeldts regering, inte granskas i den omfattning som borde göras. Expressen och andra har fortfarande "sälj" i Tobleronen.

Mona for president
skriver också om detta. Bloggen får också artigt nog ett svar av tidningens Thomas Mattsson. Inget revolutionerande dock: bara ett tragiskt upprepande av att "vi gör visst" och sen åter ett försvar för att upprepa gamla nyheter bara det slår tillräckligt mot S och Sahlin. Jag bloggade tidigare under våren om något som verkade vara en positiv vändning. Expressens ledarredaktion berättade om ett samtal där man nästan kunde tolka det som lite skuldkänslor över att S alltid slås på och att alliansen kommer undan trots att det är de som har makten. Det var en alldeles för hastig slutsats. Expressen fortsätter som alltid.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag 27 juni 2009

"Almedalen - från Palmetal till ointressant PR-jippo"

"För den som vill gå en crash course i lobbying är det första steget givet: Boka hotellrum på Wisby Hotel i början av juli. Då arrangeras Almedalsveckan.."
Martin Borgs bok Propaganda tar sin utgångspunkt i det som startade som Olof Palmes årliga sommartal. Det är annat nu. Antalet aktiviteter, seminarier, deltagare och mediernas bevakning har exploderat. 1040 seminarier och 560 arrangörer. Där finns som i mycket en botten och en topp. Till bottenskrapet får räknas det som DN skriver om:

Politikerbloggen, som ägs av TV4, är i Almedalen för fjärde året i rad. Bloggen satsar främst på skvaller.

- Vi ska ha det bästa skvallret och bästa snackisarna i Almedalen. Man ska kunna gå in på morgonen och se vilka som var på Donners Brunn kvällen innan. Man ska få veta vem de gick hem med. Vårt mål är att alla som är i Almedalen ska finnas på bild, säger Niklas Svensson, chefredaktör på Politikerbloggen till DN.se.

Man kan (ha) och framför allt mista detta.

Dagens nyheter gör veckan till avstamp för bevakningen av valrörelsen 2010 och öppnar en säskild avdelning. För nog stämmer det att Almedalsveckan kommer att starta kampen om regeringsmakten i Sverige inför valet 2010.

Sett till seminariernas tema slår klimat- och miljöfrågorna ut det mesta. 151 av seminarierna tar upp detta. Passande nog presenterar Westander PR en undersökning om väljarnas förtroende för partierna i klimatfrågan. Här verkar något av en katastrof för (S) bli tydligt: att miljöpartierna har ett mastodont förtroende i klimatfrågan är kanske inte konstigt. Men att förtroendet för (s) ligger så uselt nära noll och dessutom efter (m) är en spark i skrevet på mitt eget parti som måste tas på mycket stort allvar. Det är inte klokt!

Politikerna i all ära: de som vill påverka detta celebra sällskap dominerar. Organisationer, företag och föreningar med de mest skiljda förväntningar på kommande beslut/icke-beslut. Eller som "bara" är där för att knyta kontakter som kan vara bra för framtiden. Att vara "frikostig med visitkorten" är en rekommendation från Martin Borgs som tillämpas av alla "Almedalingar".

De två tillfällen som jag har varit där har get en bild av veckans positiva delar men också det motsatta. Och inte sällan har kommentarer från politiskt aktiva varit att det börjar bli för mycket: dominans av PR-firmor och lobbygrupper som alla söker kontakt med samma politikergrupp. För mycket av "kotterier" mellan maktgrupper som egentligen borde hålla distans till varandra.

Att för en som finns i den "politiska sektorn" dricka för mycket öl med den och den politiska journalisten på det och det stället under Almedalsveckan kan vara personligt trevligt men kanske demokratiskt tveksamt. Hur påverkas nyhetsankarets rapportering om heta frågor om man samtidigt har en historia av mingel med den makt man ska granska? Oavsett det, som kanske till hör minusposterna, tycket jag att den tanke som finns och mycket av det som händer ändå ger politiken i Sverige en välbehövlig kick. Det är viktigt med dialog, personliga möten och samtal, seminarier för att lyfta frågor och annat som Almedalen erbjuder.


Piratpartiet ska satsa rejält även om det fortfarande är de sju riksdagspartierna som bygger upp veckan. Enligt DN sänder man 25 personer. Kanske ser man chansen att vända väljarstödet från 2-3 procent upp mot det dubbla i EU-valet. Och fortsätta jobbet för att integritetsfrågorna ska få plats i valrörelsen. Förhoppningsvis hakar S och andra på med konkreta förslag som stärker, inte minskar, integriteten för svenska folket.

Idag är det vänsterpartiet och Lars Ohlys dag. Men redan tidigt i gryningen har fokuset flyttats från partiets budskap till ett helt annat. Miljöpartiets Mikaela Waltersson som gör ett obegripligt utspel med regeringen.

Jag känner inte personen i fråga. För mig är Waltersson helt förknippad med uppgörelser med borgare, främst när det gäller friskolor och allra främst när det gäller den helt sanslöst fria etableringen. Vilka hennes egna bevekelsegrunder är att köra sitt eget race eller driver på internt för att Mp ska samarbeta med borgarna är väl skrivet i stjärnorna. Den personen har i alla fall inte kvalificerat sig för någon mer framträdande plats i en samarbetsregering som hennes eget race också kan kvadda.

Jag återkommer lite sporadiskt med sånt jag reagerar på - distansvis - från Almedalen. Kanske kan ändå vi som sitter på fastlandet bidra med perspektiv på rapporteringen på ett helt annat sätt en när man är mitt uppe i minglet runt omkring i Visby och dess restaurang och publiv. För sådant är det mycket av för många under Almedalsveckan.

Läsvärt om Almedalen Officiell hemsida.
Bloggar på
Knuff:
Promemorian med inlägg om Almedalskopplingar.
Läsvärda bloggar:
Makthavare.se, Mona for president, Kulturbloggen, Erik Laakso, Webbgerilla, DN:s Almedalsblogg, calendrella, Jinge, Arvid Falk, Röda Malmö, Erik Laakso 2, S-buzz,

Intressant: Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Alan Jackson 14 aug - biljetter klara

Så var biljetter bokade till 14 augusti. Alan Jackson på Sundbyholm, Eskilstuna. Yep! Stort!


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

fredag 26 juni 2009

En socialdemokrati som vinner också i Stockholmsregionen

För socialdemokratin väntar två viktiga uppgifter det kommande halvåret. Längre än så får nog inte jobbet ta. Sen väntar en lång valrörelse i skarpt läge. Det handlar först om att slutföra "efterarbetet" av valförlusten 2006. En process där också bakslaget i EU-valet måste vara ny utgångspunkt. Det handlar om samarbetet i den rödgröna "framtidsalliansen".

Båda uppdragen måste klaras. De påverkar (förhoppningsvis) varandra. Samarbetspartierna, framför allt Miljöpartiet, har på några områden mycket att lära det större och mer regeringserfarna partiet. Bara den nyttiga insikten är ett viktigt utvecklingssteg.

Sveriges största parti måste kunna berätta "storyn" om vad och vart man vill. Det ger också förutsättningar att vara tydlig efter de kompromisser som koalitioner alltid bygger på. Förnyelsebehovet har betonats sedan 2006 och utgångspunkten formulerades som att partiet fick "sparken" av väljarna". Underförstått: något måste göras. Frågan var vad? Mona Sahlins linjetal lade plattformen. Rådslag med hundratusentals deltagare har bidragit inom en rad politikområden. Detta ska och måste slutföras på kongressen i oktober/november. Sen är det utåt som gäller.

Stockholmsregionen vållar berättigad huvudvärk. För första gången kommer nästa års val handlar om att utse en riksdag med flest ledamöter från storstadslänen. Därför är S långsiktigt nedåtgående stöd i Stockholm en ren överlevnadsfråga att ta itu med. Niklas Nordström skriveri en tidigare krönika (juni-09)
Socialdemokratin är inte relevant för människor i medelklassen som bor i de större städerna....Den politik, den retorik, det bildspråk och de företrädare socialdemokratin valt når inte fram till stora grupper.
Niklas senare inlägg tar också fasta på SCB:s mätning i maj
SCB brukar alltid peka på rätt block som regeringsvinnare. Om det håller i sig skulle det innebära att det blir regeringsskifte nästa höst med en S-V-MP-regering som ledare för Sverige.
arbetarrörelsen måste göra upp ordentligt med sin självbild på Socialdemokraterna som det självklara statsbärande partiet med en stark organisation.
Några tunga socialdemokratiska kommunalpolitiker ger sina analyser och anger lösningar i AIP:s senaste nummer. (Svd hinner före detta inlägg med citat) Till deras bidrag finns också en sedvanligt lysande analys av Ann-Marie Lindgren. För att själv "förstöra" den med egen sammanfattning vill AML konkretisera det som sägs om "att bli modernare"
Sakpolitiskt är det snarast öppet mål för socialdemokratiskt färgade åtgärder. Idén att socialdemokratisk förnyelse måste handla om en sorts lättmoderat variant är överspelad av utvecklingen; det vi ska leta efter är de moderna varianterna av den klassiska blandekonomin.
I S-ledarnas svar finns efterlysning av tydligare visionen och mål. Socialdemokraterna måste kunna berätta berättelsen. Både sakpolitik och metoder tas upp, inte minst att partiet måste bli bättre på att kommunicera. Där ska möjligen Ann-Marie Lindgrens tanke ovan läsas. Det efterlyses ett parti som ser människors vardagsproblem, att en ny "approach" behövs och ett mer samlad S-budskap för hela regionen.

Det ligger mycket i det som Sigtunas "starke man" Anders Johansson säger i AIP-artikeln. Jag tolkar det så att det mer är bilden/kommunikationen av politiken som AJ är ute efter.
Vi måste ha en politik även för välutbildade, friska och framgångsrika och inte bara för outbildade, sjuka och arbetslösa.
Jag tittar lite på en värderingskartläggning som landstinget gjorde för något år sen. Folk är ganska positiva ändå till livet, framtiden och möjligheterna. Visst finns problem. De ser också medelklassen. Men ändå. Om människor med drömmar om framtiden och tro på sin egen kraft ska göra val: ställer man sig då bakom ett parti vars budskap upplevs som beröra några få, som negativt och kanske uppgivet? Om skillnaderna mellan partierna är helt utsuddade i de stora välfärdsfrågorna: väljer man då "a-kassepartiet" framför "jobbpolitikens parti"? (obs: bilden av - inte vad det faktiskt är) Egentligen är det Anders Johansson säger att gå tillbaka till socialdemokratins rötter: ett parti som talar generell välfärd som måste omfatta alla. En politik som måste ge utrymme för alla att växa, "sina bästa stämningars längtan".

Där har Manuel Ferrer en stor poäng i Svd-artikeln:
”Först och främst måste man bestämma sig – ska Stockholm styra riksbudskapet eller ska riksbudskapet styra Stockholmskampanjen.”

Eftersom Stockholm är landets viktigaste tillväxtregion,lutar Ferrer åt det första.

En socialdemokrati som, om det nu kan vara så, bygger upp budskapet på problem som människor upplever i bruksorter utanför storstadsregionerna kan möjligen upplevas som passé och icke-relevant för människor i Stockholmsregionen. Visst: Stockholm har utsatta områden där problemen i mångt och mycket är desamma och till och med svårare än i "avfolkningsbygder". Men socialdemokratin är faktiskt så avancerade i sin samhällsförankring att man klarar att berätta berättelsen som tar båda utgångspunkterna.

De förslag som de rödgröna har lagt om investeringar i jobb, utbildning, i välfärden och i andra satsningar är viktiga. De betalas också fullt ut. Det ger också den trovärdighet och regeringsduglighet som inte minst stockholmarna kräver. Motståndarna, exempelvis SvD:s ledarsida får häckla och döma ut bäst de vill. Jag tror inte de har gjort analysen fullt ut. Även väljare i stockholmsregionen ställer upp på skatter som modell för att betala välfärden. Om man vet att man få kvalitet för pengarna.


Jag tror att socialdemokratin måste klara av två saker samtidigt: att bli mer "högtravande" genom att kommunicera partiets vrede över brister i samhället, drömmar om något bättre, och visa ett ärligt engagemang för att nå dit. Samtidigt måste vi bli oerhört konkreta där former, systemförsvar eller kommunal byråkrati inte får vara utgångspunkten utan att lösa samhällsproblem. Kanske ligger en väg i att rensa ut mycket av den "svartsyn" som kan prägla en opposition. Människor söker framtidshopp, väger mot ett bättre liv och politiker som finns någonstans där vill man gärna se vid makten. Kanske ändå Lasse Stjernqvist har rätt: Gladast vinner.

Mer att läsa
:
- Katrine Kielos gästbloggar hos Morian.
- eget inlägg om partiets förnyelsearbete här, här, Samlade här.
- Ann-Marie Lindgren om de ideologiska utgångspunkterna.
- Maryam Yazdanfar,
inlägget "Skriet från Stockholm".
- Bloggar: Bengt Silfverstrand, En ny giv, Robert Noord 1, 2, HBT-sossen, HBT-sossen2, Mona for president, Roger Jönsson, Tankar från roten1, Tankar från roten, Peter Gustavsson,

Intressant
?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Linedance fredag, lördag, söndag bästa semesterstarten

Till mina favoriter hör Irländska danser. Denna dock inte inlärd ännu :)
Fredag och lördag är det Lida coutryfestival. Söndag dags för en av de mysigaste dansställena i skärgårdsmiljö vid Boo brygga. Garanterat fint väder (för annars blir det inställt)

TID 16.30 till 20: DANS UNDER BAR HIMMEL PÅ BOO BRYGGA - INGEMAR DJ MAGOO SPELAR VÅRA ÖNSKEDANSER - FIKAPAUS MED HEMBAKAT 18.00-18.30. FÖR VÄGBESKRIVNING SE ENIRO OCH SÖK BOO GÅRD SKOLA. FÖLJ SKYLT MOT BOO TRÄDGÅRD

Härlig semesterstart, alltså.


Fler linedancebloggar: Min favorit, Ilonas Linedanceblogg
West Mountain Line Dancers hemsida.
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om

torsdag 25 juni 2009

Michael Jackson död

Läste att Michael Jackson är död. Inte någon av mina största idoler men ändå en artist som har funnits "hela livet". Visst..han var ju fem år äldre än mig. Nu dyker han oftast upp i form av...Linedance...

Billy jean förstås...en dans som vår grupp i West mountain line dancers gärna kör till Poker face.

Tack för dina insatser till musikhistorien, MJ.


INtressantLäs även andra bloggares åsikter om , ,

Ett bakslag och ras för (m) när väljarna inser jobbluffen?

Nej, ingen skadeglädje. Det händer mycket och saker sker snabbt i politiken. Men kanske en förhoppning om att det inte är tillfälligheter som gör att moderaterna, bara några dagar innan partiledaren ska bli EU-ordförande, tappar 5,1 procent i Novus senaste mätning. Visst syns tydliga tecken på att EU-valrörelsen delvis sköljer över. Fp fram. Mp fram. Men jag hörde på Tv4:s nyheter att det förutom alliansväljare som byter från M till Fp också handlar om de nya som drabbas av arbetslösheten. Kanske börjar insikten glädjande nog sätta sig att Fredrik Reinfeldt - men även Jan Björklund och Maud Olofsson - är ansvariga för politiken i Sverige. De har makten.

Att Socialdemokraterna glädjande nog noterar 34,3 visar väl att det inte bara är automatiska effekter från EU-valet. Väljarna är, som jag brukar skriva, mycket förnuftiga. Man prövar politiken utifrån värderingar, utifrån den bild man har av partiet och prövar också de sakfrågor man känner att partiet gett svar på eller ibland inte gett svar på. I viktiga frågor för Sverige har socialdemokratin om inte hälften, om inte 40 så i alla fall 34 procent, efter en vår kantat av mediala svarta rubriker.

De rödgröna presenterade igår ett program för investeringar i jobb, utbildning, miljö och välfärd. Idag handlade förslagen om upprustningar av skolor och klimatsmart infrastruktur. Det hade förstås varit både rimligt och roligt om ökningen hade kommit som en effekt av det. Det är programmet värt men där får man sätta förhoppningarna till kommande mätningar.

När det gäller jobben har jag tidigare i inlägg sagt att jag tycker det tillhör de största sveken som gjorts i svensk inrikespolitik. Hela strategin flera år före valet 2006 var att sätta en bild av ett Sverige i massarbetslöshet och utanförskap som förvisso fanns men inte i närheten av vad man hävdade.

Detta skedde helt ogranskat av hela den svenska mediavärlden som i stället reste land och rike runt för att berätta rakt ut vad Reinfeldt ville att de skulle säga. Utan kritik. Utan granskning. Reinfeldt anställde Konjunkturinstitutets förre chef till Anders Borgs stab. En person som langat iväg pressmeddelanden om hur bra det gick för Sverige, hur jobben blev fler men som plötsligt satt i en regering som blivit vald därför att man bluffat om jobben. När man väl är valda på devisen "fler jobb - minskat utanförskap" - utan reservationer om internationella kriser, så kommer massarbetslösheten och utanförskapet på allvar. Då lägger sig den totala tystnaden om detta också.

Om moderaternas nedgång i opinionen beror på att svenska folket faktiskt lämnar alliansen därför att man genomskådar pratet och i stället ser effekterna så blir jag riktigt stolt över svenska väljare. Lena Mellin hävdar i och för sig att allians och de rödgröna är lika. Dagens mätning visar att väljarna inte upplever det så. Det behövs inga tidningsartiklar och kanske heller inte mina blogginlägg. De tänker själva!

Läsvärt på bloggar: Martin Moberg, Christer Nylander,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Piratpartiet blir gröna samtidigt som en dom fälls som förändrar Sveriges politiska landskap?

Piratpartiet kom in i Europaparlamentet av "egen kraft". Det fanns hos delar av väljarkåren en stark oro för integritetsfrågornas utveckling. Jag kan bara tala för mig själv: hade inte koll på den utveckling som faktiskt var på väg. För detta är jag säkert värd stort klander. I den senaste opinionsmätningen når Piratpartiet nästan över fyraprocentsspärren.

I dag meddelas att partiet tar plats i EU-parlamentets gröna grupp. Man gör det med reservationen att
det är samma grupp som svenska Miljöpartiet sitter i, men utan en lika tydlig vänster-högerprofil som svenska Miljöpartiet. Jag kan tänka mig varför man gör reservationen.

Dagens dom från Solna tingsrätt, som avgjordes enligt IPRED, kan förändra det politiska landskapet. Den torde göra att de framgångsfaktorer som tog Pp till EU-parlamentet förstärks. Den lyfter säkert upp debatten om privatspanare. Det återuppväcker säkert diskussionerna om hur samhället kan avdela ganska mycket polisresurser till jakt på fildelare. "En skam för rättsväsendet", säger Rick Falkvinge. Ephone tvingas lämna ut IP-nummer för att fem bokförlag ska kunna agera mot olaglig nedladdning. Jag läser i Svd om uttalande från chefsrådmannen:

Fortfarande finns alltså möjligheten att inget upphovsrättsbrott har skett när ljudböckerna har laddats ned, påpekar Mats Jender.

- Rent teoretiskt kan det vara lagliga uppgifter. Det finns utrymme för ett visst tvivel, säger han
Det är förstås otänkbart att PP har beställt domen men det är inget snack om att det ger mycket starka argument och fart på partiet inför nästa år val. Och säkert redan nu för partiets företrädare i EU-parlamentet.

Det arbete som är igång inom S för att driva debatten om integritetsfrågor har fått namnet Sossar mot storebror. Dagens dom ger måhända en energikick i det arbetet också.

Mer att läsa:
- SvD, Aftonbladet, Ekot,
- Bloggar: Otyg, Juristen funderar, Henrik Alexandersson,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det finns betydligt bättre vårdval än Stockholms

Vårdval Stockholm fortsätter att vara en belastning för alliansen och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt. I det nummer av Dagens medicin som trillade ner i brevlådan i går finns tre artiklar som på olika sätt lyfter fram mer kritik.

* I västra Götaland ska vårdval dra igång. Regler har satts upp om att reklamkampanjer inte hör hemma i det spelet. Redan nu bryts dessa regler. I Stockholm har frågan varit uppe i landstinget efter att Carema delat ut erbjudanden till hushåll i Skärholmen: "En hälsocheck på 250 kr om du listar dig hos oss". Stockholms landstingsledning tycker däremot inte att reklamkampanjer är något problem. Det svarade moderaten Marie Ljungberg Schött vid landstingsmötet i april.


* De flesta av 14 landsting som är på väg att införa vårdvalsmodeller sågar vårdvalet enligt modellen i Stockholm. Det skiver Dagens medicin. I stället är det, precis som oppositionen i Stockholm lyfte fram före beslutet om vårdval, Hallandsmodellen som andra landsting vill "härma". Även Skånes modell är intressant för många.

Tjänstemän i Kalmar som håller på med system säger om vårdvalet: "
Absolut inte åt Stockholmshållet. Vi vill behålla våra familjecentraler och ger därför verksamheterna ett bredare uppdrag än det i Stockholm.
När det ersättningar är det Skåne som är förebild. Anledningen leder också till argument som oppositionen i Stockholm har tjatat om allt sedan första förslagen dök upp. Kalmar vill som Skåne ha en modell som mycket bättre än i Stockholm tar hänsyn till diagnos. Från Jämtland kommer det klara budskapet angående modell: "Allt utom Stockholm".

Filippa Reinfeldt uttalar sig och "medger att den egna vårdvalsmodellen inte har hittat sin form".
"Vi har inte landat rätt till hundra procent. Det ända vi till hundra procent vet är att vi inte har gjort det"
* I DM nämns också kritik från Svensk förening för allmänmedicin som varnar för ersättningssystem som stimulerar vården att ta emot många enkla, gärna friska patienter. Annika Eklund-Grönberg som är ordförande i föreningen säger:
Men om man som i exempelvis Vårdval Stockholm sätter stort fokus på antal patientbesök kan det driva vården i en riktning som drabbar de äldre och sjukare.
Det är som om jag har hört varningarna förr. Många gånger.

Läs mer:
- DN om vårdval Stockholms
risker.
- DN om fler
patientbesök.
- Ab om bonusar i vården.
- Helle Klein, Ab, om drive-in-vården.
- Eget
inlägg om drive- in-vård.
- DN-artikel om S-rapport ang vårdvalets effekter.
- Bloggar: Svensson,
Mitt i steget,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,