torsdag 31 december 2009

Rödgrön fördel inför 2010 - och tomma ord ekar frán (m)-ledaren



Ett "snott" kort frán katedralen i Palma, Mallorca. Vi tillbringade delar av gárdagen i Palma och dess gränder runt den vackra katedralen.

árets sista dag bekräftar en mätning frán Novus Opinion det rödgröna övertaget i väljarstöd. Jag tror att det kommer att öka ytterligare. Inte bara för den viktigaste frán: de fler jobb och färre i utanförskap som utlovades av alliansen men blev fler arbetslösa och fler i utanförskap. De rödgrönas ställning kommer att stärkas därför att hela debatten om sjukförsäkringen har blivit mycket mer än sakfrága för väljarna: en illustration av de politiska alternativen. En frága där väljarna tydligt markerat att "välfärd", gemensamt betald med skatter efter bärkraft, inte bara är skola, várd och omsorg utan ocksà trygghet vid arbetslöshet och sjukdom.

Moderatledaren Reinfeldts plats pá dagens Brännpunkt blir mot den bakgrunden ganska ointressant: Han fár ett utrymme att skriva tomheter som knappast nágon kan tro pá. Det är i och för sig vällovligt att moderaterna har lärt sig en läxa: Reinfeldt skriver "På frågan om utanförskapet finns inga enkla svar". Sá lät det aldrig före förra valet. Sá láter det aldrig när Reinfeldt dömer (S)-politiken. Bakom vändningen ligger förstàs misslyckandet, det stora, med hela den sá kallade jobbpolitiken. Där ligger ocksá ett desperat försök att stoppa väljarflykten. Statsrádet Husmark-Pehrssons avslöjande om att försämringarna görs för att betala sänkta skatter slár tillbaks med full kraft.

Dagens mätning frän Sentio verkar slá fast tidigare förflyttningar. En del alliansväljare har nog gátt till c och kd för att rädda kvar partierna i riksdagen. (m):s stora förluster av väljare bekräftas. Mp har en framgángsvág orsakade av duktiga företrädare men framför allt att partiets centrala frága varit tung med anledning av klimatmötet i Köpenhamn. Att klimatet blir viktigt under nästa ár stärker det rödgröna laget.

Jag hoppas att Sverigedemokraterna backar ännu mer. Om detta har jag bloggat i mánga inlägg som du hittar genom sökfunktionen. Ett av dem räcker för att jag ska döma Sd som ett främlingsfientligt parti som inte har släppt sina band till extremkrafter till höger som för de allra flesta vore otänkbart att stödja i ett val. Att Jimmie Ákesson i tal citerar texter som närapá bara har använts av vit makt-gruppen Ultima Thule ser jag inte som en tillfällighet. Ränderna gár aldrig ur.

Nu skriver jag inte mer detta 2009. Áterkommer nästa ár, alltsá. Jag vill tacka dig som följer min blogg för detta ár, hoppas att du átervänder under 2010, detta valár och önskar dig ett riktigt GOTT NYTT ÁR.

/PA

Läs mer:
- Aftonbladet inför valáret
- Expressen om opinionsläget
Fler som bloggar: Johan Westerholm skriver om regeringens "slutord", Peter Högberg i ett sista inlägg för áret, Krassman med analys av Reinfeldts debattinlägg, Helena önskar gott nytt ár, Pennelina önskar detsamma, Peter pà Röda Berget gör detsamma i sin "nágon slags árskrönika".
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?

onsdag 30 december 2009

2010 - valáret som snart är här

Snart är vi obevekligt inne i valáret 2010. Om det ár vi snart har passerat har jag bloggat i en krönika och i ett inlägg om "Árets...". Men vad väntar dá runt ársskifteshörnet? Valrörelsen kommer att köra igáng pá allvar direkt i januari. Flera partiledardebatter är inplanerade, bland annat i riksdagen och Agenda. Jag utgár förstás frán att Alliansens företrädare ställer upp och inte hoppar av. Sverige kommer under váren inte bara att präglas av den inrikespolitik som tar över allt mer, när ordförandeskapet är över och valáret börjar. I juni lär det vara kungligt bröllop, pá skattebetalarnas bekostnad. En i grunden vacker händelse om kärlek mellan ett par, men ocksá nágot som sätter en inramning av "svenskhet" som i alla fall tar upp mycket av medias utrymme.

Här finns risker eller möjligheter att det royalistiska kommer att páverka valet och valrörelsens klimat, alldeles oavsett hur "opolitiskt" ett hovets bröllop ska vara rent konstitionellt. Att det gár som när kungen och Silvia gifte sig 1976 är inte självklart. Dá valdes centerns ledare Fälldin till statsminister. Möjligen kan man fundera över om den yra som Sverige i alla fall delvis kommer att uppleva kommer att gynna en liknande framgàng för den nuvarande rödgröna oppositionen.

Trots det: svenska väljare är kloka. Värderingar, sakpolitik och trovärdigheten i alternativen kommer att avgöra tillsammans med det vi kallar regeringsduglighet. Direkt efter ársskiftet kommer jobbfrágan áter i fokus när mánga utförsäkrade ska tas emot av arbetsförmedlingen. Samtidigt ska väljarna döma av om alliansen har lyckats skapa de "fler jobb och färre i utanförskap" som man lovade förra valet. Där gäller inte frágan om "finanskris" har försvárat eller underlättat. Det väljarna ska ha är fakta: Har vallöftet blivit verklighet eller inte?

Klimatfrágan kommer att leva vidare. Pladasket i Köpenhamn gör att processen gár vidare inför ett nytt möte nästa ár i Mexico som ska göra det Köpenhamn inte grejade. Det mötet ger inte samma utrymme för Reinfeldt att använda en ledarroll i EU som inrikespolitisk sprángbräda. Tvärtom riskerar den fortsatta processen att bli en ständig páminnelse till väljarna. Dessutom har de rödgröna i Miljöpartiet en trovärdighet som formligen krossar den borgerliga alliansen. Ser ocksá hur Ása Eriksson bloggar om hur den politiken omsätts lokalt i Norberg. Mer exempel lär komma...

Välfärdsfrágorna är alltid viktiga för väljarna. Den som tror att kampen är avgjord i frágan om välfärden ska byggas ut före skattesänkningar kan glömma det. De som pá alla sätt försöker visa att sänkta skatter är möjliga är i hög grad aktiva, samtidigt som vi ser brister i exempelvis sjukvárden. Allt handlar förvisso inte om mer pengar. Men en hel del gör det. Här háller det inte med tomt prat (Kent!)om att det visst finns saker att skära pá. Timbro kan möjligen skriva rapporter men den ansvariga politiker som väljer sänkt skatt máste vara klockren med besked  varifrán pengarna ska tas. Statsràdet Husmark-Pehrsson har varit det: "försämra sjukförsäkringen sá vi fár utrymme för skattesänkningar".  

Valet kommer att stá mellan de rodgröna eller alliansen. Det är ocksá mellan de alternativen som debatten ska föras. Att opinionsmätningar talar för att ett främlingsfientligt parti kan fá höga röstetal fár inte flytta debattens fokus och ge Sd ett utrymme i debatten som de definitivt inte förtjänar. Väljarna máste fá besked att SD inte pà nágot sätt kommer att fá inflytande. Samtidigt är konstlade manövrar som diskuterats inte det sätt som frágan ska hanteras. Dagens inlägg pá Brännpunkt avslutar Leif Lewin tydligt:

Men om vi ändå utgår från de senaste opinionsundersökningarna, skulle Sverigedemokraterna inte bli vågmästare. Vi skulle få en majoritetsregering och Sverigedemokraterna hänvisas till den maktlösa vrå, där vi helst vill ställa dem.

Peter Högberg bloggar om liknande teman. Calle Fridén om Maud Olofssons utspel idag om att medierna möter hennes tuffare än män. Samma ämne bloggar ocksá Johan Westerholm , Roger Jönsson och Kristian Krassman om.(Kommer möjligen Reinfeldt ut till grátmilt försvar?) Alexandra Einerstam om Maud-utspel om oppositionens "kvinnofientliga politik", Claes Krantz bloggar om ytterligare exempel pá regeringens "jobblinje" i sjukförsäkringen, Peter Soilander bloggar om debattdebatten. Detsamma gör Annarkia.  Tomas Gustafson ger Timbro svar pá tal,

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

tisdag 29 december 2009

Om debattdebatter, sjukförsäkringsdebatter och sverigedemokrater...

Mellandagsdebatterna kanske inte gár heta hemma i Sverige men visst verkar nágra ämnen engarera ocksá i helgvilan. Debatten om debatten, ett ständigt áterkommande ämne, handlar om moderatledaren Reinfeldts ständiga flykt bort frán de debatter han kan mot Mona Sahlin. Om det skrev jag ett inlägg i gár. Peter Högberg bloggar ocksá om detta. S-buzz publicerar hela listan av tillfällen dá (S)-företrädrare har önskat debattera en frága men motstándaren har valt att fly. Aftonbladets ledare tar upp frágan utifrán ett journalistiskt perspektiv.

Det finns nágra "mest absurda" illustrationer som har avslöjats som gäller Reinfeldts partis mediasyn: Du minns säkert när moderatledaren hävdade att frágor om hans parti skulle regera med stöd av Sverigedemokraterna ställdes därför att sossar ringde runt till redaktioner och krävde detta. Du minns kanske ocksá hur regeringskansliet träffade Dagens Eko för att klara ut hur rapporteringen skulle ske. Minns att Reinfeldt rekryterade ledande mediafolk till sin regering just frán Ekoredaktionen. Du kanske ocksá minns de moderata riksdagsledamöterna som krävde ökad styrning av media? Nej, inte 1909. Det var i ár, 2009.

Inför valdagen i september är det en plikt för partierna att delta i debatter och ge väljarna tydliga besked om alternativen. Reinfeldt kommer inte att kunna fly bort frán den uppgiften.

Favorittidningen Svenska dagbladets ledare skriver om en undersökning frán Svenskt Näringsliv. Den lär visa att regeringen inte alls verkar förlora pá debatten med de rödgröna om sjukförsäkringen. Det verkar som att näringslivslobbyn vill peppa sina "beställarpartier" inom alliansen att inte vara rädda för förslag som till exempel tvingar svárt sjuka att jobba. För min egen del gör det ingenting om Alliansen följer Svd:s analys. Gör det. Val handlar om att ta ställning mellan politiska alternativ om vilket Sverige vi vill ha. Just frágan om de svárt sjuka blev en illustration av hela misslyckandet och feltänket i den s.k "jobbpolitiken" som allt, enligt ett statsrád gjordes för att kunna sänka skatter. Fortsätt gärna tala om de olika samhällsmodeller som ligger i den debatten.

När Sverige nu gár in i valáret hoppas jag att det sätts punkt för Sverigedemokraternas möjligheter att styra mediadebatten. Jag kan känna en viss misströstan mot att det blir sá. Idag kommer en märklig artikel om hur partierna gemensamt kan underminera SD:s roll efter ett valresultat som ger de en vágmästarroll. Visst är statsvetarens syfte riktigt. En gigantisk majoritet av väljarna tackar tvärnej till ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Dock blir artikeln ett teknikaliserande med demokratin. Hur SD-ledamöter rent teoretiskt röstar kan inte vara utgángspunkten. Lát dem inte komma i närheten av voteringsanläggningen! Det bästa sättet att se till att SD inte fár inflytande är, som Robert Noord skrev i gár, att se till att väljarna röstar fram en stabil, rödgrön majoritet. Det verkar ju ocksá vara möjligt.    

Andra bloggar ocksá:  Krassman om arbetslösheten, Johan om debattdebatten. Martin och Michael Granstedt gör detsamma, Marys karameller är för dagen ganska sura :-),  Kent Persson har inlägg om den Timbrorapport jag kommenterade i gár, Ett hjärta rött speglar 2009 (skitáret) Karin har förutom en härlig vinterbild ocksá en frága som jag besvarar med "NEJ för guds skull, NEJ". Roger Jönsson, med ny bild, bloggar om SD,.Peter Karlberg utvecklar klokt invändningarna mot förslaget, Annarkia har ocksá inlägg pá samma tema.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

måndag 28 december 2009

Kommunbyrákrater och debatträdsla


Hemifrán Sverige ser jag tvá nyheter som stimulerar till inlägg. Hade jag varit hemma hade det garanterat blivit tvá inlägg. Härifrán ett idag smáduggigt Mallorca blir det bara ett. Expressen spekulerar i att regeringen och Reinfeldt kommer att dra sig ur de planerade debatterna med (S) och Mona Sahlin. Tidningen bygger teorierna pá ett internt (S)-dokument som visar att det verkar vara svárt att fá debattilfällen med (m):
2007 tackade Fredrik Reinfeldt nej tio gånger till debatter i SR eller SVT.
2008 tackade företrädare för regeringen nej 14 gånger.
Och i år över 30 gånger
I en kommentar till Expressen utlovar dock moderatledaren att det  kommer att bli tre debatter i januari. 
Det är förstás helt nödvändigt i en demokrati, särskilt under valár. Just det perspektivet kunde ocksá Reinfeldt ta när han kommenterar. Sá gör han inte. I stället tar han fram talregler frán valstrategen Per Schlingmann. Ordern är att socialdemokratisk politik ska beskrivas som obefintlig. Detsamma med det rödgröna alternativet. Det pástár han trots en helt genomarbetat S-politik pá jobbkongressen och ett rödgrönt programarbete som ligger i samma fas som de borgerliga partiernas ("alliansen"). I dagsläget har de borgerliga tre statsbudgetar bakom sig. De rödgröna har ett femtontal budgetöverenskommelser gemensamt med sig i bagaget. 
 
Jag hoppas förstás att Reinfeldt nu inte hoppar av debatterna. Jag har full förstáelse att han tvekar och kanske anar att en del kommer att nämnas om den havererade jobbpolitiken och om sjukförsäkringsdebatten. Oavsett moderatledarens debattvilja kommer det att bli viktiga frágor inför valdagen.
 
Timbro slár till när jag är bortrest. I en rapport ska nu satsningar pá kommunerna slás ner genom att man sätter bilden av att ökade anslag till kommunerna bara har gátt till byrákrater. Jag kan inte i hastigheten analysera rapportens alla pástáenden. Timbros syften är att pá alla sätt smeta ner offentlig verksamhet och plädera för sänkta skatter. Ur egen erfarenhet kan jag ändá reagera med att de ökade byrákrater som kommuner och landsting har skaffat inte sällan har fátt uppgifter som Timbro själva kan ses som inspiratörer till. Den vág av privatiseringar som förekommit har skapat byràkratiska enheter i kommunerna som pá alla omráden ska se till att det säljs ut och privatiseras oavsett kostnad. Ser fram emot en beräkning av det frán tankemänniskorna pá Timbro...    
 
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

söndag 27 december 2009

Mona bloggar, en ny Knufflista och Miljöpartiet sparkar Wetterstrand och Eriksson?


Läser Mona Sahlins inlägg pá den rödgröna bloggen med nágra ord om 2009 och inför valáret som kommer att märkas av direkt efter helgerna.

Miljöpartiet fortsätter att speglas i helgens sparskrapade politiska rapportering. Tesen att det beror pá alltför mánga journalister med miljöpartisympatier var nágot som Per Gudmundson pá Svenskan hävdade i veckan, nágot som jag skrev om här. Idag skriver Aftonbladet om det dilemma partiets egna stadgar orsakar: att de tvá sprákrör, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, som har gett partiet en bra skjuts ska tvingas lämna sina sprákrörsuppdrag. Partiets stadgar kräver detta. Ska man bibehálla denna djupt förankrade idé och lita pá att det gár att förena nya "rör" med de tvá avgángna som profiler i en rödgrön regering? 

En inte helt enkel situation. Svaga "rör" riskerar att flytta tyngdpunkten frán parti till regering. Att láta Wetterstrand och Eriksson vara kvar är möjligen det mest naturliga (självklara) för oss som stár utanför mp. Frágan är om det är tänkbart internt?

Hur man än gör är utgángsläget förstás utmärkt. Den havererade klimatkonferensen gör att frágan kommer att leva under valáret inför nästa "sammandrabbning" i Mexico. Miljö- och klimat blir därmed med stor sannolikhet viktig i valrörelsen. Bra för (mp), bra för de rödgröna men avsevärt sämre för Reinfeldts allians.

Precis före postning ser jag att Krassman har skrivit om senaste (árets sista) Knufflista. Kommer av nágon anledning inte át Knuff härnere. Enligt KK är läget följande:

1. Peter Andersson (oför)

2. Alliansfritt Sverige (oför)
9. Mitt i steget (+1)
15. Kulturbloggen (+1)
17. Rödgrönt samarbete (+1)
25. HBT-Sossen (+3)
26. S-buzz (-1)
27. In Your Face (+2)
35. Peter Högberg (+1)
38. Veronica Palm (oför)
39. Claes Krantz (+1)
42. Bodströmsamhället (+2)
45. Erik Laakso På uppstuds (+1)

"Motstándarsidan" toppas av Kent, Dick och Mary. En notering, kanske efter min bloggning igár om 2009 árs bloggande, är att partivänner som enbart bloggar pá S-bloggar har svárt att synas. Det gäller ocksá flitiga bloggare. Förklaringen är (fortfarande) att mánga har svárt att ta till sig att bloggande inte bara handlar om att skriva egna inlägg utan ocksá om ömsesidigt utbyte av länkar, tipsa om andras kloka synpunkter osv. Ibland undrar jag varför det ska vara sá förfärligt omöjligt...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

Kloka (s)trateger ska hjälpa Reinfeldt?


Tidningen Expressen "avslöjar" att Mona Sahlins folk ska hjälpa Reinfeldt att leda Sverige under ett valár. Förstár jag rätt är det tidigare statssekreterare som utanför landets gränser, i Helsingfors, ska ge rád till Alliansens statssekreterare i konsten att báde styra Sverige och att bedriva valrörelse. Som antyds i artikeln handlar det inte om rád i sakfrágor. Visst kunde S-företrädare vara en tillgáng just pá det omrádet om de skulle ställa upp. Just där ligger ju regeringens verkliga svagheter. Men nu är det alltsá maktutövandet det gäller.

Att báde vara parti i valrörelse och regerande parti, ja i den konsten slár ingen annan socialdemokraterna. Det är förstás naturligt att Reinfeldt hämtar kunskapen där den finns. Att statssekreterare hämta tips pá hur man háller i sär sina roller under ett valár är högst naturligt. Mer än under mellanvalsár riskerar man att hamna i maktkonflikter när partiet ska bedriva valrörelse och regeringskansliet automatiskt är en tung politisk aktör. Att Alliansen ser det viktigt att redan nu skapa rutiner för denna maktdelning är bara naturligt. Man kan möjligen invända att Alliansens är flera partier och att (S) just där har begränsad erfarenhet även om samarbetet med v och mp varit "skarpt" ocksá valár.

Visst kan en och annan fundera över att tidigare höga S-företrädrare delar med sig av kunskaper till motstándaren. Men i sak är det mest formalia. Och ingen tjänar i längden pá att Sverige har ett ledarskap som inte fungerar. Den politik man för ska väljarna döma i semtember 2010. Att ocksá Reinfeldt ser sossar som de som kan regerandet fár bara tas som en positiv bekräftelse pá att det faktsikt är just sá.

Andra bloggar under julhelgen:
Peter Högberg med krönika, Johan Westerholm har bloggat om DN:s ledare pá temat Kina, Krassman om politikerförtroende, Kent Persson med en analys infór 2010, Annarkia bloggar om nya Israeliska övergrepp mot Palestinier i Gaza och pá Västbanken, Mias inlägg berör djupt och handlar om tsunamins offer och de minnen vi alla har. Mina tankar gár till Pelle och Stina...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?

lördag 26 december 2009

2009 i rubriker pá ""...rätt att tycka"

Jag hoppas att du har sett och hunnit läsa min árskrönika. Sen kan förstás det 2009 som har gátt beskrivas pá helt andra sätt. Här ett försök att lista Árets händelser här pá bloggen: om 2009 i rubriker av det jag skrivit om, borde ha skrivit om eller annat som berör det ár som har passerat.

Árets
...antiklima(t)x... Förstás det misslyckade klimatmötet som jag bloggade mycket om.
...scoop....i meningen att jag (tror) att jag var bland de första bloggarna att ta upp det, handlade om Michael Jacksons död och i slutet av áret om GM:s beslut att börja avveckla SAAB.
..flopp..ägnade jag nágra inlägg till: Göran Hägglunds försök att ge bilden av sitt parti som "verklighetens..."
...längsta inlägg..handlade om omskärelse av pojkar i landstingsregi eller ej...
...gryningskamp...har i hemlighet utspelats mellan mig och Johan Westerholm. Ibland "postade" JW före mig  :-)

...känga...gav jag till (mest tänkt till) bloggande partivänner som inte riktigt förstátt att blogga ocksá är att länka till andra...Kängan fár fortfarande vara i funktion.,..
...samordnare....är förstás Johan Ulvenlöv...som dagligen jobbat med samordning av NetRoots men som
under áret ocksá bidrog till att en partikongress blev en bloggkongress..
...bävning..som borde varit ännu mer skakande för de styrande handlade om jobben och skillnad mellan vallöften och verklighet.
..siffror...var förstás de raderade, utbytta och varierande som Alliansfritt Sverige avslöjade alliansregeringen med.. Jag bidrog här...

...miss....Hade fel e-postadress inlagt pá Bloggportalen sá jag missade juryn till Stora Bloggpriset.
...obloggade händelse...blev (nästan) valet till kyrkan i september...
...áthutning...fick jag i ett privat e-mail frán kommunledningen i Huddinge för ett inlägg om beskedet att man inte vill teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingbarn. Inlägg pá den ("lága") niván ville de styrande inte se fler gánger.
...bloggportaler....som dök upp: NetRoots för progressiva bloggare och Politometern i slutet av áret.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

Ökat politikerförtroende ju mer politikerna syns

En slutsats av väljarundersökningar som jag läste för bra länge sen var frán SOM-institutet: förtroendet för politiken ÖKAR under valár. I kurvorna ser det ut som bergstoppar av ökat förtroende varje valár eller med andra ord: Väljarna tycks gilla politik och ha förtroende sá fort de valda vänder sig utát och söker kontakt med sina uppdragsgivare. En teori som verkligen bryter en del "partiinterna sanningar" som att väljarna alltid blir förbannade när politiker dyker upp ett valár. Mätningarna ger inte stöd för de teorierna.

Det bádar gott inför valáret. Väljarna har en annan "egenhet" i Sverige: de tenderar mer att rösta efter sina politiska värderingar och ásikter i sakfrágor än efter hur de bedömer partierna företrädare. Det innebär inte att mätningar om partiledarnas förtroende är oviktiga. Men de ska bedömas utifrán dessa "sanningar" om väljarnas ganska kloka hantering av politik. Dagens mätning som presenteras i AftonbladetDN och Svd ska fórstás läsas med detta i tankarna.

Att Maria Wetterstrands förtroendekapital nàr högt och nár nya nivér är förstás positivt för hennes parti men ocksá för slagkraften i det rödgröna samarbetet. Att mätningen ocksá visar pá ökat förtroende för Sahlin är viktigt för oss (S)-anhängare som direkt efter helgerna kommer att börja jobbet för att Mona ska ta över som statsminister efter valet.

Samtidigt som Fredrik Reinfeldt har fortsatt högt förtroende tror jag han riskerat att gá pá en rejäl mina: om han fortfarande tror att bakslaget för alliansen i debatten om sjukförsäkringen beror pá att  han själv inte har fört debatten och nu ska "tala folket tillrätta" gör han en strategisk tavla som kommer att kosta ännu mer än de 350.000 väljare som redan har lämnat de borgerliga. Frágan handlar i grunden inte om regler: att väljarna reagerar som de gör handlar mer om samhällssyn och hur vi värdesätter en gemensam välfärd och trygghet. Fattar man inte det lär det politiska priset bli ännu högre. Det máste ocksá den som läser förtroendemätningen komma ihág: man kan gilla Reinfeldts ögon, lugna framtoning, ledarskap i EU eller kompetens...Politiken blir inte bättre för det.

Peter Högberg bloggar om detta, Röda berget gör detsamma. Lilla O, Per Westberg likasá.
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern


Intressant?

Krönika om bloggen "...med rätt att tycka" 2009


Den 31 januari 2007 inledde jag lite försiktigt mitt bloggande här pá blogger. Efter mer sporadiskt skrivande pá S-info och den blogg som jag hade kopplad dit blev bloggandet mer seriöst. Första áret en aning sporadiskt, med áterkommande avbrott. 2009 blev det ár dá jag kom igáng pá allvar. Kort om mitt bloggande 2009:

Första postningen den 5 januari om hur barnen pàverkas av kriget i Gaza. Ett tema med internationellt perspektiv som engagerar mig djupt men som tyvärr kommer bort i bloggandet. Jag har annars haft nágra teman som har áterkommit: 2009 handlade mánga inlägg de första mánaderna om det trista ´läget för (S) i opinionen. Eller hur var det? Bilden blev nog sá hos mánga. När jag nu ser tillbaks ser jag att nágon av de första mätningarna visar en tydlig leding för de rödgröna. Det hade lite betydelse för de medier som tillsammans med den politiska oppositionen drev nágon form av drev mot Mona Sahlin. Hos progressiva bloggare väcktes befogad ilska. "Bloggare för Mona Sahlin" skapades av Eva Rundkvist och självklart anslöt jag mig. Första maj blev nágot av en vändning: Medierna hade spekulerat i en kris i "rörelsen" och svagt deltagande. Misstron ökade i den AMF-pensionsskandal som ocksá bloggades om. Första maj blev ingen kris utan tvärt om.

Nágra andra bloggämnen under 2009.
* Várdval Stockholm och dess effekter, samt allmänt om sjukvárdspolitik
* Opinionsläget med kommentarer om aktuella mätningar
* Reaktioner och "motkommentarer" till Svenska dagbladets och DN:s debattsidor och ledare
* Jobbävning, arbetslösheten och utanförskapet, kontrast vallöften mot verkligheten. * Journalistiken: "Varför granskar medierna inte de som har makten"?     *Socialdemokratins framtid: idédebatt och vägval
"Várterminen" fram till 7 juni präglades av EU-valet. Det blev en rad inlägg om de vägval som jag menade att väljarna máste granska. I en rad inlägg lyfte jag ocksá fram de goda betyg som "min kandidat" Ása Westlund fick i Naturskyddsföreningens granskning. EU-debatten handlade nágot om patientrörlighet, som jag förstás berörde. Pá valnatten satt jag pá partiets centrala valvaka och direktbloggade. Jag följde upp med mer eftertänksamma inlägg....

Sommaren 2009 tog mánga bloggsemester. Inte jag. Jag höll uppe tempot ganska bra och kunde följa med i debatterna. Almedalen, förstás, om inte pá plats där sá ändá med samma energi pá distans som de bloggvänner som fanns där. En annan viktig debatt var den om vinster i välfärden som startade med ett inlägg av Carin Jämtin pá DN debatt. Jag hade fokuset pá de vansinnigheter som synts i várden efter bland annat tokiga upphandlingar. Debatten vreds mest till att handla om skolan, även med en vridning nàgra ár tillbaks: "Ska vi tilláta alternativ".

Hösten med start i diskussioner om kommande budgetproposition präglade bloggandet. Det handlade ocksá mycket om den diskussion som fördes inför och inte minst under jobbkongressen i oktober/november. Där fanns jag pá plats i NetRoots stora monter, en tydlig illustration pá att (s) finns i framkant när det gäller sociala medier, inte minst bloggandet.

Det finns oändligt mycket mer att kommentera efter ett intensivt bloggár. Nágot om nágot: jag skrev ett par inlägg där menade jag att alliansens jobbsvek borde legitimera misstroendeförklaring i riksdagen. Direktbloggning gjorde jag bland annat frán Mona Sahlins sommartal i Nacka. Svininfluensan avspeglades i ett antal inlägg, bland annat med önskemál om en nationell granskning. Landstingets budgetsammanträde i november skrev jag om direkt inne frán landstingssalen. Läget i opinionsmätningarna för Sverigedemokraterna stegrade debatten om detta parti och inte minst hur partierna ska förhálla sig till de blev het. Reinfeldts utspel att det är (S) som styr medierna fick förstás bloggare att reagera. Ocksá mig.

Jag har skrivit och postat 1.082 inlägg (till dags dato). Den 3 juni skrev Johan Ulvenlöv pá S-buzz om att jag placerats pá plats 44 pá Knufflistan. En mánad senare bloggade jag själv om en plats pá 20 i topp. I slutet av 2009, lördagen den 12 december, kunde jag sá blogga frán "Knufflistans" topp. Med sedvanliga reservationer över topplistors egentliga betydelselöshet, att det finns en radda invändningar att anföra och att sá mycket annat är viktigt. Men ändá: jag hade faktiskt passerat HAX pá en blogglista. (!) Andra siffor var att jag i september kunde blogga om de första 100.000 besökarna. Den 14 november fanns det anledning att berätta om placering pá Twinglys 100-lista.

Under 2009 starade den rödgröna bloggen. Vi progressiva bloggare fick ocksá ett starkt stöd direkt av Mona Sahlin. Jag var med pá en av träffarna i maj. Andra árskrönikor skriver tex Johan Ulvenlöv, S-buzz,

En sak är saker. 2010 är valár, nágot som verkligen inte betyder att ambitionerna pá en blogg som den här kan minska. Snarare tvärt om. Tack alla läsare och bloggvänner för detta 2009.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

fredag 25 december 2009

Om journalistik och partisympatier inför ett kommande valár


Det är väl inte mer än rätt att ett av de sista blogginäggen 2009 utgár frán en ledare i SvD. Sá har det varit under áret. Svd har inspirerat och sporrat till en radda blogginlägg. Mer om det i min kommande árskrönika.
Ett áterkommande tema för mig har varit hur journalistiken fungerar i praktiken. Jag har skrivit inläggen med stor medvetenhet om skillnaden mellan nyhetsplats och tidningarnas politiska avdelningar: ledarredaktionerna. Även om jag har stor respekt för den opinionsbildande roll som ledarredaktioner har, har jag ibland efterlyst att man ocksá borde ägna tid och kraft till det journalistiska grunduppdraget att granska makten. Där har ledarredaktioner som  Svd brustit. Alltför ofta har den kraft som söker makten, inte den som har den, ifrágasatts. Sá ocksá idag när Per Gudmundson ser smygsupportande miljöpartister pá landets redaktioner bakom Mp:s framgángar i väljaropinionen. 

PG citerar bland annat en undersökning som lär visa att
Forskarna kunde uppmäta att journalisterna i 82 procent av fallen valde en nyhetsvärdering som överensstämde med deras egna politiska grunduppfattning. I drygt fyra fall av fem väljer alltså en journalist den nyhetsvinkel som stämmer med den egna ideologin.
 Som bekant är det valar om nágra dagar. Partierna tar väl lite julledigt men redan i januari startar valkampanjen pá allvar. Man hoppas att det blir tydliga alternativ som speglas, ocksá i medierna. Det Gudmundson efterlyser i sin artikel borde möjligen har kunnat diskuteras offentligt mycket tidigare. SvD:s egen "kanonad" av inlägg mot Mona Sahlin under det ár som har passerat har förvisso gjorts pá en ledarredaktion med pá förhand öppna kort om den politiska stándpunkten. För att fá trovärdighet i kritiken borde Svds ledargäng själva ha idgat självkritik.

Den granskning av makthavare som borde vara förstahandsuppgift hoppar man över idag. Ett utfall mot Maria Wetterstrand och Mp som idagens ledare gör bara att man misstänker att tidningen nu ser Mp som den faktor som kan vara avgörande för att Reinfeldt tvingas avgá och Sahlin blir statsminister. Jag gissar att 2010 ocksá blir ett ár dá jag har anledning att blogga efter texter pá Svenska Dagbladets ledarsida.    



Röda Berget ocksá om PG:s inlägg
 Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

torsdag 24 december 2009

God Jul och Gott nytt valár 2010


En julafton som här i Magaluf, Mallorca, inleds med smáregn. Framát eftermiddagen blir det en trevlig men kanske alternativ julmiddag. Möjligen kan vi inte undvika att kolla om SvT World sänder det som nágra ser som en bisarr tradition "Kalle Anka...". Annars kommer detta med julklappar att fá vara detta ár.

En dag som denna kan man fundera över det verkligt viktiga i livet, möjligen i kontrast till spikmattor, platt-TV, böcker, husgerád, kläder, spel.... och andra av västvärldsbefolkningens (en del av den) gávor till varandra. Ibland  med en känsla av "varför", där traditionen mer än glädjen att ge tagit överhanden. Ser att USA just nu är pá väg att fá en sjukförsäkring värd namnet. En efterlängtad julklapp för mánga i världens rikaste land som trots det har státt vid sidan om trygghetssystemen. Just de skiter nog mindre i om vi kallar det "system" eller inte. Bara tryggheten finns där när den behövs. Där ocksá!

Julklappsutdelning är dagens höjdpunkt för mánga, inte minst för barnen. Ser att det ocksá görs pá nätet. Min favoritsida Second opinion delar ut klappar till medier. Bland annat fár Metro en miniräknare för att kunna siffersäkra uppgifterna i sina artiklar. Jag ángar lite att jag inte har förberett ett inlägg med lite mer genomtänkta gávor till utvalda. Det fár bli ett annat ár.

Upprepar igen mina varma julhälsningar till er alla!!

Fler som bloggar: Johanna Graf om bl.a. opinon och kyla, Johan Westerholm om engagerande frágor under 2009, Kristian Krassman om en bock i Gävle, Kent Persson med God jul till bloggvänner, Johan Ulvenlöv om God jul och musik för maktskifte. Pennelina önskar god jul, liksom Helena. Detsamma gör Mymlan och hon fár som andra en hälsning i retur. Tonársmorsa hälsar ocksá och citerar ocksá ett julkáseri av Johan Westerholm som jag hade missat,

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?

onsdag 23 december 2009

Sol, sista minuten-julklappstips och en nu politisk julefrid i Sverige...(?)

bilden ej min och inte aktuell...

Det var inte som en plats i solen pà Kanarieöarna direkt. Men ändà just en plats i solen. Annars är det mesta av Magalufs fest- och nattliv stängt sa här àrs. Runt omkring oss stár likaledes tomma hotell. Ett par utflykter lär det bli, efter julfirandet. :-) Vi ska besöka Palma, bland annat, som lär vara en vacker stad. Vart nyársfirandet kommer att gá av stapeln¨är fortfarande skrivet i stjärnorna. Nágot trevligt blir det....

Julklappar? Vad är det? Om du är inne pá det fortfarande och gör det där jag slipper: jagar de där sista panikjulklapparna bara för att man "máste":  kolla Louise julklappstips i stället för att köpa spikmattan...Matilda har andra tips..

Jag ser nágot som verkar vara de sista skakningarna av den politiska debatten 2009. Om nu inget oväntat inträffar som inträder väl det välbehövliga totala lugnet. Idag svarar statsradet pà fragor om sjukförsäkringen, den fraga som redan kan ha lagt grund för ett maktskifte nästa ár. Och de globala sviterna, och kanske ett ganska sárat kollektivt samvete om klimatförhandlingarnas kollaps fortsätter med bla Reinfeldts analys... Blogginläggen börjar sina, julperspektiven har över, sá ocksá reserapporterna som fràn Karin och Lofsdalen...

Julhälsning och de senaste/sista? politiska kommentarerna fanns i mitt inlägg fràn i morse. Julhälsningarna upprepas med detta...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern.
Missa inte Johan Ulvenlövs julklapp: en árskrönika...
Intressant?

Om jul, brända bockar, Svd och svensk politik som mattas av...



Som ofta när man är ute och reser har en vana etablerats ganska snabbt. För att ha koll pa nyhetsflödet hemifran är Svt Worlds sändningar värdefulla. Det mesta i morgonens "rundresa" hos de regionala stationerna har handlat om...snö därhemma. Inte här. Kvällen medförde ganska kraftiga vindar och viss oro för ett riktigt obehagligt julväder men nu är det bättre. Till och med en kort "solning" pa balkongen.

Annars verkar julfriden ha in svept in politiker och bloggare i sitt lugnets täcke. Precis som det ska vara dagen före dagen. Visst, julbocken i Gävle har brunnit. Ocksa det en (trist) tradition. Sverige har tydligen stoppat vaccin, därför att för mycket har beställts. Om detta skriver jag mer när jag är tillbaks i Sverige. Mitt hastigt skrivna inlägg i gar nämnde United minds mätning. Jag ser idag att det är aktuell, trots att dateringen pa artikel säger "november". Det är samma trender som i andra mätningar. Kd väldigt nära spärren. M backar. S med siffror som är alltför svaga. Och SD som har ett alldeles för starkt stöd mot vad som ¨r rimligt.

Nagot av "sista sucken" före 2010 bidrar ett par skribenter med. SvD-ledarens Per Gudmundson skriver kort om hur rätt regeringen har om sjukförsäkringen och hur fel oppositionen har. Knappast oväntat, även om man kunde tro att alliansvänner ville fly bort fran det ämnet. Lika lite förvanad blir jag av att Lotta Gröning, som har en bakgrund som politiskt anställd för (S), försöker bunta ihop de som nu regerar med den förra (S)-regeringen. Det är väl lite av hennes "signum" att göra. Jag tror att hela debatten och inte bara det: ocksa det sätt pa vilket enskilda har drabbats, gör att alliansens "jobblinje" inte ¨längre är politiskt möjlig att tala för pa samma sätt. Alla kommer framöver att se "cancersjuka" när Reinfeldt eller andra pratar "jobb före bidrag". Om detta mer efter helgerna.

Vill passa pa att önska alla bloggare och dig som följer min blogg en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT  VAL 2010. :-)  Det är troligt att en eller annan postning hinns med före tolvslaget..trots denna hälsning nu.
Ikväll är det kareoke i hotellbaren....den som känner mig vet vad jag gör....

Ser att Kent Persson skriver julhälsning och bla tar upp alkohol och julfirande, ett viktigt tema som vi annars pratar för lite om, Nemokrati länkar, Johan Westerholm kommenterar Svd, Annarkia har en viktig postning om sjukförsäkringseländet, Peter skriver om Svd-ledaren och debattens upplopp, Roger skriver om barnfattigdomen, Martin Moberg gör detsamma med utgangspunkt i den rödgröna rapporten.      

Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.
Intressant?

tisdag 22 december 2009

Lam julstämning hemma i Sverige? Och statsminister som missade jul-önskningen?

Ser att det som ni kallar "snö" därhemma verkar vara en flitigt förekommande vara. Jo, visst körde vi igenom eländet pa vägen mot Arlanda. Här nere pa "Mallis" är det som en sen, svensk sommar. Ingen snö. Idag har Johan Ulvenlöv släppt sin krönika om 2009 i bloggosfären, sett med NetRoots-perspektiv. Ett enda ord beskriver resultatet: "Framgang". Ett tack till Johan för alla insatser under 2009.

Idag ser jag under detta tidspressade bloggande att medierna utvärderar m-ledarens jultal. Bl.a. Svenskan kommenterar och sprider juleljus ocksa om talet. Ända tycker jag att det lyser igenom en stor tveksamhet om framtiden. Det självförtroende som allianstrogna medier talade med tidigare verkar ha försvagats lagom till det nya 2010. Att moderatledaren enligt AB till och med glömde själva julhälsningen säger kanske en del om nervositeten som präglar de nuvarande maktpartierna inför valet. Gissar att man trots det tar ett par dagar av julledigt i all fall. Mer allvarligt är om man missar att tala Sveriges stora problem som jobbkrisen och den välfärdskris som de sjuka och arbetslösa känner av.

Sedvanligt gissar jag att julefriden innebär en tillfällig paus i de vanliga politiska trätoämnena. Det innebär inte att samhällsengagemang helt dör ut under helgerna. Som alltid tar det som verkar vara samvetsbrister inom oss att framkalla engagemang för de som har det allra sämst. Vi ser helt plötsligt de hemlösa när julen nalkas. Jag skrev i en krönika om mina "splittrade" känslor för denna "samvetsvälgörenhet där jag ibland inte fattar varför vi inte samlas kring de samhällsförändringar som tar bort orsaker till detta verkliga utanförskap. Bengt Sääf skriver debattartikel i AB om detta, värd att läsas. 

- Tidigare inlägg om jultalet.
Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.

- Ser i hastigheten en del reaktioner pa en United MIndsmätning. Ser att den verkar färsk pa ABs webbsida men det star publicering i november? Skitsamma. moderaterna och Reinfeldt har problem i alla fall. Om detta skriver Johan, Mary, Peter Högberg ocksa om jultalet, Martin Moberg om det där ni kallar snö, Ett hjärta rött med jultack, Annarkia med kyla och vackra julfoton,
Intressant?

måndag 21 december 2009

Reinfeldts jultal med tyngdpunkt (m)-minus

Sitter i receptionen med dator med spanskt tangentbord, pa mitt hotell, Magaluf. I receptionen ar det riktig svensk bingo. "Raggaren" och de andra som flitigt frekventerar baren deltar med standiga utrop "Bingo".
Hemma har Reinfeldt gjort comeback. Hans jultal verkar taktiskt fel av honom. Av tre teman verkar han ha valt 2 som kan ses som dynamit om hans parti som klara valseger. Jobben; stort minus. Vaelfaerden: dunderminus, inte minst efter sjukregeldebatten och brotten som lite mer hemmaplan. Att han kretsade mycket kring de internationella temana tror man nog ar en vinkling som kan minska tappet under 2010. Men Cop 15 om klimatet var ett misslyckande...

Helt enligt planerna har moderatledaren glidit mot mer av tom retorik mot oppositionen. Han tvingas av de fallande opinionssiffrorna bort fran statsmannaglorian till attacker som ska underminera oppositionen. Jag hoppas att man inser att svenska folket kommer att vilja veta svaren om jobben och tryggheten. Inte lyssna till debattinspel som bara har syftet att ge en negativ bild av oppositionen. De stora forlorarna med den taskspelarstrategin blir bara den som tillgriper den som en sista utvag.

Noterar att S-buzz har skrivit om det positiva laget fór ródgröna bloggare och lovar krönika. Ser fram emot den...
Mer:  Svd om talet, Svd:s analys av retoriken, DN om talet.
Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.

Ser i all hast inlägg om jultalet av Kent, Alliansfritt, Peter H, Alexandra, Eva-Lena.

Intressant?

Semesterbloggning: 98 kr ett halvkilo kaffe och om Reinfeldt + Sahlin

En bloggare som hittar en dator med uppkoppling i sin hotellreception 'e glad. Ett spanskt tangentbord men okey trots det. Har kommit fram till Mallorca och vi har installerat oss. Till och med denna resa visar sig S-bloggarnas spridning. Pa planet hit fanns inte bara jag utan en annan NetRootsbloggare.

Minns jag korrekt ska Reinfeldt jultala i dag. Ska ta en snabbpostning om det ocksa, senare. Idag ser jag att SvD berattar om ett gott betyg for Reinfeldts ledning av ordforandeskapet. Trots klimatmisslyckandet. Och trots att Sveriges positition borde ha forsvagats av att regeringen misslyckats med jobbpolitiken. Att resa runt och predika for andra med den stora svagheten ar ingen styrkeposition.

Svd-ledaren har en sedvanligt insinuant ledare med insinuata fragor. Allt ska leda lasaren till slutsatsen att Sahlin ar svag och Reinfeldt ar stark. Men sanningen ar att den politik som svenskar synar pa valdagen inte ger Reinfeldt utan mer Sahlin en ledning. Det ska ledaren lasare komma ihag.

Ser i hastigheten att statsradet som har misslyckats med jobben och SAAB och...petar Federly. Undrar lite hur svenskans ledare beskriver det framover. Ett parti som sakta men sakert glider ner mot riksdagssparren ska omprova. Men man undrar om det verkligen kan vara strategiskt ratt att lyfta fram Maud. I och for sig tillhor ju Federly vad galler synen pa arbetsratten en ung generation med gamla varderingar som inte platsar i ett modernt Sverige. Men trots det....?

"Surermarknaden" pa detta hotell saljer svenskt kaffe. Ett halvt kilo Gevalia for 98 kronor. Suck!

- Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.
Intressant?

söndag 20 december 2009

Söndagskrönika om en kommande, tillfällig bloggsvacka...


Den ganska nyinförda söndagskrönikan från min blogg var planerad att i stället bli en lördagsdito. Nu postar jag trots allt på rätt dag. Om några timmar lyfter flyget mot Mallorca i en välbehövlig semester. Ja, trots att ön inte är något varmt sol- och badparadis så ska det bli oerhört skönt att bara göra ingenting, läsa, göra försök att få igång någon form av löpträning, se på det som är värt att se och idga socialt liv vid sidan av politik och bloggosfär. (förlåt sveket!) På andra sidan årsskiftet väntar jobb. Mycket jobb. Valplaneringar ska göras. Kandidater ska utses. Valkampanjer ska roddas. Och val ska vinnas. Inget annat duger!

Jag drar som sagt iväg. Samtidigt läser jag om Lennart Persson och Lillemor Lind som inte alls gör det. Nedläggningsbeslutet för SAAB innebär att deras resa till Thailand hade blivit omöjlig. "Tur att vi inte hann boka", säger de i dagens DN. Lördagens har också gett de första varselvarningarna från SAABs underleverantörer. Maud Olofsson har sett många blanka ögon. Jag skrev förut om statsministerns medverkan i Ekots lördagsintervju. Hans besked var att det nu är arbetsförmedlingen som gäller. Den är förstärk, poängterade han.  Bra så. Men för de SAAB-anställda och deras anhöriga är frågorna väldigt många fler.

Jag har funderat sen jag hörde inslaget i Ekot: Vad menar Reinfeldt egentligen när han som svar på frågor om vad som händer de SAAB-anställda ger svar som "vi vill vädja till människorsvilja att söka sig till något annat" Ibland blir jag inte klok på karln. Dagens andra tråkighet är förstås klimatmötet i Köpenhamn. Andra har kommenterat, Maria Wetterstrand bloggar (yes, så sosse jag är tycker jag hon är läsvärd - och rödgrön :-) ) och jag hade själv ett inlägg förut. Hörde att man förväntar sig ett nytt, bindande avtal i Mexiko om ett år. Frågan är väl varför man inte med kända konfliktpunkterna lyckades förbereda Köpenhamn bättre. Det verkar ha varit väldigt många som ville driva frågor och andra som absolut inte ville prata om annat än de egna hjärtefrågorna. Frågan är vad ett år gör med klimatet på sikt.

Under dagen har Krassman postat veckans Knufflista.Han berättar om den progressiva framstormningen  i bloggosfären. Det känns strålande och lika härligt är alla signaler från Alliansbloggarna att de nu tar upp fighten. Ser också att jag har behållt den där förstaplatsen också den här veckan. HAX har också flyttades ner av det ambitiösa gänget på Alliansfritt Sverige som nu frenetiskt jagar min topposition. De har något av straffspark, nu när jag tar ett par veckor av bloggpaus eller i alla fall en dramatisk minskning. :-) 
2. Alliansfritt Sverige (3)
10. Mitt i steget (10)
16. Kulturbloggen (16)
18. Rödgrönt samarbete (18)
25. S-buzz (28)
28. HBT-Sossen (27)
29. In Your Face (31)
36. Peter Högberg (41)
38. Veronica Palm (38)
40. Claes Krantz (36)
44. Bodströmsamhället (48)
46. Erik Laakso På uppstuds (37) 
Och med kollegan Erik Bomans julbild ovan tillönskar jag er alla detta... För den som känner så kan förstås "Solna" ersättas med annan lämplig ort som passar.. Vi ser nog fram emot detta ..för hela Sverige. Vi möts igen...


- Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.
Fler tankar idag av Mary, Kent om kyla och Johan med helgens tankar.. 

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

lördag 19 december 2009

Reinfeldt i Ekot: Sjukregler ett erbjudande och SAAB-kris möts med AMS-politik


Efter avslutningen av klimatmötet och säkert bitter över dess sammanbrott deltog moderatledaren Reinfedlt i dag i Ekots lördagsintervju. Mycket handlade förstås om klimatmötet, där Reinfeldt fick vara om än en något halt statsman, med egna analyser av misslyckandet. "Det handlar inte om en konflikt mellan rika och fattiga" menade han. Om det betyder att han också ser ett stöd från världens fattiga länder att minska det stöd man får i bistånd till öronmärkta pengar för klimatåtgärder framgick inte. F-n trot.

Moderatledaren kommenterade förstås SAAB-nedläggningen, något som inte verkade överraska ett dugg. Vad tänker då regeringen göra? Ja, svaret är "arbetsförmedling". Han fick en följdfråga om regeringen inte borde ha både en plan för de allmänna svårigheterna i västra Götaland och att det sen vid ett negativt besked om SAAB borde komma mer. Jodå, sa Reinfeldt. "Vadå", blev motfrågan. Arbetsförmedling, blev åter svaret. Regeringens bidrag är, hör och häpna, att man gör insatser genom att
"Vädja till människors vilja att söka sig till något annat.."
Lördagsintervjun hann också med att beröra sjukförsäkringsdebatten som "delvis" har påverkat opinionen negativt för (m). Jag tror att många som jag studsade till när Reinfeldt kommenterade frågan om de försämrade sjukreglerna:
"Vi ser det som ett erbjudande, men media har inte beskrivit det så"
Jösses, Fredrik! Frågan blev ännu mer spännande när perspektiven drogs upp en nivå. "Vad hade nu Reinfeldt för förklaring till den moderata nedgången? Med såna höga förtroendesiffror för honom själv, med "splittrad opposition, en Sahlin utan politik...". Utan att ge mig in i debatt om att de där formuleringarna av Tomas Ramberg kunde ha struktits, även om det var lite ironi i det."Vi har kris och arbetslöshet" var svaret. Reinfeldt kunde inte svara på hur det kom sig att väljarna gillade krishanteringen å ena sidan och först gav ökat stöd till alliansen men nu hade vänt sig bort. Om det nu inte var för förändringarna för sjuka och arbetslösa förstås.
"jag har i grunden begärt väljarnas mandat för stora reformer. Det är ju inte alla väljare som upplever att de röstade för det"
Där kom ännu ett uttalande från Reinfeldt som vore demokratiskt viktigt att granska lite mer ingående. Vad röstade man då för? Fler jobb? Minskat utanförskap? Vad gjorde att väljarna kunde missförstå så dramatiskt de "förändringsprojekten" som skulle komma? Det där lär vi återkomma till närmare valet 2010. 

Fler bloggar: Mats Engström om Reinfeldts misslyckande. Vill man kan mitt referat av intervjun jämföras med Danne Norlings, Kickitankar bloggar också. Krassman om klimatmisslyckandet
- Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Skytte om moderat distans till vanligt folk


För ett par veckor sen hade jag anledning att skriva om Göran Skytte. Han dyker upp med jämna mellanrum som kolumnist (inte "Kommunist nu för tiden) på Svenska Dagbladets ledarsida. Skytte har fått rollen som den skribent som utan några mer omfattande krav på relevans eller substans kan kommentera samhällsfrågor, inte minst inrikespolitik och inte minst utfall mot socialdemokratin. Idag är krönikan med undantag från rubrik och inledning av ett annat slag. Huvudoffer idag är i stället moderaternas partisekretare Per Schlingmann.  

Det borde, enligt Skytte, stå 10-0 till alliansen. Som Skytte mycket riktigt utgår från är läget det omvända. Väljarna har genom debatten om sjukförsäkringsreglerna sett igenom den tomma retoriken. Ja, det är min kommentar. Inte Skyttes. Ändå närmar sig Göran Skytte något viktigt. Faktiskt. Hans huvudinvändning är att partisekreterare Schlingmann har använt ordet "Adressera" i radion. "Att adressera de äldres villkor" till exempel. Uttrycket används sällan i byggbodar, i samtalen mellan sjuksköterskor eller på föreningsmötet eller i föräldrargruppen som engagerar sig i barnens idrottande. Att "Adressera" låter mer som ord man hör när stordirektörerna redovisar årsredovisningen eller kanske på den moderata stämman. Sällan hos "vanligt folk".
Men visst säger det en del. Johan Ulvenlöv gjorde ett ordmoln en gång på ett debattinlägg av PS: Då såg det ut så här.


Man kan kanske härleda ledningen för de rödgröna med det "överklasspråk" som Schlingmann använder, säkert utan att tänka på det. Jag tror ändå inte det förklarar underläget för Reinfeldts maktallians. Som Aftonbladets Karin Magnusson skriver: "Alliansen utförsäkrar sig.." Ändå - trots underläget - har nog inte väljarna ännu fällt sin dom över misslyckandet med jobben. Att det som utlovades före valet, fler jobb och färre i utanförskap, blev färre jobb och fler i utanförskap, är något som återstår för allianspartierna att betala för. Partier betalar i "valutan" röster. 

Skytte har i alla fall delvis rätt, något som ger bevis att Ingvar Carlssons tes att "en söndrig klocka visar rätt två gånger per dygn" stämmer. (hederlig klocka med visare, alltså)

- Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.
Badlands hyena tar fasta på samma perspektiv som jag, Erica mer om Skyttes kommentarer om motståndarna, 


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kömiljard trots fler i köerna - Mer politisk kampanj än viktig sjukvårdssatsning



Egentligen är det makalöst. När regeringen gav besked om statsbidragen till kommunerna fanns ungefär hälften av det som skulle behövas. Dessutom bara för 2010. Framtiden är i högsta grad osäker. Samtidigt har man bedömt att det finns en miljard att ge ut i "köpengar". De landsting, nu alla, som klarar köminskningen får dela på pengarna. På många håll, som i Stockholm. handlar en faktor inte alls om att färre nu väntar.

Det är ju i själva verket fler som väntar. I stället ges delar av pengarna ut därför att fler vårdgivare ens redovisar sina köer. Det är frågan om det ska berättiga till extra stöd. Hellre det som alliansen i Stockholm har inför och som är bra: Låt den som inte sköter uppdraget betala vite. Att ge beställaren en uppföljning tillhör uppdraget.

Nu har uppfinningsrikedomen förstås flödat. Att flytta patienter från en kö till en "frivilligkö" kan ge stora intäkter utan att någon som helst förbättring av vården sker. Jag ser att Ylva Johansson säger till SvD.
–Man jämför med siffror som är ett år gamla och med de långa köer som var strax efter sjuksköterskestrejken då. Köerna är längre i dag än när den här regeringen tillträdde

Kent Persson (m), är förstås glad. Nu är ju Kent inte bara bloggare utan också sjukvårdspolitiker för (m). Det är möjligen naturligt att Kent känner samma lyckorus och har samma okritiska kommentarer om resultatet som Filippa Reinfeldt. Jag tänker osäkt mer på Joseph Napolitan än på vården och patienterna. Napolitan?? Ja, en av världens främsta politiska kampanjmakare som i sina råd från ett hundratal kampanjer har ett passande för kömiljardsjippot: "Bilden är viktigare än verkligheten". Att investera en miljard av skattepengar i något som ger en bild av framgång  för alliansen i sjukvårdspolitiken kan, oavsett trixande och fifflande med köstatistik ge plus på valdagen. Detta trots att de verkliga människor som finns i vårdens köer har blivit fler.



Fler bloggar:  Röda Berget om begreppet "självvald väntan"Alliansfritt Sverige om trixande som ger intäkter till landstingen, Omvård.se som också bloggar kritiskt och Martin Moberg gör samma sak.  Johan Ulvenlöv sammanfattar.  - Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern. Eget inlägg från i går här.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Ett misslyckande vi inte hade råd med


Foto: Gunnar Seijbold/Regeringskansliet


Klimatförhandlingarna i Köpenhamn är ett fiasko. Eller "skämt", som Abladet Lena Mellin betecknar det i sin kommentar. Eller kanske "skamligt" som det alternativa mötet menar. Min bild av det jag sett i medierna är att avrundningen mer än försök att rädda klimatet blev ansträngningar och en räddningsaktion för att rädda ledarnas egna ansikten.  Men det verkar väl som att inte ens den slutliga kompromissen är acceptabel för alla.

Kanske den som har läggningen att man förnekar växthusgasernas påverkan på klimatet rycker på axlarna. Väldigt många tycker nog som jag: det är oerhört oroväckande och ledsamt. Det skulle behövts långsiktiga och bindande överenskommelser med tydliga mål och med utgångspunkten att man "ordnar upp sin skit på hemmaplan". Om vår del av världen tillhör dem som faktiskt har satt mänskligheten i den rävsax vi sitter så är det orimligt att be de som fått noll och intet av våra samlade förmögenheter fixa "biffen".

Världens ledare visar inga glada miner De samlade miljöorganisationerna är förstås besvikna . Frågan är vad vi gör nu? Det gäller ju oss alla? Maria Wetterstrand (mp) skriver några förslag på DN debatt. Att det klimatprogressiva länderna ska kunna bilda mer offensiva allianser och går före. Mer sånt! Se till att Sverige nu efter ordförandeskapet kan ta såna initiativ för att det uppskruvade intresseret och temperatur som ändå finns ska kunna vändas till något positivt.

Jag fick samma tankar om det här som med det som har varit  EU-ländernas sätt att gå framåt. "Två steg framåt och ett bakåt". Kanske inte alltid det mest optimala. Men de viktiga banden mellan länderna har funnits. Politik, inte krig, har varit lösningen för EU-ländernas moderna relationer. Det finns ett problem med att tillämpa och tolerera samma princip om att tillåta framgångar och motgångar på klimatområdet: Moder jords förhållande till växthuseffekten är inte förhandlingsbar. Oavsett vad vi tycker förändras klimatet och är ett direkt hot mot oss alla. Den utvecklingen kan bara vändas med handling, inte med kompromissade avtalstexter.  
 
Läsvärt:
- Ordförandeskapets hemsida.
- Anders Ygemans blogg om klimatförhandlingarna

 - Abladet, ledare

- Bloggar: Sofia Arkelsten om ett icke hållbart FN-system, Mats Engström om Reinfeldts ansvar för misslyckandet, Johan Westerholm kommenterar i krönika, Åsa Westlund skriver också, Peter Högberg med ingång "de ekonomiska intressena större än klimatansvaret,
 - Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,