lördag 31 oktober 2009

"Det märks att (S) har ett modernt ledarskap"

"På denna kongress märks det att vi har fått ett modernt ledarskap"
Gunilla Josefsson, ombud från Bohuslän, får illustrera det jag märkt mer och mer under kongressen. Lika tydligt som Gunillas ord från talarstolen nyligen var morgonens debatt, då jag lyssnade på alla yrkanden i avsnittet om "Högre kvalitet i välfärden". Ombud efter ombud var uppe och återtog sina yrkanden. Anledningen: partistyrelsen hade lyssnat, åsikterna hade tagits till vara och på så sätt gjort de politiska förslagen bättre och mer förankrade.

Jag tänker på det som medier skrev före kongressen. Ibland tenderar tidningar och TV att fastna i samma riktning. Ett sådant tema innan starten och kanske första timmarna var att det är "Sahlins ödeskongress", Sahlins "tuffaste strid", att partiet har ett "svagt ledarskap" och annat som varit spekulationer utan grund. Jag minns andra dagen där de bevakande journalisterna hade upptäckt kongresstämningen: man verkade inse att det inte var i kongresshallen som "konflikterna" kunde åses. Nej, det var i de slutna temagrupperna som ombuden klöste på varandra.

Även detta visade sig fel. Ombud efter ombud intygar hur samtalen har förts konstruktivt. De politiska skrivningarna vidareutvecklas där partiets medlemmar ändå från lokal nivå påverkar partiets riktning. Kraften i det ska inte underskattas av socialdemokratins motståndare.

Minns du
den där Svenska Dagbladet-ledaren jag kommenterade före kongressen? Den hade budskapet att om förslaget till riktlinjer går igenom utan ändringar, då har Sahlin sitt partis stöd. Om det blir ändringar har hon det inte. Det var mest en ganska okunnig tolknining av hur politik mejslas fram.

Det ombud och partiledning har visat de här dagarna är hur samhällsförändringar som socialdemokratin vill driva alltid måste utgå från människors vardag, drömmar och krav.
Det kan bara åstadkommas om ledarskapet är lyssnande, visar tydlighet med färdriktningen men samtidigt beredd att ta till sig andra idéeer och Artiklar och inslag

Mer om detta av bl.a. Nathalie.
Fler inlägg på NetRoots.

- Aftonbladets kongressrapportering, idag med temat "makttoppar är okända".
- Expressen om "Monas sköna seger" om skatterna

Fler kongressbloggar: Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin , Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Johan Westerholm på Mitt i steget, Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige

Intressant: Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Mona Sahlin - bloggo(s)färens partiordförande

Alldeles nyss hade S-bloggare från bloggnätverket NetRoots möjlighet att samtala med Mona Sahlin om kongressdebatterna och besluten. Integritetsfrågorna, den facklig-politiska samverkan och naturligtvis bloggarnas betydelse togs upp med partiordföranden.

Mona Sahlins besök hos bloggarna var en uppföljning av tidigare träffar med "gänget".
Jag tror att alla som var med idag uppskattar att får "cred" för de engagemang och den tid man lägger vid tangentbordet.
Senaste blogginläggen: lista på S-buzz.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Solnamotion fick S-kongressens stöd

Efter hårt arbete av kongressdelegationen från Stockholms län och inte minst av Stig Malm tidigare i veckan beslutade kongressen att bifalla en motion av Thomas Longhi om en översyn av arbetsgivinträdet. Motionen hade grundtanken att underlätta för unga att inte hindras till ett jobb på grund av att trygghetssystemen skapar otrygghet för företagen.

Om detta bloggar också Johanna Graf direkt inne från kongresshallen.
Mer om motionen nedan

Motion G54
Solna arbetarekommun

Ökad trygghet för unga genom förändring av arbetsgivarinträdet Systemet med arbetsgivares ansvar för de anställdas ersättning vid sjukdom behöver förändras. För unga anställda i små företag innebär systemet stora risker att stå utan skydd vid sjukdom när försäkringskassan släppt sitt ansvar och i stället det lilla företaget ska bära kostnaderna. För unga inom inte minst små tjänsteföretag är timanställningar mycket vanligt. Även anställningar med stor eller till och med hundra procents lön i form av provision är läget särskilt svårt. Vid sjukdom riskerar de att stå helt utan ersättning. Dessutom har många unga drabbats av att utöver inkomstförlusten vid sjukdom också bli av med de tidigare utlovade arbetstimmarna. De får ingen lön samtidigt som försäkringskassan dragit sig undan ansvaret för trygghetsersättningarna vid sjukdom'

Det finns fler områden där en reformering av systemet är viktig. För mycket små företag kan läget vara att omsättningen räcker till att täcka en lön. Med nuvarande system tvingas företaget i praktiken bära dubbla löner under en sjukdomsperiod; den anställdes samt vikariens. Också här beror det på att försäkringskassan nu inte tar ansvaret för vårt sociala trygghetssystem. Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller social trygghet. Det måste gälla också för unga som jobbar i mindre företag. Det måste också gälla för de små företagen. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslår Socialdemokraterna i Solna att arbetsgivareinträdet i sjukförsäkringen ses över. Thomas Longhi

Fler motioner på NetRoots.

Här finns fler kongressbloggar:
Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin ,
Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Johan Westerholm på Mitt i steget , Alexandra Einerstam HBT-sossen , Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige


Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Högre kvalitet i välfärden högt på S-kongressens dagordning

Lördagen på S-kongressen i Älvsjö kommer att avslutas med stor kongressfest. Tiden fram till dess ska användas för att lägga fast ett av de viktigaste områdena: riktlinjernas del samt motioner om hälso- och sjukvårdspolitiken, den generella synen på välfärden, de äldres välfärd och bostadspolitiken. Tidigare i år har partiet antagit ett mer omfattande sjukvårdspolitiskt program. Dagens diskussioner och beslut blir ändå centrala för arbetet med en politik som förhoppningsvis kommer att ingå i en regeringsförklaring i oktober 2010 av Mona Sahlin.

Det är förstås självklart: En hälso- och sjukvårdspolitik, med riktning mot mer av hälsa, är central därför att det handlar om "liv och död". Därför ska socialdemokratin fortsätta slåss för en generell välfärd, gemensamt finansierad över skatter som tas ut efter bärkraft. Därför ska vi också se till att vårdens resurser fördelas efter behov, inte efter hur eller var olika producenter av vård önskar etablera sig. Men visst har sjukvårdspolitiken också betydelse för hur Sverige kommer att styras efter 2010 års val.

När väljarna gör sitt val "bakom skärmen" i vallokalen är hela bilden av de politiska alternativen viktig. Höger-vänster? Regeringsdugligt? Ekonomiskt trovärdig? Till de läggs några frågor som för de flesta väljare är mer avgörande än andra. Sjukvårdsfrågor hör till dem.

Förhoppningsvis blir dagen full av konkreta förslag och beslut om hur vi stärker vården: bättre tillgänglighet, både i telefon, öppettider och när det gäller den kompetens som finns på vårdcentralerna. Mer av förebyggande hälsovård där mer kraft läggs på patientsäkerhetsarbete. Ett nytt sätt att fördela vårdens resurser som tar hänsyn till hur behoven ser ut.

Under dagen kommer samma diskussioner som under skolavsnittet att återkomma. Frågan om alternativa utförare och om vinster i vården ska accepteras är förstås viktigt men ska, kan och får inte bli det enda som når ut från kongressen. Helheten i politiken är alltför viktig för det.

I de ursprungliga förslagen till riktlinjer hade partistyrelsen följande skrivning om val och alternativ:
Valfrihet är viktigt. Men det är människors frihet att välja mellan olika välfärdstjänster som ska öka, inte utförarnas frihet att välja var verksamheten ska ligga och vilka som ska få tillgång till vad. De alternativ medborgarna väljer mellan ska hålla samma höga kvalitet oavsett vem som driver verksamheten. Då finns ingen motsättning mellan valfrihet och jämlikhet.
När det gäller vinster finns följande ursprungsskrivning:
Gemensamma resurser tänkta för välfärdsverksamhet ska gå till välfärdsverksamhet. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att privata ägare tar ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten i välfärden, eller genom att välja bort de medborgare som är minst lönsamma. Vi vill också införa en lag om investeringsskydd så att skattefinansierad verksamhet inte kan slumpas bort till privata ägare till underpris.
Vi får se hur det utvecklar sig under dagen. Men om jag får önska så tar kongressombuden ett stort fokus på just vårdens kvalitet, det förebyggande och om vilket sätt att fördela vårdresurser som ger bäst förutsättningar att möta de stora klyftorna i hälsa som finns mellan människor. Det mer än att huvudmannaskap och vinster tar över bilden av vår sjukvårdspolitik.

Jag tycker verkligen inte att de diskussionerna är oviktiga. Däremot kommer vi att dömas efter innehållet i vårdpolitiken. Vi kommer också att dömas i jämförelse med våra motståndare. Den anpassning av hälso- och sjukvårdspolitiken som moderaterna nu gör (retoriskt) där man säger sig lämna sitt tidigare fokus på privatiseringar för att i stället tala kvalitet och jämlik vård (!!!) minskar inte betydelsen av en tydlig S-politik och kommande rödgrön regeringspolitik för vård och omsorg.

Fler bloggar på NetRoots.

Åsa Lindestam , Joakim Kellner kommunals kongressblogg, Röda Berget , Camilla Wedin ,
Dan Oskarsson , Jonas Morian , Eva Rundkvist Käringen mot strömmen , Åsa Westlund , Johanna Graf , Staffan Svärd , Krassman , S-Buzz , Reza Javid Mohammedsvensson , Erik Laakso På uppstuds , John Johansson , Örebro läns delegationsblogg , VästmanlandsdelegationenLidmans legender , Anders Teljebäck , Gabriel Wikström , Åsa Eriksson , Tingeling , Peter Gustavsson , Lars Wiberg , Darina Agha , Markus Blomberg , Robert Noord , Thomas Bodström , Best of mankind , Fredriks kongressblogg , Fredrik Lundh Sammeli , Rödgrön , S i norr - kongressblogg , S debatt i Jämtlandslän , Mats Engström , Rosemari Södergren med Kulturbloggen , Johan Westerholm på Mitt i steget , Alexandra Einerstam HBT-sossen , Monica Green , Arvid Falk hela redaktionen på plats , Anders Löwdin på Lowdin.com , Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige , Mårten Wedebrand , Nathalie Sundesten Landin , Stefan Wikén Stefans konspirationer, Peter Högberg Högbergs tankar , Viktor Tullgren , Fredrik Jansson tankar från roten , Karin Bergh , Haningeposten , Eva-Lena Jansson , AC Brockman , Fredrik Pettersson , Thomas Hartman , Anna Vikström , Alliansfritt Sverige
, Johanna Graf

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 30 oktober 2009

S-kongressen har sagt sitt om skolpolitiken

Socialdemokraternas kongress beslutade nu att anta partistyrelsens samlade skolpolitiska förslag med ställningstagande om friskolor, dess etablering och om vinster i skolverksamhet. Det innebär att socialdemokraterna inte har fastnat i den ganska ensidiga debatten om uttag av vinster i friskolorna som tyvärr riskerade att lyfta bort kraft från helheten, från kvaliteten och från att vända utvecklingen från "sorteringsskola" till en skola för alla elever.

Tyvärr avslog kongressen ett förslag från bl.a Stockholmsregionens ledamöter om rätt till heltid i förskolan för alla barn.

Jag berättade ett tidigare inlägg om andra inslag i partistyrelsens förslag om skolfrågorna. Här är en allmän linje att förnya skolpolitiken med bl.a. tydligare mål och system för uppföljning som gäller alla skolor. Såväl kommunala som fristående skolor ska följa samma styr- och måldokument och granskas på samma sätt. Alla - oavsett vem som driver den.

"Friskolor har kommit för att stanna", var mångas deklaration under förmiddagens debatter. S vill utveckla samarbetet mellan kommun och de fristående. Ett samråd ska föregå etableringar. De fristående skolorna ska ingå i samma resursfördelning som kommunens. Resurser ska fördelas efter behov, oavsett huvudman. Skolan ska vara fri från religiös och politiskt påverkan

Mer läsvärt: SvD, DN,
Fler progressiva inlägg på NetRoots.
Aftonbladets S-kongressblogg

Fler bloggare genom Johan Ulvenlöv på S-buzz. Han tipsar bl.a. " Johanna Graf och Åsa Lindestam om att välja sina krig och ett lyssnande ledarskap, Peter Högberg om gårdagens kvällsdebatt. Ulrika Falk har skrivit om föräldraförsäkringen och Nathalie om skola. Esbjörn har postat ett antal reflektioner kring det som hänt under gårdagen, bland annat om Socialdemokraterna - det nya småföretagarpartiet. Läs även Karin Bergh, och Viktor Tullgren om jobben. Peter Högberg bloggar om träff med Sven-Erik Österberg,
Karin Bergh om nattöppna dagis. Arvid Falk bloggar om kongresstankar. Erik Pelling bloggar om friskolor.HBT-sossen skriver om rapporter som dyker upp på kongressen.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vårt uppdrag gäller alla barn!

S-kongressen direkt. Nyligen avbröt man förhandlingarna för lunch. De närmaste timmarna står skolfrågor på dagordningen. En av mötesordförandena, Karl-Petter "Kålle Thorwaldsson, läste för en stund sedan talarlistan med ca 40 talare. "Streck i debatten" direkt. Partistyrelsens föredragande Anneli Hulthén inledde och berättade om förslagen.

"Sverige ska konkurrera med kunskaper", började hon. Det handlar om att stärka hela vägen från förskolan till forskningen. Det gäller att ha en positiv syn på varje elev. Förskoleklassen ska infogas i en 10-årig obligatorisk grundskola. Samarbetet ska stärkas mellan förskola och skola. På sikt vill S ha en avgiftsfri förskola.

Anneli Hulthén underströk att vi ska fortsätta att förnya skolpolitiken med bl.a. tydligare mål och system för uppföljning som gäller alla skolor. Såväl kommunala som fristående skolor ska följa samma styr- och måldokument och granskas på samma sätt. Alla - oavsett vem som driver den.

"Friskolor har kommit för att stanna", ett tydligt besked som senare upprepades av fler debattörer. S vill utveckla samarbetet mellan kommun och de fristående. Ett samråd ska föregå etableringar. De fristående skolorna ska ingå i samma resursfördelning som kommunens. Resurser ska fördelas efter behov, oavsett huvudman. S´kolan ska vara fri från religiös och politiskt påverkan

Debatten hann starta före lunch och inleddes av förre statsrådet och ambassadören Carl Tham som anförde en mer kritisk linje. "Valfrihet utan marknad går så bra", menade Tham. Andra talare att nämna var Peter Persson från Jönköping som krävde att vinstutdelning ej ska tilllåtas.

Också Robert Noord och Anders Lago talade med värme om de fristående. Anders Lago upprepade budskapet att "friskolor är här för att stanna. Vårt uppdrag måste gälla alla barn".


Nya blandade blogginlägg från kongressen:
Johan Ulvenlöv på S-buzz har koll på "alla"
- Erik Laakso: "Kan socialdemokraterna bli ungdomarnas parti? "
- Fredrik Pettersson: om förskola på obekväm arbetstid...
- Johanna Graf: "Tack Kom vux för Thomas Bodström".
- Alexandra Einerstam om föräldraförsäkringen
- Peter Högberg om att jobbskatteavdraget äts upp
- Nathalie Sundesten Landin: "Vi måste acceptera friskolor"
- Calle Fridén: "Är det småföretagen som ska rädda oss"

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Grattis till Mikael Damberg, ny i S-toppen

Ett varm grattis till Micke Damberg från Solna som på fredagsmorgonen valdes in som suppleant i Socialdemokraternas högsta ledning, det verkställande utskottet, som suppleant. Mikael Damberg som också är ordförande i Stockholms läns partidistrikt valdes tillsammans med Stefan Löfven, omvald och de nya: Anneli Hulthén, Carin Jämtin, Tomas Eneroth, Ylva Johansson och Peter Hultqvist som suppleanter.

De ordinarie i VU är Mona Sahlin, partiordförande. Ibrahim Baylan har valts till partisekreterare. Fem övriga ordinarie ledamöter i verkställande utskottet är Wanja Lundby Wedin, Elvy Söderström, Thomas Östros, Heléne Fritzon, och Sven-Erik Österberg

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Barnen är framtiden för barnens parti

Precis när kongressombuden börjar debattera barnens situation tar jag bilden av Mona Sahlin i samtal med barnen i Unga Örnas hörna. De vuxna ska fatta kloka beslut som ger bättre förutsättningar för deras uppväxt. Politik är viktigt också för barnen. Vad de och Mona pratade om får vara en hemlis.
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Alla goda krafter samlas för fler hyresrätter

Dagens DN debatt skriver Anders Johansson och Helene Hellmark Knutsson (S) tillsammans med fastighetsägarnas Christer Jansson. Ett antal punkter förs fram som viktiga för att Stockholmsregionen ska kunna få fler bostäder, också hyresrätter.

I artikeln lyfter man fram hyresrättens betydelse:
Bristen på hyresrätter är ett stort hinder för regionens tillväxt och utveckling. Hyresrätten är en mycket viktig upplåtelseform i en modern och dynamisk storstadsregion. En rörlig arbetsmarknad, stor inflyttning och många studerande kräver lättillgängliga bostäder med låg ekonomisk risk.
De flesta förslagen stämmer helt överens med de idéer som vi i den bostadspolitiska arbetsgruppen i partidistriktet förde fram i en rapport för något år sedan. Fastighetsägarna var där en av flera viktiga kontakter för att förslagen skulle få brett stöd i regionen och samla fler aktörer för bostadspolitiken än kanske traditionellt i partiet. Glädjande är att DN-artikeln bekräftar att det arbetet nu kan bära frukt.

samma sätt som arbetsmarknadens parter träffar avtal om vad som ska gälla, menade vi att också villkoren för de boende i hyresrätt borde kunna regleras mer av parterna på bostadsmarknaden. Neutralitet i beskatttning mellan olika upplåtelseformer, en markpolitik i kommunerna som ger driv, inte bromsar, byggandet och att även privata fastighetsägare kan vara viktiga när det gäller att ge människor ett tryggt boende av olika sociala skäl, är punkter som fanns med i de tankar vår rapport lämnade. Och här kanske ett stycke ska läsas särskilt:
Vi tar bestämt avstånd från en framtid där hyresrätten reduceras till social housing-objekt. Hyresrättens status ska i stället uppgraderas kraftigt och vara ett verkligt alternativ för alla under hela, eller delar av, livet
lördagen kommer partikongressen att ha bostadsdebatt och riktlinjerna läggs fast. En viktig debatt och viktiga beslut om de bostadssökande i Stockholmsregionen som vill välja hyresrätt som boendeform ska kunna få göra det. På de flesta punkter kan väl dagens DN debatt förenas med förslagen till riktlinjer. För den som så önskar kan en mening i riktlinjerna observeras:
Det behövs fler hyresrätter i Sverige – inte färre. Vi slår vakt om hyresgästernas rättigheter och säger nej till marknadshyror.
Den som söker brister i artikeln kanske som jag saknar en viktig sak: Socialdemokratin talar om nästa stora bostadspolitiska projekt som ett "miljardprogram för miljonprogrammet". Man kan hoppas att det också blir ett diskussionsämne framöver för alla bostadssektorns aktörer i regionen. Gärna före valet för att kunna konkretisera och ge tydliga signaler till väljarna.

En invändning
har jag på en punkt mot artikelns verklighetsbeskrivning. Att det i Stockholmsregionen är "regelverket som är den främsta förklaringen till de massiva ombildningarna till bostadsrätter och en omfattande svarthandel med hyreskontrakt" stämmer inte i min kommun i alla fall. Det verkliga skälet är politiska beslut som av ideologiska skäl har fattats om att stimulera ombildning. I min närhet kan jag nu följa såna processer ganska ingående.

Här går det att ifrågasätta påståendet att det är "regelverk" som får grannar är råka i luven på varandara om ombildning eller inte. För de som tog initiativ till ombildning av Huges bostäder i exempelvis ett hus på Sjödalsbacken i Huddinge, som ombildade och som drog därifrån "dagen efter" med en härlig summa pengar på ett bräde var helt andra saker som lockade än en mindre reglerad hyresmarknad.

Fler bloggar om detta: Edvin Alam, Barbros bostadsblogg, Den hälsosamme..
Fler kongressbloggar på NetRoots.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Vi är inte nya moderater - vi är trygga socialdemokrater

Mona Sahlin intervjuades nyligen i SvT, dagen efter den utrikespolitiska debatt som engagerade så många ombud. Besluten blev att de svenska trupperna ska vara kvar i Afghanistan, att Sverige ska verka för erkännande av två folkmord och för ett erkännande av Västsahara som självständig stat.

SvT:s Anders Lindqvist frågade förstås om jobbpolitiken som dominerat första dagen så totalt. Mest nyfiken var han på den betoning av företagandets villkor som debatten lyft fram. "Håller ni på att byta kläder, ni och moderaterna", undrade han. Mona, förstås klockren, svarade:"
Vi är inte nya moderater - vi är trygga socialdemokrater
Det verkar finnas en något mytiskt kryddad frustration hos "mediafolket" över att S-kongressen både är samlad och samtidigt sluter upp så enhälligt bakom Mona Sahlin. Reportern Anders Lindqvist fick frågan hur det var med alla "falanger" och svarade att "opinionsmätningarna visar visserligen lågt förtroende men här bland kongressombuden är det en total uppslutning bakom Mona Sahlin. Hon kör kongressen proffsigt".

Bristen på stora konflikter i kongressalen gör att de förberedande temagrupperna, som är ombudens egna arenor bakom stängda dörrar, blir föremål för spekulationer om "tuffa debatter". Visst kan säkert en hel del inlägg vara skarpa. Men det ganska nya arbetssättet har en viktig funktion för dialog mellan föredraganden och ombud, för att jämka samman idéer och reda ut missförstånd. Utskottsarbetet är en grundstomme i Svenska riksdagen och är nu också ett arbetssätt som tillför partiets kongresser nya arenor för ombuden.

Fler inlägg på NetRoots.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag 29 oktober 2009

Alliansen granskar S-kongressen. Men hur?

Mattias Lundbäck spekulerar efter en intervju med Sahlin i att (S) genom att man inte ställer upp på en evig sjukförsäkring skulle vara beredda att skicka ut 32. ooo människor från rätten till ersättning. Vi får se hur besluten blir på kongressen. Men en sak är solklar. Ersättningen kommer oavsett namnet att gå att leva på. Aktivitet i stället för passiva bidrag. Ta tillvara människors vilja till arbete. Det skiljer dramatiskt mot att som alliansen både skicka ut 54.000 från rätten till ersättning från årsskiftet och samtidigt sänka skatterna utan att ha råd till det. Och som samtidigt ger mer till de som redan har mer.

Kent Persson har minst två inlägg. Gode Kent lyckas få rum med ganska många negativa bilder. Kent som annars får beröm för saklighet och en positiv ton. Vad gäller Mona Sahlins förtroende noterar jag att hon idag omvaldes enhälligt, till stående ovationer.

Kent
tycker att S är "nakna" och saknar förslag om jobbpolitiken. Man väljer vad man vill höra. Jag har själv hela dagen hört konkreta jobbförslag som också blivit beslut. Beslut som genomförs vid ett maktskifte. Jag bloggade tidigare om den viktiga omprövning som sker i synen på företagande och entreprenörsskap. Kent saknar förnyelse i övrigt och förutsätter då att "förnyelse" definieras av socialdemokratins politiska motståndare.
Fredriks kortare inlägg kan inte helt frigöras från personkommentarer. Signerat Kjellberg avviker från de som talar om Sahlin som svag med att beskriva hennes tal igår som "fyllt av mycket starka utfall". Talet finns för övrigt här .Och vad gäller jobb och trovärdighet så har, om inte alla, ändå väljarna börjat bli kritiska mot alliansen och positiva till S jobbpolitik. Före kongressen.

Helen Törnqvist tycker att S skriver ner välfärdsföretag med begreppen "komplement" och "alternativ". Nu är det väl så det ser ut i stora delar av Sverige. I den mån de allt färre privata företag som driver skolor och vård alls är intresserade av etableringar utanför de större städerna. Hon menar också att Välfärdsföretagarna förnyar sig, producerar mer och ger bättre välfärd för brukarna" än den kommunalt drivna verksamheten. Det är generaliserande, det är trist ovilja att tala om den egna verksamheten som ännu i Reinfeldts land är den största andelen.

Här
har förvisso också S-debatten behov av skärpning. Energin kan inte till 1000 procent läggas på att prata alternativ och vinster. Vi behöver ha högre ambitioner och kvalitetskrav också för den offentligt drivna verksamheten. Helen skriver också:
"Politiker ska inte bestämma vad vinstpengarna ska användas till"
Man undrar hur centerpartiet egentligen ser på ansvaret för skattepengar. För det är just så det är.

För övrigt ser jag Ankersjö som i korta ordalag dömer ut det mesta utan att en sekund grubbla över den spärr som inom kort kan förpassa det pratmässigt ganska kaxiga centerpartiet
ut ur politikens maktsalar. Och jag ser sen att när Edvin bloggar får han en kommentar av Nicklas Eriksson som påminner om Fredrik Reinfeldts stora uppmaning till väljarna:
"Döm oss efter hur många jobb vi skapar
Må så ske.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Klimattoppmöte i allianstider platt fall för miljön?

Bloggarnas favör denna S-kongress är att i lugn och ro få sitta med partiets ledande företrädare och prata politik. Redan i morse var vi några som samtalade med Thomas Eneroth. Bloggen Mitt i Steget (Johan Westerholm) berättar mer om det samtalet.

Många ämnen berördes och alla hade bäring på jobb, industriell utveckling och hur politik, näringsliv och forskning gemensamt kan samverka för jobb och tillväxt. I det låg förstås den gröna omställningens kraft och potential. Om den används med full kraft är det oerhört viktigt för att ställa om samhällen till långsiktigt hållbara.

Det är tragiskt att de höga ambioner som förut har funnits med omställningen till ett "grönt folkhem" med förnybar energi och kraftfulla energieffektiviseringar har mattats. Ett exempel är att regeringen och Reinfeldt öppnar för uranbrytning i Sverige. Samtidigt ser vi en minskning av det förnybaras utveckling, t.ex. en minskad satsning på vindkraft i Sverige.

Jag tänker på samtalet när jag hör rapporterna om det hotande nederlaget för klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Under det svenska ordförandeskapet riskeras en av de viktigaste globala överenskommelser som någon gång har förberetts. Klimatförändringarna är akuta och världen, inte minst de rikare staterna i EU, måste gå före.

Att ett klimatförhandlingarnas haveri i Köpenhamn ensidigt skulle lastas EU:s ordförandeland är förstås absurt. Det handlar om EU och världen och om rika och fattiga. Men tveklöst hade en annan svensk S-regering / rödgrön regering agerat med större trovärdighet och med mer större ambitioner. Med en sån ledning hade Sverige kunnat nå längre än Reinfeldts regering när det gäller att samla EU:s länder. Ett läge där förutsättningarna för en global överenskommelse om ett nytt klimatavtal hade varit större.

Läs också ÅsaWestlunds tidigare inlägg om detta.

Andra blogginlägg:
Mats Engström,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Mona omvald enhälligt - och en heldag med jobbpolitik för Sverige

MONA Sahlin är omval.
Enhälligt.
Förstås!


Jag
sitter i bloggarnas avdelning i utställningshallen och har gjort så under dagen. Precis till vänster har jag en TV som sänder kongressdebatten direkt. Anförande efter anförande har förmedlat förslag efter förslag för att stärka jobbpolitiken.

Redan på morgonen diskuterades förutsättningarna och basen för hela tillväxten: Ordning och reda på ekonomin. Just det avsnittet av de politiska riktlinjerna har också fastställts av kongressen. Före lunchen var småföretagarnas villkor i blickpunkten. Punkt för punkt går ombuden nu igenom hur en starkare arbetsmarknadspolitik ska kunna tas fram, hur människor ska hindras att hamna mellan stolar och hur tryggheten ska finnas också för den som blir arbetslös.

Allt fler blir det i vårt Svergie. 70.000 fler i utanförskap nu än vid regeringsskiftet. Och just där ska vi jämföra. Just där KAN vi nu jämföra de alternativ som väljarna ska ta ställning till i september nästa år.

Mot socialdemokratin och de rödgrönas politik med investeringar i både viktiga näringar och människors kompetens, står det som Mona Sahlin i sitt tal kallade "arbetslöshetsalliansen". Resultatet av politiken är som sagt känd. Orsaken är till en del en internationell finanskris som drabat alla länder. Men det är inte hela förklaringen.

Alliansens förblindade övertygelse att jobben blir pånyttfödda genom sänkta skatterna har lett till jobbpolitikens bakslag. På många sätt ett av de största politiska misslyckanden i Sverige om man jämför löften före val mot resultat av politiken.

När trots allt mycket återstår av kväll och natt vågar jag påstå att den här kongressen redan har betytt oerhört mycket för Socialdemokratin och Sverige. Och det är många kongressdagar kvar att bygga vidare politiken på.

Mer att läsa:
- Aftonbladet intervju med Mona
- Bloggar: Åsa Eriksson, Eva Rundkvist, Karin Bergh
Fler på NetRoots.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Bosse Ringholm välkommen som bloggare

Direkt från NetRoots monter vid S-kongressen i Älvsjö: Här sprids snabbt uppgiften att den tidigare finansministern, tidigare SSU-basen m.m. Bosse Ringholn just nu sitter och utbildas till en skarp bloggre. För den privata lektionen svarar Björn Fridén, annars ansvarig för den aktiva bloggen Alliansfritt Sverige.

Tillsammans med övrig bloggare i nätverket hälsar vi förstås Bosse Ringholm välkommen och ser fram emot hans kommande postningar.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Stig Malm talade för starkare politik för småföretagare

Vid S-kongressen intog Stig Malm talarstolen alldeles nyss. Förre LO-ordföranden och ombudet från Solna/Stockholms län talade om hur socialdemokraterna måste blir mycket bättre och mycket tydligare med politiken för småföretagarna.

"I undersökningar har både vänsterpartiet och miljöpartiet en politik som får bättre betyg av småföretagen" poängterade Stig Malm och manade till socialdemokratisk förbättring.

Han lyfte exemplet med arbetsgivareinträdet i sjuklönesystemet kan ställa till stora problem. En motion om det från Solna kommer att behandlas på lördagen. I motionen skriver Thomas Longhi:
Det finns fler områden där en reformering av systemet är viktig. För mycket små företag kan läget vara att omsättningen räcker till att täcka en lön. Med nuvarande system tvingas företaget i praktiken bära dubbla löner under en sjukdomsperiod; den anställdes samt vikariens
Just nu är företagandet i verkligt fokus från kongressens talarstol. Bland annat lyfter ombuden hur småföretagarnas trygghetssystem ska stärkas. Hör nu Sofi Bringsaas som är uppe och talar om stöd för unga att starta-eget.

Att (S)-kongrssen är viktigt och kanske till om med en milstolpe för socialdemokratisk politik för småföretagen märks också i förslaget till politiska riktlinjer. I jobbpolitiken har inte alltid detta kommit före AMS-åtgärder. I alla fall inte mentalt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

S-kongressen och storstädernaS-kongressen har gett sig i kast med jobben, "Fler jobb och en starkare arbetslinje". Det verkar som man nu har återfunnit ett antal "borttappade" kongresshandlingar och kan fortsätta debatten.

En viktig uppgift för kongressen är att lägga fast en politik som på alla delområden summerar sig till ett starkt politiska alternativ för storstäderna. Ett parti som gärna vill kalla sig statsbärande kan aldrig slå sig till ro om bilden hos väljarna blir fel. Och i relationen mellan storstadsväljaren i Stockholm och det socialdemokratiska partiet finns mycket att göra för att stärka sin ställning. Och för att upprepa det: Nästa års riksdagsval kommer för första gången en majoritet av de riksdagsledamöter som ska utses att representera storstadsregionerna.

Redan i Mona Sahlins inledningstal fanns det viktiga storstadsperspektiven med. Att "bejaka storstadsbornas drömmar" är en viktig uppgift för socialdemokratin. Kollektivtrafiken, dagis med flexibla öppettider, full fart på bostadsbyggandet, upprustning av miljonprogrammets bostäder och att slå vakt om de tillväxtmotorer som storstäderna är nämndes.

Med storstadspolitiken omnämnd i talet markerade Mona Sahlin inte bara att partiet är att räkna med i t.e.x. Stockholm. Det var också viktigt att redan i kongresstarten få ombuden att se till "hela Sverige - också Stockholm". Det har inte alltid varit självklart i kongressdebatter men knappast något som i år kommer att skaka kongresshallarna i Älvsjö.

Fler bloggar:
- Sofia "Mymlan" Mirjamsdotter som nu har tipsat om S-kongressen.
- Karins värld: "Det handlar om människor. Det handlar om jobb".
- Robert Noord: "Friskolornas vinster - vad är problemet?
- Johanna Graf. "Raggarslinga - en folkhemsdekoration".
- Fredrik Pettersson om Ostlänken verklighet vid regeringsskifte

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

En inte alltför klockren medlare om vinster i välfärdenOlika medier spekulerar vilt om splittring på S-kongressen. De har generellt sett ett ganska magert underlag för detta. Frågan om vinster i välfärden är ändå ett område där ombuden ska jämka samman olika uppfattningar till en hållbar helhet. Där finns det skillnader. Ska vinster vara helt tillåtna i skola och sjukvård? Ska all vinst gå tillbaks till verksamheterna? Räcker det att höja kvalitetskraven för att lösa frågan?

Möjligen är inte Svenskt Näringsliv den allra bästa "medlaren" i den frågan. Men på dagens DN Debatt riktar näringslivsföreträdarna sina blickar mot Älvsjö i ett försök att stilla kongressombudens upprördhet av de rapporter som kommit om stora överföringar av skattepengar i form av vinster.

Som argument för vinstuttag i välfärdsverksamheter använder Svenskt näringsliv den långtidsrapport för sjukvården i Stockholms län som jag har lyft fram tidigare. Att gapet mellan intäkter och kostnader för vården ökar skulle alltså motivera att vinster förs över från verksamheter till vinstuttag? I artikeln skriver näringslivsföreträdarna:
Enligt Stockholms läns landstings långtidsutredning blir underskottet för sjukvården i Stockholmslandstinget 15 miljarder kronor 2020. Ett förbud mot vinstsyftande företag är i ett sådant läge obegripligt
Mellan 17 och 33 miljarder år 2025 är den korrekta bedömningen. Men hur ett hot om underskott och resursbrist motiverar försvar för vinstuttag är något som inte besvaras. I artikeln talas om att det finns rationaliseringsmöjligheter. Rätt så. Frågan är fortfarande om de möjliga, inbesparade slantarna ska tillbaks till patienterna som söker vård eller avsättas till utdelningar till ägare av allt färre och allt större privata vårdföretag.

Förhoppningsvis blir kongressdebatten klargörande på den punkten, något som Svenskt Näringslivs företrädare också önskar. Däremot är kanske sannolikheten mindre att man gläds över beslutet.

Jag läser om en artikel i GP att Mona Sahlin, Marie Granlund och Ylva Johansson berättar om förslagen till beslut. Att alternativ i välfärdsverksamheter är något som tillför - inte hotar - är utgångspunkten. Om den överskeppning av skattepengar i form av vinster i företagen skriver de tre:
Vinster eller överskott inom vård, skola och omsorg är inte fel. I såväl offentligt som privat driven verksamhet behövs ett överskott för att kunna investera i den pedagogiska verksamheten, för att utveckla arbetsmiljön för elever och lärare och för att förbättra kvaliteten i vården.

Frågan är hur vinsterna eller överskotten används. Vår utgångspunkt är att skattepengar avsedda för välfärden ska användas för att höja kvaliteten i välfärden – inte till vinstuttag.
Och frågan är kanske större än bara en avvägning om pengarnas användning. I grunden handlar det om hela vårt välfärdssystem där principer om "vård efter behov" och "finansiering genom skatter efter bärkraft" hotas om ekonomiska intressen styr vården. Mona Sahlin gav en tydlig illustration av det i sitt inledningstal:
Praktiskt inrymt, mitt i det skattefinansierade Södersjukhuset i Stockholm, ligger Arrhythmia. Där kan du genast få hjälp med störningar i hjärtrytmen, trots att väntetiden är sex månader. Om du kan plocka upp 150 000 kronor ur fickan. Så har de gjort. Då är det väl så de vill ha det?
Mer om S-kongressen:
- läs på (S) hemsida som sammanfattar kongressbesluten här.
-NetRoots har inlägg från progressiva bloggare.
- Nya inlägg från Mitt i Steget, Anna Vikström, Johanna Graf, Claes Krantz, Ulricehamnsbloggen,
Eva Rundkvist,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Varför är du på just en jobbkongress?

Wordle: MOnas tal jobbdel
Ordmoln, jobbdelen i Mona Sahlins invigningstal


Dagens två morgontidningar tas upp ur brevlådan. När jag kastar blickarna på framsidorna är den pågående S-kongressen knappast någon huvudnyhet. SvD berättare i en liten ruta att "integritet splittrar S". DN:s budskap är att samma splittring gäller "höjd a-kassa". Såg i går att Expressen är ännu mer dramatiska och talar om "locket på" och "strider".

Om man med splittring tänker på att det finns olika uppfattningar som diskuteras och sen avgörs i en sedvanlig omröstning så stämmer det möjligen. Det finns starka skäl att försöka få skarpare skrivningar om integritetspolitiken. Höjd a-kassa handlar inte om att S-ombud inte vill höja Reinfeldt-regeringens usla ersättningar. Det är om den kommande nivån ska upp till 80 eller till och med 90 procent som diskussionen förs, där några motioner föreslår en högre ambition. Ibland med tillägget "när ekonomin tillåter".

Idag ska kongressen ta sig an jobbfrågan. Ombuden har ansvaret att retorik blir skarpa förslag som håller i verkligheten, som direkt efter valseger 2010 kan sjösättas i riktig reformer. När jag läst om Mona Sahlins inledningstal stannade jag upp vid en mening. En fråga som jag och andra verkligen bör stanna upp och fundera över är
"Varför befinner vi oss just på en Jobbkongress"?
Jobben är anledning till att partiet nu befinner sig i opposition. Läget före valet 2006 var så hoppfullt i landet Sverige att den dåvarande S-ledaren Persson kunde slå fast att jobben inte fanns på dagordningen. (S) förlorade valet och förlorade till den retoriskt skickliga alliansen.
Vi vet resultatet. Inte fler jobb och färre i utanförskap. Tvärtom färre i jobb och fler i utanförskap. En jobbkongress behövs verkligen!

Låt dagens diskussioner om jobben ta plats. Ett skarp och bra programförslag om jobben som byggs på en bastant grund: ordning på ekonomin, inte några lössläppta skattesänknikningar med lånade pengar och koll på utgifterna. En politik som använder utbildning och kompetens som vägar till jobb och personlig utveckling. Bra kan bli bättre! Lyssna till de SSU:are som kommer att ha ännu fler förslag för att den katastrofala ungdomsarbetslösheten ska bekämpas.


Några fler kongressbloggar
- Arvid Falk (Anne Skåner) Bra tal räddar inte valet 2010"
- Löwdin i Bromma: "På plats på S-kongressen"
- Viktor Tullgren: "Jobb i exakt fokus, möjligt mode"
- Peter Högberg: "Socialdemokratin segrar.....xxx."
- Rasmus Lenefors: "Mona Sahlin instämmer i SSUs krav"
- Ulrika Falk: "Tack alla bloggare från jobbkongressen"
- Stefans konspirationer. "Invigningen vässar kongressen"
- Johan Westerholm. "Om att välja sina strider..."

Fler på NetRoots.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 28 oktober 2009

Jobben behöver också S-kongressens debattid

En av de första jag träffade i morse när jag kom till Jobbkongressen var Elvy Söderström, stark S-ledare från Övik. Hon hade mött reaktioner från ombud som tyckte att förslagen om en förnyad jobbpolitik var så genomarbetade och offensiva att det kunde göra kongressombuden mindre debattlystna. Senare under denna inledande kongressdag har jag uppfattat samma signaler från andra kongressdelegationer.

Det vore förstås olyckligt om det skulle bli så. Jobben är ju kongressens politiska kärna. Men vad gör man som ombud om de förslag som presenteras är så pass bra att man inte är känner behov att "protestera" eller tillföra något? Bra kan förstås bli bättre.

Förhoppningsvis blir det debatt och diskussion trots det. Här kryllar det av ombud som har många idéer och som nu jobbar i temagrupper inför kongressens fortfatta behandling. Och så finns tack och lov SSU:

I en rapport som presenterades vid lunch ställer man skarpare förslag på jobbpolitik.
· Tillsätt 30 000 välfärdsjobb för långtidsarbetslösa ungdomar.
· Ge 10 000 unga utbildningsvikariat där de får anställs medan äldre vidareutbildar sig.
· Genomför en omfattande utbildningssatsning i ett kunskapslyft, med en kunskapsgaranti
för ungdomar så de hamnar först i kön.
· Inför ett lärningssystem inom gymnasieskolan.
· Bygg ut högskolan. I ett första steg vill SSU se en utbyggnad med 20 000 platser. Visionen
är att 65 procent påbörjar högre studier innan de fyllt 25 år.
Monas inledning berörde självklart jobben: det berättar DN, SVD, Aftonbladet, Expressen.
Återkommer senare med lite tankar efter Monas tal. Tills dess får man ge alla ombud en uppmaning att, förstås inom ramen för den begränsade taletiden, försöka bidra till att jobben också i debatten blir kongressens största politiska fråga. Väljarnas stöd för (S) jobbpolitik ökar och det sjunker för Reinfeldts regering. Det gäller att vårda det återvunna förtroendet som kostade regeringsmakten 2006.

Fler nya inlägg om kongressen:
HBT-sossen, Johanna Graf, Johanna Graf2, Erik Laakso, Karin Bergh, Fredrik Pettersson, Johan Westerholm, Aftonbladet Blogg, Jytte Guteland

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

I (S)tockholm står vi enade

Mona Sahlin har förklarat jobbkongressen öppnad. Nu är det på allvar. En viktig händelse föregick talet. När traditionsenligt den arrangerande kommunen, Stockholm, hälsade välkommen var det förstås av Stockholms Arbetarekommuns ordförande Veronica Palm. Men inte ensam. Vid sidan och med delat ord fanns också Mikael Damberg, ordförande för partidistriktet i Stockholms län.

Det där var en viktig kongresstart för hela socialdemokratin. Ska man ha chansen att överta regeringsmakten måste man göra bra i från sig i Stockholm. Ska man klara den utmaningen behöver socialdemokratins budskap till länets väljare vara tydligare. Att Damberg/Palm redan i kongressens inledning visade enighet var en markering av mycket stor betydelse.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Välkommen till jobbkongressen, ombud

Nja, först och främst är det ju Veronica, inte jag som ska hälsa välkommen mer officiellt. Men jag tar mig friheten ändå och hälsa dig som är ombud välkommen till Stockholm och jobbkongressen. Jag gör det från hemmet, två pendeltågstationer från kongresslokalerna i Älvsjömässan. Sitter i och för sig i ett annat partidistrikt (länet) än kongressen (stan)
Något som ingen väljare känner till men som är partiets organisation. Vi har ju våra traditioner.

Du ska vara välkommen till en kongress som kan inrymma fröet till en valframgång nästa år. Ingenting är självklart. Valet kommer att bli jämnt. Men också här i Stockholmsregionen talar mycket för att vi socialdemokrater har stora möjligheter tillsammans med de rödgröna vännerna.

Jag är helt säker på att ju mer vi pratar om vad vi vill, desto bättre får vi genomslag hos väljarna. En av de viktigaste sakerna med kongressen är att den startar vår berättelse om vår egen färdriktning. Ibland ska vi sen göra valet enkelt för väljarna genom att nämna "Fredrik Reinfeldt". Men börja från och med nu i vår egen syn på samhällsproblem och dess lösningar.

Jobben som viktigaste frågan för väljarna och för oss som parti. Vi har aldrig haft det som en "valfråga". Jobben och kampen mot arbetslösheten har burit upp vår rörelse. Vi ser att väljarna nu ger oss ett större förtroende. De tror mer och mer att vi klarar jobben och den nu sittande regeringen inte gör det. Det sista, regeringens misslyckande, är väl också att se som mer än tomma gissningar. Det är evidensbaserat och bevisat.

Ombud: allt är inte "glassigt" i det Stockholm du har kommit till. Visst. Här finns landets rikaste och en bred, villaboende medelklass i tjänstemannayrken. Här finns faktiskt kommuner där moderaterna styr själva och där vårt parti bara är ett oppositionsparti bland andra. Visst har du kommit till en tillväxtregion som växer och bitvis frodas. Glöm inte att Stockholm också har den andra sidan:

Idag får du några vägledande ord från Mona Sahlin på DN Debatt. Ja, bli inte skrämd när du ser tidningen. Den stora morgontidningen påminner ofta om ett flygblad från våra motståndare, ännu en Stockholmsföreteelse som påverkar bilden av oss. Så också den andra som länge talat om "S och kommunism".

Mona har många viktiga budskap. Några ord som jag tycker är särskilt viktiga för vårt parti:
den stolthet vi känner inför denna samhällsbyggnad får aldrig innebära att vi värnar systemen framför de människor de utvecklats för. Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att förbättra och kvalitetssäkra välfärden och se till att den styrs av människors behov. Det är medborgarnas välfärd, trygghet och valfrihet vi vill garantera.
Det där är anledningen till att du är här. Att tillsammans enas om de stora samhällsbristerna. Att sortera ut vad politiken ska och kan göra och inte. Och sen mejsla fram ett starkt program med våra värderingar som utgångspunkt.

Du är inte på kongress för att i första hand gå omkring och vara stolt över partiets historia. Visst, visst ska vi vara det och visst, gör det! Men inte så intensivt att vi glömmer framtiden. Det är vår främsta arbetsuppgiften. Du eller jag är heller inte på kongress för att skälla på Reinfeldt. Visst, visst: många av de samhällsbrister vi ska ha en politik emot har han direkt orsakat. Men låt oss tala om de förslagen mer än om andra partier och deras företrädare.

Kongressen kan börja. En jobbkongress men också en bloggkongress. För oavsett hur klok du är som ombud och vilka förnuftiga beslut som än fattas så hjälper det knappast om vi inte kan berätta det för väljarna. Men vi är många, vi är starka och vi kan med tusentals röster tala om vår väg för Sverige.

Fler nya inlägg om kongressen:
Löwdin i Bromma, Viktor Tullgren, Rasmus Lenefors, Mohammedsvensson, Ulrika Falk, Ann-Catrin Brockman, Hannahs tankar,

Fler progressiva bloggare på NetRoots.
Fler blogginlägg om kongressen länkas i mitt tidigare inlägg

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,