måndag 15 juni 2009

Vem talar sanning om "drive-in-vården" i Vårdval Stockholm?

På torsdag, dagen före midsommarafton, har vi landsting. Under tre-fyra (5?) timmar ska vi diskutera fler privatiseringar i Stockholm. För hugade köpare finns 22 väldigt lockande och säkert lönsamma klipp att göra i att köpa loss vårdcentraler. Garanterade intäkter genom skattepengar, förstås. Det är en fortsättning på den stora omvandling som nu sker av sjukvården i länet. Det går åt helt fel håll. Inte för att privata alltid är sämre än de landstingsdrivna. Men på något sätt tycks vinstintressen och jämlik vård inte passa ihop.

Helle Klein
för debatten om Vårdval Stockholm vidare i en ledare idag. Hon följer där samma tråd som jag själv hade i ett av många inlägg om vårdvalet. Helle skriver:
"Tid är pengar som det heter. Detta marknadsmantra tycks nu också genomsyra vården och omsorgen. I Vårdvalets Stockholm belönas snabba läkare med bonus och allvarligt sjuka människor ses som en dålig affär".
"..i moderaternas marknadsstyrda vårdpolitik är det just de friska som uppmuntras att gå till läkare – för det ger mest pengar till vårdcentralen"

"Alltför många exempel visar att Vårdval Stockholm leder fel. Effektivitet och tillgänglighet behöver inte nödvändigtvis innebära kvalitet. I stället tycks vårdpersonalen mot sin vilja drivas in i att bli ekonomistiska räknenissar snarare än etiskt ansvarstagande vårdgivare."
Rapporten är ganska samstämmiga från personal, patientföreträdare, oppositionspolitiker. Svagheter och brister i vårdvalet är den orimliga fördelningen, med mer resurser där friskare bor och mindre där sjukare bor. Ett ersättningssystem som premierar lättare eller inga sjukdomar, som för att få ekonomin att gå runt gärna tar en sak åt gången.

Idag hade vi ytterligare en rapport från landstinget på äldreberedningen. Det kontor som är ansvariga för vårdvalet ser inga som helst problem, inga som helst negativa effekter utan det mesta är om inte bättre så i alla fall som förr. 90 procent listade. 15 procent som har bytt vårdcentral. Ökning av det psykosociala stödet. Antalet läkarbesök upp och oförändrat till övriga. Däremot saknas skrivningar om det alla andra ser och rapporterar om.

Den enda kritiska antydan idag kom när budgetdirektiven presenterades. Kostnaderna för vårdvalsbesöken i primärvården ligger utanför budgetens annars mycket låga uppräkningar. I områden med många vårdcentraler (och frisk befolkningen) är det med andra ord bara tuta och köra.

Jag hoppas att de forskare och landstingets revisorer som ska granska systemet ger bättre svar på de illavarslande signaler som Filippa Reinfeldts "stora" reform har inneburit. Visst har en del kritiskt redan kommit fram, inte minst i den rapport som mina partivänner jobbade fram. Men landstinget måste själv ta allvarligt på de brister som andra rapporterar om. Att
nästan ha ett religiöst förhållningssätt till något som vårdval där kritik är hädelse och synd kan få mycket olyckliga konsekvenser.

Läs mer:
- Bloggar: Anders Löwdin, Alliansfritt Sverige, HaningePosten, Britta Sethson, Ung vänster, Kia Mundebo, Den hälsosamme ekonomisten, Karl Malmqvist, Mad World,
- DN:s artiklar om vårdval och effekter

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,