torsdag 26 juli 2012

Äntligen lite hopp om en återupplivad politik för fler bostäder


Problemet blir så oerhört konkret för många. Man kan inte tacka ja till jobbet. Man kan inte gå den utbildning man vill och passar för. Man tvingas mot sin vilja förskjuta vuxenlivet långt upp i åren genom att tvingas på kvar hos föräldrarna. Eller så pressas man in i orimliga system av andra-, tredje- och fjärdehandsuthyrningar, inte sällan med skyhöga ockerhyror som ett inslag. Bristen på bostäder handlar om människors vardag och liv och om utbildning och arbete. Avsaknad av bostadspolitik slår mot hela samhällsgrunden.

Larmrapporterna upphör inte. Nu i sommar kom Boverkets lägesbeskrivning som visade brist i 135 kommuner och samtidigt ett minskat byggande. Stockholms Handelskammare har gång på gång lyft problemet och pekar nu på en brist i enbart huvudstadsregionen på 110 000 bostäder. Kommun efter  kommun presterar alltför uselt i form av verkligt byggande och inte bara tar fram planer. Så är fallet även i min egen kommun, Huddinge.

Idag presenterar Socialdemokraterna några förslag på hur bostadskrisen ska kunna mötas. Veronica Palm och en arbetsgrupp inom (S) vill ha statliga kreditgarantier, byggbonus för studentlägenheter och för smålägenheter och så regionala bostadskommissioner för de tre storstadsområdenas särskilda problem att få fart på bostadsbyggandet. Det är en utmärkt början på något som kan beskrivas som ett bostadspolitiskt återupplivande. Med lite fler inslag som också ha bäring på grön omställning kan det bli riktigt bra. Samtidigt tror jag det är nödvändigt att de konkreta åtgärderna byggs upp på en bas i form av nytt bostadspolitiskt mål. Riksdagens alliansmajoritet har med förändringarna i målet dragit ner hela bostadspolitiken till ett stiltje. Ska man gå framåt måste man ha formulerat sina mål och utgångspunkter tydligt.

Avsaknat av vilja och mål har också till till att det enda konkreta förslag som alliansregeringen har kommit med på senare tid är en "reform" för att stimulera uthyrning av delar av redan byggda bostäder. Passiviteten och oviljan att göra mer har bestått sedan alliansen tillträdde 2006, något som blir mycket tydligt när bostadspolitiken saknas i regeringsförklaring efter regeringsförklaring och i budget efter budget. Det är mot den bakgrunden alldeles utmärkt att (S) nu fortsätter leverera konkret politik.

Fler bloggar: Svensson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

tisdag 10 juli 2012

En usel a-kasseersättning ger inte fler jobb!


Idag ger den annars av mig så välsedda "SvD Faktakoll" grönt ljus till Svenskt Näringslivs Stefan Fölster för påståendet att en högre a-kassa leder till högre arbetslöshet. ”Om man höjer ersättningen i a-kassan så ökar också arbetslösheten”, menade Fölster i radion. Om detta kan väldigt mycket sägas. Uttalandet kom i en diskussion om åtgärder mot arbetslösheten och efter kraven från LO, TCO och SACO i Almedalen om att höja taket i a-kassan. Idag kan bara 13 procent av löntagarna räkna med att få 80 procent av lönen i ersättning om man blir arbetslös. Därtill har också LO med flera ställt andra förbättringskrav på a-kassan, bland annat om sänkta avgifter.

Först kan man ha invändningar i sak mot själva utgångspunkten: det borde rimligen vara den enskildes rätt till en försäkring som ger större trygghet som ligger till grund för politiken och för a-kassans utformning. Idag har Sverige en av OECDs sämsta ersättningar vid arbetslöshet. Det är ovärdigt, och alldeles oavsett påverkan på statistiska tabeller måste systemet förbättras.

I grunden handlar det också om vilken slags arbetsmarknad vi önskar och vad som ger Sverige och enskilda det bästa utfallet. De borgerliga ekonomerna och politikernas utgångspunkt att en sämre ersättning är en bra press på arbetslösa att ta ett jobb. Där resonerar man omvänt mot det som gäller för medel- och höginkomsttagare. Där är snarare argumentet att man behöver lägre skatter och (ännu) mer i plånboken för ha "drivkrafter att arbete". För dem som har sämst villkor, de arbetslösa, gäller det omvända: "Piskan är bäst".

Sen, trots faktakollen, ifrågasätts ju resonemanget av andra forskare. TCOs Roger Mörtvik har lyft fram några. Jag hittade också en viktig bloggpost hos Marika Lindgren Åsbrink som skrev på sin blogg om detta 2010:
Skälet till att mönstret ser så olika ut i olika länder har att göra med att effekterna av a-kassan samverkar med den övriga arbetsmarknadspolitiken. I diagrammet ovan visas också hur mycket varje land spenderar på arbetsmarknadspolitiska program (den svarta pilen i varje stapel). Vi ser att det finns ett tydligt mönster: ju större satsningar på arbetsmarknadspolitiska program, desto lägre effekt har en höjning av a-kassan på arbetslösheten. Exempel på arbetsmarknadspolitiska program i Sverige är olika typer av utbildning för arbetslösa, subventionerade anställningar, praktik och jobbcoacher. Att Sverige satsar relativt mycket på denna typ av program betyder att de helt kompenserar för den negativa effekt a-kassan har på arbetslösheten.
Det är andras slutsatser om relationen mellan a-kasssan och arbetslösheten. Jag skriver det i ett läge när Sveriges löntagare har fått se arbetslöshetsersättningen försämras radikalt. Samtidigt har arbetslösheten inte minskat från de nivåer som var 2006 och som då föranledde bland annat Reinfeldt och Borg att tala om "massarbetslöshet". Sämre ersättningar ger inte fler jobb!

Det är inte alls omöjligt att en högre ersättning gör att arbetslösa inte kastar sig över ett första bästa jobb till vilka villkor som helst utan söker mer matchande jobb efter sin kompetens och med villkor som så långt som möjligt tryggar en löneutveckling och fortsatt karriärutveckling. Då torde statistiskt sett arbetslöshetstiden kunna öka vilket ger stöd åt tesen. Men är det negativt för ekonomin eller för den arbetslöse? Borde inte slutsatserna mer vara att en generös a-kassa kopplad till en skarp arbetsmarknadspolitik av tidigare känd svensk modell är det mest önskvärda, både för ekonomin och för den enskilde?

Grundproblemet är alltför få nya jobb. Problemet är att kompetenserna hos många arbetslösa inte stämmer med de krav som de lediga jobben ställer. Där borde en konstruktiv diskussion föras om hur det kan mötas. Och sämre ersättningar från a-kassan leder inte till ett nytt jobb! Det slår bara hårt mot dem som redan har drabbats av arbetslöshetens gissel. Frågan är väl om inte Stefan Fölster i alla fall borde ha fått "gult ljus" i faktakollen. Så entydig förefaller inte ens forskningen vara att det motiverar ett positivare grönt ljus.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag 1 juli 2012

Om en digital Almedalsvecka och fördjupad demokratiNej, jag är fortfarande kvar på fastlandet. Ännu några timmar kvar innan båten ska ta mig från Nynäshamn till Gotland, Visby och Almedalen. Möjligen är det faktum att jag ska vistas där en vecka en huvudförklaring till att det nästan känns som om jag redan är där. Men tveklös beror det också på att "Almedalsveckan" inte bara lever för den som fysiskt finns i Visby utan också på nätet.

Varje sekund uppdateras twitterflödet på hashtaggen #almedalen med korta meddelanden om det som händer. På plats under veckan kommer hundratals personer att ge perspektiv och bilder från ön. På facebook kommer tusentals statsuppdateringar att göras med kommentarer, bilder och länkar. På Instagram delas bilder från arrangemang och möten, på bloggar skrivs åtskilliga inlägg från seminarier, presskonferenser och tal. "Vanlig media" skriver om utspel, analyserar tal och förmedlar sina intryck. GMA12, eller "Godmorgon Almedalen", sänder på nätet varje morgon. En rad seminarier kan ses direkt på nätet, just nu 318 av veckans 1 830 enligt kalendariet.

Visst, att se mingel, allsång med Springtime eller att alls försöka känna stämningen på plats är svårt på nätet. Men om vi vill och om vi bestämmer oss för det så kan Almedalen på nätet verkligen bli en lika viktig och värdefull del av politikerveckan som den är "som sådan". Kanske på vissa sätt ännu viktigare!

Allt det material som produceras dessa dagar kanske i första hand tittas på, läses i och lyssnas till. Men hur ser det ut med det omvända flödet? Från tittare. Från läsaren. Från lyssnaren? Inte sällan är det möjligt att via sociala medier som twitter skicka frågor som sedan "behandlas" av en panel eller i en utfrågning. Kanske ärligt men möjligen ibland mer av pliktskyldighet. Och långt ifrån det den nya tekniken och det människors närvaro på nätet borde ge för potential till verklig delaktighet. Ett Almedalen som på nätet gör intresserade som är kvar på "fastlandet" till verkliga deltagare!

Så här i inledningen till Almedalsveckan ska man peka på alla möjligheter. Veckan innehåller seminarier och annat som förhoppningsvis tar upp det "digitala Almedalen" konstruktivt och med utvecklingen i fokus. LO har ett seminarium om "Digital gräsrotsrörelse". Bloggplats H12 och Twingly pratar politiska bloggar där Mary X Jensen är "representant" för bloggarna. Samma arrangör ordnar det seminariet återkommer i slutet av veckan med "Hur påverkar det nya medielandskapet Almedalsveckan?". "Hur bygger vi framtidens folkrörelse", frågar sig Techsoup och Microsoft på ett ytterligare seminarium. Det finns säkert många fler aktiviteter på temat. Min förhoppning är att nästa helg kunna återkomma med ett inlägg som fångar upp ett antal konstruktiva idéer på hur Almedalen, "Sveriges största politiska mötesplats" kan inkludera fler att delta. Även om man finns kvar på fastlandssidan av nationen.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Almedalen dag 1: Interkultur, SD och en stängd pub


Dag ett i Almedalen och jag är snart på väg dit. Det är ett främlingsfientligt parti som har denna söndag som partidag. Sverigedemokraterna. Passande nog har Botkyrka kommun samma dag ett seminarium om hur kommuner kan göra som Botkyrka: ta några steg framåt för att inkludera, för att involvera och se interkultur som möjligheter och styrkor. Samtidigt en väg som ser kampen mot diskrimineringen som ett oerhört viktigt inslag. Jag kan begripa om Sverigedemokraternas ledning och sympatisörer mår illa av bara tanken att ett sådant seminarium anordnas på "deras dag".

Själva har partiet ställt in seminariet "Massinvandring eller välfärd". Kanske skönt så men ändå ett val av rubrik och säkert också tänkt innehåll som bekräftar att det är samma gamla främlingsfientliga parti som nu råkar husera också i riksdagskorridorerna. Partiet blir inte mindre rasistiskt för det. Varför seminariet har ställts in verkar vara oklart men kanske har Jimmie Åkesson reagerat på att rubriken skulle försvåra för honom att framstå som mer "välpolerad".

Från Gotland och Visby kommer nyheten som för en flitig besökare av politikerveckan är "stor": Puben Donners Brunn har ikväll stängt som en manifestation mot Sd och för yttrandefriheten.

Trots allt kommer Sverigedemokraterna ikväll att ha sitt partiledartal i parken som alla andra. Åkesson kommer att försöka slipa av skarpa kanter och förpacka det främlingsfientliga i frågor som kan väcka gillande hos väljarna. I SvD skriver han om polisen och försöker där ta över en av Moderaternas profilfrågor som Reinfeldt pressades om i Ekots lördagsintervju för en tid sedan. Där pressades han på den utveckling som nu kan ses med fler poliser men resultat av brottsbekämpningen och Sd-ledaren är "på" den frågan. Samma dag skriver han i Aftonbladet om en omsvänging i skattefrågan och förespråkar ett nytt jobbskatteavdrag. Det finansieras med "hitta-på"-förslag om minskad invandring och uttag av de statliga pengarna i bankernas stabiliseringsfonder. "Icke seriöst", som samma tidningens ledare och Anders Lindberg skriver.

På Twitter skriver komikern Erik Löfmarck några träffande ord: "Söndag och Sverigedemokraterna i Almedalen. Medeltidsveckan börjar tidigt i år". Så gamla och unkna är det värderingsgods som bär upp Åkessons parti. Sett till enbart det känns det ganska skönt att anlända Almedalen på måndagen i stället.

Fler: Röda Berget, Thomas Böhlmark,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Rödgrönt i ledning och förväntningar om Löfvens besked

 Idag börjar Almedalsveckan på allvar. Lagom den till kommer ytterligare en mätning om det politiska läget i nationen, den här gången United Minds mätning i Aftonbladet. Slutsatsen är att det rödgröna försprånget består och att det är dödläge i väljarnas positioner. Därför blir också, menar Aftonbladet, Almedalsveckan oerhört viktig.

I mätningen får de "rödgröna" 48,1 procent, att jämföra med Allianspartiernas 42,1. De mest uttalade förändringarna jämfört med förra mätningen är att Kds placering under riksdagsspärren är ännu tydligare. Partiet faller till 3,4 procent. Annie Lööfs Centerpartiet rycker upp något och klarar med nöd och näppe spärren till riksdagen. Folkpartiet går upp en procentenhet. Socialdemokraterna går ner något och hamnar nu på 33,6, att jämföra med Moderaterna som landar på 27.

Almedalsveckan må vara mycket annat än partiernas aktiviteter. Många konkurrerar om utrymmet i medierna. Men visst har den betydelse och visst ger ett bra genomslag för partiers egna dagordningar en plattform att jobba vidare på efter sommaren. Frågan är om den uppryckning för Kd som också Reinfeldt som potentiell regeringsbildare efter valet 2014 är beroende av kan komma den här veckan. Svensk väljaropinion visar sammanställning av hur den långsiktiga trenden har sett ut i opinionen. Kristdemokraterna har där bara undantagsvis fått tillräckligt väljarstöd för att klara spärren. Sedan september 2010 har man nästa alltid funnits utanför riksdagen.

Kristdemokraterna har stora problem med sin legitimitet och att beskriva varför man behövs i politiken. Det börjar också märkas genom de förvirrade utspel man kommer med. Ena dagen går Göran Hägglund ut med "klassperspektiv" och skriver om sin erfarenhet i arbetarklassen. Andra dagen släpps dokument som visar att partiet riktar in sig på att ta väljare av moderaterna. Kd:s läge avgör Reinfeldt möjligheter samtidigt som den enda chansen för Kd verkar vara att gynnas av omfördelning av alliansröster.

Kan Almedalen ge draghjälp till den sargade Alliansen? En förutsättning som gör det svårt är att nyhetsvärdet ofta ligger på nya partiledare och i år är det bland annat Stefan Löfven. Han talar nästa lördag. Det har tuffat på uppåt i opinionen för hans parti. En del, inte minst motståndare, kräver svar på sakpolitik. Onekligen måste Löfven och (S) "leverera". Om detta är intresset hos samlade medier stort och begränsas inte till själva partidagen. Förväntningarna kan bli ett av de dominerande "teman" som rullar på under veckan i nyhetsflödet från "ön". "Vad levererar Löfven"?

Fler: Röda Berget, Peter Högberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,