söndag 14 juni 2009

Pirater skakar om det svenska partisystemet?

Undrar hur djupt den debatt som pågår på nätet och i gammelmedierna om Piratpartiets skräll kommer att föra upp i de "gamla partierna". Läser först Johanna Hildebrandt i Ab och sen Ilshammar på Newmill som förvånas över att partiernas strateger inte uppfattat signalerna i väljarströmningarna. Ilshammar skriver:
Piratpartiet är inget tillfälligt hopskramlat protestparti som junilistan eller ny demokrati. Piraterna bygger sina framgångar på en bestående samhälls- och värderingsförändring. Vi kan tills vidare kalla det för det post-auktoritära samhället, med den personliga integriteten och friheten på nätet som kärnfrågor.
Bloggen Anarkia utser Pp till mästare i politisk kommunikation och skriver:
Det handlar med andra ord inte om fildelning som vissa envisas att göra gällande utan om grundläggande mänskliga rättigheter.
Här får jag själv en berättigad känga. Möjligen bekräftade uppgiften om det kraftigt ökande medlemsantalet för Pp efter domen mot Pirat bay att partiets bas ser just fildelningen som det centrala och enda. Möjligtvis är det helt riktigt att som jag själv rikta kritik mot PP:s öppna erkännande av att inte ta ställning till andra frågor. Men jag har nog som andra underskattat att även i det lilla finns en väldigt stor bredd och ett djup.

Också inom moderaterna
sker omprövning. Kent Persson har en analys i några punkter.
gammelmedia och för den delen partierna har rejält missbedömt kraften i internet. Att nå och samtala med väljarna via bloggar, twitter etc är en kraft som framför allt media försökt att dissa. De har fel. Nätets betydelse kommer att öka inför valet 2010. De som inte är med på allvar kommer förlora ett stort antal väljare.
Nu är väl metoden som Pp lyfter fram en sak. En helt annan sak är det om nya perspektiv, nya värderingar och nya sätt att förhålla sig till politik fått fäste där kanske Pp och Mp hänger med men andra befinner sig i eftersvallet? Nu ska man komma ihåg att hos unga väljare mellan 18 och 30 så är faktiskt hela det "rödgröna" laget mycket starkt.

Piratpartiet är alltså inte ensamma på "ungdomsväljarspelplanen". Hur värderingarna ser ut hos Pp-företrädare verkar variera från liberaler i dess mest entusiastiska form till före detta vänsteraktivister och internationalister. I det gamla partitänkandet finns kanske inte plats för den mixen. Men tänk om det finns dimensioner i politik och samhälle som i viss grad och på vissa områden förenar på annat sätt?

Inför riksdagsvalet ska inget parti komma undan press om besked vad man vill. Självklart gäller det också Piratpartiet, oavsett hur "moderna" man än vill vara. Man har nått en eller kanske två platser i Europaparlamentet. Frågan är väl om man också når den svenska riksdagen. Självklart är det upp till partiets möjligheter att "tala för sin vara". Men kanske är det också beroende på hur andra partier tar på Pp:s framgångar. En alltför hånfull attityd mot "de nya" kan få mycket dramatiska konsekvenser för partier som ser politiskt inflytande som nästan självklart. Vem vet: de kanske till och med kan inspirera och lära oss?

Bloggar på Knuff . S-bloggar om PP, här och här.
Bloggar:
Svensson, Den hälsosamme ekonomisten, Hans Egnell, Jakob Dalunde, Anna Ardin, Peter Weiderud, Jinge,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 kommentarer:

Geiko sa...

"Möjligen bekräftade uppgiften om det kraftigt ökande medlemsantalet för Pp efter domen mot Pirat bay att partiets bas ser just fildelningen som det centrala och enda."

Eller så är det så att ungdomar inte kan förstå vad det är för någonting som The Pirate Bay har gjort för fel.
Dom har inte brutit mot någon lag själva.
Dom använder en teknik där andra länkar till innehåll.

Alltså mindre inblandade än t.ex. Youtube där vissa personer laddar upp upphovsrättsskyddat material till deras servrar.

Dommen innebär att helt lagliga tjänster ska anses olagliga om det kan missbrukas. Annars är inte alla lika inför lagen.

Tor sa...

Det finns ju faktiskt litet siffror om vikten av fildelning för piratpartiets framgångar. Svt:s valundersökning visade att för drygt två tredjedelar av PP:s väljare var fildelning inte en viktig eller i varje fall inte den viktigaste frågan (jag är osäker på vilket som undersökningen visar).

Hade bara de som mest bryr om fildelning röstat på PP hade partiet endast fått 2,17%, dvs. långt under gränsen för vad som krävs för att komma in.

Anonym sa...

Bara lite fakta upplysning. Man *har redan* från PP sida klart upplyst om vad man vill. Det är bara att läsa innantill på hemsidan (piratpartiet.se). I korthet kan man säga att det block som bäst ligger i linje med avskaffandet av IPRED och FRA får partiets stöd. I vågmästarställningen innebär det implicit regeringsmakten. Sunt och rakt på. Utan krussiduller.

Peter Andersson sa...

tack för synpunkter, som jag läser och lär mig av.

Anonym: Pp har öppet sagt att man inte tycker något i några andra frågor än med bäring på integritetsfrågor. Lär mig mer om detta och inser att det är stort. Men jag tycker -oavsett det - att ett parti som söker väljarnas stöd för platser i sveriges riksdag måste ha en politik som täcker alla politikområden. Sist och slutligen avgör varje väljare detta. Men oaktat det så är min prognos att jag kommer att tycka som jag gör också i framtiden.

"Utan krusiduller", ja tycker att det är en positiv sak med Pp där hela taktiken finns på nätet, fritt att läsa för alla. Där har vi andra partier att lära.

p