torsdag 11 juni 2009

Vårdval Stockholm, bonusar och en sjukvård till marknadens förfogande

Vårdval Stockholm var tänkt att bli moderaternas stora reform. Den hade redan från starten dubbla syften. I retoriken talades mest om det ena: "makt från politiker till köksborden". Det lät mycket vackert. Patienten skulle själv få bestämma. Det andra syftet hade i grunden ingenting med stockholmarnas behov av sjukvård att göra. Det låg en mycket gammal beställning från näringslivet till moderaterna som nu var politiskt möjlig att genomföra.

Att öppna upp ännu mer av den gemensamt finansierade vården för privata företag var viktigt. De företag och koncerner som önskade komma åt denna marknad som dessutom hade skattepengar som grundfinansiering slickade sig om munnen. Här skulle nämligen stora vinster kunna göras. Under lång tid betalade näringslivet för att först ändra synen på privat vård. Redan tidigare borgerliga majoriteter hade privatiserat och tecknat långa avtal. Allt blev mycket enklare när Reinfeldt tillträdde med en svag nyans av sossighet i retoriken. Det skulle då bli lättare att ta nästa steg: skarpa beslut om privatiseringar.

Redan på första sidan av landstingsledningens förslag om vårdvalet beskrevs att syftet var att stimulera företagande, inte minst det kvinnliga. För den som inte känner landstingspolitiken så bra kan det tyckas märkligt att något som borde ha mål som "bota" och "behandla" blir någon filial till Maud Olofssons näringsdepartement. Ja, jag tycker också det är märkligt.

Vårdval Stockholm har gett ett större utbud av vård i stadsdelar som redan tidigare varit välförsedda. Det finns undantag men i stort är det så. Det mesta av det nya kom till innerstaden. 15 kommuner i länet berördes överhuvud taget inte. Genom Vårdvalet bröts en politisk ambition att se över vårdens resurser och styra bättre efter människors sjuklighet. Den synen har också borgerliga landstings som Halland och Skåne. Så är det inte i Stockholm där det nästan ses som kommunism att politiker har synpunkter på etablering av vård.

Bonusar, löneökningar vid färre provsvar och stora privata vinster
känns som delar i det stora systemskiftet av vården. Tillsammans med Vårdval Stockholm, ett ersättningssystem som ger mer ju fler som besöker vården, avknoppningar, privatiseringar, en politik som inte vill eller förmår styra så förändras sjukvården. Det sker samtidigt som moderaterna och Filippa Reinfeldt vrider retoriken för att låta så "sossiga" och "mjuka" som möjligt. Tyvärr talar verkligheten ett helt annat språk. Verklig valfrihet som utgår från patientens perspektiv är viktigt. Då talar vi om något helt annat än vad som nu finns.

Läs mer: DN debatt om S-rapport om vårdvalets effekter
Bloggar: Knuff, Alexandra Einerstam, Åsa Carlsson, Kaela, Mitt i steget,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Maria sa...

Vill nämna förslag till förtydligande av ordet provsvar, som säkert kom till i farten.
Det handlar alltså om vårdföretagens premiering av de läkare/enheter som utför färre provtagningar och remitterar färre till undersökning (röntgen etc). Det gynnar gissningsdiagnoser - farligt nära kvacksalveri! Strider också mot Hälso- och sjukvårdslagen samt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Men det genererar lättförtjänta landstings-skattepengar till företagen. Varför ska sjukvårdsbygget tillåtas gå allt mera "fort och fel". Risk för fuskbygge påtaglig.

Peter Andersson sa...

Maria: tack för synpunkten. Jag tar med mig den till "landstingspolitiken"


peter