söndag 22 maj 2011

Mp-tågets nya draglok kommer inte att dra fram Carl Bildts oljepolitik

Miljöpartiet avslutar sin kongress och jag har precis hört de två nyvalda språkrören hålla sina linjetal. Först Åsa Romson och sist, och därmed "sista ordet",: Gustav Fridolin. Åsa talar mycket om miljöuppdraget och om internationellt perspektiv. Gustav tar på sig rollen att bekräfta det han och partivännerna ser som Miljöpartiets betydelse för samhällsutvecklingen. "Partiet" som stoppar besparingar i skolan. Partiet som står för arbetsmiljökampen. Partiet som samlar lokala proteströrelser och driver på. Partiet som också "snott" Mona Sahlins gamla tankar (och delvis av (S) sumpade...) att rusta miljonprogrammet. Ett internt tal med främsta funktionen att stärka det egna självförtroendet. Här finns inga tak som begränsar beskrivningen av partiets stordåd för mänskligheten.

En tyngdpunkt i alla analyser av innehållet i talen lär vara kring det "politiska spelet" och om den nyvalda Mp-ledningen har ett fokus på samarbete åt vänster eller möjligen svänger över till stöd för Reinfeldts allians. Den som hörde Åsa Romsons markeringar mot Reinfeldts regering har nog svårt att se något djupare och tätare samarbete. Den som hörde Fridolins tal om att förändra och investera "i stället för jobbskatteavdrag" ser nog också varthän det barkar. Expressens KG Bergström påminde i en Svt-intervju om hur det såg ut i Vallokalsundersökningen i höstas. En monumental andel av Mp-väljarna ser sig som vänster. Men därav också en naturlig följd att partiet under helgen valde just Romson och inte utmanaren Valtersson till nytt "rör."

DN gör som ofta på sin ledarsida: lämnar all kontakt med sansad politisk analys och ägnar sig i stället åt att agera flygblad. Här handlar det om att försöka bidra till ett miljöparti som kan säkra Reinfeldts alliansregerings inflytande mer än att mp ska "återfalla" i ett rödgrönt samarbete. Det finns mycket som talar för att DN kommer att bli besviket. Bara tanken att Åsa Romsons miljöambitioner skulle formuleras till praktisk politik tillsammans med oljemagnaten och utrikesminister Carl Bildt framstår som en helknäpp tanke.

Mer:
- AB med rubriker om att "båda rören har knarkat"...
- AB- Lena Mellin med analys,
- SvD. Göran Erikssons analys
- DN om Romson, om politik-prioriteringar, om apotek,
Fler som bloggar.
- Michael Granstedt om gröna dagar.
- Högbergs tankar om nya rör, liksom Martin Moberg,
- Mattias Lundbäck om förlegat och framtid..
- Helene Öberg med Rörbild!
- Röda Berget om Fridolins vilja
- SvD-ledare om rör med mandat

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 20 maj 2011

Valtersson - miljöpartiets framtid?

Med jämna mellanrum har jag i sociala medier sett tecken på att ett rejält avfirande av Maria Wetterstrand och Peter Eriksson har hållit på. Det har varit väl motiverat. Som Göran Eriksson skriver i dagens SvD,: "Under Wetterstrand/Erikssons ledning har Miljöpartiet övergett EU-motståndet, begravt medborgarlönen, tonat ned kraven på sextimmarsdag och reviderat sin syn på betyg i skolan.". De båda hade en sista roll i att bidra till det rödgröna samarbetet inför förra valet, om än en föga framgångsrik skapelse av olika anledningar.

Nu är det slut. Ett nytt par språkrör ska väljas och där det manliga är gjutet medan strid kommer att utspelas mellan två kvinnor. En av de två, Mikaela Valtersson, skriver idag programförklaring på DN Debatt. Vad gäller partiets väg framåt med Åsa Romson är för mig en aning luddig. Desto klarare är det med Valtersson och det bådar sannerligen inte gott för den som ser en förändring av Reinfeldts Sverige som viktig.

Valterssons
största avtryck i svenskt samhälle är väl det hon själv skriver att hon inte står för. Friskoleeländet med dess hejdlösa vinstuttag och fria etableringsrätt. Valtersson själv har genom att i riksdagen springa hand i hand med de borgerliga partierna om helt kravlösa system på friskoleområdet, ett direkt och stort personligt ansvar. Frågan är om problemet ens hade varit ett problem utan Valterssons kliv in i alliansburen.

Dagens medier gör större rubriker av Valtersson som en taxiåkare som säger sig vara miljövän. Antingen tungt journalistiskt grävande eller resultat av ett skit-skyfflande inför valet på Mp-kongressen. För egen del ser jag nog Valterssons negativa bidrag till svensk skola som oerhört mycket allvarligare. Frågan är vilka signaler det ger om en framtid där Valtersson som en av två leder partiet. Programförklaringen i DN har väl en del av storhetsöverdrifter i sig: "Det finns ingen gräns för hur stora vi kan bli"  men också en del av gamla halvtöntiga MP-slogans som att man "varken tillhör fack eller näringsliv" och stå för någon mer vardagsförankrad politik än andra. Det mer traditionella Mp som slåss mot vägbyggen och mot bilar verkar möjligen försvinna om Valtersson väljs...Partiet ska i stället vara "stigfinnare", måhända en bild av partiet som borde får vissa varningsklockar att ringa inför helgens aktiviteter.

Fler bloggar: Jenny Madestam,
Mer: DN, AB ledare, AB taxi,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag 17 maj 2011

Regeringen backar - en omvändelse om Fas 3 under galgen

Att regeringen nu verkar vara på väg att modifiera en del galenskaper i galenskapen Fas 3 är verkligen inget som bör ge några som helst stjärnor i kanten i regeringens meritförteckning. Om jag har sett rätt är väl också det sätt på vilket regeringen presenterar vändningen på talande: Ett pressmeddelande och ingen ståtlig presskonferens med statsministern och ansvarigt statsråd. Men nu ska det alltså bli möjligt med utbildningsinslag i fas 3. Regeringen markerar att "Möjlighet till arbetsmarknadsutbildning i fas tre kommer att gälla omgående fram till utgången av 2011" .

Det här
känns bättre än oförändrat men samtidigt borde mycket mer krävas för att få en riktig arbetsmarknadspolitik på plats. Det känns bra att man backar men samtidigt verkar det inte vara av egen övertygelse eller insikt utan av krassa politiska skäl. Det är mindre bra. 

Mer: SvD,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Skolan är fortfarande en spegelbild av ett klassuppdelat samhälle

Där jag växte upp, Strängnäs, var ordningen ganska tydlig. I lågstadiet gick vi som bodde i min stadsdel och i omgivande delar i Långbergsskolan. När tiden var kommen för mellanstadiet rörde vi oss lite längre hemifrån, Vasaskolan. Sen i högstadiet till Paulinska och så, de allra flesta, till Thomasgymnasiet. Nu var väl Strängnäs en gammal skol- och stiftstad med i förhållande till andra städer små skillnader mellan människor. Men visst fanns det klyftor. I den organisation som skolan hade förde det ändå med sig en blandning av barn och ungdomar med olika erfarenheter. "Villabarn" och barn från hyreshusområden gick i samma skolor under lång tid. Det var bra. Men redan på min skoltid visste vi det som ännu diskuteras i svensk skolpolitik, i alla fall ibland: skolan är en spegelbild av det omgivande samhället och skillnader i klass och social bakgrund påverkar varje elevs möjligheter i skolan och därmed för livet.

Sverige och säkert Strängnäs 2011 är något helt annat. Själv har jag för länge sedan flyttat till Huddinge och en stockholmsregion där samhällsklyftorna direkt slår igenom i skolan. Det är mycket tydligare klyftor här än de i min gamla hemstad. Den tydligheten bekräftas ganska ofta när skolan granskas. De sociala klyftorna och segregationen är de stora förklaringarna till kunskapsbristerna, brukar granskarna komma fram till.

Men något
har hänt i själva debatten och i fokuset. Trots att vi över trettio år efter att jag deltog i en studiecirkel om skolan som klassamhälle får samma rapporter och samma uppgifter verkar inte politikens eller "skolvärlden" ha fokus på detta. I stället har valfrihet och "rätten av välja" överordnats allt och är i dag självklar. I stället ligger fokuset på "ordning och reda" inte sällan med mobiltelefoner och schalar som debatterade attribut och att debattera mätning av kunskaper (betyg...)  Någon klar strategi för att möta skolans allt hårdare uppdelning verkar inte finnas hos någon och verkar tyvärr vara ett ganska ointressant tema för många. En del har väl mer affärsmässiga skäl till att förlöjliga problemen, som exempelvis Almega. Men andra som dels ser enskilda elever men också det samhällsekonomiska slöseri det är med utanförskap och segregation borde önska mer.

Det är att stänga ute. Det är att medvetet avstå från att ge fler och alla lika möjligheter. Det är, oavsett vilken politisk rörelse, regering eller vilket lärarfack som gör det, att avstå från att ta ansvar för att de riktigt stora kvarvarande problemen i skolan kan mötas. Dessvärre går det, med Jan Björklund vid makten över skolpolitiken, åt helt fel håll. Idagarna bekräftas det också av regeringens eget Finanspolitiska råd som i sin huvudrapport skriver om den utestängning som nu görs av elever som studerar yrkesförberedande program:
Gymnasiereformen skapar en tydligare inriktning mot yrkeskunskaper på de yrkesförberedande programmen. Detta har en potential att ge en förändring till det bättre. Det är dock oklart för oss varför man i samband med denna förändring skärper de teoretiska behörighetskraven till dessa program. Den lösning som nu valts riskerar att stänga ute elever från gymnasieskolan. Det är oroande att andelen ungdomar som söker till de yrkesinriktade programmen i den nya gymnasieskolan har sjunkit markant.
Det där är ett hot mest inför framtiden. Men lägg det på ett system med "skolpeng" mer än behovsfördelning av resurser, lägg på brister i stöd till elever som har behov av särskilt stöd och lägg på en del annat, så finns det fog för oro. För den som tycker att det räcker att "nästan alla" klarar sig bra i skolan kanske uppgiften inte är så omfattande. Det blir annorlunda om man har utgångspunkten att alla ska göra det.

Läs mer:
- Aftonbladets ledare om klassamhälle och skola.
- AB:s skolgranskning.
- Martin Moberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag 16 maj 2011

Vad kallar vi ett val där bara fyra av tio deltar?

I morgonens inlägg tog jag upp ett par saker från gårdagens omval. En punkt sparade jag och det är kanske den viktigaste och den mest oroväckande: Att en så liten andel av de röstberättigade valde att delta. I Örebro, 62,8 procent. I Västra Götaland, usla 43,1 procent. I det senare fallet en minskning med 33 procent jämfört med valet 2006. Svd citerar två omdömen om valdeltagandets effekter på hur man bör se på valet i stort:
Statsvetaren Sören Holmberg kallade valet för ”ett stort nederlag i svensk valdemokrati”. Katrine Kielos på Aftonbladets ledarsida gick ännu längre och ansåg att omvalet i Västra Götaland är ”ett demokratiskt fiasko.
Ordet demokrati betyder "folkstyre", har jag lärt mig. Vi har idag en självklar uppslutning bakom den politiska demokratin. Väldigt få önskar något annat. Det finns förvisso en nyansskillnad ibland som ändå kan betyda ganska mycket. Några (och enligt min helt subjektiva uppfattning oftast med mer högerinriktade åsikter) hyller den formella rätten att rösta och delta i demokratin. Men att också bidra till att en formell rätt också används och att stödja detta med extra mobiliserande och informationsinsatser brukar vålla debatt.

En del avviker mer än andra. Piratpartiets, blogglegenden tillika en engagerad nyliberal HAX skriver:
Att ett lågt valdeltagande kan vara en signal om att folk vill bli lämnade i fred – det finns över huvud taget inte på makthavarnas karta.
Piratpartiet fick, inom parantes, knappt någon röst i Örebro och bara 0,2 procent i hela västra Götaland.

De finns,
de som har den synen på demokratin men de är få. Mer konstruktiv brukar debatten bli och ett sådant tema är hur och om kommunen exempelvis kan och bör göra insatser i områden där valdeltagandet är betydligt lägre? Och spelar det någon roll för låt oss säga en alliansledd kommun att många av dessa bostadområden ofta har hög socialdemokratisk väljarandel? Betyder det i nästa steg en acceptans av lågt valdeltagande enbart därför att man själv förlorar på ett ökat? Eller blir omvalets bittra eftersmak i form av lågt valdeltagande en läxa som gör att det framöver blir lättare att få stöd för mer än formella demokratiska rättigheter?

Det är bra
att demokratiminister Birgitta Ohlsson sällar sig till dem /oss som oroas över när alltför få väljer att rösta. Det behövs en lite hetare demokratidebatt också i Sverige när endast fyra av tio väljare går till vallokalerna. Men där måste också viljan att ta till sig nytt och använda nya grepp finnas, också i en förhållandevis gammal "institution" som röstandet. Ett inslag i Sveriges Radio tog upp detta i ett samtal mellan Lotta Bromé och Annika Beijbom som presenterades som utgivare av
Politik 2.0, boken om att modernisera det politiska samtalet med bla sociala medier. Idag i radion var frågan hur tekniska lösningar som att rösta över nätet kan underlätta och få fler att rösta. Jag tror att vi behöver pröva allt!


Mer: DN,AB-Juholt kommenterar.
Bloggat: Daniel Helldén, (S)ebastians tankarMartin Moberg, Martin Moberg 2 ,Kent Persson, Kristian Krassman,
PJ Anders Linder i ledarbloggen, Svensson,


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Omval med segersötma och bismak

Söndagens "Västra Götalandska" framgångsval, sett med socialdemokratiska ögon kan analyseras på olika sätt. En rad perspektiv lyfts fram som är intressanta vid sidan av själva valresultatet. Peter Johansson har ett inlägg, om skiljda valdagar, som ibland efterfrågas från debattörer. Detta är sedan längre avskrivet i en uppgörelse där (S) stora fråga om en valdag kompromissades fram genom att de borgerliga fick ett valsystem med "personvalsinslag". Den som också läser dagens DN-kommentarer ser hur argument faller för skiljda valdagar. DN:s ledare kopplar i ledaren till valets effekter för regeringen. Hela papperstidningens artikel och analys är ett "Juholt-perspektiv" och den här gången är det ju omöjligt att förneka framgången.

Ett annat perspektiv har jag tidigare bloggat om. Att valet handlar mycket om sjukvårdsfrågor och att det därför är trovärdigheten i detta som påverkar valutgången. Det sägs också i DNs papperstidning av statsvetaren Sören Holmberg. Det gäller inte bara för västra Götaland: socialdemokratin har en lång "tradition" av att få väljarnas förtroende i sjukvårdsfrågor oavsett hur väljarna har valt att lägga sin  röst i val. Gårdagens val verkar inte slå hål på den teorin.

Har valet på något sätt varit en "släng" mot alliansregeringen och Reinfeldt? Ja, inte är det väl helt uteslutet att det i alla plus och minus av väljare sedan valet 2010 finns en och annan som har valt att proteströsta mot Fas3-elände, sjukförsäkringen eller massarbetslösheten. I den lokala debatten har inte minst moderater använt anklagelser om negativt kampanjande som ett sätt att slänga lort mot motståndaren. Jag vet inte allt för att kunna döma men har bara sett ett flygblad och det var moderaternas eget.

Valresultatet har vi. En stark framgång i Örebro. Framgångar i västra Götaland men med parlamentariskt efterarbete som "krånglas till" (?) av sjukvårdspartiets uttåg ur regionparlamentet. S stänger dörren för samarbete med Sd. Så verkar inte moderaterna göra, tyvärr. Men en morgonen-efter-sammanfattning är ändå att valdagen kan ses som en ganska skön socialdemokratisk valdag.

Mer att läsa: DN - Örebrovalet, DN- valdeltagandet, DN- vä götaland-resultat,
AB - dubbelseger, AB, Lena Mellin, Exp om valdeltagandet, Exp om samarbete m- sd, SvD, om valdeltagande, SvD om väst, SvD om örebro,

Bloggare:
- Peter Högberg om Sd och M?
- Beelzebjörn om valets verkliga vinnare.
- Leines blogg om att tiga är guld.
- Jämlikhetsanden om fest utan rus
- Röda berget om örebroframgångar.
- Mattias Lundbäck om behovet av en ny borgerlig sjukvårdspolitik och om utebliven debatt...
- Annika Högberg som tipsar om Johan Westerholms eftervalstankar.
- Martin Moberg eftervalstänker och detsamma gör Sebastian Stenholm, Roger Jönsson,
- Alliansfritt om att M inte utesluter Sd-samarbete
- Matilda Ernkrans om att S vinner val
- Thomas Böhlmark som tar avstånd från Sd-samarbete.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag 15 maj 2011

Up!

Vaknar upp till en valdag, därborta i västra Götaland och Örebro. Det är verkligen inte fel att börja en sådan dag med läsa om dagens mätning från SIFO. Siffrorna i sig är en sak. För mig är mätningen viktigast därför att den bekräftar att alla socialdemokratins belackare hade tok-fel. (S) var inte ett uträknat parti som sakta men säkert skulle skrumpna samtidigt som moderaterna -det gamla högerpartiet - med någon slags självklarthet skulla ta över manteln. Idag ökar (S) med 2.7 procent till  33.4. Åter större än de moderater som nu ligger på 30.4. Reinfeldt framtid förmörkas också av att kristdemokraterna ligger under riksdagsspärren, idag på 3,6 procent vilket är minus 2 vilket är mer än ett halverat KD.

Dagens SIFO för västra Götaland ger de rödgröna 48,6 mot alliansens 42,7. Det ser således ut som ett omval för (S) del, eller "förnyat förtroende". Sjukvården är den kanske viktigaste enskilda frågan. Där är självklart de regionala upplevelserna av vården avgörande men även de bilder som sätter i nationell media påverkar. Så sent som denna valdag har DN i papperstidningen ett fyrsidigt repotage om platsbristen i vården, där från det Stockholm som gärna används av moderaterna som exempel på "bästa vård". Vare sig patienter, personal eller väljarna verkar dela den bilden och därför är det inte alls omöjligt med en söndag med såväl VM-guld i ishockey som (S)-framgångar i val. Det har hänt förr.

Läs mer:  SvD, ledare, SvD - Göran Eriksson, analysDN- SIFO, GP, sifo. DN om omval.
Bloggar:
- Kristian Krassman om Mauds sista valrörelse
- Röda Berget om ett flygblad.
- Jämlikhetsanden om en kommande valanalys

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag 14 maj 2011

Kritik mot Arkelsten och lite fakta om sjukvårdsopinion

Sofia Arkelsten som är moderat partisekreterare vet en sak när hon idag gör sjukvårdsutspel mot socialdemokraterna. Hon vet att till och med de flitigt moderatröstande väljarna i hennes egen region där statsministern bor och statsministerns hustru är vårdansvarig politiker, inte ger moderaterna störst förtroende i vårdfrågor. Man ser, även i det moderat tunga Stockholms län, en socialdemokratisk sjukvårdspolitik som bättre.

(S) har ju också mött kritik från både interna och externa debattörer för att inte ha presenterat någon politik. När det görs i samband med valet i västra Götaland borde det ändå välkomnas. Men är det val så är det val. Då är klara besked om politiken inte heller det något som passar.

Jag tänker inte, som moderaterna och Fia Arkelsten, bli sur för att (S) presenterar nio steg för en bättre vård. Jag tänker inte skåpa ut viktiga reformer som inom tandvården, för att korta köer i sjukvården, för att öka tillgängligheten, ge deltidsarbetande rätt till heltid eller kompetensutveckling, av det skälet att det presenteras nu och inte för några veckor sedan.

Redan
landstingets eftervalsanalys i Stockholm visade stark förtroende för (S) vårdpolitik, även i det val då vi förlorade. (2010). Jag tror att alla de väljare som i min region nu ser hur geriatrisk vård hotas i Nynäshamn eller hur vårdgivare stänger verksamhet därför att patienter är "för gamla och sjuka" kommer att reagera med valsedeln och markera mot den utveckling som nu sker. Det där KAN redan i morgon, i västra Götaland, göra att välinformerade väljare ser hur utvecklingen kan gå så toksnett och därför väljer om S vid makten på "Sveriges framsida" om vi nu kallar västsverige för det, lite artigt.

Fler som bloggar.

Mikael Andersson, Magnus Andersson, Martin Moberg, Martin Moberg om omvalet,  Kristina Palmgren, Annarkia, Jämlikhetsanden,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Positiv trend men trots allt bara ännu en meningslös mätning

Det är företaget SKOP som har mätt svenska folkets förtroende för hur två personer "leder en regering". En av personerna har de facto lett en regering sedan 2006. Den andra hoppas iaf jag kommer att göra det. (Håkan Juholt) Å andra sidar har HJ bara varit partiledare i en och en halv månad. Politiken är inte i närheten av färdigspikad och det är ytterst tveksamt om Juholts kvaliteter som partiledare har kunnat observeras av väljarna. Och hur personer jämförs om deras kvaliteter att sköta ett uppdrag som enbart den ena faktiskt har fått visa sina färdigheter i är väl något som andra får besvara. För mig verkar det väldigt korkat.

Oavsett det verkar i alla fall Juholt lyfta jämfört med tidigare. Precis som att socialdemokraternas opinionssiffror stiger, så stiger också - tydligen - väljarnas syn att Juholt har ökat "regeringsledandets skicklighet" inom socialdemokratin. En bra början.

Jag ser fram emot det politiska slaget mellan alternativen. Det som handlar om hur folks vardag påverkas, om hur vård och skola ska kunna bli bättre och allt det andra. Då kanske det blir som tidningen Expressen antyder: Juholt som en "skräck" för den allians som så gärna önskar behålla makten. Sen må person Fredrik Reinfeldt vara hur skicklig han vill i att hålla en ordförandeklubba.

Läs: SvD, DN, AB;

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Politisk debatt- Ja. Men rensa bort de råa lögnerna

En eller annan tror kanske att det är ett lokalt eller regionalt övertramp. Jag vill gärna tro det. Det smärtar om lögnen skulle användas planerat av partier i svenska valrörelser nationellt. Här ett flygblad från moderaterna i den pågående valrörelsen i västra Götaland. I texten finns en lång kedja av påståenden som till slut når fram till den anmärkningsvärda slutsatsen att en röst på (S) är en röst på 87 stängda vårdcentraler för 512.264 patienter.

Jag tror
inte ett dugg på slumpen eller på enskilda övertramp. I valrörelsen i höstas var det samma sak, då i Stockholm. Och inte var som helst: Som kommunikatör av att socialdemokraterna stoppar förbifart Stockholm eller har stängt vårdcentraler fanns moderatledaren Reinfeldt. Råa lögner, ja!: Moderaterna har länge använt världens främsta person på skitkastningskampanjer. Karl Rove. Jag tror att han har lärt dom att det negativa kanske inte direkt höjer det egna partiet men att det alltid svätter ut lite skit som påverkar motståndaren, inte minst internt och mobiliseringen av de mer svårflirtade väljarna.

Med lögnen som vapen kan därför marginaler skapas så att man själv vinner val. Vi vill nog inte tro att sådant tänkande förekommer i Sverige. Det gör det. Just därför kan man väl vara särskilt glad om väljarna ger de moderat lortkampanjerna och dagens SvD-ledare en liten örfil i form en rejäl S-framgång i morgonens val. 

Fler: Krassman, Alexandra, Sebastian,
AB: Juholt-framgång, Exp, Juholt- Alliansens skräck. DN, DN2, SvD,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Styr landet lika mycket som ni plitar på debattartiklar, tack

"Hela folkpartiet" i Stockholms län skriver idag på DN Debatt. Ett parti som har makten i Sveriges regering och riksdags, i landstinget och i många länkskommuner tycker att man själv (!) tillsammans med allianspolarna satsar alltför lite och alltför sent på Stockholms infrastruktur. Det är förstås mycket bra att fler vill bygga viktiga trafiklösningar. Det är bra och ärligt att man erkänner att man inte gör tillräckligt. Det som stör mig är att folkpartiet i stället för att skriva helsidesartiklar borde kunna göra skillnad och att göra verklighet. De sitter på alla maktposter.

Blir det så? Jag är inte alls säker.


Att behovet finns är glasklart. För alla oss som dagligen reser med kollektivtrafiken är behovet av utbyggnad och av upprustning av stationer och bananläggningar väldigt påtaglig. Det behövs mer kollektivtrafik som samtidigt har hög kapacitet. Det måste få gå före mer "turistiala" investeringar som ex NK Express inne i staden, något som ju folkpartiet har ställt upp på. Ett annat perspektiv är att allianspartierna aldrig kan få någon trovärdighet i miljöarbetet så länge man inte ordnar till kollektivtrafiken. Vi ser att miljömålen är svåra att uppnå på det området, inte minst därför att det finns osäkerhet kring om kollektivtrafiken fungerar. Då väljer man bilen i stället. Och höjningen av SL-kortet leder också i fel riktning.

I den lista man räknar upp som viktiga satsningar nämns Spårväg syd sist i uppräkningen. "Även ... Spårväg syd,.". Folkpartisterna är också tydliga med att det inte finns någon full finansiering för den investering som är så viktig för södra länets utveckling. Att Spårväg syd nämns sist med ordet "även" före och att finansieringen ÄR oklar, gör i och för sig fp-artikeln ännu viktigare att ta på allvar i stora delar men samtidigt: varför skriva debattartiklar när man kan förändra vardagen "på riktigt"?

DN: DN med kommunalrådSL-sida om Spårväg syd. Birgitta Rydberg, fp, bloggar.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern

Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Chipsfrågan handlar om mycket mer än ett dyrare SL-kort

Chips har varit välätna under den politiska och mediala debatten veckan som gick. Just nu och/eller för en och annan kanske hela "affären" med finanslandstingsrådets chipsliknelse mest är en rolig grej. Jag tycker inte det. I själva verket har frågan helt andra och djupare perspektiv.

Jag tänker osökt på SvT:s toppjournalist Mats Knutson. Valet 2006 som, om du minns, valde Reinfeldt och de så kallade "nya moderaterna" till makten, gjorde han en sak som väldigt få upprepade eller vågade sig på. I partiledarutfrågningen försökte Knutson komma åt hela kärnan i Reinfeldts förändrade prat om politik och avslöja det faktum att politiken var den gamla vanliga moderata med sänkta skatter och privatiseringar som hetaste drömmar.
"Vad säger det om ett parti, som sänker skatten för de som tjänar mest och försämrar för sjuka och arbetslösa?"
Nu blev inte det där huvudfrågan under utfrågningen, som jag själv minns det. Undersökningar av den visar att Reinfeldt fick hålla sig till sitt prat om jobben, det som senare skulle ge oss bland annat Fas 3-jobb. Men Mats Knutson försökte i alla fall gå till botten med den ideologi som ligger bakom de "nya moderaterna".

Jag tycker att "chipsaffären" hör hemma där. I dess spår finns också finanslandstingsrådets oehört avslöjande uttalande om att SL-kortsavgifthöjningens förlorare ju kan söka socialbidrag. Listan över dessa politikens värderingar men också vägval kan göras mycket längre. I veckan var det bland att i Agenda att barnfattigdomen kan avskaffas för 15 miljarder, dvs lika mycket som ett femte jobbskatteavdrag skulle kosta. Veckan före var det en lokal moderat i fullmäktige som nonchalerade vad en tusenlapp i avgift på Kulturskolan betydde. Så där kan listan fyllas på.

Den moderata
politiska ledningen i landstinget lär få äta chips mycket länge i våra debatter. Men glöm inte att det egentligen handlar om precis det som Mats Knutson försökte sätta ljuset på redan innan Reinfeldt var vald: Moderat poliitik handlar inte bara om en "sänkt skatt nära dig". Det är ett jättelikt värderingsskifte av svensk politik och välfärd där det gemensamma ska hackas sönder, du själv stå för mer och, om du har möjlighet, kunna försäkra dig för att få del av rättigheter och trygghetssystem, i alla fall det som ligger över någon slags minimal "grundnivå".

Men kanske något mer än ren och krass politik. Kanske ett spår och en följd av en väldigt svag kontakt med hur så kallat "vanligt folk" har det i Sverige år 2011. Trots Reinfeldts alla "resor i landet..."

Fler som bloggar:
Sebastians tankar, Alliansfritt, Röda Berget, Martin Moberg, Johanna Graf, Hannah Bergstedt, Annika Högberg, Ledarbloggen,

Mer: DN om en ursäkt, SvD,

Rosdahl:%20%22Har%20du%20inte%20r%C3%A5d%20med%20SL-kort%20-%20s%C3%B6k%20socialbidrag%22


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 11 maj 2011

En regering med Fas 3-elände och skolk i betyg

Jag ser två av dagens toppnyheter i mina morgontidningar och ser ett samband, trots de olika områden det handlar om. Ena nyheten är om fas 3, där DN berättar om Britt Mari Jakobsson som fått "riktigt jobb" så fort hennes chef struntade i Fas3-reglerna som förbjuder att man gör just "riktigt jobb." Den chefen, Per Holmqvist, har också skrivit till regeringen om detta med fas 3 och hur han har svårt att förstås att Britt Mari kunde placeras där. Samtidigt förstår landets statsminister ingenting av kritiken. Inte heller ledande moderata riksdagsledamöter eller andra statsråd. Regeringen verkar gå mot en ny förlust i riksdagen.

Samma regering har i stället fokus på andra frågor där piskor kan vina. "Skolk in i betyget" är en annan nyhet idag. Föga förvånande är det Jan Björklund som trots kritik från remissinstanser (som barnombudsmannen och skolinspektionen) vill genomföra det han själv ser som en viktig reform.

Det
verkar vara en bild som träder fram, långt mer vidsträckt än till sakförslag och konkret politik. Värderingar om människor som i vissa skeden och situationer i livet behöver piskor och i andra stimulaser. Arbetslös, sjuk, svårigheter i skolan kvalificerar dig för gruppen "piskbara". Är du i stället väletablerad, välutbildad, har trygghet i jobbet, kanske utvecklingsmöjligheter, säkert inflytande och- jösses-  en hög lön: Då har du förtjänat din morot. Ju längre ifrån svårigheter och otrygghet du är, ju närmare "himmelriket" du befinner dig, desto mer av det goda ska du ha. Jobbskatteavdrag och Rut-avdrag exempelvis...

Mer:
- Ab ledare om fas 3
Bloggar.
- Anders Svensson, Sebastians tankar om en eko-kammare, Martin Moberg om segregation, Johan Westerholm om barnfattigdom, Edvin Alam om att kunskaper är viktigare än närvaro i betyg, Fredric Kjellberg om alternativ till Fas 3, Löntagarbloggen om en Fas3-delseger, Peter Högberg om fas3

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag 8 maj 2011

Därför skriver Svenska dagbladet om Juholt - inte om Reinfeldts tal

Några av Sveriges moderater har knappt hunnit hem från värmländska Karlstad förrän de nås av besked om en fortsatt tillbakagång för partiet och regeringsalliansen i SKOPs senaste mätning. Låt så vara att det samtliga allianspartier nu klarar riksdagsspärren. Men kristdemokraterna ligger precis på fyra procent och Centern knappt över. (4.3) Mätningen visar att skillnaderna mellan alliansen och - låt oss säga, " de rödgröna"- minskar. Socialdemokraterna nu inne i efterkrisuppbyggnad, noterar 30,4 procent.

Den här helgen har varit modert i den meningen att mediernas fokus har varit på partiets konferens, Sverigemötet, i Karlstad. Samtidigt frågar jag mig hur man ska se på läget. När jag slog upp morgontidningarna i morse var det förstås med en önskan att läsa deras bedömning av Reinfeldts tal på lördagen. Det kanske mest förvånande är att den egna tidningen, Svenska Dagbladet, inte alls har Sverigemötet som tema. I stället skriver man om Håkan Juholt, om Sahlin, om mp och om Ohly och om ruiner. Reinfeldt nämns knappast. I den andra stora morgontidningen här hos mig är bilden hämtat från Reinfeldts tal. Rubriken tangerar ett budskap som moderater borde fundera över. "Man är mätta". Eller nöjda. Eller kanske lite trötta på maktens vardagsarbete?  Men två tredjedelar av ledarstexten drar trots det iväg till annat och till oppositionen även i DN. Det verkar vara så idélöst i borgerligheten att ledarsidorna nu inte hittar ett uns av inspiration till sina dagliga texter.

Reinfeldts tal
går not inte till den politiska historien. Det finns en trötthetston i det. När Reinfeldt först slår fast politiskt att "alla har arbetsförmåga" men sedan flera minuter efter gör en markering att välfärden ska ha råd att ge stöd till den som inte har arbetsförmåga kvar så framtonar den tomma retoriken i sin nakenhet. Reinfeldt själv hålls borta från obekväma sanningar som andra moderater får bära och stå för, tex att sämre villkor för sjuka och arbetslösa behövs för att kunna betala för sänkta skatter. Därför står Reinfeldt för den politiska diagnosen till alla svenska sjuka: "Du kan arbeta".    

I övrigt ägnar Reinfeldt en stor del av talet till det som moderaternas valstrategi har pekat ut som viktigt. Partiet har inte, föga förvånande, fått tillräckligt med stöd hos välfärdsarbetande kvinnor. Detta, som också pekades på i moderaternas valanalys, trots att Reinfeldt "rest runt i Sverige". Det är därför som han i går talade om just kvinnor i välfärden. Att kunna räkna hem fler röster, kanske både i omvalet i västra Götaland/Örebro och i valet 2014.

"Full sysselsättning" tar sedan över och får sägas leda ligan på "ord- och begreppsstölder" som moderaterna ägnar sig åt. Talet i övrigt är en upprepning av "arbete - inte bidrag-retoriken" som ju på alla sätt är en retorisk fernissa som ska skymma den gamla "hederliga" moderata politiken. Och när    "Vi talar om fler jobb, inte fel jobb" så är det inte någon intern debatt om huruvuda Fas 3 är rätt eller fel, utan ytterligare retorik (prat) från moderatledarens sida som inte på en punkt närmar sig lösningar på massarbetslösheten.

Just därför
skriver nog inte Svenska dagbladets ledare om Reinfeldts tal. De vet väl som många andra att det bara är trista upprepningar av en retorik vi har hört förr. Visionerna för Sverige brister, Ambitionerna om att stoppa de växande klyftor mellan människor som vi nu ser är helt frånvarande. Det är trist valstrategi, trist kallhamrad politisk retorik utan kopplingar till värderingar och praktisk politik och det är säkert peppande på ett moderatmöte. För övriga är det väl som DN:s rubrik antyder ett alltför mätt, proppmätt, parti, som har träffats i Karlstad.

Mer: SvD, DN, AB ledare om motstånd, AB, Katrine Kielos om Reinfeldt och en apa,  SvD om jobb och fattigdoms-kampen, GP om dito, DN: "jobb och fattigdom".
Bloggar: Alltid rätt -alltid rött, Pierre  Ringborg, Mina moderata karameller. Kent Persson, Peter Högberg, Peter Johansson,, Martin Moberg, Johan Westerholm, Roger Jönsson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

lördag 7 maj 2011

Arkelsten och (m) får först ta matchen om heltidsrätten internt

Det som föranleder mig att skriva det här inlägget är nog inte i sig Sofia Arkelstens tal till moderaternas Sverigemöte igår. Mer en artikel i DN:s papperstidning (kommenterad av Högberg) som skriver om hur moderater "tar ännu fler frågor från Juholt". Det där heltidslöftet kan ses som ett. Då, i Arkelstens tal, framhöll hon efter 12.30 in i talet att frågan handlar om makten i arbeteslivet och detta, med exempel rätt till heltid, var en "moderat fråga".

Försöket
har gjorts tidigare och min utgångspunkt är att jag är glad för varje person och politiker som ställer upp på de förslag jag tycker är viktiga. Så har ju moderater också gjort de senare åren i vissa fall. Om partiet nu är beredd att äntligen svänga är det jättebra. Problemet är att den positiva tonen som Sofia Arkelsten och partiledningen har inte leder till politisk verkstad och verkliga reformer. Det kommer, för att vara konkret, även framöver vara stora problem för många (kvinnor) som vill jobba heltid men som bara erbjuds deltider och timtjänster. Det är moderaterna som har makten. Menar man allvar måste det synas konkret, som att man röstar ja och inte nej till förslag om rätt till heltid. Och det rådet, om verkstad mer än tom retorik, bör tas även i andra frågor.

Fler som bloggar:
Roger Jönsson om ett bakåtblickande parti, Röda Berget om fas 3, Sebastians tankar, om iskyla. Mattias Lundbäck om en Borg som bara...., Claes Krantz om pratet om rättvisa, Martin Moberg om cynism, Thomas Böhlmark om moderat rättvisa, Maria Hagbom om arbetsgivarfrågor, 

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 6 maj 2011

Sverigemötet: Anders Borg spelar högt

Jag har lyssnat på finansminister Borgs tal vid det moderata Sverigemötet i värmländska Karlstad. En sak slår mig och det är hur sanslöst illa det passar en politisk företrädare som har hög trovärdighet när vederbörande plötsligt hamnar i den mer vanliga och ibland trista politiska retoriken. Ska för övrigt tänka till om detta för egen del...Det finns en rad invändningar och en bunt kritiska punkter man kan ha i sak mot det Borg tog upp och talade om. Men en känsla är att när han går över till att svepande tala om att det är socialdemokratisk skolpolitik som har "raserat" kunskapsfokuset så är det inte bara dravel. Det är en ytlighet och en uppsjö politisk retorik som passar särskilt illa när man i övrigt - och i det här fallet med viss rätta- kommer från en företrädare som förutsätts hålla faktanivå. Sökte hastigt på faktaunderlag från Skolverket och hittade en från 2001. Svensk skola kunde i alla fall då inte påstås ligga i internationell gyttjenivå, något som man kan tolka in att Borg menade.

Anders Borg
välkomnades annars som en rockstjärna. Han talade om ansvar, om grekiska kriser och om hur duktig hans regering är. Väldigt lite handlade om de förutsättningar som fanns när han tog över. Nyligen har ju också en diskussion börjat föras som starkt ifrågasätter Anders Borgs egna insatser och menar att det mesta av det som ger Sverige plus grundlades under S-regeringens tid. Lite av att det Anders Borg skyller på när det gäller skolan skulle vara tvärt om när det gäller ekonomin, så att säga...

I kritiken
av (S), där Borg självklart byggar på att det är svårt att analysera en politik som inte finns, framkommer också värderingarna om det egna "drömsamhället". När Borg utvecklar kritik mot att S vill rasera arbetslinjen så är det innehåll som är så självklart för finansministern att ersättnings- och trygghetssystem ska vara så svaga som möjligt. Det sägs ge jobb och detta sägs i tider med rekordarbetslöshet!

Dagens tal
har säkert stärkt Anders Borg i det egna partiet. Men med sin sluggerstil mot motståndarna om än en liten andel av hela talet, faller fjäder efter fjäder i den så taskigt fastklistrade skruden av den ståtliga ministern. Och med det också trovärdigheten hos Reinfeldts hela allians. Den spådomen utfärdas alltså enbart efter Borgs tal. Då har jag ändå inte vägt in morgonens DN-debatt-utspel från borgerligt engagerade Timbro som nära nog totalt skåpade ut densamma...

Fler som bloggat
:
Sara Kjernholm om Borg och skolan,. Borgeriets Tokmoderat om Borg, Thomas Böhlmark som är trollbunden och jämför Borg / Sverigemötet med "Nordkorea (!), Fredrik Axelsson, Jämlikhetsanden om valet i väst, Martin Moberg om fas 3, Johan Westerholm om försvaret, Röda Berget om barer och borgar, Kent Persson om politiskt läge, Peter Högberg om ojämlikhet i vården, Alliansfritt om rättvisa utförsäkringar,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lagen ger oss samma rätt till sjukvård efter behov

Svenska medier kan ibland förtjäna kritik men i deras bevakning av ojämlikheter i sjukvården gör de ofta ett oerhört viktigt jobb. DN har idag en sådan artikel. Den tar bland annat upp geografiska skillnader i hur människors behov av vård möts. Men det handlar också om skillnader mellan människor som kan bo på samma plats men där vården ges olika därför att den är ojämlikt fördelad och tillgänglig. Det handlar inte bara, som en del tycks tro, om att garantera att det inte finns tomma, vita fläckar med total avsaknad av vård. Det handlar om att vården finns på en nivå som möter den grad av sjuklighet som finns i befolkningen. Så är ofta inte fallet.

Lagens text
om jämlik vård- eller vård efter de behov man har - är nog självklar för de flesta. Men där är i nästa steg man måste vara oerhört målmedveten, tydlig och ärlig. Där brister det ganska ofta, delsvis därför att frågor om sjukvård i sig innehåller så mycket av "liv och död"-perspektiv. Svårigheter kan vara, och är ganska säkert i min region, att det finns mycket rikligt med resurser till vården men att det brister i hur de är fördelade. Inte bara mellan stadsdelar utan också mellan verksamhetsområden, som primärvård och det "stora sjukhusen".

På tisdag
ska hälso- och sjukvårdsnämnden diskutera och besluta om en framtidsplan för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det krävs säkert en sådan för hela landet också. Det finns anledning att granska sådana program utifrån hur vårdbehov kan mötas i olika "geografier" såväl som i olika befolkningsgrupper. Där ska man minnas att inte ens vårdresurstäta Stockholms län är en helhet! Det finns här också "ren" glesbygd" men också områden som trots att de är en del av en storstadsregion har brister i vårdutbudet. Här finns också, som i Nynäshamn, hot mot viss befintlig vård.

Sverige
har säkert en vård i världsklass. Men trots det finns brister som mycket handlar om ojämlikhet som aldrig kommer att lösas om inte politiken har en bestämd vilja i den riktningen. Det avgörs på många sätt av vem som styr sjukvårdspolitiken.

Fler: Svensson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Välfärden - en förlorarfråga för borgerligheten

Efter ett halvårs politisk bakfylla börja socialdemokratin vakna. Först har persongalleriet formats på viktiga ledarnivåer. Valanalyser har jobbats fram. Nu återstår det som är själva kärnan och legitimiteten hos en politisk rörelse. Att formulera politiken för framtiden. Alltmedan detta sker har också regeringsmaktens aktörer, allianspartierna, hamnat i politiskt vardagströskande. Som inte minst tidningen Svenska dagbladet har tagit upp på ledarsidan, saknas en idédebatt, ja det saknas till och med politik och något som legitimerar allianspolitik om man inte alltid återerövrar anledningen till att man finns. Idag bidrar några borgerligt sinnande med bas i Timbro med tankar på DN Debatt.

Man ska
nog tänka till ett par gånger innan man reagerar på det som skrivs. För egentligen är det ju en rejäl sågning av hela Reinfeldts alliansbygge när oerhört tunga och idémässigt aktiva autoriteter framhåller att
"Flera av de områden som är allra viktigast för väljarna är områden där borgerligheten saknar genomtänkta svar".
Timbrotänkarna skåpar också ut det mesta: Jobbpolitiken får plus som akut krishantering men sedan då? Här saknar man - och notera det - en politik för "fler nya företag, tillväxt och förbättrad konkurrenskraft". Integrationspolitiken beskrivs som näranog obefintlig: "Inget av de borgerliga partierna har presenterat någon övertygande politik för att minska utanförskapet bland invandrare. Här markeras också att alliansens överenskommelse med mp om migrationspolitiken snarare är i fel riktning för den som vill minska bidragspolitik. Frågor om rätts- och rättigheter, som FRA, döms ut vad gäller nuvarande positioner trots att det ses som "ett borgerligt kärnområde".

Om välfärdspolitiken saknar Timbrotänkarna det som måste beskrivas som Reinfeldt och Borgs inre önskningar om samhällsmodell men som av politiska och strategiska skäl har lagts på is. Ett tag.
Men fortfarande behandlas välfärdspolitiken som en förlorad fråga, alltför lätt retirerar borgerliga företrädare till defensiv argumentation om att de minsann vill satsa minst lika mycket skattepengar som vänstern. En åldrande befolkning och allt högre krav från medborgarna gör det nödvändigt med idéer om hur det offentliga åtagandet inom välfärden ska avgränsas och preciseras, och hur medborgarna själva kan ta ett större eget ansvar för delar av finansieringen.
Det vill säga, om inte helt och fullt ut, så eftersträvar de borgerliga tänkare samma utveckling som Reinfeldt och Borg tidigare har gett uttryck för. Reinfeldt menade i "ärliga svar och tydliga signaler till väljarna" att "välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion".

Timbrotänkarna vill ha mer fart på borgerligheten när det gäller att "avgränsa" välfärden. Eller med andra ord närma sig den välfärdskärna som allianspartierna talar om. Samtidigt "avrättas" nuvarande allianspartier retoriskt på centrala politiska områden. Socialdemokratin har förvisso haft problem men om DN debatt-artikeln läses av många så borde den ganska snabbt kasta in regeringspartierna i nya krissamtal.

Fler: Röda Berget,
AB  inför Sverigemötet.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 5 maj 2011

Omvalet - ett livsviktigt vägval för vården

Omvalet i västra Götaland handlar verkligen inte bara om att korrigera utfallet på valdagen därför att något hundratal budröster bedömts fel. Det gäller ett vägval för politiken och det gäller vilken sjukvård och trafik som befolkningen i regionen ska få framöver. Just därför samlas väldigt många på plats för att medverka i valarbetet. Mycket står på spel, något som Anders Lindbergs  skriver om på Aftonbladets ledarsida.

Jag förstår att moderatledaren Reinfeldt inte vågar möta (S)-ledaren Håkan Juholt i debatt. Reinfeldt vet att det just i sjukvårdspolitiken finns ett starkt stöd för en välfärds- och vårdpolitik som har jämlik vård som utgångspunkt och som vågar ta ansvar för att vårdens resurser styrs efter behov. Till och med i det moderata "hjärtefästet" Stockholm där Filippa Reinfeldt styr vården, säger väljarna att förtroendet är större för (S) vårdpolitik. Det visade landstingets egen eftervalsanalys. Detta trots att det var borgerligheten som till slut vann också landstingsvalet. Väljarna önskar inte mer av ideologiska privatiseringar. Man vill ha kvalitet och det är ganska tydligt att man i eftervalsanalysen bedömer att landstinget är en trygg och bra (tryggare och bättre?) utförare med tanke på svaren.

Vårdval må kunna kritiseras i viktiga delar, som till exempel om ersättningssystem är korkade och om politiker vägrar ta ansvar för att vården finns i alla stadsdelar. Det är idag inte rätten att välja som är skiljelinjen. Det är vägran att ta ansvar för en styrning efter de behov som finns hos befolkningen som hotar och som väljarna måste få ta ställning till. Det är också en alltför het, borgerlig vilja att ställa upp på andra aktörers egenintressen av vården som ny marknad som måste kylas ner. Valet nu på söndag är synnerligen viktigt.

Mer:

- AB, skäl att rösta, Reinfeldt och Borg,.
- SvD; DN

Bloggar:
- Martin Moberg om en Reinfeldt som sviker.
- Johan Westerholm om solidaritet.
- Sebastian Stenholm om en tidnings funktion som reklamblad.
- Roger Jönsson om Fas 3
- Peter Johansson om Reinfeldts debattvägran
- Kristian Krassman om trovärdighet och Almega
- Åsa Westlund om fattigdomsbekämpning.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Friskolor och det saftiga köttet runt välfärdens kärna

Man ska ha stor förståelse för att man har olika uppfattningar. En självklarhet som kanske är större hos oss som är politiskt aktiva än hos andra? Men åsikter och respekt för dessa är en sak. Förståelse för den andres ställningstagande är ibland en helt annan. I frågan om friskolor och om välfärdens resurser har jag oerhört svårt att förstå den ideologiska blockering som präglar en del partier. Resultatet blir en vägran att ta ansvar för skattepengarna. En vägran som ger mindre resurser över att använda i verksamheterna.

Idag skriver Dagens Samhälle i "papperstidningen" om hur partierna ser på vinstuttag från de fristående skolorna, en úppföljning av en rad artiklar om hur det ser ut i dagens Sverige. Källan är den är gången de ledande kommunpolitikerna. Det kanske inte alls är förvånande att 100 procent sossar vill begränsa vinstuttaget och att 92 procent säger ja till kommunalt veto. Det är för mig inte helt förvånande att moderaterna är "värst" på motsatt sida: Trots verkligheten och trots alla skandalartiklar och uppgifter om hur skolpengar hamnar i skatteparadis vill bara 30 procent av de moderata rådet begränsa vinstuttaget och 11 procent säger ja till kommun-veto.

I undersökningen lyfts de centerpartistiska råden fram, och just där skapas en splittring i alliansen. 69 procent av de centerpartistiska kommunalrådet vill begränsa uttaget och 41 procent önskar kommun-veto.

För egen del tycker jag att socialdemokraternas Gustav Möller, som en gång var socialminister, gav oss ett välkännt uttryck som alltid borde styra. "Varje förslösad krona av skattepengar är en stöld från folket". Ställer man upp på den kloka devisen så kräver det också ett antal ageranden som lever upp till den. Att avstå från att ta politiskt ansvar i form av att prioritera utgifter (och förstås inkomster) är inte rimligt. Därför är jag också så kritisk till exempelvis vården där samma parti vägrar ta ansvar för etableringar, ett parti (moderaterna alltså...) som i övrigt är uppfödd med en inneboende misstänksamhet till kommunala kostnader och höjda skatter.

Det resonemanget tvärnitar så fort de pengarna ska användas till privata intressen. I andra sammanhang talas om ambitioner att begränsa de offentliga utgifterna till något som handlar om en välfärdens kärna. Men på vissa områden verkar borgerligt sinnande politiker känna stor lockelse av det saftiga, fruktiga köttet som omger kärnan. Frågan om de fristående skolornas vinster är väl en sådan.

Fler: Kaj RavingMattias Lundbäck med notering om detta i Juholts första maj-tal.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Moderaternas Sverigemöte med jubelseminarier om sjukförsäkringseländet
Det har blivit ett tradition att studera seminarieprogram inför moderata stämmor, en dålig vana som säkert hänger kvar sedan min tid som omvärldsbevakare för detta parti på S-riksdagsgruppen. Kommande fredag och lördag är det Sverigemöte i Karlstad. Moderater - "tusentals"- kommer till Värmland och har för detta betalat 2.995 kronor för "senbetalare" och endast 2.495 för "tidigarebetalare". Nu verkar inte alla komma. Moderaten Elias Granqvist förefaller besviken över att partiet i Stockholm har förlagt sin förbundsstämma till samma helg. En sådan krock hade knappast hänt i ett annat parti jag känner.

Programmet
för Sverigemötet (fd. kommunal rikskonferens) har självklara inslag som ett tal av Reinfeldt, av partisekreterare Arkelsten och ekonomiargument från finansminister Borg. På temat "Hur behåller man motivationen utan att segra ihjäl sig? ska, som det heter, "kända idrottsprofiler från Värmland" uppträda. Vore nästan kul om den störste av dem alla (?), Stefan Holm dyker upp så tydligt uttalad sosse som han ändå är.

Det mes
t intressanta är ändå att granska seminariernas teman. Nära på pirrande av nyfikenhet blir man av det seminarier som mest versaler markeras "EJ ÖPPET FÖR MEDIA". Det gäller idéprogrammet. Det gäller det kommunala programmet "Arbete, välfärd och trygghet". Nyfikenheten hos mig gäller verkligen också seminariet om "lokalt utvecklingsseminarium" som egentligen verkar vara ett valinriktat seminarium inför 2014.

Moderaterna
har utöver detta en rad teman där en del är väntade. Ett av dem på temat "Sjukförsäkring" beskrivs som att "De positiva följderna med regelförändringarna i sjukförsäkringen- för såväl sjukförsäkrade som samhällsekonomin diskuteras".

Partiet ska också diskutera temat "Hur får vi en allians att fungera". Här med innehållet att även andra partier, som Mp, ingår i en del koalitioner. Självklart finns också verksamhetsinriktade seminarier med och lika självklart är det väl att Kent Persson, Örebro, deltar i ett om hur partiet ska utveckla nätaktiviteterna för att nå väljare år 2014. Att notera är att partiet också kan försöka "sno åt sig" frågan som har kommit bort lite under det senaste året för (S): Sahlins program om ett miljardprogram för miljonprogrammet, typ, där man diskuterar hur de socialt utsatta bostadsområdena ska kunna lyftas. Huddinges Anti Avsan ska, sannolikt i roller som både riksdagsledamot och bostadsföretagsordförande, hålla i detta. Att det där signaleras resurser från staten till kommunsektorn för upprustning är väl svårt att tro.

Ett av seminarierna (öppet..) ger lite andra signaler som är värda att notera. En av de absolut hetaste frågorna om kollektivtrafiken och dess brister, tas upp på ett särskilt seminarium med Catharina  Elmsäter-Svärd. Att partiet ordnar internseminarium om detta kan självklart inte frånta dem ansvaret för att vinterns alla tågeländesupplevelser och pendel- och busstrafikkaos. Men visst kan man se seminariet som ett erkännande av bristerna men också som en signal om en medveten strategi att lyfta fram brister för att verka ansvarskännande.

Medvetna temaval kopplade till den bild man väl sätta av det "fortsatt nya" partiet. Mycket lite om sänkta skatter. Mycket lite av privatiseringsinspirationer. Och till och med på Filippa Reinfeldts seminarium om vårdvalet ska ifrågasättandet eller det "kritiskt granskande" finnas med. En notering görs i seminariebeskrivningen av 21 landsting med 21 olika modeller för vårdval. "Har vårdval verkligen varit en framgång för patienterna" frågar man sig. Tänkt om man kunde bli så konstruktivt självkritisk också i den dagliga sjukvårdspolitiken och i hemlandstinget Stockholm...?

Jobbfrågan verkar tas upp i ett par, tre seminarier. Om partiet kommer att diskutera Fas 3-frågan vet jag inte. Det framgår inte av seminarieprogrammen. Möjligen dyker det upp på något av de stängda seminarierna eller inte alls.

Jag lär
återkomma med fler inlägg. Ett sådant är väl givet om jag hinner: Spekulationer om vad Reinfeldt kommer att ta upp i sitt tal...För övrigt kan "jippot" följas på SvT...

Fler bloggar
, som Kristina Alvendal om "Egoboost" (!), Tokmoderaten om KRIKS och första mötet med Svd:s Sanna Rayman, Anti Avsan om sin medverkan, Som antyds i rubriken finns också "Hästen på plats".

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

onsdag 4 maj 2011

Fas 3- förnedringen och en alliansregerings baktankar

Under kvällen har jag umgåtts med alliansregeringens ersättning för arbetsmarknadspolitik: Fas 3, kallas det. Här målar deltagare om nyproducerade och helt funktionsdugliga möbler. Här kan deltagarna släktforska eller måla tomtar till loppmarknader. Här pågår "jobbpolitik", så skarp och så politiskt lyckosam, tycker regeringen, att arbetsmarknadsministern besöker hunddagiset. En ganska tydligt tveksam deltagare i programmet får ministerns "följe" att jaga på rundvandringen till mindre kritiska korridorer.

I samma avslöjande repotage i Uppdrag Granskning förekommer en generaldirektör för Arbetsförmedlingen som inte verkar känna till egna revisionsrapporter. Att de egna avdelningarna visar att nära hälften av åtgärderna inom Fas 3 tangerar eller ÄR så kallat riktiga jobb verkar inte den högste chefen veta. Skogsarbete i Fas 3 visar sig var exakt samma för mannen i Helsingborg som i tidigare "gröna jobb" med en avgörande skillnad. Det ger nu 2.000 mindre i ersättning varje månad. I den efterföljande intervjun blir statsrådet Hillevi Engström ganska tyst när det påpekas.

För en tid sedan, långt innan Reinfeldt gjorde arbetsmarknadsinsatser till lös retorik utan innehåll, fanns det ändå ambitioner att ge utbildning, högre kompetens, stöd till nytt jobb, omställningsstöd av olika slag. Sverige hade i internationella jämförelser både låg arbetslöshet men också åtgärder som hade mer av aktivt fokus än "bara" utbetalningar av ersättningar. Förvisso säkert ersättningar som också då var svåra att leva på men ändå bättre än idag relativt sätt och med större ambitioner att stärka och förbättra. Nu är det motsatt färdriktning som gäller.

På första maj lovade de socialdemokratiska talarna att avskaffa det här förnedrande inslaget i svensk post-välfärdspolitik. Ett system som i grunden handlar om att vissa delar av välfärden får stå tillbaka om skatter ska kunna sänkas. Då ger man sig på trygghetssystemet. Frågan är om det inte finns ännu mer genomtänka effekter av att försämra. Det ger onekligen lite oroskänslor i magen hos den som riskerar att förlora jobbet. Det ger möjligen lite mindre "gapiga" och "krävande" löntagare. Det ger en positionsförändring på arbetsmarknaden till förmån för arbetsgivare och omvänt, till nackdel för löntagarna. Precis detta har organisationer som Svenskt Näringsliv beställt under mycket lång tid från moderaterna och alliansregeringen. Ur det perspektivet kan man också förstå Fas 3.

Bloggar: Sebastians tankar om ungdomsarbetslösheten,,Roger Jönsson,

Mer: AB-ledare om nystartsjobb och tunnor. Svt granskar Fas 3, AB-ledare som skogsjobb.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,