söndag 20 april 2008

Konsten att tolka folkets vilja

I en kommentar till DN säger ledaren för kommundelningspartiet i Skogås/Trångsund även efter nej-segern: "Folk vill verkligen ha en delning."

Man får förstå hennes bitterhet när en så förkrossande majoritet faktiskt sagt tvärt om.(rapporters också av SvD) Nej. Nej. Nej till kommundelning. Och visst - man ska inte slå på den som ligger. Frågan är avgjord för andra gången i folkomröstning. Bortsopad av en majoritet av Skogås- Trångsundsborna själva som inte vill lägga tid, kraft och pengar på att bygga nya kommunalhus.

I ställer för att ödmjukt respektera väljarnas dom hänvisar alltså Drevvikenpartiets ledare till "folket" som vill ha en delning. Frågan inställer sig genast om definitionen av "folk". Allt var upplagt för JA-seger, trodde man. Tre fjärdedelar av kommuninvånarna nekades rösträtt för att säkra JA-seger. Delar av kommunen som ville säga ja, utesluts senare från rätten att rösta. Kretsen "folk" blev allt smalare i jakten på röster. Sällan har ett politiskt projekt mött sånt bakslag.

Vardagen kan nu gå vidare i ett sammanhållet Huddinge. Framtidsvisioner och samhällsbygge kan gnistra och stegvis förverkligas, inte minst i den östra kommundelen. Den politiska debatten kan handla om hur skolan, vården och omsorgen ska förbättras, mer än om kommungränsen. Skattebetalarnas pengar kan användas till viktig service, snarare än alla förberedelser för delning som annars hade tagit all tid och kraft. "Folket" i den mening som demokrater normalt menar i valsammanhang - ett flertal - har sagt nej. Grattis Huddinge!

Läs inlägg med valresultatet här.!


Intressant? Andra bloggar om: , , , ,

Härligt förkrossande kommundelningsNEJ i Huddinge

Kommunens hemsida meddelar:

58,8 procent av de som röstade i söndagens folkomröstning röstade nej till en delning av Huddinge kommun. 40 procent röstade ja. Valdeltagandet var 52,6 procent. Invånarna i övriga Huddinge har fått säga sitt genom en opinionsundersökning som visar att 72 procent inte vill att kommunen ska delas.

Resultatet av den preliminära röstsammanräkningen.

Valdistrikt Röst-
berät-
tigade
Ja Nej Blank Ogilt Summa

Valdel-
tagande

Hammartorp 1 349 238 458 7 1 704 52,2%
Trångsunds centrum 1 438 239 492 3 0 734 51,0%
Stortorp 1 198 364 315 7 1 687 57,3%
Västra Skogås norra 1 334 215 422 4 0 641 48,1%
Västra Skogås centrum 1 430 160 419 7 3 589 41,2%
Västra Skogås västra 1 058 96 246 2 1 345 32,6%
Västra Skogås södra 893 163 295 6 0 464 52,0%
Östra Skogås centrala 1 164 226 443 12 2 683 58,7%
Östra Skogås norra 1 388 312 430 10 5 757 54,5%
Östra Skogås södra 1 403 309 480 10 0 799 56,9%
Fållan-Nytorp 1 290 364 403 13 1 781 60,5%
Sjöängen 873 344 217 4 1 566 64,8%
Länna 1 030 303 278 4 0 585 56,8%
Summa antal 15 848 3 333 4 898 89 15 8 335
Summa procent
40,0 58,8 1,1 0,2 100 52,6%