söndag 31 januari 2010

Svaren väntar, Reinfeldt. Jobben - Sjukförsäkringen till exempel

I skrivande stund är det en liten stund kvar till partiledardebatten. Jag noterar att Henrik Brors i DN fortsätter befästa myten att det är de rödgröna som ska avkrävas svar om politiken efter en valseger. Eller - myten är att det är den borgerliga, moderatdominerade alliansen som är färdiga med sin.

Så är det inte. Jag gissar att de har försökt sno åt sig det som (S) så ofta har lyckats med i valrörelser. Slå hål på de borgerligas försök att vara ett alternativ. S har lyckats peka på splittringspunkter och de borgerliga har fallit, på politiken förstås, men också på bristerna i regeringsduglighet. Med tanke på att de rödgröna har lyckats få ihop skarpa statsbudgetar många gånger fler än dagens alliansregering borde rimligen de borgerligas splittringsförsök falla pladask.

Reinfeldt och hans fyrklöver borde i stället ha fokus på att ge väljarna svar på varför man har fört den politik man har gjort. Och hur fortsättningen kommer att se ut. Jag saknar svar på en radda frågor men två är särskilt viktiga för mig:
-  Hur skapar din politik fler jobb, Reinfeldt? Hittills har ju vallöftet från 2006 brutits och utvecklingen gått åt fel håll?

- Tycker du att försämringarna i sjukförsäkringen tillräckligt täcker kostnaderna för skattesänkningarna, som Husmark-Pehrsson beskrivit som anledning till försämringarna?
Sändning i samband med debatten också på S hemsida.
- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Partiledardebatten: Om Reinfeldt har politiken klar: Vad gör då alliansens arbetsgrupper?

Partiledardebatten kommer, gissar jag, att ha en återkommande tema från alliansföreträdarna. Det har redan gjorts försök till små lustigheter och möjligen också allvar omkring temat att de rödgröna skulle vara splittrade. Den som har historien vet att de tre partierna har en lång rad av skarpa överenskommelser om hela statsbudgeten bakom sig. Fler än Reinfeldts borgerliga koalition, de som nu kallas "alliansen".

Ändå kommer Reinfeldt att tala om de rödgröna som "splittrade", komma med "skisser" och därmed dra slutsatsen av brister i regeringsdugligheten. Underförstått i budskapet ligger att de blå är helt överens och eniga. Inom de högra blocket har moderaternas en total dominans redan nu och kan förstås sätta agendan. Samtidigt bara måste centern och kristdemokraterna markera med egen politik i sin  kamp för att undvika att åka ur riksdagen.

Med
detta sagt funderar jag: om nu Reinfeldt och andra efterlyser mer än "skisser" från de rödgröna redan i det här skedet av valåret så borde man först själva ha presterat bättre. Men om allt är så tydligt och klart som Reinfeldt gör gällande: Vad pysslar i så fall alliansarbetsgrupperna med?

Eftersom, vad jag förstår, arbetsgrupperna inte har lämnat sina slutförslag och än mindre processats vidare till ett färdigt alliansprogram måste man ställa frågan. Det är inte några parantetiska områden:
Sunda statsfinanser, skattepolitik, minskat utanförskap, utbildning, hälso- och sjukvård, rättsväsende, miljö- och klimat, tillväxt, jämställdhet, familjepolitik, äldrepolitik, kultur, idrott, utrikespolitik, försvarspolitik. OM det är viktigt?? Snälla nån. Motsvarande program frår förra valet, "Fler i arbete- mer att dela på", hade en stor påverkan på debatten. Löften om jobben och minskat utanförskap kanske avgjorde valet.

Fredrik: Undvik frågan om de rödgrönas brister i samsyn. Vi har också arbetsgrupper. Antingen har du ett eget, färdigt program som du snickrat på hemma, eller så har du gett arbetsgrupperna ett allvarligt uppdrag. Stämmer det sista har du inte någon färdig politik att presentera i kväll. Då ska man som många vet inte kasta sten i glashus.


Följ debatten på Twitter,  #superveckan
- Johan Ulvenlöv berättar om fler sätt att följa händelsen. Bland annat genom livesändning.
- Inför debatten i Aftonbladet, Expressen
- Svd om partiledarnas uppladdning.

 Bloggar inför debatten:
- Ulf Bjereld som analyserar att debatten mycket kommer att handla om att sätta dagordningen för debatten framöver.
- Jonas Morian skriver här,
- Henrik Oscarsson om att oppositionen i snitt leder med 8 procent...
- Annarkia om amerikanisering ..och inför kvällens debatt.
- Ser att det inlägg jag skrev i morse om sjukvården till artikeln på Brännpunkt (verkar dock inte ha pingats ordentligt) har följts upp under dagen av bla Rasmus LeneforsRoger Jönsson, Peter Högberg som bloggar direkt från "debattvakan",
Martin Moberg gör detsamma. Även bloggettan för S-bloggare, Kulturbloggen, har skrivit.

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inför partiledardebatten: Valdagen är ditt viktigaste vårdval

Jag vet svagheten. Det finns en positiv inställning till begreppet vårdval. Och att patienter ska kunna välja en vårdcentral när jobbet i stället för hemmet eller en där man har särskilt förtroende för sin doktor måste vara självklart. Men det finns oändligt mycket mer som gör att valet i september bör lyfta sjukvården till en avgörande fråga. Med början redan i kvällens partiledardebatt.

Idag skriver Mona Sahlin och Ylva Johansson på Brännpunkt. Svenska folket vill gärna ha vårdval men ställer inte upp på den utveckling av vården som nu pågår. Privata aktörer som etablerar sig inom den offentligt finansierade där man går före i vårdkön om man kan hosta upp ett antal buntar med tusenlappar. Ett vårdval där ersättningar betalas ut med fokus på vårdproducentens önskan och vilja mer än efter patientens behov. "Fri etablering" är alliansens stora reform av sjukvården. Samtidigt "kortas" köer genom att stycka upp dem.

Bilden
visar vårdköerna i Stockholm vid årsskiftet. Under Filippa Reinfeldts tid som sjukvårdslandstingsråd har köerna dubblats. För detta betalar regeringen Reinfeldt ut ett par hundra miljoner. Samtidigt har man direkt efter utbetalningen visat att pengarna inte har något med verkliga reformer att göra. Det bekräftar att kritiken har varit befogad mot det tidigare systemet. Regeringen har därför gått ut med nya direktiv för hur man ska kunna få del av pengarna. Lek med pengar eller än mer passande: En rejäl skandal och slarv med skattebetalarnas pengar.

Min
egna, kraftigaste kritik mot hur vården utvecklas nu handlar om de ökad klyftorna. Där ohälsan är som störst, där människor är sjukast och där behoven av primärvårdens resurser är stora, ja där blir det sämre. Och omvänt: där människor redan i dag är friskare och där "utbudet" av vård redan är gott, dit kommer ännu mer vård. Allt kortare besök för att vården ska få ihop "pinnar", endast en "koll" per besök för att patienten ska återkomma och på så sätt ge ännu mer intäkter. Ett förfall i det förebyggande arbetet, inte minst i de stadsdelar som är mest utsatta.

Jag hoppas att kvällens debatt blir avstamp för en rejäl sjukvårdsdebatt ända fram till valdagen. Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård går nu  i helt fel riktning. Så tycker också en formidabel majoritet av de svenska väljarna som ger socialdemokraterna ett kraftigt stöd för en jämlik och rättvis sjukvårdspolitik. Och ger det omvända för alliansens vägval där producenten av vård står mer i fokus än patienten. Fel! Vårdval i all ära - men på valdagen gör du ditt allra viktigaste vårdval.

Tyck till om och debattera sjukvårdspolitiken. Gå med i Vårddialogen - en grupp på Facebook som har varit något vilande men som jag gärna vill sätta fart på detta valår.


Fler som bloggar om detta: Martin Moberg om nej till gräddfiler i vården, Peter Johansson på Röda berget inför kvällens debatt, Jerker Nilsson som lyfter flera frågor inför valet...
- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Reinfeldt, Bush, Obama och Sverige

I dagens Svenskan skriver PJ Anders Linder inspirerat att Reinfeldt, Sveriges statsminister, borde ta efter den amerikanska traditionen med ett "State of the Union"-tal. PJAL ger också ett förslag till tal som han efter mycket slit publicerar. För det arbetet ska förstås SvD:s ledarredaktion ges uppskattning. Man kan ändå ha ett par invändingar.

Det första är att jag tror att idén presenteras på helt fel dag. Idag är det som bekant partiledardebatt. Åsikter ska brytas. Väljarna ska ges en bild av hur de olika partierna och inte minst de olika allianserna ser på Sverige, på Sveriges problem och möjligheter och få möjlighet att höra partiernas vägval och sakpolitik. Att samma dag som debatten drömma om att moderatledaren har egen TV-tid för eget tal kan man möjligen förstå. Men det ger ändå en "hint" om att det inom de moderata leden finns tveksamheter kring debattmöten. Möjligen är det Reinfeldts egen analys som framskymtar: "Politiken är bra. Ingen ska vara sur". "För många ÄR sura". "Det kan bara bli bättre om Fredrik, med sin höga trovärdighet, får kommunicera de rätta orden till folket".

Vi såg det i efterdyningarna till debatten om sjukförsäkringen då 350.000 väljare lämnade alliansen. Där hade citat om hur Per Westerberg (m) tyckte att cancersjuka skulle arbeta kommit ut, bilder på applåderande riksdagsledamöter, och ett ansvarigt statsråd som talade om "besparingar på sjuka för att sänka skatten". Att PJ Anders Linder hellre vill att Reinfeldt får tala själv om detta förstår jag. Däremot tror jag inte att demokratin gynnas av den avgränsningen.

Sen är jag tveksam om ledarsidans bildkoppling mellan Reinfeldt och Obama. Jag har tagit med en annan bild, men förstår fullständigt att Reinfeldt numera hellre accocieras till Obama. Barack Obamas tal i år är väl inte heller något som Reinfeldt direkt kan kopiera. 
I took office amid two wars, an economy rocked by a severe recession, a financial system on the verge of collapse, and a government deeply in debt.  Experts from across the political spectrum warned that if we did not act, we might face a second depression.  So we acted -– immediately and aggressively. 
När Reinfeldt själv tog över hade han en ekonomi i full fart uppåt, ett inflöde av nya jobb och en grundmurat bastant ekonomi. Reinfeldt skulle inte kunna säga som Obama: "So we acted". Många minns hur Thomas Östros varningar i riksdagen om en kommande kris slogs tillbaks av finansminister Anders Borg. 

Jämförelsen med Obama blir fel också när det gäller vården. Vi följer nu Obamas jobb för att sjösätta reformer som kan balansera ett vårdsystem som svenska folket avvisar totalt, där kanske 50 miljoner amerikaner har ställts utanför. Trots att USA som nation betalar avsevärt större andel av BNP till sjukvården än Sverige. Trots att den moderata retoriken om "jämlik vård" leder den praktiska politiken till det omvända. Inte heller där är Reinfeldt någon Obama. Inte heller en Tage Erlander.

PJ Anders Linder ska som sagt ha beröm för slitet med ett förslag till tal. Däremot inte för innehållet. Det är begränsat, det tar inte upp centrala frågor som att regeringen inte har levt upp till löftet om jobben. Det tar inte upp de allt fler som står utanför. Det tar inte upp något om att minska klyftor i samhället.

Talförslaget har en mening som i alla fall stämmer:  "Under 2010 ställs vi i regeringen till svars inför väljarna för hur vi har klarat situationen". Det är helt riktigt. Kanske är de många mätningarna med rödgröna i täten en föraning om vad som komma skall. Inte ens ett State of the Kingdom-tal" kan rädda Reinfeldt undan den kommande prövningen.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant     Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

lördag 30 januari 2010

Partiledarna om sociala medier, bloggtopplistor och annat

Ser ett antal läsvärda kommentarer till gårdagens lista från Martina Lind och Politometer. (egen kort reaktion) Själv hyllar jag den inställning som Martina skriver om i analysen. Möjligen självklart att hon har en grundmurad, positiv inställning också till "partipolitiskt bloggande", eftersom hon har den bakgrunden. S-nätverket får mycket beröm och hyllas.

Samtidigt får partier som ligger efter tips till förbättringar. Jag blir förvånad att Piratpartiet visar sig som ett parti med "många superstars" men, enligt analysen, färre längre ner. Min bild var nog att "hela PP" är aktiva som bloggare men där får känslan stå tillbaka för "vetenskapen".

För egen del känns listorna som en rolig sak men inte "dödsallvar". Däremot är det, med tanke på den tid jag lägger ner, ändå något som sporrar till fortsatt blogande. Samtidigt får jag många tankeställare och funderingar i den diskussion och de kommentarer som följer med listorna. Hur blir jag ännu bättre på att skriva? Går det att hålla en balans under en het valkampanj mellan den egna profilen och det som nog kan se ut som en "partimegafon" som andra?

Att ha en egen personlig blogg men vara djupt involverad i ett valrörelse sätter nog sina avtryck. Och just där känns Martinas analys lite hoppfull. Det är faktiskt okey att också stå för en "större sak". Att vara accepterad bloggare kräver inte ett intyg att man vid 31 tillfällen har dömt ut sin partiledare eller varit "oppositionell" mot partiet. Konstruktiv kritik behövs eller är snarare än livsnödvändighet i politiken. De som inte tillåtit det och inte lyssnar drabbas alltid av kraschlandningar. Men i min värld är de inslagen i ett politiskt samtal inte nödvändiga som inträdesbiljett.

Listan över de 25 mest inflytelserika...listad av Jinge..och enligt Politiometerns definition.

1.Opassande (Emma Opassande) Pp
2.Jinges Web och Fotoblogg (Jan-Inge Flücht) V
3.Rick Falkvinge (pp) (Rick Falkvinge) Pp
4.Kulturbloggen (Rosemari Södergren) S
5.Piratpartiet Nyheter (Piratpartiet Nyheter) Pp
6.Mina Moderata Karameller (Mary X Jensen) M
7.Christian Engström(pp) (Christian Engström) Pp
8.Oscar Swartz (Oscar Swartz) Pp
9.Peter Andersson – med rätt att t… (Peter Andersson) S
10.Esbatis kommentarer (Ali Esbati) V
11.Promemorian (Jonas Morian) S
12.Alla dessa dagar (Carl Bildt) M
13.Alliansfritt Sverige (Fem skribenter från S, V och Mp) S
14.Mitt i steget (Johan Westerholm) S
15.Federley (Fredrick Federley) C
16.Mark Klamberg (Mark Klamberg) Fp
17.Magnus Andersson (Magnus Andersson) C
18.Enligt min Humla (Joshua Tree) Pp
19.Erik Laakso På Uppstuds (Erik Laakso ) S
20.Kent Persson (m) blogg (Kent Persson) M
21.Farmor Gun (Gun Svensson) Pp
22.Stockholm enligt Ankersjö (Per Ankersjö) C
23.Sagor från Livbåten (Göran Widham och …) Pp
24.Anna Troberg (Anna Troberg) Pp
25.In Your Face (Kristian Krassman) S


Läs mer:
- Makthavare.se kommenterar "tio-i-topp".
- Jinge skriver och kommenterar.
- "Opassande-Emma" skriver, efter framgången som toppblogg...
- Johan Ulvenlöv skriver om Netroots-framgångarna.
- Jonas Morian om TV4-inslag om sociala medier i valet och om de egna listplaceringarna
- Kent Persson med ännu ett bra inlägg om dialog och samtal via sociala medier.
- Mary Jensen om sin toppenblogg, om jämförelsen med ett torgmöte och viktigen av ett ständigt pågående samtal...

Martinas analyser:
- "Politometer, politometer på väggen där: vem har mest inflytande här
?
- Mary Jensen är Moderaternas mest inflytelserika bloggare
- Kulturbloggen är Socialdemokraternas mest inflytelserika blogg
- Vem har mest inflytande bland centerbloggar? Fredrick Federley förstås.
- Låt mig sammanfatta Folkpartiets bloggosfär med ett namn: Mark Klamberg
- Opassande-Emma är Piratpartiets mest inflytelserika bloggare
- Jinge är Vänsterpartiets mest inflytelserika bloggare
-Maria Ferm den mest inflytelserika Miljöpartistiska bloggen
-Kristdemokraternas mest inflytelserika bloggare: Peter Soilander

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Verklighetens folk och det äckligt annorlunda

Wordle: göran hägglund jan 2010 tal
Kristdemokraterna lär ha haft festlig middag igår, men gissningsvis är det flesta deltagarna ändå pigga och arbeteshungriga. Seminarier ska ge inspiration framåt, där begreppet "val" är genomgående: "skolval"; "äldreval", "vårdval", "familjeval", "jobbval" och så det där jag bloggade om igår: "Boval". Retoriken är en sak. Partiets själ och sakfrågor en annan. DN:s ledarsida skriver om Kd:s märkliga omvandlingsturer i det senare skedet, dvs till det som benämndes verklighetes folk som ville "förbjuda förbuden". Förmodligen en av svensk politiks mest märkliga försök att bli populärare i väljarkåren men som förstås kraschade redan i starten. Budskapet bottnade inte i folkdjupet. Avsändaren var kanske den absolut minst trovärdiga.

Jag har noll på fötterna rent vetenskapligt men min känsla är att Kd under Alf Svenssons ledning gjorde en mer djupgående förändring av paritets retorik än Reinfedlt gjorde med (m). Förr fanns tydligheten att "bibelordet också styrde partiets förslag". Ärlighet att mamma skulle vara hemma med barnen, att dagis var en hemsk grund för socialism, den i och för sig positiva omtankespolitiken men där det alltid handlade om att sätta plåster på sår snarare om att förändra orsakerna till samhällsbrister. Alf Svensson lyckades ändå sätta bilden av ett modernare parti, inte minst med hjälp av den egna karisman.

Kristdemokraterna
balanserar på fyraprocentsspärren. Försöket att lansera "Verklighetens folk" som ett nytt budskap med "vänsterdebattörer" som fiende har inte hjälpt. Expressens ledare känner dysterhet när man rapporterar från Jönköping, kanske därför att en fjärdedel av alliansen, i antal partier räknat, är ute på en tomhetens seglats i letande efter färdriktning, i en knappt sjöduglig farkost och med väldigt få passagerare. Expressen ger ytterligare en mörk bild: 
Exakt hur stora problem KD har med kompassen kunde man ana i går när kända partiföreträdare sa de mest obehagliga saker om burka och niqab."Ohygieniskt och äckligt!" sade Annelie Enochson."Att vara maskerad på tunnelbanan, vi vet ju inte vem som finns under den där burkan," sade Ingemar Vänerlöv, som tydligen tror att stockholmare regelmässigt avkräver varandra legitimation i
kollektivtrafiken.Mycket dystert. Och så är det, på det hela taget. Mycket dystert för KD.
I sitt tal i Jönköping menade Hägglund att "Det vore farligt för Sverige om de rödgröna fick makten".
Meningen ger måhända en signal om den roll som Kd har tilldelats i den kommande valrörelsen. Redan i morgon är det partiledardebatt. I riksdagens motsvarande pratade Göran Hägglund om apoteksprivatiseringen. I samband med det blev ett angrepp på de rödgröna att i ett ganska magstarkt angrepp peka på "Nordkorea och Cuba". Men som ofta är väljarna kloka. Den argumentationen gör inte Göran Hägglund större än han är.

- Peter Johansson skriver också, Jerker Nilsson gör detsamma.
- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag 29 januari 2010

"Gör inte moderaterna till en skattebod där man shoppar skattesänkningar"


En bra tumregel för den som filar på budskap inför hösten val är att ha fokus på framtiden. "Prata framtid - använd historia bara om den kan vara viktig för att ge trovärdighet till det budskapet. Ett strålande exempel minns jag när jag ser att moderatledaren har skrivit på Aftonbladet. Minnet går tillbaka till Alliansfritt Sveriges lilla sammanställning av moderata valaffischer.

Sänkta skatter är inga modeata nyheter. Därför innehåller Reinfeldts artikel inte så mycket att bli mer än vanligt upprörd över. En kommentar irriterar mig i och för sig. Reinfeldt påminner om att krisen kunde mötas på en ganska stabil grund i ekonomin.
vi hade – till skillnad från många andra – byggt upp skyddsvallar genom en ansvarsfull ekonomisk politik med stora överskott i budgeten. Vi skickade inte in skattepengar i bankerna eller i industristöd. Vi lyssnade inte på oppositionen.
Man behöver inte påminna väljarna om att skyddsvallarna tog några år att bygga. Logiskt sätt gjordes det alltså före Reinfeldts tid vid makten. Och här tror jag att Reinfeldt på en punkt missbedömer väljarna. Att skriva artiklar om mer i plånboken vid lönedagen i månaden är möjligen smart men verkligen inte en garanti för att den politik man bedriver får väljarnas stöd. De extra hundralapparna värmer möjligen hjärtat för en stund. Den som i nästa tanke kopplar de pengarna till köer i sjukvården, till bristerna i stödet till de egna barnen i skolan eller till behovet av mer personal på mammas eller pappas äldreboende tänker i väldigt många fall om. Då kan de där extrapengarna vara.

De
reaktioner som regeringen har mött på försämringarna av sjukförsäkringen är också bra exempel på att både välfärdens innehåll och att den betalas med (rättvisa) skatter (efter bärkraft) har en starkt stöd i Sverige. Som Krassman påminner om: "varje krona i sänkt skatt har en baksida". Det var Reinfeldts kloka uppläxning vid moderatstämman 2003.(?) hittar inte..har m raderat gamla tal också) Hittade ett citat från stämman 2005 i Örebro som delvis återges i rubriken:
Jag vill varna er för att göra moderaterna till en sorts skattebod, där man går in och shoppar sin egen lilla skattesänkning, sade han.

Reinfeldt uppmanade ombuden att tänka på att varje krona i sänkt fastighetsskatt också är en krona mindre för att amortera statsskulden, sänka inkomstskatten eller förbättra skolan. En del måste stå tillbaka.
Det var före valet 2006.  Nu är det inte sänkt skatt som får stå tillbaka. De sjuka, arbetslösa, de med lägre löner, de som önskar mer och bättre av vården och omsorgen- de vet ...

- Om detta skriver också Veronica Palm som påminner om fler i utanförskap. Ett hjärna rött utvecklar kritiken, Johan Ulvenlöv kopplar till sjukförsäkringsdebatten.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Stort grattis till "Opassande"-Emma

[uppdaterad] Ser att Politometerns totala "inflytandelista" för alla politikbloggar har kommit. Opassande tar topplaceringen. Ett stort grattis till en toppenblogg. Grattis också till Mary som på (m)-listan placerar sig före Carl Bildt. För egen del får jag vara mycket stolt över en niondeplats bland Sveriges politiska bloggar. När det mäts enligt Politometerns metod... Grattis till "alla andra" bloggvänner också.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Arbetslösheten ökar

Egentligen borde det uppmärksammas mycket mer. Sverige har en regering som har makten på löften om "fler jobb och färre i utanförskap". Det löftet gavs, som sagt många gånger, utan reservationer. Redan tidigare i år har DN berättat att "regeringen inte klarar jobblöftet". Jag ser TT:s uppgifter i Svd om jobben och delar upp det i några punkter:
* 417 000 personer, 8,6 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa i december i fjol. Motsvarande månad året före var 309 000 personer, 6,4 procent, öppet arbetslösa.

* Antalet sysselsatta var i december 4 452 000 personer, jämfört med 4 519 000 personer under december 2008.
* Inom den yngsta åldersgruppen, 15—24 år, ökade de arbetslösa med 32 000 till 134 000 personer.

*De långtidsarbetslösa ökade med 52 000 personer till 139 000. De är nu drygt en tredjedel av de arbetslösa.
 - Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

"Impotenta" Kd-idéer utan stöd hos bostadssökande

kommundagarna i Jönköping har kristdemokraterna sin seminarieserie på temat "Val". Även bostadspolitiken finns på programmet. Lite märkligt eftersom partiets egen minister har jämfört en minister för bostäder med det märkliga i att ha en minister för lastbilar. (!) Men okey. I seminarieprogrammet hägrar drömmar: Bostadsseminariet, där bostadsministern själv inte deltar, har rubriken "Boval 2010- Trygghet och frihet i boendet".
Bostaden en viktig del i hur vi förverkligar våra liv och skapar trygghet för våra närmaste. Ordet ”hem” är ett av de mest positivt laddade orden vi har. Åtminstone borde det vara så för alla.
Som ofta skiljer teori och praktik. I går gjorde "verklighetens folk" ett försök att vara offensiva och bjöd på ett första bostadspolitiskt utspel på evigheter. Mannen som inte vill vara "bostadsminister" egentligen, Mats Odell, talade om att de med stora bostäder ska få skatteavdrag när de hyr ut en del till hugade bostadssökande. Jag bloggade förstås om mina reaktioner.

I dag är det fler som reagerar. Fastighetsägarna Stockholm är av naturliga skäl ganska positiva. I övrigt jublar inte bostadsmarknadens aktörer över förslaget. Nätverket "Jag vill ha bostad.." efterlyser i stället en aktiv bostadspolitik med nyproduktion. Också studenterna är kritiska. Nicke Grundberg säger till SvD:
Jag skulle vilja karaktärisera åtgärderna som impotenta i ett läge där bostadsbristen för studenter och ungdomar är värre än på många decennier
Det där med "verklighetens folk" verkar ha svårt att fästa i det svenska folkdjupet. Men svenska dagbladet nappar förstås och beskriver det i närmast upphetsat ordalag. Man ser KD-förslaget som ett "småskaligt arbetssätt kan lösa ett stort problem" och som "fantastiskt kraftfullt". Och den som för ett billig penning har fixat till uthyrningsdelen kan tjäna pengar: "Det är inget dåligt sätt att bättra på pensionen" menar Svd. Möjligen inte.

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Väljaropinionen: Både upp och ner för allians och rödgröna

[uppdaterad]Det var riktigt trevligt på dagens samling med de rödgröna i Solna. Tal av "höjdare" från respektive parti: Håkan Juholt (S), Ulla Andersson, (V) och Peter Eriksson, (Mp). Den goda stämningen hade säkert höjts ytterligare om dagens mätning från Sentio hade lästs upp i den fullsatta lokalen. (S) framåt och (m) bakåt.

Vi rödgröna får enligt mätningen egen majoritet och jag erkänner: det känns förb... trevligt att se en rubrik i Expressen som talar om "Sahlin statsminister...om det vore val idag". Det känns förstås så med tanke på det positiva läget. Men också att alla de belackare, alla de som dömt ut, skåpat ut och hånat får så vansinnigt fel.

Försök till politisk analys blir detsamma som i många av de senare blogginläggen: debatten om sjukförsäkringen. Både som enskild fråga som många är förbannade på. Men också därför att det bryter mot väldigt mångas uppfattning om hur vårt Sverige ska vara. Idag kom nya siffror om en ökning av arbetslösheten. Det som sades vara anledningen till försämringarna, jobbpolitiken, har havererat ändå.

Men man får aldrig vara riktigt nöjd. DN presenterar en annan mätning där de båda blocken närmar sig varandra. Är det riktigt blir det kanske det jämna val som många har talat om tidigare. Centern och kristdemokraterna dalar så sakta ner mot riksdagsspärren när moderaterna äter upp sina alliansvänner. Det enda som är klart är att valkampanjen kommer att bli benhård och att det finns ytterst lite tid för paus fram till stängningen av vallokalerna i september.

Peter Johansson om Sentio-mätningen, Svd skriver också om Synovate, liksom AB
- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

S-topplistan: Ett grattis och ett tack till silver...


har dagen och kvällen sprungit iväg och jag får först nu tid att skriva om dagens lista: Politometerns rankning av politiska bloggar. Martina Lind berättar mer om listorna här. Ett jättegrattis till Kulturbloggen, förstås. Hade vissa indikationer att just Rosemarie skulle toppa listan. Och visst ska det vara så, säger jag som själv har hennes silverfärgade bok "Alla kan blogga" som ständig inspiration.

Att vara tvåa då? Ja, känns förstås strålande, med alla de reservationer jag alltid har för listor och bedömningar. Länkar, besök, kommentarsfrekvens - en rad parametrar kan bedömas om man vill. Om man nu måste bedöma. Någon har gjort det och visst känns det som en positiv "lön för mödan". Så var det också när jag slog upp veckans Dagens samhälle där jag har fått äran att intervjuas, en trevlighet jag delar med Kent Persson.

Dagens (S)-blogglista får förstås uppmärksamhet. Mary gör en genomgång av de listor som är klara, dvs alla utom moderaternas och totallistan. Peter Soilander, dvs Kd:s bloggstjärna, var övertygad om att jag skulle stå överst. Martina Linds presentation av resultatet finns förstås som bloggpost, och självklart har Makthavare.se en kommentar. Och "coachen" av alla dessa kämpande bloggare, Johan Ulvenlöv, skriver förstås också och är värd sin plats på "top-tio". Strax efter kommer den rödgröna bloggen ångande uppåt. Ett tecken i tiden, möjligen.

1. Kulturbloggen,  2. denna blogg,   3. Promemorian,   4. Alliansfritt Sverige     5. Mitt i steget

Om detta lär vi återkomma i morgon när kvarvarande listor gör kartläggningen av "inflyteserika bloggar" fullständig. (med vetskap om att det finns andra bloggare som inte är kopplade till siten)

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 28 januari 2010

Finns en nyanserad sjukförsäkringsdebatt?

Nej. Jag tycker inte kritiken mot de försämringar av sjukförsäkringen som har gjorts är något som ska "nyanseras". Skarp kritik är i det fallet mycket välmotiverad. Och de grövsta av grova övertramp har  socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén stått för, som trots den bloggare han är, inte verkar bry sig om den massiva kritik han har fått för veckans övertramp. Annat, som kritik mot de rödgröna, intresserar mer.

Jag ser att Katrine Kielos skriver om sjukförsäkringen i Aftonbladet. Hon har läst statsvetaren Björn Johnsons nya bok ”Kampen om sjukfrånvaron”. Där finns ett perspektiv som verkar ha försvunnit helt ur debatten.   
 Möjligheterna till arbetsträning och omplacering minskade, lättare tjänster försvann, lönebidragsmöjligheten drogs in och företagshälsovården monterades ner. Sedan renodlades sjukförsäkringen och strax därefter började sjukfrånvaron galoppera.
Just det där med verklighetsanalysen är ju viktig. Ska man göra något åt problemen - rätt problem - krävs rätt analys, annars blir det helt galet. Kanske är det så det har blivit. Eller så hade Husmark Pehrsson faktiskt rätt. Man behövde skrapa ihop pengar till de sänkta skatter man hade genomfört. Då kanske verklighetens samhällsproblem inte längre känns lika angelägna att greppa tag i.

- Röda Berget bloggar om boken och slår hål på myten
- Annarkia om en människosyn som inte passar en modern välfärdsstat...
- Ett hjärta rött som också berättar om boken...
- Rödgröna som korrigerar en feltolkning som statsministern gör..
- Krassman om Axéns övertramp och Veronica Palms svar.

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kritiska tongångar även hos alliansens hästväljare

 
Världens härligaste häst - Järvsöfaks

"Hästväljare": Begreppet som kanske kan beskrivas med att en väljare skulle rösta på, låt oss säga moderaterna, även om partiet hade en häst som partiledare. Jag anar att Per Gudmundson Svd, har dragning åt det hållet men ser att viss antydan till kritik mot alliansen och Reinfeldt kan anas i ledartexter. I dagens tidning och i blogginlägg i går får Reinfeldt kritik för att han bara skräms med de rödgröna. Om det är spöken eller troll kanske är mindre intresssant. Att kritiken förs fram är däremot tecken på förändring.

I DN finns också antydningar som egentligen är ganska viktiga: Malin Siwe pekar i förbifarten på att Reinfeldt egentligen har samma sits som de rödgröna. Han kritiserar Mona Sahlin för oklarheter men "den borgerliga alliansen inte heller lagt något framtidsprogram,".  Även om Siwe tycker att "riktningen är klar"- mer av samma sak. Bevare oss...

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Bostadspolitiskt förfall a la Odell - redan före finanskrisen


Finanskris? Visst. Men inte hela sanningen. Jag ser att Mats Odell pekar på den när bostadshaveriet ska förklaras. Just i det här fallet tror jag till och med att mina blogginlägg om nedmonteringen av bostadspolitiken började skrivas före krisen. Wallenstam och andra bostadsaktörer varnade strax före valet 2006: "Vi stänger ner hyresrättsproduktionen om alliansen vinner" var budskapet.

Förklaringen
att byggandet av just hyresrätter inte skulle prioriteras om investeringsstöden avskaffades. Boverket hade redan då visat att 70 procent av de hyresrätter som byggs de senaste åren inte hade blivit av utan produktionsstödet. Även dag, i de regionala analyserna av bostadsmarknadsenkäten 2009, lyfter länsstyrelserna fram borttagandet av stödet som en viktig förklaring till haveriet av byggandet.

För ett år sen skrev jag ett blogginlägg om just Mats Odell. Han hade då i tidningen Riksdag&  Departement sträckt ut handen till socialdemokraterna. Den utsträckta handen förklarade han med:
"Vi kan inte fortsätta med en politik som gör att vi har ett så lågt byggande.
– Vi vill ha Socialdemokraternas stöd för en ny politik. Det vore en pyrrhusseger att genomföra en reform som inte står sig över flera val framåt,

Idéologi? Ja, jag tycker att man måste läsa dagens artikel om bostadspolitiken i Svd med de glasögonen. Ett av Mats Odells första uttalanden - före krisen - var att Sverige inte har något statsråd för lastbilstransporter. Därför behövdes, med någon sorts logik, inte heller en bostadspolitiskt ansvarig i regeringen. I något inlägg är jag ganska tydlig med att det inte handlar om att svika vallöften. Alliansregeringen hade långt före valet presenterat och stått upp för sin tomhet på bostadspolitiska ambitioner, något som möjligen "andra" kunde ha hjälpt till att beskriva före valet.

Odell
gör bäst i att stå för politiken och dess effekter. Början han trixa med tidigare ställningstaganden när han ser att politiken har lett till haveri av bostadsbyggandet är han farligt ute. I dagens artikel heter det att "bostadspolitiken är en "stor politisk fråga".  Att det ser ut som det gör beror nog en del på följderna av en motsatt syn hos Odell själv:
"– Vi har ju inget lastbilsdepartement för lastbilsfrågor eller någon lastbilsminister. Varför skulle vi då ha ett för bostäder?

Mer att läsa:
- 47 (!) nya studentbostäder i hela Sverige under första halvåret -09
- Svensson har en bra analys av Odells bostadshaveri...

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Granska vårdmiljarden - och kritik mot WHO om svininfluensavarning

Jag letar förtvivlat efter ett inlägg som jag trodde fanns. Allt för att kunna säga att Hägglund och regeringen borde ha lyssnat på mig. Nåväl, oavsett det så ser jag att den kömiljard som nu har kastats ut till landstingen efter mer eller mindre snurriga fördelningssystem får ett retroaktivt underkännande av regeringen själv. Enligt Ekot har regeringen gjort upp om nya spelregler med kommun- och landstingsförbundet. Jag hoppas på en rejäl granskning av lämpliga revisorer.

Ser en annan vårdnyhet i Dagens Samhälles nätupplaga. Europarådet har tydligen riktat kritik mot WHO:s beslut att klassa svininfluensan som pandemi. Jag har efter beslutet tagit upp det där med en granskning några gånger. Just inflytandet över vårdbeslut måste ligga på oberoende aktörer, inte på de som av vinstintresse har stor anledning att få till "rusning" efter tabletter och sprutor. Fortsättning följer.

- Min kommentar när Hägglund redovisade resultatet i december.
- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , s

Sahlin - Reinfeldt igen. Och en Gunnar Axén tyst som muren..

Har först nu på debatten mellan Sahlin och Reinfeldt. Två tankar: kan siffror avgöra valet? Och i så fall: vem tjänar på vilken siffra? Den andra tanken har bäring på Peter Högbergs rubrik, vem som styr Sverige. Ja, svaret vet vi förstås. Men det finns tidigare val där (S) har stupat på mållinjen. Någon gång har förklaringen varit att partiet (i min möjligen inskränkta begreppsvärld = S) glider in i en regeringsroll i förtid. De som har makten, nu Reinfeldts regering, tillåts agera opposition. Det där får man nog passa sig för.

Mona Sahlin ger fullständigt solklara besked om sjukförsäkringen vid ett par tillfällen i debatten. Enkelt. Rakt. Punktform. Ändå avslutas hela avsnittet om sjuförsäkringen med att just mannen bakom försämringarna slår fast att det är motståndaren som ska införa stupstock. Det där är inte bara triangulering a la nya moderater. Det är fräckare än så och förstås mycket lätt för väljarna att avslöja. Måhända en av förklaringarna till att alliansens dalar i mätningarna.

En annan tydlig sak är att Reinfeldt försöker sätta mörka bilder av oppositionen med hjälp av siffror.  En retorisk självklarhet förstås, som kan gå hem. För en tidigare moderatledare var 130 miljarder förödande. Bo Lundgren skulle sänka skatter med det beloppet. Siffrans tydlighet kopplades till beskrivningar av hur det skulle ge besparingar i välfärden. De där beloppen är Reinfeldt snart  uppe i, till priset av försämringar i exempelvis sjukförsäkringen. Reinfeldts egen siffra idag var "58". Ett oavbrutet upprepande trots att Mona Sahlin var tydlig med att "stupstock" är något som försvinner, inte införs, med det rödgrönas förslag. Det där kallas kanske "bluff" i folkmun men är i debatter en "politisk uppfattning".

Jag ser att en del, som statsvetaren Peter Esaiasson, utnämner Sahlin som segrare. Samtidigt blir jag förstås ganska nyfiken på de kriterier för betygssättning som Anna Dahlberg, Expressen, har i sitt hyllande av Reinfeldt. Undantaget hans eventuella burkaförbud. Mitt intryck är att Mona befäste sin roll som en stark statsministerkandidat.

Dagens riktiga lågvattenmärke fanns inte i radiodebatten. Det riktigt riktigt dåliga är att Reinfeldts partivän och ordförande i Socialförsäkringsutskottet i riksdagen, Gunnar Axén, har mage att blogga om debatten men inte med ett ord bemöta den berättigade kritik han har fått för sitt påhopp på en sjukskriven kvinna. Det är riktigt uselt. Veronica Palm skriver mer om det i Aftonbladet.

Andra som har analyser:
- Roger Jönsson som menar att Reinfeldt oftast pratar om sig själv och kanske moderaterna. Mona om "de rödgröna". Och som min analys: moderatledaren vill helst inte försvara sin egen politik.
- Johan Westerholm är tydlig med att Reinfeldt använder lögnen i debatten om jobbpolitiken. Tydligt i att (m) helt sonika raderar informationer om hur man förr såg på "hög arbetslöshet".
- Thomas Bodström illusterar Reinfeldt så bra att jag citerar:  

Reinfeldt kan titta runt bland grannarna i Täby och säga för sig själv: tänk de här människorna som bor här har verkligen för lite i plånboken. Och så kan han åka en mil västerut och hamna i Tensta och ställa sig vid höghusen och säga: här finns det nog en del männsikor som har det för bra. Ni kanske tycker det låter överdrivet. Men faktum är att detta är exakt vad som händer med regeringens politik; Täbyborna blir rikare och Tenstaborna fattigare.
- Aurora Gullberg om att det enda som räknas faktiskt är den politik som förs...

- Ulf Bjereld som menar att Reinfeldt undviker ideologi och vill prata detaljer, sagt med visst beröm till Reinfeldts insats. Han noterar också att Reinfeldt vägrar ta avstånd från burkaförbud...
- Danne Nordling har en ganska heltäckande redovisning av debatten...med egen kritisk avrundning.


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

onsdag 27 januari 2010

Lunchblogg om givna valsegrar med rätta valsedlar


Läser en kort och i tonen ganska uppgiven ledare av Sanna Rayman. Det är det stundande valet och de trista opinionssiffrorna som spökar. Alla kloka tankar tänks för att hitta någon utväg, bort från den eländestillvaro det är att se sig efter, långt efter, i väljarstöd. Sanna verkar ha hittat tröst hos Dick Erixon som i dag förutom på bloggen också skriver på Expressens debattsida: Typ: "Låt oss slå ihop oss borgare. Låt oss ta samma namn. Låt oss bli ett parti!": Sedan mandatperiodens början finns det formella namnet på alliansen registrerat hos valmyndigheten. Men det som låter enkelt kan i stället vara början till slutet för flera, borgerliga partier. Och till valförlust för Reinfeldts allians.

Dick Erixon ser det praktisk. Byt till gemensamt namn som alla de fyra använder. Så, verkar teorin vara, ska väljarna vinnas. Jag tror att Sanna i all sin dysterhet har mer rätt: Var är visionerna och framtidstankarna? Man kunde har fortsatt där: om drömmen om ett sjukförsäkringssystem, om drömmen om ett ytterligare jobbskatteavdrag. Kanske till och med om drömmen om ett kärnkraftsaggregat eller en justering i lagen om anställningsskydd.

Dick Erixons motsvarighet till mitt bloggnamn "-med rätt att tycka" är "- I hjärtat rebell". Men jag vet inte. Det känns som om Erixon har falnat i det rebelliska och borde tänka ett varv till om alliansstrategerna ska få de goda råd som verkligen behövs. Att mixtra med valsedelstexter hjälper föga om väljarna inte gillar politiken och just det verkar vara alliansens stora problem.

     
Rolf Erikson vill ha ett borgerligt parti för att ge regeringen en läxa.
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

En tokig bloggare, en kreativ omprövning och en glassälskande Don JohnsonOnsdagen den 27 januari 2010 får gå till historien. En dag för stor omprövning och självkritik. En dag när Knufflistor eller Politiometermätningar känns helt oväsentliga. En dag när min blygsamma blogg föräras en genomgripande recension av Fredrik Antonssons blogg "Tokmoderaten". Det känns stort.
Inte för att det är några omfattande ovationer som strömmar ut ur bildskärmen när man läser FA:s väl genomarbetade och i alla fall försök till faktaspäckade beskrivningar. Det är inte läge att äntra scenen, tacka familj och förstående vänner, bloggkollegor eller att med gråtens klumpar i halsen vända sig till "coachen" Johan Ulvenlöv eller till Björn Fridén för slitet med den grafiska profilen. I stället ger granskningen en chans till förbättringar och utveckling. Och jag inser att det finns utrymme för stora kvalitetsförbättringar.

Men Fredrik, vännen, först en korrigering. Det där glassjobbet. Det var med något undantag ett slit vid ratten i en blåtonad, signalskränande glassbil. Som när jag ryckte in i ett panikläge och körde vilse med glassbilden mitt inne i ett bostadsområde i Rönninge, Stockholm. Tror jag det var. Mitt huvudsakliga jobb efter den första tiden som glassmaskinskörare var att sitta på kontor med en ständig uppkoppling till landets då 75 återförsäljare av glasspinnar och räkor. Vid ett tillfälle, som på bilden nedan, fick jag lämna kontoret och vara med på Stallmästargården när vi lanserade glassen "Miami Ice". Just på den sekvensen som syns nedan ser man en yngre upplaga av undertecknad tillsammans (som hastigt inryckande "bodyguard) till Don Johnson. Folk var som galna!

Jag får följande omdömen:

Politisk korrekthet: Här får man ett högt betyg när man faktiskt kan se att den egna politiken, trots att man anser den vara bäst, även har sina brister. Herr Andersson ser inga brister i SAP överhuvudtaget. Då blir betyget därefter...

Humor: Privat kanske Peter är en kul kille, vad vet jag, men på bloggen får vi inte möta den mannen mer än vid något utrotningshotat ögonblick...

Språkbruk: Bra, och även om jag anstränger mig för att vara elak även här så fungerar det inte. Detta är Peters styrka, så är det bara.

Skönhet: Renovera, styla om och ansiktslyft. Inte alls representativt för toppbloggen "Med rätt att tycka"...
 
Reaktion:
Det skapar förstås en blandning av förtjusning och skräck att omdömet innebär samma betyg som SvD:s Ledarblogg. Just det tillhör ju mina stora inspirationskällor i skrivandet men att dela platsen med en  huvudantagonist går förstås inte i längden. Då gäller "framåt". Jag kan se stora problem i att minska den politiska korrektheten. Att dela ut självkritik för dess egen skulle tar emot. Och sanningen att säga är det ganska sällan som det jag tycker är annorlunda än det parti jag tillhör. Med stor sannolikhet beror det på samstämmighet i värderingar. Men visst ska jag försöka...

FA ger mig högt betyg när det gäller språkbruket. Det är alltså inom "humor" och "skönhet" jag får rikta in mig på förbättringarna, om nu det där med korrektheten är ogörligt. Men jag ska göra allt för att ta till mig av FA:s råd, allt enligt min egen princip "Läsaren har alltid rätt". Tack, Toker, för värdefulla och säkert välmotiverade kängor utdelade i en kamratlig anda.

Tokmoderatens tidigare recensioner har gällt bloggarna Mina moderata karameller och Ledarbloggen.


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Sverige - ett laglöst land?


Under lång tid har de politiska partierna varit eniga om att man måste bli bättre på att redovisa hur man finansierar sina opinionsbildande insatser. Det finns dock ett par undantag som stopppar en sådan "reform" i alla partier. Moderaterna och kristdemokraternas benhårda motstånd. I dag skriver Johannes Åman på DN:s ledarsida om detta.

I jämförelse med USA framstår Sverige som laglöst land. Här kan privatpersoner ge stora gåvor utan att partierna behöver avslöja var de fått pengarna ifrån.
Det är bra att medier och andra med jämna mellanrum stöter på de två partier som väljer att vara hemliga med sina finansiärer. (M och Kd). Vi har sett hur exempelvis Institutet mot mutor har reagerat med krav på lagstiftning, om än med vissa invändningspunkter från mig. Men reaktionerna från de ännu hemliga partierna verkar ha uteblivit. Man undrar vad som döljs bakom tystnaden?

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Sjukförsäkringen: Gunnar Axéns tystnad och ett bokcitat av Helena Rivieres

Ser att de rödgröna med bl.a. Veronica Palm ger en snabb replik på det utspel från i morse som Reinfeldt och statsrådet Husmark-Pehrsson hade. I artikeln fanns inte bara försvar för den egna, omdebatterade och utskällda politiken. Där fanns också....sakfel...och det är väl upp till var och en att spekulera om det var omedvetet? Repliken är kort:

Han påstår att en grupp om 1.000 personer per årskull kommer att få sin ersättning sänkt om vi får bestämma. Statsministern exemplifierar med just funktionshindrade och CP-skadade. Permanent sjukersättning eller motsvarande vill vi behålla för denna begränsade grupp och den som idag har beviljad sjukersättning ska inte vara orolig för att få försämrade villkor. L

åt oss vara tydliga: Det är för oss självklart att människor med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga under 58 år inte kommer att få sänkt ersättning. Påståendet är felaktigt i sak – och syftar till att få bort fokus från den behandling regeringen just nu utsätter svårt sjuka människor för.
Jag ska inte säga att jag blir förvånad. Men när jag tittar in på Gunnar Axéns (m) blogg idag verkar det som den ganska massiva kritik han och partivännen fick igår efter ett påhopp i Aftonbladet har gått spårlöst förbi. Axén, ordförande i riksdagens utskott som ansvarar för sjukförsäkringen, fortsätter i stället att "granska" det rödgröna förslaget. Därtill med stora brister i analysförmågan. Dåligt!
I kollen på nätet stöter jag på bloggen Resurs som också har en hänvisning till en bok av Rivieres som skrev påhoppet i Aftonbladet tillsammans med Axén. I förordet läser jag hennes kommentarer om den då debatterade socialförsäkringslagen:
Socialtjänstlagen och socialbidraget demonstrerar på ett nästan kusligt sätt hur kort
halveringstiden är för moraliska värderingar. Den generation som skapade lagen var övertygad om sociala reformers förmåga att rätta till verkligheten. Den generation som nu utnyttjar den har ingen känsla för att utbildning, bostäder, arbete, pengar är någonting man förtjänar genom personliga insatser, utan det är rättigheter rakt av. Däremellan utspelar sig denmoralupplösande process som vi nu ska följa.

Utdrag ur boken påminner mig:
Fler som bloggar:
- Annarkia om en allians som misstänkliggö sjuka.
- Ett hjärta rött om det moderata bottennappet.
- Mina moderata karameller med en föredömlig och berättigad kritik mot de egna.
- Även Kent Persson (m) menar att artikeln var ett "snedsteg".
- Gunvor G Ericson (mp) som pekar på den människovärdering som ligger bakom angreppet.
- Mikael Persson, också (m) som menar att Axén sparkar på en som ligger.
- Johan Ulvenlöv har fler länkar.
- Marika Lindgren Åsbrink skriver sedvanligt mycket tankeväckande, den här gången utan så mycket siffror: tema: "den moderata världsbilden".
- Sagor från livbåten om empati..utifrån det ematibefriade inlägget.
- Anna Wikström hoppas få slippa den Axenska sättet att bedriva politisk debatt.
- Bloggen Resurs, som kommenterar bok av Helena Rivières (ser nu att det är en Timbro-bok...)

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Debatter på G höjer valtemperaturen


[uppdaterad] Ser först hos Johan Ulvenlöv att det är klart med fler politiska debatter mellan företrädare för (S) och (M). Debatterna kommer så vitt jag ser att ta upp de flesta viktigt valfrågorna. Möjligen kommer utrikespolitiken (tyvärr) inte att ha särskilt stor betydelse på valdagen, annat än undantagsvis. Hade man varit "Kremlanalytiker" hade kanske tankarna snurrat om signaler i valet av platser.

Visst: jag förstår mycket väl att Malmö är en utmärkt plats för ekonomidebatten. Klassisk (S)-mark, (S) i ledningen. Men också 2009 års Tillväxtkommun. Där ligger förstås en avgörande fördel om jobben ska skapas och ekonomin tryggas för välfärden.

Varför kommer exempelvis Filippa Reinfeldt att debattera sjukvård i Kent Perssons Örebro och inte i det landsting där hon själv har ansvaret? Vad finns det där som inte ska framhållas? Kommer uppdelningen av jobbpolitiken och en del om ungdomsarbetslösheten göra att Sven-Otto Littorin slipper ta ansvariet för en av EU:s högsta arbetslöshetstal?

Slut
på spekulerandet och jag anar ett visst spel bakom detta. Det viktigaste är att debatterna blir av och att de viktiga sakfrågorna lyfts fram. Och möjligen åtta garanterade bloggtillfällen.

Mer: DN,


Ur pressmeddelandet:

Moderaterna och Socialdemokraterna har enats om nationella debatter i olika sakfrågor. Debatterna äger rum på åtta olika orter runt om i landet och planeras vara genomförda innan den sista februari 2010. Debatterna behandlar nedanstående ämnen. Dag och lokal meddelas senare.

Jobbpolitiken, Umeå
Sven Otto Littorin (M) vs Sven-Erik Österberg (S)

Framtidens välfärd med inriktning på sjukvård, Örebro
Filippa Reinfeldt (M) vs Ylva Johansson (S)

Barn och ungas uppväxtvillkor inkl utbildning och ungdomsarbetslöshet, Stockholm
Ulf Kristersson (M) vs Thomas Bodström (S)

Miljö och klimat, Västerås
Sofia Arkelsten (M) vs Annelie Hulthén (S)

Rättsfrågor, Göteborg
Beatrice Ask (M) vs Thomas Bodström (S)

Ekonomi, Malmö
Anders Borg (M) vs Thomas Östros (S)

Företagande och näringspolitik, Linköping
Tomas Tobé (M) vs Tomas Eneroth (S)

Utrikespolitik, Uppsala
Carl Bildt (M) vs Urban Ahlin (S)

Läs också Martin Moberg om jämställhetspolitik...som saknas ovan...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 26 januari 2010

SAAB på Café Opera -och felanalys av näringsministern


Nyss hemkommen från en givande och positiv dörrknackning i Hagalund, Solna, ser jag inslagen om SAAB-affären. De hagalundsbor som tyckte att arbetslösheten var den viktigaste frågan inför valet kanske inte direkt berörs av dagens besked. Men visst är det positivt. Visst visar det också att Sverige som ibland sägs vara ett land där det är omöjligt att driva företag i ändå har framtidsmöjligheter.

Visst kan jag som väldigt oinformerade om alla detaljer i de båda bolagen, känna oro när jag hör om det förhållandevis lilla och tidigare förlustdrabbade Spyker som nu ska köpa en "pärla" i svensk industri. Man får förstås lita på att de professionella affärsmännen gör riktiga bedömningar och tror på framtiden och marknaden. Och kanske: förhandlingar på Grand Hotel och presskonferens på Café Opera. Utifrån ekonomiläget i bolagen kanske lämplig hörsal i Kulturhuset hade passat bättre. Men måhända sänder det mer luxuösa platserna som nu valts mer marknadsgångbara signaler.

Politiken i affären? Ja, visst handlar det om en affärsöverenskommelse, men visst påverkar det den politiska debatten. I vilket riktning är svårt att sia. En varselvåg över Sverige, direkt hos SAAB och hos bolagets underleverantörer hade förstås varit en mardröm för Reinfeldts regering. Ändå finns en bismak av att regeringen under ett år kanske har burit på ett verktyg i form av kreditgarantier som hade kunnat användas mer offensivt. Tidigare. Och trots dagens glädje: även om regeringen nu inte tar över företaget som ägare står man förstås en viss risk. Eller som bloggen Departementet skrev för en tid sedan:
Att hävda att man inte vill att staten ska gå in som ägare i SAAB, men samtidigt argumentera för att staten ska ”ställa upp med krediter”. Må vara en stor skillnad idag, men i praktiken samma sak på längre sikt.
Idag ska man mest känna glädje. Men jag kan inte låta bli att citera Tomas Eneroth som markerar:
Det var tur att ingen lyssnade på Maud Olofsson när hon sade att man skulle tillverka annat än bilar i Trollhättan. Nu kommer det att byggas bilar i Trollhättan också framöver.

Och sist: jag hade lagt till ett klipp med Maud Olofsson. "Nää", tänkte jag: Inte här. Inte nu. Det här ska man kunna glädjas åt utan att nödvändigtvis dra till med fler pikar åt regeringen. Så ser jag Annies blogg och ångrar mig. Återtar klippet med Maud Olofsson som verkade göra allt för att SAAB ska syssla med helt andra saker än bilar. Det bedömde marknaden vara en fel analys av näringsminister.

Fler. Kent Persson (m) blogg, Stockholm enligt Ankersjö, Mitt i steget, Johan Westerholms blogg, s-buzz.se, Magnus Andersson
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,