fredag 11 juli 2008

Alliansens uppgivna supporters...

Dagens borgerliga ledarkommentarer andas uppgivenhet. Här fanns möjligheten. Här fanns behovet. Här fanns ett tillfälle då allianspartierna kunde nå ut med något "stort" som lyfter. Men icke! I stället ett utspel om regeringsdirektiv till en statlig myndighet. Det suckas på ledarsidorna som väntat sig mycket mycket mer. Eller som GP uttrycker:
lanseringen av stärkt konkurrensverk mot olje- och matkris illustrerar samtidigt alliansens kommunikationsproblem.

DN:s Ragnar Roos skriver kommentar under rubriken "Orangea ballongen lyfte inte" och menar att
precis som regeringspartierna har en förmåga att välja strid i fel frågor, som FRA-lagen, tycks de numera ha en förmåga att försöka lyfta med fel frågor.
I SvD noterar Göran Eriksson att alliansen samtidigt möter en socialdemokrati och miljöpartistisk opposition som kommer med förslag och börjar bygga en motallians. Med fokus på viktiga sakfrågor för viktiga väljargrupper i medelklassen. Och på ledarsidan ställer Svd frågan:
Agerar man på det sättet om man är riktigt angelägen om att bli omvald?
Jag skrev själv ett inlägg i går där jag förvånades över att alliansen under årets viktigaste politiska dagar avstod från gemensamma utspel av partiledarna på SvDs Brännpunkt. Efter gårdagens pressträff kvarstår frågetecknen. Fredagen är moderaternas dag i Almedalen och en chans att räta ut dessa. Inte främst för mig utan mest för dem som faktiskt har röstat på något av allianspartierna och som just nu inte ser något som helst skäl att göra om det misstaget.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 10 juli 2008

Så vinner alliansen valet 2010?

Bilden som illustrerar debattinlägget på dagens Brännpunkt lyfter fram de fyra partiledarna för borgerligheten. De har inte själva undertecknat artikeln. I stället - mitt under Almedalsveckan - sänks alliansens varumärke till partisekreterarnivå. På Brännpunkt vill de fyra partierna ge energi till alliansbyggandet. Fyra punkter sägs ingå i en gemensam valstrategi som ska vända svenska folkets allt mer kritiska hållning till regerings- och maktpartierna.

Vad är det som sägs? Ja, kortfattat ska alliansen tillrättavisa svenska folket och tala om att det FAKTISKT går bra för landet. Oavsett folkets vrede över en djupt orättvis politik där de redan välbeställda får mer samtidigt som sjuka och arbetslösa får ta emot smällarna. Vidare ska partierna skriva ett valmanifest, ordna gemensam almedalsdag, ge ut en tidning och skälla på S-V-Mp.

De mer praktiskt delarna av strategin lär inte vara några problem. Det är på den första punkten som hela utgångspunkten borde inge oro för dem som sympatiserar med allianspartier.
För det första ska vi tydliggöra hur Sverige har blivit ett bättre land och hur det hänger ihop med alliansens politik
Så säger partisekretarna. Tydliggöra är nyckelordet. Folk har inte förstått hur välgenomtänkt och klok politiken nu är. Därför, tänker man, sjunker stödet från svenska folket. Med kunskapsförmedling från allians till folk ska detta vändas. Ännu har Sverige inte fattat klokskapen i att sänka skatter för dem som tjänar mest, sänka ersättningar för dem som får minst, sälja hyresrätter och statliga företag, skriva FRA-lag och öppna upp sjukvården för privata finanisärer.

På punkt efter punkt säger folket NEJ till den förda politiken. Den stora svårigheten för alliansen är att människors reaktioner inte bara är ett allmänt tyckande, som en debattartikel på Brännpunkt eller för den delen ett blogginlägg. Deras vrede över politiken beror på att man konkret och ofta personligt upplever och känner av politiken i den egna plånboken - i det egna livet, eller hos vänner och närstående.

Ska borgarna kunna väljas om är det om detta man ska tala med väljarna. Den uppgiften torde vara nära nog omöjlig.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag 9 juli 2008

Inte bara FRA och fastighetsskatt i Monas tal...

Det är 19,8 kilometer som skiljer mig från händelserna i gotländska Almedalen. Tack och lov kan jag genom mediernas rapportering följa vad som sägs och görs. Vad sa exempelvis Mona Sahlin i sitt tal på tisdagen? Gav hon besked om framtida vägval? Hur beskrev hon den moderatledda alliansregeringens politik? Blev talet ett rejält avstamp inför valet 2010?

Att döma av huvudrubrikerna i Svt:s Rapport och i morgontidningarna uppehöll sig S-ledaren vid FRA-frågan och fastighetsskatten. I Rapports 21-sändning i går kväll dominerade FRA-frågan så stort att till och med försvarsminister Tolgfors (av mig uppfattat) fick betydligt mer utrymme i inslaget om Mona Sahlins tal än talaren själv.

SvD:s och DN:s rapporter har samma tyngdpunkt i rapporteringen. FRA-lagen rivs upp och en komman S-(mp/v)regering ökar rättvisan i fastighetsbeskattningen. De rikaste får betala mer. Det blir ingen skattechock för vanligt folk i radhus. För alla dem som fått uppskov ska beskattningen lättas. Bra, klokt och viktiga bidrag till ökad rättvisa.

Den som tar del av hela talet (ex på S hemsida) ser att det faktiskt hade en helt annan profil.
Totalt 3.532 ord. Av dessa handade 136 ord om FRA. 213 berörde fastighetsskatten. 349 ord (knappt en tiondel) av vad som egentligen sades blev således "Mona Sahlins tal" i medierapporteringen. Måhända en ganska teoretisk och löjlig beräkning? Ja. möjligen. Men i de så gott som orapporterade delarna av Monas tal berördes exempelvis välfärdspolitiken med 880 ord: såväl egen politik som kritik mot den nuvarande alliansregeringen. Här fanns förslag om jobben, om internationell politik, allt med viktiga ideologiska perspektiv och markering av skillnaderna mellan alternativen i svensk politik. Ämnen väl så värda att uppmärksammas.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 8 juli 2008

Ett statsråds knäppa tystnad om de egna lösningarna

Hur ska folkpartiet och alliansen minska segregationen? Svaret på den frågan borde upptagit integrationsminister Sabuni under den nu halva mandatperiod som har gått. Så verkar inte vara fallet. Ministerns kraft har i stället fokuserats på att knåpa ihop en rapport om den förra regeringens insatser/frånvaro av insatser på området. Den presenterades bla i morgonens DN.

Det ska erkännas: Rapporten avslutas med några punkter som benämns "En ny politik mot utanförskap": Några arbetsmarknadsåtgärder, SFI-lyft och att omvandla hyresrätter till bostadsrätter verkar vara det "nya". Det är väl högst tvivelaktigt om detta räcker för att lösa problemen.

Föga förvånande blir folkpartiets slutsatser att S-regeringen misslyckades med integrationen. Rapporten och slutsatserna kan förvisso analyseras, kritiseras och kommenteras på en rad punkter. Det är naturligtvis patetiskt att folkpartiet och alliansen totalt saknar egna förslag för ökad integration. Den nu ansvariga ägnar tid och företrädares tillkortakommanden. Att försöka ta mediautrymme från (S) dag i Almedalen och samtidigt slå på Mona Sahlin blir viktigare än att presentera egen politik. Att framställa sig som opposition trots att man själv har makten och ansvaret är strategin. Tråkigt, sorgligt och sannerligen inget som möter svenska folkets krav på besked från sina politiska företrädare.

Det som upprör mest blir ändå att Sabuni och folkpartiet inte gör ett enda försök att beskriva hur den egna politiken påverkar livet och vardagen för alla dem som bor i utsatta bostadsområden. I rapporten finns två områden med från min egen kommun, Huddinge: Vårby och Flemingsberg.

Sabuni borde berätta hur sänkta skatter för dem som bor i Täby, Danderyd, Lidingö och Nacka gör livet bättre för dem i Flempan och Vårby. Sabuni borde berätta hur sänkta ersättningar i a-kassan och utestängning från sjukförsäkring stärker de utsatta. Sabuni borde förklara hur allianspartiernas tidigare nej till extra stöd till skolor i dessa områden hade förbättrat skolresultaten. Sabuni borde beskriva hur deras nej till storstadssatsningar hade påverkat utvecklingen. Sabuni borde verkligen berätta hur kraftigt försämrade resurser till sjukvården i dessa områden gör livet bättre och minskar utanförskap. Sabuni borde också förklara varför hennes parti lokalt inte avsätter tillräckligt med resurser för att stärka barn och ungdomars språkutveckling.

Om detta är Sabuni knäpptyst...

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,