måndag 15 juni 2009

Sverige går bakåt!

Minns du uttrycket "Det livslånga lärandet"? Jag hörde det när förra regeringen satt vid makten. Nu är det helt andra tongångar. Med förslaget om att slopa möjligheten att läsa upp betygen delar Björklunds regering ut ännu ett yxhugg mot ambitioner om att kunskaper och utbildning är något för hela livet, inte bara för de första åren.

Helhetsbilden av Björklunds skola påminner om gamla tider. Sortering i teoretiker och praktiker. Batong mer än fokus på stöd. Betygsnoja mer än utveckling av pedagogik och lärande. Det är bra att värderingsskillnaderna mellan partierna blir tydliga.


Man får väl lita på att Edvin Alam har rätt: en felaktig rubriksättning och inte ett förslag som finns på riktigt. Det obegåvade i Björklunds förslag talar för att uppgifterna faktiskt är fel. Men tänk om Björklund faktiskt lägger det korkade förslaget? Sverige går bakåt!Mer att läsa:
- Marie Granlund (s) reagerar här.
Expressen, Arga Expressenläsare, DN,

Bloggar: Viktor, Jinge, Jesper, Roger Jönsson,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Mike sa...

Sverige har inte gjort annat än gått bakåt dom senaste 25 åren.

Men vad ska man förvänta sig av frimurande politiker som ger bort statskassorna och stoppar dem i privata bolag till fördel för bilderbergarnas depopulationsagendor.

Peter Andersson sa...

Mike. Tack för kommentaren. Delar förstås inte din syn på att sverige "gått bakåt". Däremot är det mycket olyckligt att regeringen och Jan Björklund inte gör mer för att alla elever ska få bra möjligheter i skolan utan tvärt om ökar problemen. Att nu göra de föreslagna förändringarna tycker jag är att backa.

p

Britta Sethson sa...

Hittills har det funnits en möjlighet att läsa på komvux för att exempelvis få högre betyg. Det är ju inte ovanligt att en del ungdomar inte är tillräckligt studiemotiverade i ungdomsskolan. Jag anser att det är rätt och riktigt att man kan få läsa upp sina betyg med ekonomiskt stöd när man väl har fått tillbaka suget efter högre studier. Finns ingen anledning att moralisera över dessa ungdomar. Vi har ingen aning om varför det inte fungerade så bra under gymnasietiden.

I och med de stora nedskärningarna i vuxenutbildningarna som alliansregeringen har genomfört så har man ute i kommunerna tvingats till tuffa prioriteringar. Då har man i alla fall i Umeå beslutat att i första hand ta in de elever till KomVux som inte har fullständiga betyg. Så möjligheten att läsa upp betygen på komvux är i praktiken redan mycket begränsad. När det finns platser över så kan man antas för detta ändamål.

Jag tycker att det är bedrövligt att i förslaget till en ny skollag föreslå att detta inte ens ska vara möjligt. Det kan bara tolkas som förslag till ytterligare nedskärningar av vuxenutbildningen. Såg en siffra på att det är endast ca 10% av komvux eleverna som redan har fullständiga betyg

Vi får väl anta att besparingen ska användas för att täcka delar av de ofinansierade skattesänkningarna för i huvudsak höginkomsttagare som man just nu genomför. Jag anser att i detta läge med minst 25% ungdomsarbetslöshet behövs mer utbildningsinsatser och inte mindre