tisdag 16 juni 2009

Framgångsrikt lobbyarbete snuvar Sverige på offensiv klimatpolitik

Riksdagen debatterade i går regeringens förslag till klimatpolitik.
Det blev en tillställning som visade på ganska betydande skillnader i den fråga som väljarna satte som näst viktigast i valet till EU-parlamentet. Anders Ygeman berättade om oppositionens politik och reservationer. Att alliansregeringens politik inte håller måttet bekräftas inte bara av Svenska Naturskyddsföreningen som idag
skriver på DN debatt.

Oppositionsförslagen är mer offensiva. Sverige ska minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 40 % , vilket är 1,5 gång så mycket som regeringen föreslår. Anders Ygeman lyckades också få fram att regeringen har otroligt låga jobbambitioner: den gröna omställningen handlar förvisso om en av våra viktigaste överlevnadsfrågor. Men det gäller också tillväxt och jobb. Med oppositionens förslag kombineras behovet av fler jobb med klimatåtgärder. S föreslår bl.a. 6 miljarder till ett Klimat-ROT-program som ska ge 15.000 gröna jobb. Ygeman berättade också om förslag för att bygga om och rusta eftersatta bostadsområden till mer klimatsmarta.

I politik är skillnader viktiga att lyfta fram. Debatten är viktig i sig, men det är också någon form av varumärkesdeklaration till väljarna. Och vem inbillar sig att ett regeringsparti själva skulle berätta om hur vansinnigt ointresserade, oengagerade och handlingsförlamade man har varit i miljö- och klimatfrågorna. Därför var nog Ygemans avsnitt om alliansens agerande viktigt.

Exempel: När S-regeringen med stöd av V och Mp bedrev världens mest ambitiösa klimatpolitik stod Gunnar Hökmark i Eu-parlamentets talarstol och ifrågasatte klimathot och Kyotoprotokollet. Moderatledaren Reinfeldt fanns i Almedalen och
säger till medierna - strax före ett val - att hans parti inte tycker att miljöfrågor tillhör de stora frågorna i valet. Dåvarande regeringen och samarbetspartier som deklarerade fossilfritt 2020 samtidigt som Kd gick till val på sänkt bensinskatt. Det är inte bara enskilda uttalanden och ord som illustrerar moderaternas bristande miljöengagemang. När Naturskyddsföreningen granskade hur partierna agerat i EU-parlamentet fick m-företrädarna bottenbetyg.

Ygeman påminde om att det arbete som regeringens kl
imatberedning gjorde fick brett stöd. Bara fyra remissinstanser tyckte att ambitionerna var för höga, tex Gruvindustrin, Svensk Petrolium och Svenskt näringsliv. De tveksamma fick regeringens öra. Ambitionerna blev inte alls på den nivå de borde och måste vara. Efter väljarnas markering i EU-valet råder det nog ingen tvekan om vilket alternativ svenska folket ger sitt stöd till.

Läsvär
t: Protokoll från riksdagen.
Rapport SNF; Förnya nu.
Bloggar: Helen Pettersson, SNF:s blogg,

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,