tisdag 23 juni 2009

Nödvändig Piratbatalj om kommunalvalen

Sedan morgonens inlägg om opinionsläget där jag kommenterade Piratpartiets framgångar och närheten till riksdagsmandat har partiledningen deklarerat att man ställer upp i kommun- och landstingsval där det önskas av de lokala organisationerna. Är det bra? För kommunen? För Piraterna själva?

Ja, utspelet har tydligen orsakat ett
"sjöslag" inom partileden där det mycket välbekant för oss "gamla" utbryter debatter om partiledningars agerande. (också här, här) Billy Gellerstedt skriver i Pp:s Forum:
Jag har svårt att se hur vi skulle göra någon nytta i komunfullmäktige då den församligen inte är lagstiftande.. dock kan det vara bra o vara där o utbilda politikerna.. men samtidigt så känns det som fel saker o sitta så långt nere i stegen.. lite eller inget som beslutas där påverkas av våran hållning..
Jag har som aktiv sosse inga som helst åsikter om hur andra partier ska göra, som parti. Däremot har jag åsikter både som demokrat och som kommun/landstingsinvånare. Som demokrat tycker jag att alla partiers första uppgift är att berätta för väljarna hur man ställer sig i de frågor man ska fatta beslut om. Med nuvarande upplägg vet (?) inte väljaren om Pp kommer att stödja Reinfeldt eller Sahlin som statsminister. Framför allt inte om båda "allianserna" före valet ligger nära PP:s hållning där så är möjligt.

Sen kan man i och för sig ha "råd" till ett nytt parti som jag tror kan vara en viktig press på andra i rikspolitik och EU-parlament men som jag har mycket svårt att se som ett parti med utsett kommunalråd. För vad ska man säga?

Som kommunmedborgare funderar jag över PP:s roll i vårt fullmäktige. Vad säger man om översiktsplaneringen? Vad tycker man om omvandlingen av industriområdet Storängen till mer av bostäder och kontor? Är man beredd att bygga bostäder på Masmoplattån? Är man för Åleden? Hur vill man ordna köerna till förskolan? Och i landstinget: vad säger Pp och vårdvalet? Är man beredd att ställa krav på politiska beslut vid etablering? Hur väger man investeringar i vägar och kollektivtrafik? Blir det någon spårväg syd om Pp: får bestämma?

Det är inte lätt som ny, förstås. Men detta är politikens vardag där man inte kan eller borde få sitta passiv. Rick Falkvinges exempel med krav på inköp av IT-system som en PP-fråga må vara viktig men kanske utgör en bråkdels promille av de ärenden som kommunala nämnder och fullmäktige hanterar. I övrigt ska man vara tysta och överlåta till andra vilka knappar som ska tryckas. Det är bra om nu debatten inom Piratpartiet om deras roll i kommunvalen nästa år diskuteras grundligt.


Bloggar m.m. om Kommunpirater: Mer vänster i Uppsala, Nyhetskanalen,
Bloggar om opinionsläget: Henrik Alexandersson, Björn Wadström, Världens eko, Karins värld, PJ Anders Linder, Bloggarna, Mina moderata karameller 1 o 2, Svensson, Händelsehorisont,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

4 kommentarer:

greyman sa...

Jag tror du missförstått själva grundsyftet med Piratpartiet. Piratpartiet vill få igenom sina politiska mål och därefter försvinna. Grundtanken går tillbaka till själva syftet med att bilda ett politiskt parti överhuvudtaget. Något är fel. Opinionsbildning och aktivism räckte inte (Piratbyrån), så ett parti bildades (Piratpartiet).
Att bilda och driva ett politiskt parti är inget självändamål. Det måste finnas ett högre mål. För Piratpartiet är detta högre mål att få ett slut på alla de dumheter som andra partier ställt till med när det gäller bland annat rättssäkerhet och integritet, men även att ta bort de sista resterna av det monopolsystem som patent och upphovsrätt utgör, något som oberoende (åter igen: oberoende) forskning visar är skadligt för i princip alla inblandade, och samhället i stort, de enda som eventuellt har nytta av det är några få storföretag. Eftersom opinion, oberoende forskning och aktivism inte har räckt, så återstår politik.

Sossarnas ursprungliga högre mål var att ge arbetarna bättre villkor i samhället. Idag är det högre målet att styra Sverige. Det pratas en del om ett högre mål att införa ett socialistisk samhälle, men det märks väldigt lite av den strävan i praktiken. Men på det hela taget är betyget ett hyggligt ok, och det är därför Piratpartiet inte ens funderar på att försöka ta över styret.

Anonym sa...

Jag kan ge dig ett exempel: Kommunen, vanligtvis fullmäktige eller AU, är svjv alltid remissinstans då någon lämnar in en ansökan om tillstånd till kameraövervakning (som ju länsstyrelsen hanterar). Hittills har inget parti prioriterat den personliga integriteten. Jag ser ett klart behov av Piratpartiet på kommunal nivå bara därför.

Du missar målet när du börjar prata om områdesplanering och förskolor. Det är inte PP-frågor och det ska inte vara PP-frågor. PPs intresse i de frågorna handlar mest om att alla berörda ska kunna säga sitt utan rädsla för repressalier och utan att onödigtvis övervakas, och för all del att diskussionsunderlagen och förslagen (som helst tagits fram i öppna applikationer) publiceras i öppna format, på sådant sätt att alla intresserade har en möjlighet att ta del av dem.

Olof Hansen sa...

Som väljare kan jag säga att valet mellan höger eller vänsterregering är för mig mindre viktigt än integritets och demokratifrågorna. PP kommer att fälla en regering som fortsätter på det nuvarande spåret med FRA, IPRED, ACTA, etc.

Ingen av de frågor där blocken skiljer sig är viktigare för mig som väljare. Jag kan leva med (m) sjukförsäkring men utan ACTA/IPRED/FRA, eller med (s) sjukförsäkring men utan ACTA/IPRED/FRA. De andra frågorna är inte så fundamentalt skadliga för samhället, och de kan i värsta fall fixas senare, när demokratin är säkrad och rättssäkerheten återställd.

Som väljare vet jag alltså precis vad jag kommer att få när jag röstar PP: prioritet på mina viktigaste frågor, och de andra frågorna inom en acceptabel marginal där jag kan leva med utfallet. Precis vad jag får när jag röstar på vilket annat parti som helst.

Att den marginalen är stor nog att innefatta alla möjliga regeringskonstellationer säger kanske både ett och annat om vikten av frågorna och om den numera ganska likriktade svenska politiken (på både gott och ont). Men vill de traditionella partierna vinna tillbaka oss väljare är det enkelt; sätt PP's frågor som prio nummer ett, och driv dem stenhårt. Riv upp FRA, riv upp IPRED, blockera ACTA, kapa och/eller reformera immaterialrätten i grunden baserat på vetenskap istället för intresseorganisationer och fäll den regering som vägrar.

Janne sa...

Greyman skrev: "Piratpartiet vill få igenom sina politiska mål och därefter försvinna."

Detta var nog synen när Piratpartiet bildades för tre och ett halvt år sedan, men jag tycker att det är rätt tydligt att mycket har ändrats under resans gång.

Från början satte man upp några få frågor som man ville driva igenom, men med tiden har många av oss insett att dessa frågor har bäring på fler områden än man trott från början. Dessutom finns det andra frågor som man i dagsläget "inte haft någon åsikt om", där vi borde kunna ha åsikter eftersom det stämmer med den grundsyn som vi har.

Ett exempel är frågan om LAS vara eller icke vara. Vid en första anblick, så kan det kännas som om det ligger långt borta från PP´s frågor, men på samma sätt som vi i fildelningsfrågan vill ha en balans mellan företagens intresse och individens/samhällets intressen, så är LAS en otroligt viktig lag för att balansera företagens och medarbetarnas intresse.

LAS är en stupstocksregel, som främst används som påtryckningsmedel för att tvinga arbetsgivaren att förhandla med de fackliga representanterna.

Utan LAS skulle medarbetarna bli helt rättslösa och företagen skulle snabbt utveckla en "slit och släng"-mentalitet, där man plockar in arbetskraft med god kunskap, skiter i att vidareutbilda dem och sparkar ut dem när deras kompetens är föråldrad.
På detta vis låter företagen individen/samhället ta smällen och plockar själva russinen ur kakan.

För mig är detta en självklarhet att PP förutsättningslöst måste ta ställning till vilka frågor vi INTE kan ta ställning till, t ex frågan om högre eller lägre skatt är en klar höger/vänster-fråga och skulle splittra partiet.

Av de övriga frågorna, så måste vi fundera på om vi kan ha en tydlig åsikt baserat på vår ideologi eller genom att som i exemplet ovan tillämpa samma synsätt på ett annat område.

Om PP envist fortsätter att enbart hävda de frågor man drev till EU-valet, så är jag övertygad om att partiet sakta kommer att förblöda när medlemmarna en efter en hoppar av.

Klampar vi in oförsiktigt och inte kan motivera nya ställningsantaganden, så riskerar man att splittra partiet. Det krävs därför att man tar fram enskilda frågor och får till ett förslag på hur vi ska ställa oss och sedan förankrar detta med medlemmarna.

Det är nu vi avgör Piratpartiets framtid. Med 50 000 medlemmar i Sverige och systerpartier i ca 32 länder, så har jag dock svårt att köpa att målet idag är att lägga ner partiet...