söndag 28 februari 2010

Agendareflektioner - och om vissa skillnader också inom alliansen

Jag har nyss lyssnat på Agenda-debatten om de hushållsnära tjänsterna. Maud Olofsson och Luciano Astudillo. Bloggade också inför densamma.

En första reaktion är att de borgerliga egentligen borde ha jätteproblem ideologiskt med avdraget. Luciano nämnde i inslaget hur tjänstesektorn blomstar. Nya yrkesgrupper om livsstilscoacher och personliga tränare växer fram. Varför ska en snäv sektor, "hushållsnära tjänster" ges statsstöd i form av skatteavdrag?  Maud Olofsson nämnde att hälften av jobben skulle försvinna om stödet avskaffas. Min slutsats blir där att ungefär hälften av stödet går till företag som inte skulle överleva på marknaden av egen kraft.

En andra reaktion handlar om demokrati, debatt och besked till väljarna. Det framställdes onekligen lite rörigt där i Agenda, ska man kalla det "turerna" i debatten. Men ska det vara helt omöjligt att hålla isär ganska enkla saker:

1. Socialdemokraternas kongress har sagt att skatteavdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas.
2. Miljöpartiet har tyckt att avdraget ska bort men att det är fel i de arbetslöshetstider vi har nu.
3. Mikael Damberg (S) har väckt sina egna tankar om ett mer välfärdsinriktat stöd
4. Fram emot april kommer de rödgröna att ge helheten i politiken.
En tredje reaktion är att det enligt inslaget i Agenda inte alls går att slå fast effekterna av skatteavdraget om de 11,000 nya jobben. Hur många hade tillkommit ändå?

En fjärde
reaktion är att fördeningseffekten framhålls av de borgerliga. Då används halvmiljonsgränsen i inkomst. Men när det handlar om inkomstgrupper upp till 300.000 är det marginellt antal som har använt avdraget.

Om de borgerliga noterar jag också viss otydlighet. Dels har ju de precis samma arbete framöver med sin politik, De har samma arbetsgrupper som nu jobbar för att sy ihop den borgerliga alliansen. Ingen vet förrän i budgetmotionen vad som gäller.

Dagens splittring handlar ju också om att moderaterna säger nej till den utvidgning av avdraget för hushållstjänster som folkpartiet har ställt ut. Den som lever i tron att en fortsatt borgerlig regering kommer att utöka det inte minst när det gäller barnfamiljerna saknar svar idag. Också om detta.

Fler nya inlägg från Roger Jönsson, Kent sammanfattar sin egen debattuppmaning.
Läs också Peter Högbergs söndagskrönika. Det finns också annat att debattera.
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Söndagskrönika om demokrati, en kopp kaffe och ett badhus

Demokrati står för "folkstyre". För att på något sätt hantera detta kollektiva inflytande har människan uppfunnit det representativa. Vi träffas inte alla på en gång utan skickar de vi har förtroende för. "Politiker". Med sina fel och brister har det sättet att styra samhället ändå funkat ganska bra där det har prövats. Måhända en kontrast: där demokratin inte tillåts krävs den av "folket". Där den finns och till och med skulle kunna blomstra beroende på medborgarnas engagemang och kunnande - och materiellt höga levnadsnivå - händer det att det klagas på den. "Politikerna" ska ersättas med "köksborden".

Mig veterligen finns det politiker i staden Timrå också. Just nu torde några av dem vara flitigt uppvaktade. "Någon" har skickat ett papper som säger att kaffet till de äldre på kommunens äldreboenden ska ransoneras. Yes. Inte klokt. Däremot får någon gärna rätta mig om jag har fel. Men jag betvivla att någon politiker varit inblandad i det urkorkade beslutet. Dels är det ju i sak fullständigt befängt. Dels borde även politiker i Timrå ha någon form av politisk fingertoppskänsla. Eller möjligen förankring i människors vardag. Där "folkstyret" ska börja.

Samma idioti i min egen kommun. Här har priset i kommunens badhus höjts kraftigt. I fullmäktige förra gången tvingades den ansvariga folkpartisten och nämndordföranden stå tillsvar. Ja, tjänstemännen hade höjt priserna. Ordföranden - den ledande i denna "folkmakt" på fritidsområdet i Huddinge- visste inget. Däremot försvarade hon det.

Det fanns en tid då så kallad "målstyrning" användes nästan varje möte. Politikerna skulle sätta mål och följa upp. Resten skulle tjänstemännen sköta. Jag ycker detta är dravel. I många fall är människors vardag och krav på sina företrädare sådant som handlar om konkreta "små" saker. Med målstyrningsdravlet har den politiska demokratin urholkats, i alla fall mentalt. Beslut som är självklara att fattas av folkets ombud överlåts till tjänstemän som inte kan ställas till svars inför det folk som borde kunna påverka makten. 

Det omvända är lika fel. Politiska företrädare som tror sig slippa ansvarstagandet genom att använda tjänstemän som förkläde därför att man inte vågar ta debatt, förklara eller stå för sina beslut. Hur det exakt är med kaffet till de äldre i Timrå vet jag inte. Mer vet jag om badpriserna i Huddinge. Jag tror inte en väljare gillar det politikerna direkt eller indirekt har beslutat.

Uppdatering för att ingen ska kännas sig undanhållen information: ja, Timrå kommun är om jag förstått rätt styrd av (S). Det förändrar inte min krönikas budskap..ett dyft.

Läs även krönikor av Kent Persson, Peter Högberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Johan Westerholm. Även Carro, Syster dyster skriver.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om

Agenda: Debatt om hushållsnära tjänsterDebatten fram till valet verkar i alla fall till delar komma att präglas av RUT, förkortningen för det som av några har kallats "pigavdrag". För andra verkar det vara en önskvärd reform som underlättar för barnfamiljer, inte minst i storstäder. Åter andra ser det som viktigt för jobb och företagande. I dag startar (m) kampanj om skatteavdraget (!) och får draghjälp av Ekot och av Agenda som har frågan på kvällens dagordning. Det senare har vållat ilska i centerpartiet eftersom (S) kommer att företrädas av Luciano Astudillo. Man väljer sina strider...och Maud Olofsson väljer detta.

Ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster, som stor profilfråga? Det handlar om prioriteringar och om vad som är fokus i den politiska debatten. Det sista bör helst utgå från verkligheten och från människors vardag. Marika Lindgren Åsbrink skriver i ett inlägg om att annat borde finnas på S-dagordningen.
  DN skriver i en serie artiklar (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  om en fråga som borde vara lite mer angelägen för socialdemokratin: segregationen.
Den måste förstås som jobben och välfärden debatteras. Visst påstås också att avdraget behövs för jobben. Men att bygga landet på skattavdragsberoende jobb? Det låter svagt.

Det gäller för (S)-strateger att se upp så att inte ett litet avdrag för städning blir något som låser fast hela den politiska dagordningen i övrigt. Det finns ohyggligt mycket mer som väljarna kräver besked om. Jag har tidigare skrivit om att politik är att välja och att välja emellan. Så också Peter Högberg. Kajsa Hedlund illustrerar ordet "prioritering" så tydligt på sin blogg.
Det är mer rättvist att t ex en fattigpensionär får hjälp hemma genom hemtjänsten än att jag får städat i min lilla lägenhet ett par gånger i månaden. Visst, det har varit ett riktigt lyft för mig att kunna ha råd med den tjänsten och hjälpt till ordentligt att sänka min stressnivå, men det finns saker som är viktigare att satsa på i samhället och jag skulle klara mig utan det.
Nästa år tar det tillfälliga statsbidraget till kommuner och landsting slut. Det berör välfärdens så kallade kärna och handlar också i hög grad om jobben. Om detta har inte den borgerliga alliansen gett några besked. RUT-avdrag eller inte. På valdagen ska svenska folket döma resultatet av fyra års reinfeldtsk jobbpolitik. På valdagen gäller det om klyftorna i vårt land ska tillåtas öka eller om de ska minska. Redan före det hushållsnära avdraget är resultatet av den omvända fördelningspolitiken. Jag hoppas att hela det perspektivet tar plats i valdebatten och inte kommer bort i "pigdebatten". Om uttrycket trots allt tillåts.

Fler skriver:
- Alexandra Einerstam om att tänka på procenten..
- Annarkia om omvänd Robin Hood-politik...
- Peter Högberg om (m)-RUT-kampanjen...
- Johan Westerholm om samma kampanj...
- Alliansfritt Sverige skriver också...
- Snöröj med avdrag.


Några inlägg av Marika..
Förnyel(s)e à la en procent

Därför är subventioner av hushållsarbete en dålig idé Förnyel(s)e à la en procent En storstadsfråga?

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Om risken att se stockholmsväljarna som jägare av fulla plånböcker

Dagens krönika av Peter Wolodarski i DN håller sig till en bestämd slutsats om vad stockholmarna ser som viktigt när de röstar: sänkt skatt och hushållsavdrag. PW kryddar krönikan med, vad man skulle kunna tro, en  beställd mening som kopplar (S) till kommunism. Det där lär gå igen i många debatter fram till valdagen. Samtidigt riskerar det att bli de borgerliga fall också i Stockholmsregionen. Att tro att väljarnas val begränsas av hur mycket den egna plånboken fylls på av ett eller annat parti vid makten är om inte fel så ändå en begränsning av resonemanget som utan tvekan kan leda till valförluster.

Stockholmsregionen har Sveriges mest  välbeställda invånare men också motsatsen. Väljarkåren har i stort en mer avacerad syn på samhällsutveckling och krav på politiken än vad den skattefokuserade debatten ofta ger intryck av. Kanske det också är förklaringen till att de borgerliga så sällan har fått möjlighet att styra Sverige? Gång på gång är väljarna ganska bestämda med att man gärna tar sänkta skatter men ger samtidigt beställningen till de valda att först fixa revorna i välfärden. Väljarna är tydliga med att man inte vill se ett Sverige där klyftorna växer, just det som nu sker. Väljarna fattar att välfärd är kopplat till skatter och visar stort förtroende i just välfärdsfrågor för (S). Också i Stockholm. Sannolikt bygger också de borgerligas mandat från väljarna mer på jobbfrågan och löften om "färre i utanförskap" än på en beställning av lägre skatter oavsett förhållanden i övrigt.

Visst har (m) en stark ställning här men läget i mätningarna är inte alls entydigt. Större problem för (S), ja, men verkligen inget omöjligt läge att förändra till det bättre. Och därtill ett starkt miljöparti som ändå ger de rödgröna en god chans att ta över. 

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Knuff-poäng också på en söndag? Alliansfritt åter tvåa


Jag fattar inte riktigt dagens "nya Knuff-poäng" och 50-lista. När gårdagens lista kom hade kamraterna på Alliansfritt Sverige passerat undertecknad med två ynka poäng. Pojkarna var snälla nog och postade ett inlägg med tips om hur jag skulle kurera mig mot chocken. Jaja, i ett inlägg bedömde jag att det skulle vara tillfälligt. Mycket tillfälligt. Som Krassman postade om i går såg listan över NetRoots-bloggare ut så här:
1. Alliansfritt Sverige (+1)
2. Peter Andersson (-1)
8. Mitt i steget (+1)
11. Rödgrönt samarbete (+2)
13. Kulturbloggen (-2)
19. In Your Face (+1)
23. S-buzz (+3)
24. Peter Högberg (+1)
28. Röda Berget (oför)
29. HBT-Sossen (+6)
33. Ett hjärta rött (oför)
37. Claes Krantz (+1)
41. Veronica Palm (+3)
45. Martin Moberg (NY)

Men kollar av en händelse idag också och ser något annat.
Peter Andersson - med rätt att tycka.... 7753 poäng
Alliansfritt Sverige 7578 poäng

Inget varar för evigt..

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Och så inspirerade Krassman mig att bifoga denna lilla musiksnutt

lördag 27 februari 2010

Istider - i Huddinge och på arbetsmarknaden

Kommer precis hem från Sjödalstorget i Huddinge centrum. I dag är det "Istider" - den årliga konstutställningen där verken skulpteras fram i stora isblock. Vid två-tiden ska de stå klara och finnas på plats i en installation tills vädermakterna har gjort sitt. Ett ödets ironi, möjligen, att "Istid" i år inföll dagen efter att tövädret anlänt. Efter den vinter vi har genomlidit.

Iskylan
trängde, trots att den egentligen förbytts till fuktigt töväder, också in på mig i egenskap av valarbetare. Passande nog var budskapet i dag om jobben. I januari hade Huddinge 5.270 arbetslösa. En ökning med 30 procent sedan förra året och ska jämföras med löftet från förra valet av den regering som lovade "fler i arbete och färre i utanförskap". 711 av "våra" arbetslösa är under 24 år. Men som alltid hade vi inte bara det dystra med på flygbladet utan också ett självklart eget budskap om vad (S) vill göra. Praktiskt men något kylslaget valarbete idag...


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Charmoffensiv mot SL-resenärer i stället en ny pinsamhet

Idag skriver oppositionen i SL:s styrelse om kaoset i trafiken. Det räcker inte med rabatt på nästa kort-köp. Det krävs mycket mer, inte minst när det gäller informationen. Och hela Wennerholms försök att hålla mungiporna uppe på de (oss) plågade SL-resenärer verkar i stället ha blivit ett negativt PR-jippo som bekräftar SL:s problem. Personalen visste inte om rabatten och började i stället debattera med allt argare kunder framför kassorna i spärrarna. 

Det är inte utan att man undrar vad som egentligen händer. Gick igår på perrongen och hörde rapporter om att "de senaste dagarnas väderlek..." osv. Just vid det tillfället fanns egentligen ingenting, säger ingenting, i väderleken som borde orsaka kaos och förseningar. Anna Wersäll, Handelskammaren, skriver i sin krönika.
Alla skyller på varandra och ingen vill ta på sig ansvaret för att trafiken inte fungerar när det blir vinter i ett land som brukar ha vinter. Men nog finns det andra syndabockar än Vår Herre. Av de länder i Europa som brukar ha vinterväder satsar Sverige allra minst på drift och underhåll av vägar och järnvägar, 0,5 procent av BNP
Den som läser igenom vad trafiklandstingsrådet har sagt i landstinget ser att en ständigt återkommande upplysning är att "SL:s kunder aldrig har varit mer nöjda". Jag är mycket tveksam till om det fortfarande gäller. Det borde nu gå att rensa bort den politiska retoriken en aning för att ordna upp trafiken i länet långsiktigt. Och då försöka komma ihåg att snö faller med jämna mellanrum i vårt land.

Fler bloggar:
- LadyGrey fick inte rabatt...
- Kommunledningen (m, med flera) i Haningen som är glada.
- Christer G Wennerholm bloggar med pressmeddelande.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Partiernas megafoner i bloggosfären - och en tillfälligt utlånad Knuff-plats

[uppdaterad x 2] Läser ett befriande inlägg av Alexandra Einerstam som i grunden handlar om rätten att vara med i samhällsdebatten. Temat är "Partimegafoner". Det händer titt som tätt att kollegor i bloggosfären irriteras på inlägg som talar positivt om (S). Ja, det är nog min bild att det just berör ett parti. Kritiken eller stämpeln "megafon" verkar väldigt sällan sättas på andra. Alexandra skriver:
Att vara en partimegafon anses negativt och jag undrar varför? När partiet gör utspel, när partiet kommer med förslag och analyser som jag gillar - ska jag då inte skriva om det?
En egen kommentar om det hade jag nyligen. Om "inträdesbiljetter" för att få acceptansen att delta i debatten.
Det är faktiskt okey att också stå för en "större sak". Att vara accepterad bloggare kräver inte ett intyg att man vid 31 tillfällen har dömt ut sin partiledare eller varit "oppositionell" mot partiet. Konstruktiv kritik behövs eller är snarare än livsnödvändighet i politiken. De som inte tillåtit det och inte lyssnar drabbas alltid av kraschlandningar. Men i min värld är de inslagen i ett politiskt samtal inte nödvändiga som inträdesbiljett.
Nu tror jag att den här inställningen om "megafon" kommer att bli mer och mer sällsynt. Förr när "urbloggarna" dominerade var nog det lite av livsluften. Idag ökar engagemanget från alla partier i bloggosfären. En fördel därför att vi vet var vi har varandra och kan föra debatter med "öppna kort". Inte fel det heller. Och fortfarande är det som Alexandra skriver:
Vi NetRoots-bloggare får ibland tips från partiet. Aldrig uppmaningar. Det är upp till var och en av bloggarna att "tipsa vidare" eller avstå.
För egen del kan jag intyga att också om man är anställd av partiet finns det en total förståelse för att bloggen inte är partiegendom. Visst lyssnar jag till tips om saker att skriva. Men "order"? Glöm det.

Vill också passa på att just idag gratulera Alliansfritt Sverige som med två (2) knuff-poängs ledning nu finns tillfälligt i toppen på Knuff-listan. Något jag har förutspått tidigare. Jag tyckte att det var rimligt att "pojkarna" fick smaka lite på njutningen att finnas där. I alla fall denna vecka. :-) Kent berättar om läget i Allianslägret.

Uppdatering: ser efter postningen att det här inlägget passar som en lättsam replik till Waldemar Ingdahls inlägg som jag ser ligger synligt på Intressant.

Uppdatering 2
: I hastigheten hade jag helt missat att länka till debattens "källa" Erik Laaksos inlägg: Ser detta efter ett ytterligare Laakso-inlägg där jag av outgrundlig anledning betecknas som "syrlig". Så har aldrig varit avsikten.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 26 februari 2010

NetRoots bloggare och Kent Persson...Kunde helt enkelt inte låta bli detta ganska bloggosfärinterna inlägg. På "aktuella bloggar" var det för någon stund väldigt tätt med NetRoots-bloggar. Enda undantaget bland de synliga nio i topp är förstås Kent Persson, Örebro. Med all respekt, men det "stör listan" något, Kent. I övrigt är det ordning och reda. S-buzz, Alexandra  Einerstam, Johan Westerholm, Marika Lindgren Åsbrink, undertecknad, Peter Johansson, dito med efternamnet Högberg och så Laakso.

Vad beträffar den nedre listan om Knuffpoäng totalt så har redan frågorna börjat ställas hur det "känns" att bli nedpetad till den andra platsen av de unga, ambitösa pojkarna på bloggen Alliansfritt. Om detta återkommer jag - om tragiken slår till i helgen. Huruvida NetRootsbloggare ska ses (enligt ankersjö..som Megafon eller inte...är kanske av mindre betydelse just här och nu....Det ser trevlig ut.... :-)

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det yttersta av trixande med jobben - Arbetslösa görs till statstjänstemän

Enligt Dagens industri , Rapport och DN har regeringen Reinfeldt chockat sina myndigheter. För att fixa till jobbsiffrorna ska regeringens egna myndigheter tvingas ta emot 65.000 praktikanter. Brev har skickats ut om detta som bland annat har chockat Skatteverket:
”När jag fick brevet var jag övertygad om att de hade skrivit fel, att det hade råkat bli en nolla för mycket”, säger Skatteverkets personaldirektör Elisabeth Bjar..
Dagens nyheter beskriver bakgrunden.
I satsningen, "Lyftet", skulle 130.000 arbetslösa erbjudas sysselsättning, men i januari hade kommuner och landsting bara accepterat 20 praktikplatser. I stället blir det alltså staten som får ta hand om praktikanterna:
Tidigare har bland annat Dagens nyheter rapporterat om misslyckandet med jobben. Det verkar nu vara "Kinapolitik" som ska rädda hem den viktigaste valfrågan. Opinionsläget är dystert för de borgerliga och mer måste göras för att ha någon rimlig chans att klara hem fortsatt maktinnehav. Jag vet inte, men ordet "skandal" ska inte användas i onödan. Men detta...?

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

En rödgrön opinionsledning bra grund för samtalskampanj

I går var "alla" samlade på Södertörns högskola för att vara med om avstampet för (S) samtalskampanj. "Ring, Blogga, Knacka dörr,Twittra, Samtala" är uppmaningen till alla valarbetare som ska delta i det som partiet beskriver som den största samtalskampanjen i Sverige. Det verkar som alla entusiastiska valarbetare får ett gynnsamt läge när de startar.

Idag berättar DN/Synovate om en fortsatt ledning för de rödgröna i väljaropinionen. Socialdemokraterna 35,2, Miljöpartiet 9,7 och Vänsterpartiet 4,8 procent. De borgerliga har problem med centern vars väljare till en femtedel har lagt sig på sofflocket. Moderaterna får 27,7 procent i mätningen, Folkpartiet 6,3, Centerpartiet 4,9 och Kristdemokraterna 4,1 procent. Här är förstås KD:s risk att tvingas lämna riksdagen också besvärande för de borgerliga.

Som
Göran Eriksson  tyvärr påminner om i sin analys i SvD har (S) av tradition problem att vinna just slutspurten. Det var länge sen valforskarna kunde berätta om ett plus för partiet de där avgörande veckorna före valdagen. Kanske är dagens mätning tecken på något annat? Det verkar i alla fall som just mobiliseringen av de egna väljargrupperna är bättre hos oppositionen. Många väljare är kvar på den så kallade soffan och kan förstås väckas och vinnas. "Förändring eller fortsättning" var Mona Sahlins beskrivning igår av det valet gäller. 

Läs mer:
- Mona Sahlin om den heta debatten om RUT-avdraget.
- När Per Gudmundson Svd, skriver analys av S-upptakt..så kan det låta, menar Johan Westerholm.
- Johan Westerholm om dagens mätning
- Eva Buskas följer Sahlin under valkampanjen - i går på Södertörns högskola
- SvD om mätningen.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag 25 februari 2010

Min blogg rekommenderas av Socialstyrelsen

Jepp. Förr handlade de goda råden om brödskivor. 6-8 per dag om jag minns rätt. Har nu väldigt sent uppptäckt det trevliga att jag finns med i en kartläggning som SoS har gjort om myndigheten på nätet. Under rubriken "tongivande bloggar" tillsammans med bl.a. Kent och Ilse-Marie. Nice!

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Företagande, hemmatjänster och nyhetsförmedling

[uppdaterad] Kvällens nyhetsinslag ger möjligen anledning till ett inlägg om de hushållsnära tjänsterna. Jag bloggade om frågan med en del länkar tidigare i dag. Det blir ett till efter att de regionala stockholmsnyheterna kört ett inslag om "splittingen inom S" i frågan. Om den beskrivningen just nu vore det kanske dumt att invända. Men man borde ändå berätta att det inte är exakt nuvarande system som diskuteras. Det som Mikael Damberg tog upp tidigare i veckan handlade om ett förändrat system, mer "välfärdsfokus" mot barnfamiljer. Det borde ABC kunnat lägga till.

invändning också mot Rapports sändning. Men inte mot redaktionen utan mot "intervjuoffret" Fredrik Reinfeldt. Han gör mig förbryllad i bland. Idag utstrålande moderatledaren riktig kampvilja i ögonen. Huvudbudskapet handlade inte om att livspussel ska gå ihop för barnfamiljer eller för andra som har råd betalar för tjänster i hemmet. Det handlade om att stimulera företagande.

Vi
är många som vill det där. Nya jobb kräver nya företag. Det finns mycket stor anledning för (S) att efter kongressens positiva syn på företagandet fortsätta att utveckla det. Men jag blir alltid förbryllad när det sätts som huvudfokus när det handlar om hantering av skattepengar. Vi ska således krympa de intäkter vi behöver för att betala välfärden där huvudskälet är en "stimulans av företagande". Jag förstår att företagarföreningar inte har invändningar. Där ligger ju en ganska stor potential för nya medlemmar. Men redan verksamma företagare eller företagare som startar en rörelse utanför områden där staten gärna lägger pengar borde reagera. Och möjligen gäller det också för den som tycker att andra brister i välfärdens Sverige borde komma före satsningar på "hemhjälp".

- Fler nya: Ett hjärta rött, Daniel Mathiesen
Uppdatering: Under kvällsnyheterna har också frågan kommenterats av Mona Sahlin

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?   
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Myndighetssverige växer

”Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Ska det bli ännu ett tillskott i det rika flora av myndigheter?  Ja, det föreslår en utredning som tydligen vill splittra upp Socialstyrelsen. Det är för utvärdering och uppföljning av hur de allt fler vårdaktörerna utför sina uppdrag som en oberoende myndighet sägs behövas. Ja, utredningen nämner till och med rakt ut att de som idag har nylanserade system för detta, som webbplatsen Omvård.se inte är tillfyllest. Inte heller verkar landstingens egna projekt som Vårdguidens stöd för patienten att få en bild av vårdkvaliteten hos olika utförare vara tillräckligt.

Men för all del. Man ska inte döma på förhand. En utredning ska läsas, avvägas och först sen är man beredd att fatta beslut. Göran Hägglund, ledaren för "verklighetens folk", skrev i GP för några år sen:
De myndigheter vars huvuduppgift är att producera ideologiskt motiverade skrifter bör stängas och pengarna bör istället användas för att stärka de politiska partiernas möjlighet att delta i idédebatten.
Man får väl tolka det som att de borgerliga faktiskt har ett väljarmandat för denna nya skapelse, eftersom den fanns med det gemensamma valmanifestet. Men se för allt i världen till att det inte blir det där som Hägglund beskriver ovan.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Sahlin: "Förändring eller fortsättning"

[uppdaterad] När Mona Sahlin startade den socialdemokratiska samtalskampanjen gjorde hon det i Flemingsberg. Finns det en bättre plats att göra det på? Flemingsberg med sin högskola (och blivande universitet?),

Flemingsberg med sina färgglada bostäder från miljonprogrammets tid. Flemingsberg med invånare som i grunden besitter kraft, energi, kompetens och engagemang men som i alltför många fall har drabbats av segregationens och diskriminieringens förödande effekter. Flemingsberg med ett av världens ledande sjukhus och framtidsföretag inom viktiga framtidsbranscher där forskning och utveckling är ligger i framkant. Flemingsberg - också ett område där vården har försämrats genom Vårdval Stockholm, med sämre resurser till den befolkning som faktiskt är mer sjuka än genomsnittet.

Att just här prata om "möjligheternas land" kunde inte vara bättre. 

(S) har nu startat en samtalskampanj där målet är en miljon väljarsamtal. Som det står på affischerna i salen: "Ring, Blogga, Knacka dörr,Twittra, Samtala". På dagens avstamp fick valarbetarna ett snabbsummering av det politiska programmet. Mona Sahlin lyfte förstås fram jobben. "Vi har massarbetslöshet i Sverige när 10 procent är arbetslösa". På samma sätt som finansminister Borg fick "en chans till" genom att plugga upp betygen måste också andra så samma nya chans.  
Ingen tjänar på att ungdomar sitter och skriver CV:n år ut och år in.
Efter Mona Sahlin och Ibrahim Baylans inlägg fanns tillfälle till frågor från studenterna. Samtalen om politik och om vägvalet för Sverige i september har startat på allvar. Här fick Mona också möjlighet att återupprepa budskapet till väljarna: (S) kommer aldrig att på något sätt ha samröre med Sverigedemokraterna i de politiska församlingarna. Det möttes med applåder. Nu handlar valrörelsen om "Förändring" eller "Fortsättning".


Fler bloggar från Södertörn:  S-buzz med gästbloggare. Mitt i steget är också här.  
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

DN i mediakrav om öppen redovisning av partipengar

Jag skrev igår ett inlägg om de fortsatt hemliga partipengarna till (m) från...? I dag återkommer Dagens nyheters ledarsida med krav på moderaterna att öppna redovisningen av sina bidragsgivare. Tidningen ska ha all heder av att man tar en tätposition i att kräva öppenhet. Veckans debatt i Aktuellt valde moderaterna helt sonika att avstå från att delta i. I stället körde man ett inslag med Beatrice Ask som upprepade talat om "valhemlighet" och mixade det med obefogade angrepp på (S). Det ska inte gå att komma undan frågan med att vända den till andra. Det är den moderata öppenhetsbollen som nu måste spelas.

Fler skriver:

- Annarkia om att motverka korruption.
- Johan Westerholm om dubbla signaler
- Johan Ulvenlöv om fler inlägg

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Väljarkontakt i personliga möten - och med ett par blogginlägg

Johan Ulvenlöv utlovar några insatser för att (S stora samtalskampanj som startar i dag ska lyckas. Han gör sen inlägget till en riktig budkavle och skriver:
Väntar med spänning reaktioner från bland annat Peter Högberg och undertecknad och Johan Westerholm (som nu har svarat) Alexandra Einerstam och Kristian Krassman och Storstad och Martin Moberg och Stefan Wikén och Claes Krantz och Anna Vikström och Viktor Tullgren samt Kulturbloggen för att nämna några. 

Själv gör jag som Johan: använder bloggen som en av flera verktyg för mina "insatser". Men jag finns också på torget i Huddinge centrum på lördag, jag knackar dörr i Hagalund på onsdag och så startar jag valrörelsejobbet både i en roll som förtroendevald och som anställd. Det viktiga är att många gör sitt efter just sin förmåga och med de metoder man känner sig bekväm. Det är samtalet som är det viktiga.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern 
Noteras också att (S) har "piffat upp" sin Facebook-sida till dagen...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Intressant?  

Debatten om det hushållsnära breddas

Beröm med reservationer. Så kanske dagens Svd-ledare av Sanna Rayman knan beskrivas. Hon kommenterar en av veckans verkligt heta frågor. Avdrag för hushållsnära tjänster. Som första blogg, strax efter soluppgången i förrgår går morse, skrev jag ett inlägg om det där avdraget som Mikael Damberg uttryckte sig positivt om i TV. I går gick debatten vidare på Brännpunkt, där Damberg skrev tillsammans med Eva Nordmark, SKTF. De skrev bl.a.:
Vi ser tydligt de välfärdspolitiska argumenten för en skattesubvention av hushållsnära tjänster. Istället för att avvecklas bör den nuvarande modellen reformeras så att den får en stark jämställdhets- och fördelningsprofil, där de hushållsnära tjänsterna blir en reell möjlighet även för fler barnfamiljer med normala inkomster.
Med de förändringar som föreslås kan man säga att det handlar om att vrida eller kanske komplettera perspektivet med "välfärd" som lika viktigt som jobben i fallet med de hushållsnära tjänsterna. I dag ser jag att debatten går vidare också i andra S-distrikt. Ekot citerar bland annat Jens Nilsson, Jämtland:

– Reformen är etablerad, det är möjligt att man måste ha det kvar, åtminstone under en övergångstid. Det viktigaste för mig är att man i så fall hittar ett system där man kan styra subventionerna till dem som verkligen behöver hjälp, och att pengarna inte går till dem som har råd att betala själv.
När jag själv försöker pröva frågan så gör jag det verkligen inte objektivt. Jag gör det  förhoppningsvis med både hjärna och hjärta, Min mormor var hembiträde och gick från fattigdom in i de välbeställdas hem för att städa och putsa. Min morfar tillhörde den sista skaran statare på Svedängs gård utanför Strängnäs. Ingen kan med någon rätt peka finger åt mig och påstå att jag inte vet vad klassamhälle innebär. Det vet jag. Både av mina näras erfarenheter och av egna. De klasskillnader som finns vill jag avskaffa - inte fördjupa.

Det utesluter inte att jag kan uppskatta reformer som gör livet lättare för folk. Om vi har råd med reformen, förstås och om det är utformat på rätt sätt. Ska ärligt erkänna att om valet hade varit helt öppet - från noll s.a.s - hade inte detta avdrag varit min favorit. Men det är sjösatt, det finns och är något som ganska många idag uppskattar. Då kan inte debatten föras som om det gäller "ja" eller "nej" till att införa detta.

Frågan är om ett avskaffande, en förändring eller att behålla det som idag ska vara en kommande rödgrön politik.

Idag är "fördelningspolitik" historia. Den nu sittande Reinfeldtledda regeringen har noll intresse av att se fördelningspolitik som viktigt i ett modernt välfärdssamhälle. Till skillnad från den förblindningen tar MD/EN upp just fördelningsperspektivet i artikeln. Den som har läst Marikas inlägg inser att det behövs. Och visst ger Marikas graf en ganska tydlig bild när det gäller utnyttjandet av avdraget. Frågan är väl nu hur det skulle förändras med de förändringar som Damberg lyfter fram? Jag tycker också att man måstet kunna diskutera var fokuset på fördelningspolitiken ska ligga.

Idag diskuteras "hushållsavdraget" i ett Sverige där ambitionerna är NOLL när det gäller fördelningspolitik. Så icke med en ny rödgrön regering. Samtidigt finns det inte hos oss någon ambition att exempelvis plädera för inkomstprövade barnbidrag. Man får stödet därför att man har barn. Det finns inte heller anledning att återgå till inkomstprövade taxor i barnomsorgen. Fördelningspolitiken måste görs aktiv på andra områden i stället. 

Haningeposten bloggar om att diskussionen borde kunna vara konstruktiv. Tycker också att Röda Berget, (Peter Johansson) också betonar det. Även de som talar emot är viktiga inlägg. Peter Högberg berör min egen argumentation sedan länge om detta: Att varje skattekrona ska prövas efter vad den bäst behövs. Här går en total skillnad från de alliansföreträdare som talar för avdraget. Den prövningen existerar inte i borgerlig sinnevärd så länge definitionen är "avdrag".

Jag menar att det jämställdhetsperspektiv som Alexandra tar upp är viktigt. Även om hon använder ett citat där de som pläderar för ett avdrag sägs agera "sinnessjukt. Detta och andra överord i kritiken mot Dambergs utspel borde vi kunna avvara.

Det
är lite skrattretande att se en del reaktioner från våra kamrater på den borgerliga sidan tala om "splittring" som om tystnad vore en efterfrågad sak.  Per Ankersjö skriver om "flip-floppande". Jag minns Reinfeldts all- time- high - flip - flop när hela det moderata samlingspartiets politik och hjärtefrågor slängdes in i skrubben och gjordes om över en natt. (retoriskt, alltså) Att en blivande rödgrön regerings företrädare diskuterar ett avdrag är jämfört med detta ett enkelt rutinärende. Men som bekant kan även ett sådant diskuteras i det oändliga.


Fler som bloggar
Några nyare inlägg.

- Eva-Lena Jansson om fördelningspolitiken i avdraget
- Helén Pettersson om vem som städar hos städerskan
- Rebella som vill att (S) säger fortsatt nej...
- Karin Bergh om en sopgubbe på Östermalm..
- Tingeling som städar själv...
- Kikki Liljeblad om medelklassen...
- Janne Andersson om att tänka först och handla sen.. (dvs..utreda...)
- Erik Laakso om att förändra svart till vitt..och om moraldebatt..
- Anna Ardin om ekonomiska styrmedel..

Några tidigare inlägg:
Jonas Morian | PromeMorian, Mark Klamberg, Andersson på Kungsholmen, MinaModerataKarameller, Seved Monke, HBT-sossen, Rasmus (liberal), Kent Persson (m) blogg, Högbergs tankar, Kent Valdemarssons blogg, Stockholm enligt Ankersjö, | Signerat Kjellberg |, Storstad, HBT-sossen,  Åsa Westlund, Robert Noord , Karin Bergh 


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?    
 Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

onsdag 24 februari 2010

Statsrådet Littorins eget olösta fall

Det är skillnad på "moderat" och "moderat". I dagens Aftonbladet skriver (m)-märkte Sven-Otto Littorin ett försvarsinlägg för att tona ner allvaret i ungdomsarbetslösheten. Samtidigt, i den låt vara "oberoende" (m)-tidningen Svenska dagbladet körs ett temaserie om det Sverige där ungdomsarbetslösheten skär in i snart sagt varje familje och där siffror vänds och trixas med så att politiker och allmänhet har svårt att riktigt hänga med. Men oavsett vridningarna och vändningar hade Svd:s konkurrent Dagens nyheter rätt i sin analys i början av året. "Regeringen har misslyckats med jobblöftet".


Littorin lägger kraft på att prata om ersättningar. Jag börjar känna att det har gått för långt. Kanske handlar föraktet för svaghet om en total frånvaro av förankring i vanligt folks liv. Visst är jobb det man vill ha. Men den ersättning som Littorin och hela det borgerliga etablisimanget så föraktfult talar om handlar om svenska familjers och enskildas livssituation när någon blir arbetslös.

Min egen period av arbetslöshet är än så länge mycket begränsad. A-kassa har jag tagit ut vid två tillfällen under 27 år som yrkesarbetande. De veckorna av beroende av a-kassa räcker som upplevelse av det "bidragsSverige" som Littorin så tydligt föraktar. En tydlighet som i går blev till en riktig knock när man ser de värderingar som moderata riksdagsledamöter bär på. Usch!

Fler bloggar:
- Alliansfritt Sverige om åldersdiskriminering - Johan Westerholm berör också frågan.
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Guldgrattis, Sverige!!! Igen!

 
foto SvT
Helt otroligt igen, Marcus Hellner och killarna som ikväll tar ett nytt svenskt OS-guld i herrarnas stafett. "Det är så stort" säger Anders i TV-sändningen. Helt rätt! Och stort grattis. Igen!

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
  Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Sammanhållningen är Sveriges styrka

Om Schlingmann får så får jag. OS pågår som fullt och inspirerar både nya generationer till vinteridrotter och politiska partier som gärna använder språket. Att Schlingmann valde att använda årets många "svensktillfällen" som ett sätt att angripa Sahlin kan jag inte göra så mycket åt. Jag tycker själv att den rubrik som DN idag hade från OS-rapporteringen ger positiv inspiration.

Det träffar på många sätt i det som tillhör Sveriges absoluta styrkor. Vi är ett stort land till ytan men förhållandevis få. Vi har rika naturtillgångar om än koncentrerade till vissa delar av vårt avlånga land. Sverige ligger oavsett hur vi än kan kritisera ibland, i topp på många områden när det gäller tillväxt och välfärd. Visst har vi stora problem men i relation till andra länder har vi hållit ihop ganska bra. Det gör att också mer välbeställda, svenska väljare tycker att sammanhållningen är en självklarhet. Rätten för alla. Bra vård och omsorg för alla efter behov. Pengarna ska inte avgöra. Vi betalar det gemensamt. Det gör vi med skatter. Den riktningen av politiken har väljarna gett sitt stöd i val efter val.

Jag tror att man valde Reinfeldt av samma skäl, hur fel det än blev. Men talet om jobben och det minskade utanförskapet, som skulle ge oss alla mer att dela på, slog an den nästan självklara svenska politiska strängen som för de allra flesta klingar vackert.

Det som har hänt efter valet är ett brott mot allt detta. Mitt i en ökad arbetslöshet, när fler ställs åt sidan, görs också en omfördelning genom kraftiga sänkta skatter som fördelas, oavsett vad en del påstår, mest till de grupper som redan har det ganska okey. Sverige klyvs inte bara mellan inkomstgrupper. Den "svenska modellen" där starka fackliga organisationer som tar ansvar finns som en viktig part är på väg att slås sönder. Kanske inte konstigt med de band som finns mellan näringslivets företrädare och de ledande borgerliga partierna även om det ibland hålls hemligt. I ett retoriskt vackert prat om "alla ska komma till sin rätt" minskar tryggheten vid sjukdom eller arbetslöshet. Kanske ett sätt som lockar oss till ännu fler privata försäkringar. Tudelningen av Sverige fortsätter samtidigt som de som drabbas hårdas aldrig blir en majoritet av väljarkåren.

Svensk idrott har sina stora stjärnor som vi alla ser upp till. Deras individuella ansträngningar och satsningar ska värdesättas och hyllas. Men där finns också det som DN-rubriken sätter fingret på. Hur duktig hockeylirare du än är så är den match ett lagspel. Det gäller fortfarande idrotten. I politiken känns det som det vinnande konceptet - låt oss kalla det "sossehockey" - överges.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Moderaternas tystnad om partibidragen förklaras av....?

"Vilka är det som ger bidrag till moderaterna. Vad är det man vill dölja"?  Två intressanta och viktiga frågor som Ibrahim Baylan ställde i gårdagens Aktuellt som tog upp frågan om bidrag till partier. I ett tidigare inlägg om det här gick jag tillbaks några år. Det fanns förr (då talar vi 70-talet) en öppenhet, till och med när enskilda storföretag bidrog direkt till moderaterna. Kanske mest kuriosa nu. Men Expressens/DI:s undersökning från 2006 som S-buzz tipsar om påminner om att "bidragandet" inte är historia. Ur mitt inlägg: "Siffrorna beskriver "några exempel på hur mycket arbetsgivarna betalade förra valet (dvs 1973 !) till moderaterna..."

ASEA 420 000 kr
Atlas Copco 180 000 kr
Bofors 150 000 kr
LM Eriksson 400 000 kr
SAAB 300 000 kr
SKF 190 000 kr

Aktuellts
granskning är välkommen eftersom liknande redovisning inte görs av moderaterna idag. Frågan är till och med så känslig så att partiet avböjer att vara med i Aktuelltinslaget. Varför?

I det citerade inlägget hade jag med några ord om en rapport kring partibidragen. Det var då det. Läget beskrevs av Sandro Wennberg i en rapport . Några av slutsatserna:
  • M hade 2006 större intäkter per mandat än något annat parti
  • De borgerliga hade större utgifter per mandat än de rödgröna
  • M samlade in åtta gånger mer än övriga partier tillsammans
  • M får mer pengar från hemliga donatorer än vad S får från fackföreningsarörelsen
  • Insamlingsklubbar ökade insamling i M med 350 procent på ett år
  • Osaklig M-argumentation om att S gynnas av partistöd
  • Fackföreningsrörelsens stöd till S minskar
  • C gick med 68 miljoner kronor i underskott
  • De borgerliga hade 60 % högre utgifter än de rödgröna för mediaannonsering
  • M och KD mest centraliserade – ekonomiskt sett
Det finns mer att säga om detta. Frågan är hur mycket?

Om detta skriver också Alexandra Einerstam ett inlägg.
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag 23 februari 2010

Det starka föraktet för svaghet

[uppdaterad]Kommer du ihåg påhoppet på Alexandra? De två riksdagsledamöternas angrepp på en sjukskriven person på debattplats? Idag kanske förklaringen blir tydlig till hur det kommer sig att de två (m)-ledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott Gunnar Axén och Helena Rivière kunde sänka sig så lågt. De bakomliggande värderingarna hos Helena Riviere har nu granskats av bloggen Alliansfritt Sverige. Det är en ganska skrämmande rapport som Alliansfritt presenterar. Det rör ingen "extremist" eller "rättshaverist". Det är - för att påminna - en nu vald svensk riksdagsledamots värderingar som kommer upp i ljuset. För att citera ett utdrag ur recensionen:
Med ett nostalgiskt darr på stämman beskriver Rivière fattigvårdslagstiftningen från 1871, där det stod att fattiga endast skulle få ”nödtorftigt innehåll”. I boken är det också en återgång till detta som hon kommer fram till är det enda rätta för Sverige:
”Socialbidraget måste ner till det mest elementära som en konsekvens av att värderingarna har förändrats, det måste bli avskräckande lågt.” (sid. 45)
I slutordet målar hon upp det framtida Sverige:
”Staten garanterar ett socialbidrag på miniminivå […]. Ingen ska behöva lida nöd, svälta och frysa, men mycket mer än så blir det inte.” (sid. 79)
Jag tror att de flesta svenskar förväntar sig att politiker oavsett på vilken sida av blockgränsen man befinner sig har någon form av humanistisk människosyn i sitt "kall". Och så är det nog, men det finns i svensk historia ett drag hos partierna till höger som har andats annorlunda. Egentligen en linje som har praktiserats under hela uppbyggnaden av välfärden, där alltid argument som "sänkt skatt" eller "enskildas frihet" har varit skälen för nej till reformer. Nej, jag talar inte om "nej" när svensk välfärd var något så när utvecklad. Jag talar om "nej" från start. En del av förklaringen till de ständiga nejen ligger i värderingen att människor ska klara sig själva. Det är ens eget fel och då får man själv ordna upp det. Man undrar hur pass djupt de där åsikterna sitter och om fler än författaren Rivière ställer upp på dem?

Ser att DN idag tar upp segregationen i vårt län. Det är många i Stockholms län som Riviere slår mot.


Fler bloggar och tipsar om nyheten:
- Alexandra Einerstam: "Moderaterna anser sig numer vara "nya", men betänk då att Rivière sitter i Socialförsäkringsutskottet i Riksdagen"
- Johan Ulvenlöv som tipsade mig...
- Martin Moberg om en skrämmande och avslöjande bild...
- Helen Pettersson, också om värderingar bakom orden.
- Monica Green om att detta faktiskt är tankar i politikens Sverige
- Kristian Krassman kommenterar också analysen.
- Veronica Palm om "fejket" nya moderater.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Schlingmanns sista chans rädda Reinfeldtregeringen med svenskyra?

Nyligen visade en mätning från Westander att förtroendet för moderatledaren Reinfeldt har rasat. Något jag förstås skrev om. Det verkar som om den moderata partiledningen bedömer att själva politiken är svårt att göras valvinnande. Därför tar man till andra knep: det första är att döma ut när oppositionen pekar på problem i samhället. Tystnaden ska råda. Brister som jobbkris och revor i välfärden är inte populära samtalsämnen om exempelvis Per Schlingmann får bestämma. Därför gör han utfall mot Mona Sahlin när hon tar upp problem som arbetslösheten.

Det är kanske ingen svåranalyserad strategi som moderaterna nu tar till i stället för att tala sin egen politik. Nu är det OS. Sverige tar medaljer. Snart börjar en "evighetslång" medial uppladdning inför ett kungligt bröllop i juni. Att (m) i det läget börjar tala om att "Sahlin bör hålla på Sverige" ger måhända en signal om att "yrorna" ska användas för att vända Reinfeldts lägre trovärdighetssiffror.

Idag
ser jag att Svenska dagbladet börjar en artikelserie om jobbkrisen, inte minst om den tredjedel av ungdomarna som går utan jobb. (ännu ej på nätet) Det där är en svensk vardag som allt fler berörs av. Föräldrar vars barn eller morföräldrar vars barnbarn inte får plats på arbetsmarknaden.

Det finns ingen som helst anledning att prata illa om Sverige som i hög grad har byggts upp av socialdemokratin genom en "samhällsmodell" som har fått ett monumentalt stöd av väljarna. Men de framgångarna får aldrig leda till att man blundar för de brister som fortfarande finns. Jag tror inte att (m) kommer att kunna minska kraven på konkreta besked om jobben genom att använda vare sig kungliga eller idrottsliga "yror" som munkavle. Att jubla över medaljer: självklart. Lika självklart är det att utvärdera hur Reinfeldt inte har klarat jobben.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Snökaos, SL-styrelse och nyttig användning av försvarsmakten

Igår skrev jag ett par inlägg om snökaoset. Det handlade om en viss oro över att SL:s styrelse som idag ska träffas inte når fram till sitt sammanträdesrum. Det råder ju kaos i trafiken. Om mötet kan genomföras, trots läget, hoppas man att ledning och politisk majoritet också tar initiativ från oppositionen på allvar så att pendeltågen kan börja fungera. Frågan är förstås större än det som ligger på SL:s ansvar. SL hänvisar till Banverket. SJ skyller på regeringen. Ministern tar in försvarsmakten nu när tågtrafiken har haveratat i Sverige. Två av de stora järnvägsknutpunkterna har stängts och bara hälften av X 2000-tågen ska gå idag.

Det verkar som om SL, trots det, har tagit bort uppmaningen att vi ska stanna hemma idag...Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?   
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Positiva S-tongångar om barnanpassning av hushållsnära tjänster

Idag intervjuades Mikael Damberg, ordförande för S i Stockholms län, om så kallade "hushållsnära tjänster" i morgon-Rapport. Damberg är positiv till att det nuvarande systemet behålls men görs mer barnanpassat för att kunna möta storstadsfamiljernas svårigheter att få ihop livspusslet.

Debatten om de hushållsnära tjänsterna tog skruv igår när miljöpartiet signalerade att man gärna behåller systemet. Ser man systemet som en insats för fler jobb har invändningar också förts fram. Även om ett inslag i gårdagens nyheter antyder att systemet kan ge plus i statskassan. Läste TCO-utredarnas inlägg igår och ser att Roger Mörtvik har ett inlägg om "livspusslet".

Lösningen på de rödgrönas konflikt i denna fråga (och för regeringen) bör därför bli att behålal subventionen av hushållsnära tjänster, kanke till och med utöka subventionen, men öronmärka adraget för yrkesarbetande med barn och äldre hemmaboende. Då skulle det både ge en viss jobbeffekt och samtidigt kunna ses om en del i en klassisk svensk välfärdspolitik.
Utspelet väcker med hög grad av sannolikhet debatt. Frågan är hur vridningen i perspektiv som Damberg ger kommer att påverka den. En sak är att debattera saken utifrån ett "pigavdrag". En annan ton ges möjligen om systemet görs om för att möta barnfamiljernas svårigheter idag att få ihop livet.


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,