söndag 6 december 2009

Synd att Kd förstör egna, goda tankar - och stänger Solhagagården i Vårby

Det finns något positivt i Kristdemokraternas tankar om hur unga brottslingar ska hindras att fastna i brottslighet. Förslagen om en ny rättspolitik har en del tankar som är positiva brytningar med en på förhand misslyckad "hårdare tag"-linje där fler poliser i rollen av brottsjägare har prioriterats.

Att bredda kretsen av personer som involveras när en ung person har begått brott är viktigt. Polisen, och gärna fler, har en oerhört viktig betydelse i det brottsförebyggande arbetet. Goda exempel finns från t.ex. Vårby gård där polisen har förbättrat kontakterna med föräldrar och unga i ett tidigigt skede, bland annat med krav att få träffa föräldrarna när någon ung har begått brott.

Politiskt har det enligt min mening det förebyggande arbetet fått större stöd av alla partier än förr. Det är förstås viktigt. Förr kändes det ofta som att "vänstern" fick försvara fritidsgårdar, nätverksarbete och annat medan de borgerliga talade fler poliser, isolerat. Fredrik Reinfeldt betonade fler fritidsgårdar som viktiga i det förebyggande brottsarbetet när han presenterade budgetsatsningar inför nästa år. Det var en viktig signal att man breddar sin syn på "hårdare tag" och "förebyggande". Man kan bara beklaga att hans alliansvänner i Huddinge inte ser det på samma sätt. Nedläggningen av Solhagagården är tvärt emot det förebyggande insatser som skulle behövas mer av. (folkpartiet har ansvarigt kommunalråd, hela alliansen ansvariga)

Sen är fritidsverksamhet bara en av flera inslag i det som ska förebygga utslagning som ofta leder vidare till brott. Att exempelvis skolan möter de ungas behov av stöd och har resurser till det är en förutsättning för att kunna ge dem en grund för livet. Men också för att "vaccinera" mot en negativ utveckling mot utanförskap som i sin tur slår över i brottshandlingar. Om fördelningen av skolans resurser idag blir omvänt mot behoven saboteras både idéer som Kd:s "domstol", fler fritidsgårdar och annat. Marika beskriver hur snett stödet sker i Stockholm.

Att Kd betonar att de nya "nämnderna" ska vara "domstolsliknande" förstör förslaget. Peter Althin säger till SvD:
– Vi har haft ambitionen att täcka hela fältet, med den kristdemokratiska inriktningen att vi mycket hårt markerar de förebyggande åtgärderna. Det finns tillräckligt med partier som intresserar sig för hårdare straff.
Låt det perspektiven prägla det fortsatta arbetet och ta bort den betoning som i alla fall mediernas bild ger mig, av domstolsliknande förhandlingar med väldigt unga brottslingar. Kanske här ett område som kan ena de båda politiska blocken för långsiktiga insatser?

Bloggar: Morgonsur,

Fler progressiva på NetRoots och alla på Politometern,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

KomentarPåMorgonSoffan sa...

Jag tycker det är helt rätt att ta tag i problemet med dessa ungdomar på en gång i stället för att vänta till de kan låsas in, social sekreterare är helt överspelat