fredag 25 september 2009

Tystnad om utanförskapet räddar inte kvar regeringen

Arbetslöshet och utanförskap: det var två flitigt använda begrepp av moderaterna och alliansen för valet 2006. Det gav ett slagläge mot en klassisk S-politik och var det som "sakligt" byggde under pratet med, som det lät, hållbara teorier.

Anders Borg som skrev i Ekonomisk debatt, med både texter, pilar och siffertabeller, hävdade:
Till att börja med är det viktigt att klargöra att moderaterna inte har ett förslag om att sänka ersättningen vid sjukdom, arbetslöshet eller förtidspension, utan ett brett program som syftar till att förbättra ekonomins funktionssätt genom att öka arbetsutbudet, förstärka efterfrågan på arbetskraft och att höja produktionsförmågan varaktigt.
De senaste dagarnas avslöjanden om raderade texter på hemsidor, om olika definitioner beroende på vem som styr och rena osanningar från ett statsråd i riksdagen visar den explosiva sits regeringen har försatt sig i. Skillnaderna - eller ravinen - mellan regeringens löften och det verkliga resultatet är tillräckligt för att få väljarna att ge Reinfeldt sparken.

Riksdagens utredningstjänst visar både läget och varför moderaterna tar risken att radera äldre uppgifter. I augusti i år är utanförskapet enligt RUT 21,5 procent (1.278.000) enligt moderaternas gamla definition (en av dem) mot 20,7 i augusti 2006 (1.209.000 personer)

I riksdagens frågestund svarade arbetsmarknadsminister, Littorin
Herr talman! Som Sven-Erik Österberg vet har vi haft samma sätt att mäta utanförskapet sedan 2004, tror jag, när vi började redovisa på detta sätt och började prata om det. Vi har över huvud taget ingen anledning att ändra på det sättet att mäta och har inte heller gjort det.
Utanförskapet. Före valet 2006 I de moderata motionerna användes ordet "Utanförskap" i 16 dokument riksmötet 2008/09. Direkt efter valet föll användningen (riksdagsåret 2006/07 var siffran 7. Och på sin blogg berättar Robert Björkenwall att ha noterat tidigare rensningar av moderaterna: ordet "bred arbetslöshet" rensades redan 2007. Det passade tydligen inte. Och redan från början har (m) haft sin egen tolkning av begreppen, allt i politiska syften.

Om arbetslöshet, utanförskap och jobbävning är det som Johan Ulvenlöv har visat knäpp tyst från borgerliga bloggare. Man förstår varför.

Fler andra bloggar: Roger Jönsson, S-buzz, HBT-sossen, Sjölander, Martin Moberg, Peter Högberg, Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige, Progressiva bloggar på Netroots

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,