onsdag 9 december 2009

En tung politisk dag. Valavgörande?

Denna en av de mest intensiva politiska dagarna på länge inrikespolitiskt har jobbet krävt sitt. Än återstår en aktivitet och efter den ska jag "ta kollen" på dagens debatt om de nya sjukförsäkringsreglerna. Jag inser dock redan nu att den moderata partiledningen har förstått att det är oerhört viktigt att i alla fall försöka tackla frågan.Det blev en tuff debatt i riksdagen. Jag fattade på alla twitterflöden att regeringen mycket gärna talade historia, skyllde på sossar och ogärna om effekterna av de egna förslagen.

När dagen gått över i kväll trillar Per Schlingmanns veckobrev in i inboxen. Budskapet: "vi förstår de utsatta. Det är sossarnas fel. 140 personer om dagen då. Det här var nödvändigt för jobben. Alla ska känna trygghet. Nu rättar vi till. Schlingmanns tal om 140 per dag syns tydligt också i en samlad bloggattack.   

Jag skulle säga att det var svårt att hantera frågan redan före denna dag. Regeringen har gjort illa många människor. Regeringen har gjorts sig osams med opposition, försäkringskassa, fackliga företrädare. Bilden börjar bli riktigt otrevlig. Man har under lång tid känt till vad som ska hända. Gunnar Axén har "väntat och tittat". Statsrådet håller sig undan medierna. Nu är beslutet fattat.

Viss fundering har jag varför man inte hårdare trycker på att man talade om förändringar redan i valrörelsen. Kanske inte alla detaljer men i så måtto har väljarna valt väg. Om man inte förstod effekterna då får man utkräva ansvaret nästa gång.

Jag återkommer...

Läs mer:
- Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.
- Henrik Brors analys i DN.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Mona Sahlin kommer aldrig att vinna nåot val. Motståndet ute bland arbetare är alltför stort. Oavsett flumskoleeffekten.

Kraxpelax sa...

Regeringen visar INGEN SOM HELST god vilja. Den BARA sätter hälarna i marken och stretar emot allt den någon sin kan. Fy tusan för "det nya arbetarpartiet"!

Samtidigt: det här är ju ingalunda några nya eller oväntade saker. Hög tid att oppositionspartierna börjar skärskåda Alliansens medlöpare inom sina egna led - de s k "förnyarna". Vad har egentligen dessa gjort och sagt i det fördolda under två¨år...!?

Sedan skall ingen vara dömd utan återvändo. Om socialministern visar ett senkommet socialt engagemang, så skall detta välkomnas.

Ändringen måste skjuta upp - men så lägg då den MOTIONEN snarast! Det duger inte med bara uttalanden och uppjagat prat. Man måste komma till skott också. Annars har man ingen trovärdighet.

STOPPA TERRORN NU!

- Peter Ingestad, Solna

Anonym sa...

Nyliberalernas "arbetslinje" är att låta människor som inte längre anses vara högpresterande 40 timmars arbetande antingen vara s.k. sjukpensionärer eller arbetslösa på heltid. Tidigare kunde man mycket berättigat vara sjukpensionär på deltid.

Mike sa...

Hej,varför är det ingen som förstår att för våra folkvalda politiker är småfolket bara slödder och inget att nämnvärt bry säj om,.och lägre än så ser de på de stackare som är beroende av diverse statsbidrag.
men det är inget pressen skulle våga ta upp i en debatt.för hade dom haft minsta lilla känsla för sitt eget folk så hade det funnits lite medkänsla som visat säj i handling..
tack för ordet.

Anonym sa...

Mitt favoritcitat som Alliansen borde ta till sig.

"People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people." - V

Om det går dvs. Reinfeldt har ju vid flera tillfällen uppvisat stora mått av storhetsvansinne (talar om sig själv i 3:e person, jämför sig själv med Tage Erlander mm).

Nemokrati sa...

Hur kommer det sig att den här regeringen kan införa bestämmelser som strider mot mänskliga rättigheter? Att tvinga ut sjuka i arbete är ju som att driva dem i döden på kortast möjliga tid. Nu säger man att “syftet” inte var detta. Men med på sajten Utredarna redovisade remissvar i minne så är det svårt att tolka syftet mer välvilligt än så. Cynism är förnamnet, korrektare beteckning nihilism.

Dessutom tycker jag det är hög tid att vända resonemanget om “bidragsfusk”. Bankerna - bidragsfuskar inte de om de får “intensivvård” hela krisen igenom utan att fördenskull långivning till små och medelstora företag fungerar som den ska, vidare bidragsfuskar inte hela näringslivet om de får del av den “intensivvård” av statliga ingripanden och stöd som Svenskt Näringslivs chefekonom i sin senaste konjunkturprognos fortsatt kräver, utan att fördenskull alstra fler arbetstillfällen?

Att ge sig på samhällets svagaste och mest utsatta individer, misstänkliggöra dem, ställa skyhöga krav som man inte ställer på samhällets resursstarkaste institutioner är ingenting annat än fegt och fascistoidt.

Denna diskussion är som jag ser det “overdue” för att använda ett engelskt ord.

Sanningen är ju den att det inte är bland samhällets utsatta man har anledning att skärpa regelverk och granska utbetalningar med lupp - utan i samhällstoppen. Där duggar skandalerna tätt och inte många huvuden rullar om man betänker åtgången av skattepengar.

En annan sak i det sammanhanget är att betona att en arbetslöshets- och sjukförsäkring är en försäkring - och inget “bidrag”. De som i alla år jobbat och betalat till denna försäkring via skattesedel har också rätt att få ersättning när olyckan är framme.

Mycket mer tveksamt är om banker och storfinans har rätt till hjälp från skattepengar när de inte uppfyller sin del av samhällskontraktet - att tillhandahålla långivning och alstra arbetstillfällen.

Fade. sa...

Tack för din kommentar. Och vilken fantastisk blogg du driver, jag är såld (du är alltså bokmärkt). :)

Anonym sa...

Människor som har haft t.ex. hjärtinfarkt eller stroke eller andra sjukdomar som gör att de av hälsoskäl inte BÖR arbeta mer än halvtid borde naturligtvis även i fortsättningen kunna få halv sjukpension de sista åren de har kvar i arbetslivet. Varför ska yrkeskompetenta människor behöva byta den sysselsättning de själva valt och utsättas för nya ohälsosamma påfrestningar?
Det finns en viktig fråga Schlingmann vägrar att besvara: Hur kommer M att förhålla sig till alla s.k. avtalspensionärer som oftast är HELT friska? Ska dessa undantagas från moderatpiskan? Varför ska dessa fortfarande kunna tillgodogöra sig fiktiva "vinster" ur produktionen i den offentliga sektorn eller reella (delvis hämtade ur våra skatter) i den privata? Jag missunnar ingen avtalspension, men vi behöver studera denna grupp för att kunna föra en saklig samhällelig diskussion.
M agerar korkat, inkonsekvent och omänskligt. Lille hr Schlingmanns arbetsmetod är att sprida vandringssägner och lögner samt undanhålla relevanta fakta. Dem bör S se till att ta fram. Det enda moderater vill är att systematiskt överföra pengar från sjukförsäkringssystemet för att kunna klara av jobbavdragen för de ännu så länge friska löntagare. Nu vill M blidka pensionärer med 150:-i skatteavdrag :) men sjuka, arbetslösa och människor som omfattas av föräldraförsäkringen tänker man fortfarande särbehandla negativt.
Tyvärr har såväl M som S agerat oförlåtligt korkat när de utrett och angripit symtom istället för att diagnosticera och utreda orsaker vilka i huvudsak är att finna i arbetslivet. Det är inte politikers sak att studera smala ekonomiska stuprörsbudgetar (som de ändå inte begriper) utan de ska ange färdriktning och riktlinjer och ställa krav på andra former av ekonomiska beräkningar. (M-politiker ägnar sig åt att flytta pengar mellan olika budegetområden och har inga visioner om hur ett gott inkluderande samhälle ska skapas.) Trettio timmars arbetstid för alla skulle ge fler sysselsättning och förebygga ohälsa, men det passar inte in i ekonomers stuprörsbudgetar. (Sahlin borde skämmas för att ha avfärdat denna tanke UTAN DISKUSSION i partiet.) Den genomsnittliga reella pensionsåldern i Sverige är idag 58 år(!) I Frankrike är den lagstadgade pensionsåldern 60 år. Med litet biologisk skolning borde de flesta kunna inse att kapitalister i Sverige ger samhället onödiga kostnader när det fortfarande misshanterar det viktigaste kapitalet vilket är humankapitalet i sin jakt på profit. S.k. friskvård genom arbetsgivares försorg är ett patetiskt senkommet försök att hymla humant intresse. Vi behöver ingen organiserad "friskvård". Vi behöver ett humant arbetsliv som inkluderar fler.