söndag 27 december 2009

Kloka (s)trateger ska hjälpa Reinfeldt?


Tidningen Expressen "avslöjar" att Mona Sahlins folk ska hjälpa Reinfeldt att leda Sverige under ett valár. Förstár jag rätt är det tidigare statssekreterare som utanför landets gränser, i Helsingfors, ska ge rád till Alliansens statssekreterare i konsten att báde styra Sverige och att bedriva valrörelse. Som antyds i artikeln handlar det inte om rád i sakfrágor. Visst kunde S-företrädare vara en tillgáng just pá det omrádet om de skulle ställa upp. Just där ligger ju regeringens verkliga svagheter. Men nu är det alltsá maktutövandet det gäller.

Att báde vara parti i valrörelse och regerande parti, ja i den konsten slár ingen annan socialdemokraterna. Det är förstás naturligt att Reinfeldt hämtar kunskapen där den finns. Att statssekreterare hämta tips pá hur man háller i sär sina roller under ett valár är högst naturligt. Mer än under mellanvalsár riskerar man att hamna i maktkonflikter när partiet ska bedriva valrörelse och regeringskansliet automatiskt är en tung politisk aktör. Att Alliansen ser det viktigt att redan nu skapa rutiner för denna maktdelning är bara naturligt. Man kan möjligen invända att Alliansens är flera partier och att (S) just där har begränsad erfarenhet även om samarbetet med v och mp varit "skarpt" ocksá valár.

Visst kan en och annan fundera över att tidigare höga S-företrädrare delar med sig av kunskaper till motstándaren. Men i sak är det mest formalia. Och ingen tjänar i längden pá att Sverige har ett ledarskap som inte fungerar. Den politik man för ska väljarna döma i semtember 2010. Att ocksá Reinfeldt ser sossar som de som kan regerandet fár bara tas som en positiv bekräftelse pá att det faktsikt är just sá.

Andra bloggar under julhelgen:
Peter Högberg med krönika, Johan Westerholm har bloggat om DN:s ledare pá temat Kina, Krassman om politikerförtroende, Kent Persson med en analys infór 2010, Annarkia bloggar om nya Israeliska övergrepp mot Palestinier i Gaza och pá Västbanken, Mias inlägg berör djupt och handlar om tsunamins offer och de minnen vi alla har. Mina tankar gár till Pelle och Stina...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?