fredag 18 december 2009

Bluffen med sjukvårdens kömiljarder - Dubbla köer i Stockholm

Det märks att något är fel redan i socialminister Göran Hägglunds presentation av hur utfallet har blivit med den så kallade kömiljarden till sjukvården. Kd-ledaren säger nästan direkt under presskonfererensen att  statsmakterna under 2000-talet har skjutit till det väldiga beloppet 45 miljarder för att förbättra tillgängligheten men det har varit svårt att utläsa några förbättringar. Sen avslöjar han om regeringen att  "Vi har tänkt efter..". Det är den ena miljarden, just den han själv har avsatt som har gett effekt.

Under dagen har Göran Hägglunds skrytvals kommenterats. Visst jublar exempelvis Kent. Precis som tidigare har de på förhand självklara rapporterna kommit om att man i landstingen, genom att beräkna på olika sätt, försöker sno åt sig pengar. Begreppet "självvald väntan" förbättrar läget och ministern får glänsa. Jag ser att "Omvård", den prisbelönta webbplatsen, tar upp frågan. Artikeln avslutas:
Det är lovvärt att försöka korta köerna. Men om ett resultat är att landstingen skyfflar runt sina patienter i olika köer borde nog regeringen hålla inne sin generösa utdelning av 1 000 000 000 kronor. Eller belöna de landsting som faktiskt står för sina köer och jobbar aktivt med att förkorta de riktiga köerna.
När det gäller utvecklingen i Stockholm finns en redovisning på (S) hemsida. Jag har tidigare visat några siffror om utvecklingen i Stockholm. Då handlar det om tillgängligheten till primärvården. Borgarna vill ju gärna tro att vårdval Stockholm är förklaringen till en förbättrad tillgänglighet.
Det har under hela 2000-talet varit en positiv utveckling. Ganska sakta, men dock. Källa: Filippa Reinfeldts egna tjänstemän.
Utvecklingen, förtroendet för vården  
år och procent som upplever förtroende/tillgänglighet
-01, -02, -03, -04, -05-, -06, -07, -08
51 , 51 , 53 , 55 , 59 , 62 , 63 , 66

Utvecklingen, tillgängligheten
-01 -02 -03 -04 -05- -06 -07 -08
70, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 81
En stadig utveckling till det bättre. Jag hade förtroendet att under 2003-2006 vara ordförande i en av landstingets sjukvårdsberedningar. Med den erfarenheten kan jag garantera: Filippa Reinfeldt har sina föregångare när det gäller politiker som slåss för bättre tillgänglighet.

 - Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,