fredag 18 december 2009

Vårdköer, bluffköer och ett vårdval med "groteska inslag"

Dagen kommer möjligen att innehålla en radda inlägg i bloggosfären om vården. Dagens nyheter "avslöjar" återigen nya brister i hur ersättningarna i vårdval Stockholm slår. Samtidigt kommer Göran Hägglund klockan 11 att ha en presskonferens om den så kallade kömiljarden. Bland annat Stockholms landsting kammar hem ett par hundra miljoner därför att man har klarat gränser och rapporteringsgrad. Det finns mycket att säga om detta.

Först ska man förstås vara glad om det är som Filippa Reinfeldt brukar säga: "fler får komma till". Ska vi kalla oss välfärdssamhälle är det förstås orimligt att inte ens komma fram på telefon till sin vårdcentral eller att behöva vänta i ändlösa köer. Det finns mycket att upprepa kring de effekter som vårdval Stockholm har fört med sig. Det är inte själva valet i sig som är problemet utan de regler och ersättningssystem som den borgerliga alliansen har konstruerat. Jag ser tre problem som jag inte ha fått svar på när jag har ifrågasatt den himmelska bild som man målar upp:

*  Hur stor andel av de fler besök som redovisas beror på att länets invånare har ökat med 30.000?
* Hur stor andel av ökningen är, som redovisas i måndadsboksluten, korrigeringar av tidigare felregistreringar? 
.och kanske viktigast..
* Hur stor andel av ökningen beror på att patienter som tidigare togs omhand under ett besök nu får springa gatlopp mellan bostad och vårdcentral, allt för att vårdcentralen ska få ihop sin ekonomi?

Ett ersättningssystem som bygger på att vårdcentralen får mer pengar ju fler besök man tar har fått orimliga konsekvenser i kortare besök. Det bör granskas mer i utvärderingen av vårdvalet. Så länge kan man ta del av vad läkarna själva berättar, och som de styrande vägrar lyssna på. Systemet styr mot läkartider, snarare än mot en helhet i vården med olika kompetenser för olika behov. Eller som en vårdcentralschef berättade:
  "för att få ihop ekonomin är det nästan så att doktorn tar emot och sen om så krävs remitterar patienten till sjuksköterskan..."

Det är nog så allvarliga effekter. Men valfriheten i all ära så känns det mest plågsamma (ja, rätt ord) med hela systemet att man vägrar förstå att ohälsa har en stark koppling till segregation, att den är oerhört olika mellan länets invånare och det borde vara en viktig faktor när man fördelar resurser. Vårdvalets brist på politisk styrning (som jag kallar ansvarstagande) är helt orimligt. En innerstad med redan väl tillgodosett vårdutbud får ännu mer samtidigt som länsdelar medsämre utbud och större ohälsa till och med fått minskade anslag.(Detta debatterades bland annat vid senaste landstingsfullmäktige och kan ses på webb-TV.

Jag tillhör dem som tror att ideologisk förblindning är väldigt farligt. Just det gör att vårdval Stockholm i stället för en positiv reform med en tydlig rätt för patienten är det nu en producentfokuserad förändring som styr fel, styr orättvist och styr i motsatt riktning mot vad behoven definierat som sjuklighet och ohälsa borde innebära.

- För strålande och även faktamässiga inlägg om bl.a. detta rekommenderas Marikas blogg "Storstad".
- OM det där i rubriken: "Groteska inslag" Läs DN här.
- Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern.

Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,