onsdag 20 januari 2010

TV-debatt och folkhälsodebatt...

Igår behandlade fullmäktige i Huddinge en uppföljning av kommunens folkhälsoarbete. Jag fick tillfälle att debattera ärendet före sammanträdet och sen också delta i debatten. (länk till sändningen: först efter 
23.37, därefter inlägget under ärendebehandlingen efter 04.20.24) Hela ärendet med våra skrivningar finns här. 

Huddinge
ska ha ett gott betyg generellt för arbetet med folkhälsa. Men granskar man arbetet lite mer på djupet så inser man att det finns ohyggligt mycket mer att göra. Att "göra olika för att skapa lika" säger vara en utgångspunkt för arbetet. Dvs en variant av "efter behov". Men det finns stora brister i genomförandet. Förvaltningarna kan sällan beskriva specifika åtgärder för ett visst område med stora behov. Det är svårt att särskilja ur den ordinarie verksamheten.

Huddinge
får ganska hyfsade resultat i olika mätningar, också när det gäller folkhälsa. Men Huddinge är en kommun med stora skillnader. Snittet är bra. Men i områden som Flemingsberg, Vårby och Skogås återkommer hälsoproblem efter hälsoproblem, med undantag för alkohol. Det är samma delar av kommunen som har högre arbetslöshet, lägre valdeltagande, större behov av hälsovård osv. Ska vi kunna göra mer och göra rätt behöver bilden av Huddinge beskrivas på kommundelsnivå på ett bättre sätt än idag. Och vi behöver också fördela de pengar vi har för skola, förskola och annat på ett sätt som tar hänsyn till människors behov. Om eller att så görs idag är väldigt svårt att få grepp om.

Samverkan
med landstinget är viktigt för att lyckas. Idag lämnas de sidor i uppföljningen som handlar om hälso- och sjukvården blanka med hänsyn till att "landstinget är ansvarig". Just det där problemet med att bolla ansvar får det vara slut på. Just här borde vi enkelt kunna berätta också om det som sjukvården gör. Eller inte gör men borde göra. 

Vi förde också fram att kommunen inte kan tala på ett sätt och sen göra tvärtom. Säger man att det är viktigt att öka valdeltagandet så borde man vara mycket mer offensiv om man har valdistrikt där inte ens hälften av väljarna röstar. Det förslaget på 1,5 miljon mer för insatser blev först avslag och sen en välkommen vändning till en tredjedel.

Debatten om folkhälsoarbetet lär fortsätta, hoppas jag. Och inte minst en rad viktiga åtgärder för att förbättra folkhälsan. SOm jag påminner om i debatten: Det skiljer fem år bara mellan några pendel- och tunnelbanelinjer i människors medellivslängd.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,