torsdag 21 januari 2010

Debattvinst för Carin Jämtin - Sten Nordin gjorde löfte till målsättning


Hemkommen efter fullmäktigegrupp ser jag debatten, den korta, mellan Carin Jämtin (S) och Sten Nordin. Carin var som väntat strålande. Det började inte bra för Sten Nordin som direkt i ett svar till Mia Thuns insända fråga gör en "thalénare". Ingela Thalén som en gång blev ordentligt pikad för formuleringen om ett "löfte som blev en målsättning.."

Sten Nordins besked att allianslöftet om fler jobb och färre i utanförskap var en målsättning, måste ses som en av de största pladasken i en politisk debatt.

Carin framhöll ungdomsarbetslösheten som det stora problemet och jämförde med en nästan obefintlig arbetslöshet hos de unga under S-styret.

I hela länet verkar snöröjningen vara ett problem. Carin pekade på att alltför lite resurser satsas på att hålla snön borta. Men problemen i staden orsakas också av organisatoriska problem.

Kort debattanalys, förutom att jag korar Carin som segrare: att berätta om en heltäckande politik för Stockholm på fem minuter är svårt. Vi ser fram emot fler möten mellan de två under valåret. Och kanske en viktig signal till andra politiker: tonen mellan debattörerna höll en värdig nivå som andra bör lära av.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,