måndag 18 januari 2010

Superveckan har börjat: Sätt fokus på jobbenI veckan som gick skrev DN i en artikel: "Regeringen klarar inte jobblöften". Tyvärr finns den inte på nätet. Tyvärr har få valt att blogga om det. Jobben var annars Reinfeldts vinnarfråga 2006.

Arbetslösheten går i motsatt riktning jämfört med vallöftet: Fler, inte färre, går arbetslösa. Det är den ojämförligt viktigaste frågan där Reinfeldt ska granskas och få ta ansvar. Det som kallades "utanförskap" var också viktigt och går med de definitionerna som gällde 2006 i fel riktning. Så fel att det till näringslivet kopplade Ekonomifakta sedan februari 2008 inte längre redovisar begreppet. Jag gissar att det känns lite politiskt farligt.

Det
är att människor av kött och blod går arbetslösa och inte får jobb som är det viktiga. Därför är det olyckligt att debatten riskerar att trasslas till av att definitioner av begrepp varierar efter det man bedömer vara politiskt mest gynnande för den egna teorin. Jag ser exempelvis att Mattias Lundbäck bloggar om det och till och med har en egen hemsida med "utanförskapsstatistik."  Som ML själv skriver:
Tänkte att eftersom Allians för Sverige gick till val på att minska utanförskapet kan det ju vara bra om det någonstans finns ett diagram som visar hur det går.

Som lekman på nationalekonomi söker jag kunskaper på annat håll. Tack Marika. Jag ser att andra bedömar att det är vanskligt med det där som Mattias Lundbäck har startat en hel hemsida om. Och just det problematiska och riskerna att det används i politiska syften har bl.a. professorn i nationalekonomi, Bertil Holmlund, skrivit om.
nu håller man på att gräva ner sig i ett moras av godtyckliga mått på utanförskap, där ingen teori och ingen praxis finns etablerad. Vill regeringen skaffa sig bättre beslutsunderlag för sysselsättningspolitiken vore det naturliga att ge SCB resurser för att förbättra arbetskraftsundersökningarna. Den offentliga statistikproduktionen bör skyddas från illa genomtänkta politiska hugskott.
Det finns annat som pekar på detta med "politiska siffror". Uppgifter som efter valet "kokas om" för att se rätt ut i förhållande till vallöftet. En snabb blick på Mattias staplar ger i och för sig mig intrycket att trenderna nedåt började långt före Reinfeldts regerings tillträde. Att så är fallet talar också en del SCB-uppgifter. När jag letar själv, väl medveten om att jag ger mig in på det som inte är den politiska debatt som borde föras utan på jakt efter "riktiga siffror" kommer jag till arbetsförmedlingens prognosunderlag. Bilden (ovan) ger i alla fall mig intrycket att DN hade rätt i artikeln.

Reinfeldt
har misslyckats med jobblöftet. Låt debatten börja men inte bara om att utvärdera regeringens resultat utan framför allt om färdriktingen framåt. (S) och Mona Sahlin har en helt jobbkongress konstruktiva förslag och beslut för jobb och tillväxt att berätta om.

Andra bloggar:
- Jesper Strömbäck som dagen efter hade något av "min vinkling" av nyheten.
Rosa Lundmark, Tankar om media, Leif Mettävainio,

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?   
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Alexandra Stråberg sa...

Hej!
Jag såg ditt inlägg angående borttagande av utanförskapsindexet på ekonomifaktas hemsida. På sajten (under 'Frågor och svar') så har vi sedan ca 1½ år redovisat skälet till att vi tog bort det:
"Skälet till detta är att när SCB fick i uppdrag av regeringen att redovisa arbetslöshet enligt internationell standard, där de inkluderar studerande som söker (och kan ta ett arbete) samt ändrade åldersgruppen till 15-74 år, var det inte möjligt att för oss att ändra hela tidsserien med utanförskapssiffrorna enligt denna nya definition. SCB (AKU) har än så länge bara ändrat siffrorna enligt den nya definitionen tillbaka till 2005 och vår utanförskapsserie gick tillbaka till 2003. Detta gjorde att vi valde att ta bort utanförskapsserien helt för att inte förvirra våra besökare och blanda olika begrepp."
Det är alltså detta som är svaret på den frågan.
Mvh
Alexandra Stråberg, ekonomifakta.

LeoB sa...

Angående utanförskapsindexet så tog jag just lite siffror som jag hittar hos Ett Hjärta Rött och blandade dem med definitionen av utanförskap som näringslivets Ekonomifakta använde sig av, dvs:

* Befolkningen mellan 16-64 år
* Minus de som är reguljärt sysselsatta
* Minus de som studerar
* Plus de som studerar men söker arbete

Ett Hjärta Rött visar i en tabell att andelen pensionärer i Sverige är lågt jämfört med övriga nordiska länder. Hur mycket av utanförskapet finns så att säga bland pensionärerna i de andra länderna?

Några enkla räkningar visar att vi skulle haft c:a 600 000 fler pensionärer om vi haft samma andel pensionärer som i övriga nordiska länder.

Det kan jämföras med de siffror Ekonomifakta tyckte att utanförskapet omfattade hösten 2007. Det var då enligt dem 1 300 000 personer i utanförskap (varav många var studenter som jobbade vid sidan om).

Ungefär hälften av det s k utanförskapet består alltså av att människor jobbar längre i Sverige. Och till det kommer bl a studenterna.