måndag 25 januari 2010

Reinfeldt x 2 och välfärdsarbetares löner och inflytande


Man kan fundera på hur långt där är tillåtet att vrida begrepp och ord i den politiska debatten. Finns det någon gräns där användningen av språket för att nå politiska framgångar inte längre är acceptabelt? Frågan väcks när jag ser dagens DN-ledare. Den återkopplar till förra vecknas DN Debatt av moderatledaren Reinfeldt och finansminister Borg, ett alster jag kommenterade här.

Där visade sig talet om att höja lönerna för välfärdsanställda i kommuner och landsting inte vara löneökningar, utan sänkta skatter. Det är utan tvekan en viss begreppsförvirring. Och eftersom frågan är tung, temat viktigt för enskilda och lönehöjningar något som kan kännas som lockande inslag i en valrörelse måste man fråga sig om det inte är något av "politiskt bedrägeri" att tala om höjda löner som egentligen visar sig vara sänkta skatter. Framför allt om valutspelet får stort genomslag.

Man blir trött av mycket, när det gäller medierns exempellösa gullighet med Reinfeldt. De resor har gör sig märkvärdig med är självklarheter för mitt partis företrädare. För vår del som folkrörelse handlar det om att politiken byggs upp utifrån människors vardag. Inte sällan med utgångspunkt från där behoven är störst. Kvinnor i välfärdsarbeten är alltid viktiga eftersom de har förhållandevis sämre löner och samtidigt jobbar i det som är svensk välfärds vardag. Det handlar inte om att "lyssna på undersåtarna" utan om svenska folket är med och utformar politiken.

Bortser jag från de oreserverade hyllningarna ser jag ändå att DN riktar kritik. Då gäller det förstås inte sänkta skatter utan "inflytandet". Här tycker tidningen att "fel" Reinfeldt skriver under DN-artikeln:
det fått större tyngd om artikeln undertecknats av de moderata oppositionsråden som vill få makten över löner och arbetsorganisation, och av de kommunal- och landstingsråd som har den. För trovärdighetens skull var det fel Reinfeldt som signerade, det borde ha varit Filippa.

Filippa har haft bra många chanser att signera en sådan politik. Genom att rösta ja i stället för nej till (S) och de rödgrönas förslag i landstinget hade vårdens anställda kunnat få mer inflytande. Men något större engagemang för den egna, landstingsdrivna verksamheten har inte visats. Fokus har i stället varit på fler entreprenörer, på vårdval och på avknoppningar. Det är moderat politik i praktiken, utanför TV-studion. 

Läs också
Claes Krantz inlägg,
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,