onsdag 13 januari 2010

No Action - Talk Only?


Sveriges förhållande till försvarsalliansen NATO tas upp på dagens Brännpunkt. Undertecknare är för mig ganska förvånande nog Annika Nordgren Christensen (mp). Samma förvåning finns inte över att se Överste Ulf Henricsson som undertecknader. Han har tidigare drivit kravet att Sverige ska överge (också formellt) den "gamla hederliga doktrinen" om alliansfrihet.

"Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" är för mig en del av uppväxten och sitter stenhårt i ryggmärgen. När Göran Persson läste upp regeringsförklaringen 2002 var formuleringen "Sverige är militärt alliansfritt". Reinfeldt sa i sin förklaring 2006
Utvecklingen och utformningen av vår säkerhetspolitik måste fortsatt ske i brett nationellt samförstånd. Sverige är militärt alliansfritt. Vårt lands framtida säkerhet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Regeringen fäster vikt vid EU:s gemensamma säkerhetsstrategi.
Artikelförfattarna vill, trots sina olika syn på NATO, utreda en anslutning. I det markerar man också vikten av en öppen debatt. Det sista är förstås självklart. Det andra känns helt bortkastat om man har uppfattningen att Sverige ska hålla sig utanför försvarsallianser. Det vill säga tycker precis som jag.
Det känns för att vara riktigt ärlig riktigt mossigt att år 2010 se världens och Sveriges säkerhetspolitiska dimensioner med en rest av kalla kriget.- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? -Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,