lördag 1 augusti 2009

När idéer förblindar

Mitt under det svenska ordförandeskapet hamnar just Sverige i konflikt med EU:s rättsapparat. Som både DN och Svd berättar så hotas kommuner och landsting av miljonsmällar. De avknoppningar som har gjorts av offentlig vård och utbildning kan vara ett brott mot EU:s konkurrensregler. Av något skäl kan priser har satts alltför lågt, privata aktörer har helt enkelt inte betalat det de borde, sett med konkurrensögon.

Täby oc
h Tibble står som lärorika illustrationer på saker kan leda väldigt fel. Här har annat än kvaliteten i vården eller hur skolan bäst kan ge eleverna en god undervisning fått styra besluten. Värderingen och idén att det privata enbart genom sin existens är bättre en kommunalt drivet har gett skattebetalarna dåliga affärer. Åsikten att överföring av egendom från det offentliga till privata händer kan göras lite hipp som happ får nu betala sig.

Det verkar finnas en ökad klarsyn. Kanske en lärdom av misstagen. I ett inlägg på Newsmill beskrev Filippa Reinfeldt (Täby och Tibble") nyligen den moderata sjukvårdsgruppens förändringar i (m)-politiken. Ett erkännande att huvudmannaskap har varit alltför tungt i debatten. Att kvaliteten tänkts bort för mycket. Men kanske också en baktanke att "Mission completed". Sverige har öppnat upp välfärdssektorn för privata aktörer och uppdraget har dämed fullgjorts?
Vi har under lång tid i allt för hög grad diskuterat formerna för sjukvården snarare än dess innehåll. Den offentliga debatten har handlat mer om ägarskap och finansiering än om kvalitet och tillgänglighet. Naturligtvis är formfrågorna inte oviktiga men vem som äger en sjukhusbyggnad kan aldrig vara lika betydelsefullt som vad som pågår där inne
Det kan finnas anledning också för socialdemokratiska debattörer att begrunda Filippa Reinfeldts ord. Det finns stor anledning för alliansens kommun- och landstingsledningar att verkligen fundera igenom politikens inriktning. Men det finns också den största anledning att tänkt efter hur man hanterar det uppdrag man har fått av väljarna. Man måste veta vad man gör, och vad de beslut man fattar leder till. Annars kan det få riktigt illa.

Bloggat om detta: Kristian Krassman, Johan Westerholm, Birgitta Rydberg,
Mina tidigare inlägg om avknoppningar i landstinget: här, här och här.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,