fredag 7 augusti 2009

Timbro och blomsterprakten i Karlstad

Svenska dagbladets ledarredaktion försvar i dag Timbro. Ingen förvånas förstås. De intima kärleksbanden mellan de två gör ett sådant försvarstal helt självklart. Det blir inte mer rätt för det. Den rapport som SvD hyllar presenterades i går av Thomas Idergard. (ex-ordförande i moderata ungdomsförbundet).Idag utvecklar han också resonemanget i Sveriges radio. Rapporten är, om jag förstått rätt, skriven åt Timbro av två sommarjobbande studenter från Handels och har en bärande tanke:
Genom att prioritera bort kultur- och fritidssatsningar och implementera vissa strukturförändringar skulle det vara möjligt för kommunerna att freda välfärdsutgifter från större nedskärningar.
Det kanske viktigaste med rapporten snuddade Robert Noord om igår: De gamla moderaterna, som fick så mycket stryk av väljarna, lever. De lever på Timbro, det hjärta i den moderata ideutvecklingen som så friskt pumpar nya uppslag och idéer direkt in i regeringskansliet. Reinfeldts försäkran att förnyelsen inte var någon förflyttning längs höger-vänsterskalan utan mer en fråga om tid verkar bekräftas. Det gamla lever men retoriken är annorlunda.

Tittar man
igenom uppsatsen hittar man en del "godsaker" om man nu inte ser det som ett skarpt dokument som kommer att genomföras: En av de viktigaste som inte dras någon slutsats av är Karlstad:
"Då många i kommunen blir arbetslösa minskar skatteintäkterna med hela 600 miljoner kronor.
När inte ens den styrande regeringen verkar ha sambandet klart för sig är det kanske lite övermaga att kräva detta av rapportförfattarna. Men arbetslösheten är ju ett huvudproblem när nu skatteintäkterna faller och arbetslöshetens kostnader ökar.

Timbro har en extrem kameral syn på samhället och välfärden som inte ens finns hos de lokala moderater jag möter. Det gör rapporten lite "studentikos". Ett exempel: I kommunerna jobbar kommun, polis, bostadsföretag och föreningsliv ofta med brottsförebyggande insatser. Man vet att satsningar på kultur och fritid ger lägre brottslighet och färre ungdomar som slås ut. Något sådant tas ingen hänsyn till i Timbros steg mot den (i förlängningen) "nattväktarstat" som fortfarande verkar ha sina förkämpar.

Timbros skrivningar antyder att man vill ha ett Karlstad utan blommor. För en skidtunnel i Botkyrka räknar man alternativa satsningar där investeringar förs över till drift. Dessutom utan att ta hänsyn till andra finansiärer än kommunen. Det blir ganska fritt från badhus och simhallar i Sverige. Teater kommer framöver att kunna ses på Dramaten (?) i Stockholm eftersom allt annat är nedlagt.

Runt omkring i Sverige försvinner kurser i linedance, handarbete, foto, hembygdskunskap, engelska, franska, tyska, miljöfrågor, geografiska kurser osv osv när studieförbunden slår igen. Ungdomens hus, Film i väst, kulturföreningar, jazzfestivaler, kulturskolor och mycket annat raderas ut från Sveriges karta. Om Timbro sen tag steget fullt ut och för upp samma politik nationellt, ja då är snart Svenska dagbladet ett minne blott.

Man kan reagera över den nedlåtande ton som anas i en del kommentarer i rapporten. De två handelseleverna verkar inte älska hemslöjd eftersom Gotlands läns hemslöjdsförening” och ”Gotlands Konst- och Tonsättarskolor” också pekas ut som besparingsobjekt. Och det naiva lyser igenom i tron på att sammanslagningar av en eller annan nämnd eller förvaltning kommer att ta bort behovet av ökade statsbidrag.

Det tragiska med Timbros rapport, om den skulle få genomslag utanför bloggarna, är att allt viktigt och seriöst arbete att göra kommuner och landsting mer effektiva hamnar i skymundan. Att använda skattepengar så effektivt som möjligt och till rätt saker måste vara en första uppgift för kommunalt förtroendevalda. Timbros rapport förlöjligar detta.

Det finns
på Handelshögskolan/Timbro ingenting i medvetandet om att sänkta skatter är en del av problemet. Att man får mindre intäkter och därmed har mindre till välfärd vore annars ett ganska logiskt samband att förstå på en sån institution. Det borde rimligen vara en av de första prövningarna i rapporten men så icke fallet. Dvs ett Timbroförslag om att kommuner som själva har sänkt skatten och tingas spara ska undantas från ökade statsbidrag. Det saknar jag.


Att nu alla utom Timbro - och en och annan bloggare- säger sig vilja öka resurserna till kommunerna borde ge en tanke till den som läst alstret. Finansministern har till och med vaknat och börjar antyda att man tänker göra något. Det finns ett formidabelt stöd hos svenska folket för välfärden, inklusive fritid och kultur. Jag önskar de borgerliga partier som anammar Timbros idéer all lycka i kommande valrörelser.

En klockren replik
på detta ger Johan Sjölander här. Min egen inbjudan till Idergard står fast.

Andra som bloggar: Erik Laakso, Johan Westerholm, Meeri Wasberg,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Sundevall sa...

Så för att en man var ordförande för ett politiskt ungdomsförbund för 11 år sedan kan han och tanjesmedkan han arbetar åt "pumpa" nya idéer "direkt in i regeringskansliet"?

Vad är dina belägg för det påståendet?

Jag är visserligen ingen expert här - men vad jag hör här och var finns det i opinionsbildande kretsar (ingen nämnd ingen glömd) en frustration över moderaternas ovilja att ta till sig allmänborgerliga idéer. Att Timbro är hjärtat i den Moderata idéutvecklingen är ett lovligt vågat påstående.

Och när Borg börjar prata om extrapengar till kommunerna framstår din konspiratoriska text som bara mer konspiratorisk.

Peter Andersson sa...

Sundevall. Du kommenterar en bisats i sammanhanget. Var lite nyfiken på reaktioner på själva sakfrågan..

Kopplingen mellan ledande i (m) och Timbro är väl ingen hemlighet..har väl varit tydlig under många år och påverkan på politiken uppenbar. Kanske mer i ett långsiktigt perspektiv än det korta. Men det är väl vare sig fel eller konstigt att partier tar tankesmedjor, bokförlag och annat som skriver rapporter och försöker sätta dagordningen.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Timbro

Sen var väl inte formuleringen "pumpa" något som är underbyggd med dokument som håller i en rättslig prövning, snarare än bildlig beskrivning av hur partierna till höger o svenskt näringslivs olika organisaioner, däribland timbro, under åren har varit ganska offensiva i påverkan. Sen tog ju Reinfeldt som bekant ett första statsråd därifrån. Men även Littorin har ju varit styrelseledamot...

Vet inte riktigt om Timbroidéerna är så övergivna. Sett till skattesänkningar har regeringen snart nått upp till den nivå som Bo Lundgren önskade. OCh förlorade val på.

Sundevall sa...

Det är en fin linje mellan insinueringar och rena spekulationer. Du balanserar på den.

Ja, Reinfeldt har plockat ett statsråd som tidigare jobbade på Timbro. Oavsett vartifrån man hämtar statsråd, så innebär det att man också plockar idéerna från deras tidigare arbetsgivare? Strålande bevisföring.

Regeringen har sänkt skatten, ja (procentuellt mest för de som har minst). Den har å andra sidan inte reformerat LAS, har infört FRA-lagen, har inte förändrat utnämningspolitiken, med mera. Alla saker som jag vid olika tillfällen har sett Timbro kommentera på ett negativt sätt.

Om jag använder din sorts argumentation är dessa exempel lika solklara bevis på att Timbro inte kan "pumpa" in idéer in i regeringskansliet eller Moderaterna.

Låt oss inse: Verkligheten är inte så svart och vit som du vill göra gällande.

Mina reaktioner kan du se om du klickar dig vidare till min blogg.

Peter Andersson sa...

Oscar. Jag har svårt att förstå din benämning att negativa reaktioner på Idergards utspel är "sandlådenivå" och (med Rotsteins begrepp) "kloak".?

Sanningen är väl först att ingen allianspolitiker kommer att lägga Idergards förslag i någon politisk församling inför 2010?`Du jobbar ju för landstinget, hur ska artikelns förslag översättas dit? Eftersom det handlar om alternativ till statsbidrag?

Om man som du och jag, praktiska kommun- och landstingspolitiker, rent hypotetiskt tar till oss idéerna: hur skulle vi i praktisk politik kunna genomföra den ganska stora omställningen till 2010?

Ibland blir bloggdebatter patetiska när de fastnar i att Socialdemokratiska förslag är "sandlåda" och till och med extrema förslag som Idergards, som ingen borgare kommer att lägga fram (?), ses som "det enda rätta".

Vad gäller kulturen så har ju faktiskt vårt landsting också såna åtaganden. Jag tror inte ens att Gustan Andersson eller någon fp, m eller kd i landsting kommer att föreslå att landstingets kulturinsatser ska skrotas.

Jobbar ju i Solna och..ska försöka få fram ett besked om Idergards artikel leder till att alliansen där skrotar planerna på nationalarena. Med de utgångspunkterna blir det nämligen en följd. Intressant inför nästa års val.

När det gäller den där "bisatsfrågan" om timbro-inflytande eller inte. Kan tycka att ägaren ska se över sin investering om man faktiskt inte använder sig av de rapporter, konferenser, artiklar, utredningar och annat som Tibro tar fram. Sen är väl det två större saker än att Timbro direkt skulle påverka propositionsförslag. - dels den allmänna debatten, som ju vara Sture Eskilsons skäl med hela "politiseringen" av dåvarande SAF:s olika grenar. Jag tror ex att Timbro har bidragit till att öppna upp välfärden för privata företag, också när socialdemokrater styr.

Precis som idergard gör med sin artikel så styrs debatten/dagordningen. Men också: genom att lägga förslag som är väldigt genomgripande (åt höger) flyttar man lite på gränserna för vad som tillhör det "tillåtna" att debattera. Möjligen en spekulation och teori men..i alla fall. Man har ju lyckats ganska bra.

Peter Andersson sa...

Sorry, glömde en kommentar: Ibland kan inlägg dra iväg..just för att jag bemöter det jag tycker är fel. Det blir lätt "svart eller vitt" vilket förstås inte är helt lyckat. Verkligheten är sällan sådan