onsdag 12 augusti 2009

En ödmjuk eller hätsk debatt om omskärelse i riksdagen?

Frågan om omskärelse av pojkar är sen en tid aktuell och har fått mycket utrymme i bloggdebatter. Anledningen är att landstingen nu tar ställning till en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om att erbjuda detta i vården för att de ingrepp som de facto görs ska göras så säkert som möjligt. Före sommaren fattade Stockholms läns landsting ett beslut att anta rekommendationen, ett landsting som sedan länge utför omskärelse.

Min egen, något eller för att inte säga mycket, vacklande syn, känslor, tankar om detta har jag tidigare bloggat utförligt om. En nästan enig nämnd röstade ja till förslaget från SKL, därför att omskärelse ÄR tillåten i Sverige. De som väljer att använda den rätten (eftersom inget förbud finns) ska göras så säkert som möjligt. Att så inte alltid sker berättar bl.a. Krassman om.

I andra inlägg har budskapen varit mer bestämda: det har betecknas med allt från "fest" till "barnmisshandel", "övergrepp" och "stympning". (se länkar i mitt tidigare inlägg) Man får hoppas att torsdagens riksdagsdebatt diskuterar frågan i en tonart som frågan kräver. Riksdagen har gjort det tidigare.

En interpellation från centerns Staffan Danielsson ligger bakom debatten. Han skriver i interpellationen, som är likalydande med ett inlägg på Politikerbloggen:
Överväger verkligen socialministern att ålägga landsting och läkare att utföra dessa operationer, eller avser han att i stället tillsätta en utredning för att i ett helhetsperspektiv utreda denna svåra fråga med beaktande av vad jag har anfört ovan om bland annat integritetsaspekterna?
Är man kritisk eller helt mot förekomsten av omskärelse kan man möjligen fundera över vad man lägger förslag om. Staffan Danielsson som ju också bloggar om frågan, gör i en motion en liten notering om att en tidigare motion om att göra lagen om könsstympning av kvinnor könsneutral. (dvs samma för pojkar dvs förbud).
Det skarpa förslaget i en motion till ärendet i riksdagen är att
Socialstyrelsens förslag att riksdagen ska ålägga landstingen att på föräldrarnas uppdrag omskära pojkar är mycket långtgående och bör prövas mycket ingående av regeringen utifrån de principiella integritetsaspekter som vi har lyft fram.
Staffan Danielsson har också uppmärksammats i bloggosfären som en ledamot som "lyssnat". Och argumentationen är delvis densamma som hos bloggare, t.e.x Robsten. Men i de konkreta förslagen väljer SD alltså att vara ganska timid. Förslaget "bör prövas mycket ingående..". Det hedrar honom och är möjligen ett uttryck för en artig riksdagsvokabulär. En varsam ton i en svår fråga. Klokt.

Bloggar och läsvärt: Staffan Danielsson, Hannah Ström på Politikerbloggen, Humanistbloggen,
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Förslag: "Icke-invasiv ritual" tex!

Omvandla omskärelsen till en ICKE-INVASIV RITUAL på 8:e dagen eller den tidpunkt som religionen förskriver.
Sen kan den myndige vid 18 år själv besluta om han vill ha "fysisk omskärelse". Det är många traditionella stympande (ja, dödande) riter vi lämnat bakom oss. Offer av människor, sen djur, sen transformerades det till olika gåvor. (Tack och lov!)
- Vi lever i nutid, många "tusenåriga sedvänjor" har vi alltså lämnat bakom oss.
Göran Hägglund kan inte uppfattas som annat än hycklande. Han har förlorat förtroendet liksom partiet KD.

Frågan kommer att vara på agendan, lita på det. Piratpartiet har bildats, som just går ut med värnandet av den personliga integriteten. Även andra partier kommer att ta upp frågan - och folket, läkarna.