onsdag 12 augusti 2009

Politiska uppdrag skadar förtroende?

Demokratin ska tjäna folket. Det kräver att folkets representanter har kontaktytor och erfarenheter så brett som möjligt. Småföretagare, privat anställda och poliser. Det är, min gissning, tre grupper som svensk politik skulle behöva fler av. Inte färre. Och alldeles oavsett parti.

Det här tycker inte den svenska polisledningen. Två S-märkta och en m-märkt polis i Västerbotten ska förbjudas att ta politiska uppdrag. Med stöd av Arbetsgivarverket drivs nu frågan i Arbetsdomstolen. "Politiskt arbete kan skada förtroendet för polisen", säger man. Något liknande fall har inte tidigare prövats av domstolen.

Visst kan en massa perspektiv läggas på det här. Hur arbetet påverkas och ska organiseras. Olika slag av konflikter mellan jobbet och uppdraget. Där har förstås den enskilde ett ansvar: I vilken grad kan jag kombinera jobbet med det politiska uppdragen. Men glider vi från utgångspunkten att det ska finnas ohyggligt starka skäl att "förbjuda" eller i dessa arbetslöshetens tider när pressen kan vara ännu starkare, "komma överens" om att någon ska avstå från politiskt engagemang, då är det farligt för demokratin.

Fler har bloggat om detta. I Hell-mans värld har viktiga perspektiv på frågan. "Nils blogg" ser ett hinder mellan Socialnämndens beslut om LVU och polisarbetet. Jag kan förstå att resonemanget om det bör föras i just det fallet. Däremot har jag svårt att tolka in ett hinder. Om jag minns rätt från min tid i socialnämner så ansöker kommunen och länsrätten beslutar. Det torde knappast finnas några avgörande problem ens i det fallet.

Det behövs poliser i politiken. Men i grunden handlar det inte bara om svensk polis. Det här får inte vara en fråga som någon jurist på arbetsgivarverket utifrån en uttolkad lagparagraf kan avgöra. En dom som ger arbetsgivaren rätt att uttolka att uppdraget "skadar förtroendet" riskerar att bli ett slag mot hela grunden och tanken i demokratin. Var sätts gränsen? Ett sådant grundlagsvidrigt beslut får en domstol som AD inte fatta.

Fler bloggar:

Nora4U:s weblog, "Morgonsur", Linander tycker,

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

norah4you sa...

Jag börjar mer och mer tro att det finns för många politiker som göds, rent ut sagt, under det administrativa täcket i svensk förvaltning på olika nivåer.

Tror att hela offentliga administrationskostnaden bör halveras och pengarna gå ut i verksamheten i stället.....

Peter Andersson sa...

Tack för synpunkten.

Uppfattar att det är två olika delar i den. Dels att "politiker" göms som "vanliga tjänstemän". Dels att det allmänt är för mycket byråkrati.

Visst kan det finnas en del. "Turerna" efter M. Samuelssons överflyttning till "GD på RK" visar väl något på nationell nivå. Men det jag har sett i kommun och landsting under ganska många år är en förändring som gör att de där överbyggnaderna är ganska minimala.

Visst har man på sina håll tagit bort läkarsekreterare i vården. Resultat: doktorn får jobba med papper i stället för patienter. Visst kan en o annan bygglovstjänsteman skrotas: resultat, längre tider o irriterade kommuninvånare. Visst kanske en administratör för förskolan kan avskaffas: resultat kanske sämre service. I Huddinge slår vi ihop social- och äldreförvaltning. Sparar lite pengar visst, så det går. Frågan är väl om det kommer att bli bättre för äldre o andra.

Samverkan om "smala områden" mellan olika kommuner är ett sätt att spara som också kan ge bättre för verksamheterna, tex inom upphandling / kanske miljötillsyn.

Så visst finns det. Det där med halvering har jag ändå svårt att tro är möjligt.

Anonym sa...

Polismän är inte städare på MCdonalds. Vi talar inte här om en utsatt grupp som förbjuds att delta politiskt.
En polis har en av de främsta maktpositionerna i samhället, och deltar i våldsmonopolet. Det finns andra grupper som man bör försöka få in politiskt.

Jag hoppas att några poliser nu deltar inom Sverigedemokraterna, så ska vi se om du fortfarande menar att det inte är ett problem med politisk aktivism o polis kombinerat.

Peter Andersson sa...

Anonym (olyckligtvis så..)
Inlägget handlar om politiska förtroendeuppdrag. Ytterst är det väljarna som avgör vilka partier det är och fullmäktige som väljer sina hel- deltids och fritidspolitiker i nämnder. Jag kan för egen del önska att SD som du nämner inte får några platser i beslutande församlingar därför att jag inte tycker att de förtjänar några. Men som sagt, väljarna bestämmer. Jag förstår också (tror jag) tankegången bakom frågan)

Det dagens inlägg berör är två S och en M-politiker som är poliser och inte anses kunna fortsätta med det. Det menar jag är oacceptabelt.

Som jag skrev i inlägget delar jag din syn att andra grupper också är viktiga i politiken. Poliser, företagare, de som jobbar i privat sektor och för den delen också städare på m´cdonalds.

Anders sa...

För ca fyra år sedan uppmärksammades samma rollkonflikt i ett annat fall:

“Biskopen i Lunds stift, Christina Odenberg, kräver att diakonen Gunnel Brännström ska avsäga sig sina politiska uppdrag för kristdemokraterna i Hässleholm.

Orsaken är att församlingsmedlemmar har känt sig osäkra på vilken roll Gunnel Brännström har i sociala ärenden. Hon sitter som ersättare i socialnämnden i kommunen samtidigt som hon är diakon i Hästveda-Farstorps kyrkliga samfällighet.”

Inte ens för en ersättare (och än mindre för en ordförande) ansågs rollkonflikten acceptabel.

Det är väl uppenbart, att det är olämpligt, om en domare, en polis, en präst eller ortens läkare är ordförande i socialnämnden och i synnerhet på en liten ort (kulturnämnden och likn. uppdrag är i sammanhanget rätt ointressant).

Det handlar ju om ett FÖRTROENDE för polisen, domaren, prästen/diakonen eller läkaren – förtroendet för vederbörande (och ytterst förtroendet för ämbetet eller professionen) rubbas, om det finns en tydlig rollkonflikt.

Isak sa...

Man undrar vad som kommer härnäst? Ska man ifrågasätta om det lämpligt att ha t.ex. samhällslärare som inte är neutrala? Forskare, som ofta får redovisa fakta i politiskt laddade frågor? Läkare som engagerar sig i religiösa partier? Företagare...?

Är det kanske *bara* städare på McDonalds som borde få vara politiker? Melodin låter bekant på något sätt.