lördag 8 augusti 2009

Pernilla Ström, löntagarfonder och ett styrelsearvode från ett stort utbildningsföretag

Styrelseproffset och tidigare journalisten Pernilla Ström bidrar i dag till debatten om vinster i välfärden. Allt startade med Carin Jämtins utspel och sedan en replik. Jag har själv försökt bidra.

Pernilla Ström har ju själv haft engagemang i utbildningsföretag. Man kan värdera de erfarenheterna högt och ge ett erkännande att PS vet var hon talar om. Möjligen kan man med samma trovärdighet ha synpunkter att hon kanske mer talar med hjärtat kvar i framgångsrika koncerner snarare än debattera utifrån vad som är bäst för skolan, eleverna och skattebetalarna. Vad vet jag. Det är bra att hon har väntat med utspel i detta tills ersättningen upphör från det tidigare företaget. Årsredovisningen som berättar
I oktober 2008 valdes ny styrelse med ny ordförande på en extra bolagsstämma,
20 oktober 2008. Till avgående styrelseordföande Anders Nilsson och till avgående styrelseledamoten Pernilla Ström utbetaldes ett halvtårs arvode. Styrelsearvodet beslutades till att vara totalt 530 tkr fram till nästa årsstämma.
Ett halvårs årsarvode, alltså. Typ..265 tusen?? För övrigt är bolagets största ägare Skanditek:

Skanditek förvärvar, utvecklar och avyttrar rörelsedrivande bolag för att skapa avkastning till våra ägare.

Johan Westerholm skriver bra om hur man faktiskt kan ha en positiv syn på alternativ men samtidigt ha krav på hur de gemensamma pengarna ska användas. En av de svaga punkterna i Pernilla Ströms och andras argument i debatten är att den del av resurserna som blir vinstpengar (dock ibland förlust) ses i det närmaste som fredade från diskussioner. Den kommunala verksamheten däremot skåpas ut fullständigt utan reservationer. Och det är en ganska stor andel av svensk välfärd man då "skitar ner".

Ska borgerligheten vara trovärdig måste man nyansera sig. Det har ju också Fredrik Reinfeldt varit inne på. Och kanske ännu viktigare: de kundenkäter som svensk kommunala skola, vård och omsorg gör till sina brukare bekräftar nästan alltid en mycket god service, även om undantag finns.

Det finns mycket bra i den kommunala verksamhet som fortfarande är den helt dominerande sett till hela riket. Det görs otroligt bra utvecklingsarbete av kommunalt anställda rektorer och lärare, av vårdcentralschefer och sjuksyrror, av driftiga förskollärare och barnskötare, av vårdare i hemtjänsten. Ska man vara trovärdig om alternativ så måste man ha en vilja med den verksamhetens framtid, inte bara svärta ner och tala om andra aktörer.

Som Johan påminnner om så har man inte läst Carin Jämtins inlägg om man som Ström påstår att diskussionen handlar om vinstförbud. Om Jämtin har skrivit sitt "vinstbegränsning" med avsikten att ändå genomföra ett förbud vet inte jag. Men bra är att diskutera det som föreslås, inte spekulera i dolda avsikter.Själv tycker jag debatten behövs eftersom det handlar om hur skattepengar ska användas.

Pernilla Ström bekräftar också i all sin ärlighet en del fördomar. Från borgerliga partier hör man oftast att det är engagemang om elever och patienter som är drivkraften. Den trånande önskan att få bestämma själv, pröva idéer och utveckla sin verksamhet. Ström skriver:
Och det är just privata vinstintressen som har fått skolor och andra offentliga verksamheter att lyfta sig i håret, ifrågasätta invanda mönster, ompröva och effektivisera.
Jag tror att Pernilla Ström just här pratar strunt. Och när det gäller vården vet jag att det är strunt. Den som går igenom borgerliga politikers anföranden på olika ställen kommer att få en radda citat om att det inte är vinst utan brinnande engagemang som är drivkraften. Jag ser själv inte det som den stora frågan om vi kan justera de avarter där politiken i dag inte kan påverka som vad gäller etablering och ibland kvalitetskraven.

Visst ska företag påverka och bearbeta politiker. Men det ska göras med öppna kort. Pernills Ströms gamla bolag skriver i
årsredovisningen för 2008:
Som Sveriges största utbildningsföretag deltar vi i debatten och verkar för en korrekt läges- och verksamhetsbeskrivning

bolaget bevakar den politiska utvecklingen kontinuerligt och när så bedöms lämpligt också deltar i den politiska debatten
Ibland får man bilden av "alternativ" som engagerade personer som i liten skala driver en skola, en förskola eller en vårdenheter. De finns många av dem, i antal räknat. Socialdemokratin har all anledning att vara positiv, inte slå ner, detta. Men det Pernilla Ströms utgår från verkar vara stora växande bolag, uppköp, samgåenden och investeringsbolag. Det blir kanske inte lika gulligt längre. Om detta bloggade Claes Krantz i slutet av 2007. Jag ser att Academica har exempelvis gått ihop med Anew Learning som ägdes av Bure som är en del av de gamla löntagarfondspengarna. Jisses!

Andra bloggar:
Bengt Silfverstrand, Björn Andersson,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,