tisdag 11 augusti 2009

Berömmande ord till folkpartister

"Mörker i landstingshuset"
Det finns en majoritet för sprutbyte hos politikerna i Stockholm. Trots det är det inte genomfört. I stället har den som verkligen flyr frågan som pesten, folkpartiets Birgitta Rydberg, grävt ner allt i en massiv utredning tillsammans med Stockholms stad.

Därför är det utmärkt att folkpartister i dag markerar på DN debatt mot denna ovilja som är monumental trots att majoriteten finns och erfarenheterna redan är 25 år gamla. Jag brukar försöka låta bli överord i debatter: men just i den här frågan kan faktiskt människor dö därför att behandlingsinsatser mot smittspridningen där sprutbyte är en del inte är sjösatt.


Frågan var politiskt het för ett par år sen.(före begravningen i utredningen) Jag var själv på ett par seminarier och noterade att de mest hårdhjärtade motståndarnas skarpaste argument var att de stora studier som gjorts i världen inte var eniga i att sprutbyte var positivt. Något bestämt negativt finns inte i någon av kartläggningarna, vad jag minns.

Jag kan möjligen tycka att folkpartiföreträdarna kunde ha lyft fram att också andra partier har väckt frågan, som ex S och V. Mp har, precis som Fp, drivit på i Stockholms fullmäktige.

Det är olyckligt att "sprutbyte" blir en separat fråga som ibland kan verkar avskiljd från allt annat som också ingår i ett program. Allt med syfte att stoppa smitta men också skapa kontakter med missbrukare, erbjuda stöd och vård. Den vägen bort från smittorisker och beroende stängs idag av en person trots politisk majoritet. Mycket sorgligt.


Egna inlägg, bl.a. här. Andra bloggar: Seved Monke, Germania,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

1 kommentar:

Björn Johnson sa...

För kännedom:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/25/moralism-maskerad-som-vetenskap-infekterar-sprutbytesdebatten