måndag 17 augusti 2009

Bortglömda S-beslut om vinster i välfärden?


Det krävs inte särskilt mycket sökande innan man ser raden av inlägg fortsätta strömma. Just friskolor och vinster verkar locka till diskussion. Senast har Sjölander utvecklat en läsvärd analys. Jag har försökt det där "mitt-emellan" som är så förödande för den som vill citeras på DN eller noteras av andra bloggar. Att väga för och nackdelar, att peka på både och är ingen medial eller bloggosfärupphetsande strategi. Antingen eller är bäst.

Jag fortsätter ändå min misslyckade strategiska väg med "både-och"-inlägg och försök till balans. Jag gör det därför att det är viktigt för svenska elever och den svenska skolan. Där tycker jag framför allt att mer utrymme behövs för att prata kvalitet, mål och drömmar med skolan. Men också problemlösningar: Hur kan vi bryta den ibland benfasta segregationen som sätter några elever utanför?

I går skrev jag om Expressen som visade siffror från skolverket. Grovt. Enkelt. Angreppsbart. Men ändå med en del tecken på att något annat än huvudmannaskap tycks påverka hur bra skolan är för eleverna.

Jag vill, inte minst när det handlar om vården, ha en diskussion om vinster. De erfarenheter som gör att jag tycker det är viktigt handlar kanske egentligen om mindre lyckade upphandlingar, inte på ersättningssystem som politiken trots allt bestämmer. Men att hävda att en diskussion är onödig om detta är inte att ta ansvar för hur skattepengar användas. Oavsett vad sen en analys av eventuella "övervinster" kommer fram till.

Därför har jag tyckt att "vinstbegränsning" som Jämtin skrev skulle diskuteras med sina för och nackdelar. Jag tror också att branschens företrädare borde delta i den diskussionen sansat och berätta om sin vardag. Det är kanske inte alltid som guldkantat att vara skol-VD som man ibland tycks tro. Men berätta det i saklig diskussion för det handlar om våra gemensamma pengar och hur vi ska betala för alla de behov som ska mötas.

Det jag, för att uttrycka det milt, känner mindre sympati för, är när en åsikt slås ner med argument som "du är inte riktig sosse" eller liknande. Det är en ovärdig debattnivå. Men här kan fakta också vara viktiga. För den socialdemokrat som har basen i Stockholms län finns färska beslut att stödja sig på. S-kongressen i länet beslutade i våras om sin syn på vinster.

En motion från Järfälla behandlades. Förslaget var att partidistriktet skulle stödja kravet att "forma ett system som hindrar vinstutdelning i friskolor" Det avslogs av kongressen. Beslutet innebar också att partidistriktet vill att "vi ska återuppta arbetet med att införa ett system med non-profit skolor". Dessutom bestämde man sig för att "ge riksdagsgruppen i uppdrag att se över hur kommunerna kan få ett ökat inflytande vid etablering av friskolor.

Bär du det socialdemokratiska partimedlemskapet inom Stockholms läns gränser så kan ingen påstå att vinster i välfärden ska fördömas som alltings stora katastrof. S-kongressen i det partidistriktet har avfärdat den linjen.


Reinfeldt sommartalar på lördag och helgen efter samlas moderater till arbetsstämma. De kommer säkert att besluta som partistyrelsen föreslår:
Vi vill se en ökad mångfald i vården men en viss driftsform har inget egenvärde. Den som kan ge bästa möjliga vård ska också få förtroende att utföra arbetet, oavsett om det är en privat eller en offentlig aktör.
Från deras sida har det många gånger varit tomt prat. I verkligheten har privatiseringar sjösatts av rent ideologiska skäl, inget annat. Vi har all anledning att ha samma sunda inställning med en viktig komplettering: huvudmannaskapet "privat" måste ha samma krav som "huvudmannaskapet" kommunal. Inte "glassigare", etablering där de lätta pengarna och friska patienterna finns. Samma krav.

Jag kan
försvara vinster, också i privata skolföretag och vårdföretag där den används för att fortsätta utveckla verksamheten. Finns inte det utrymmet riskeras elevernas kvalitet i undervisningen. Men frågan är hur vi resonerar om överskottet växer samtidigt som "Kalle", "Pelle" och "Stina" i skolan intill , av samma kassakista borde få det särskilda stöd de behöver men inte får det av "resursbrist"?

När skattepengar däremot börjar fly över till utlandsregistrerade finansbolag och stora placerare samtidigt som vi inte möter alla elevers behov, då blir jag mer än tveksam. Även om det råkar vara gamla löntagarfondspengar.

Läs mer: Helle Klein, Robert Noord,

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,