torsdag 27 augusti 2009

45 miljarder KI:s bedömning - alliansförslag 8,4

Ser i DN ekonomi att moderatledaren Reinfeldt avvisar Konjunkturinstitutet krav på åtgärder från regeringens sida:
Konjunkturinstitutet bedömer att om en del av de finanspolitiska åtgärderna tidigareläggs till 2010 kan uppgången i arbetslösheten begränsas ytterligare, vilket också minskar den långvariga utslagningen från arbetsmarknaden något.

För 2010 rekommenderar Konjunkturinstitutet därför ofinansierade reformer motsvarande 45 miljarder kronor.
Som synes
ligger gårdagens förslag från regeringen långt ifrån de rekommendationer som den egna expertmyndigheten tycker behövs. När man efter 146 dagar ändå gör något blir det för lite.

Samtidigt upprepade Svenskt Näringsliv igår den kritik som S uttryckte i våras. Det är egentligen inte problem med t.ex svensk export. Det stora problemet är att osäkerhet och otrygghet i Sverige sänker konsumtionen.

Eller som Stefan Fölster uttrycker det:
– Ska man peka på någon enskild förklaring är det att konsumtionen har minskat mer i Sverige än i andra länder. Samtidigt har Sverige haft ett rekordhögt sparande
Inte utan en viss hörbar suck tänker jag igen: Varför verkar de skattintäkter man tappar vid sänkta skattesatser i det närmast försumbara (nästa steg 10 miljarder) i den borgerliga retoriken medan välfärdssatsningar, trygghetssystem som a-kassan och arbetsmarknadsåtgärder ses som tyngande kostnader? Något är det som inte stämmer.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,