onsdag 26 augusti 2009

"Vi beslutar att vi bara fattar lagliga beslut"

Stockholms läns landsting, ibland förkortat SLL, har avgjort matskandalsärendet. Bakgrunden har speglats i SvD:s artikelserie. I dag berättar medier om beslutet där folkpartisten Maria Wallhager fick en lättare örfil av landstingets majoritet i form av några beslutspunkter men förstås "friades" från ansvarstagande.

Det hela handlar om en omfattande upphandling om mat till sjukhusen, värd någon miljard. En upphandling där landstingsfullmäktige först önskade en utvärdering av ett försök. En upphandling där det utskott som borde behandlat ärendet inte behandlade det. Ett landstingsråd - Wallhager - som säger sig vara ansvarig men sen inte har konsekvenserna av felaktigt ansvarstagande.

Att matfrågan först och främst handlar om hur länets patienter ska få en god mat (som är en viktig del i vården) är förstås det viktiga. Där har det, som såväl SvD, personal och patienter har avslöjat, blivit väldigt fel. Frågan är om det faktiskt hade blivit mer rätt om landstingsfullmäktige hade haft en utvärdering av ett försök att ta ställning till. Ett så omfattande avtal, så dyrt och så långsiktigt borde träffas först efter en sådan. Så sa också fullmäktige. Så blev det inte. Avtalet är redan träffat med Sodexho.

Även den som prövar att bortse från vilket parti man sympatiserar med (eller tillhör) borde fundera över detta: Majoriteten i landstinget beslutade bl.a. om den här meningen:
att godkänna föreslagen åtgärd för att säkerställa att beslut i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige följer kommunallag och av landstinget beslutade reglementet och delegationsordningar
Egentligen ett ganska makalöst beslut. Åter mörker över landstingshuset på Kungsholmen.

Läs också Sjölander.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,