söndag 8 april 2007

Svenska spel oroar men moderat spelpolitik skrämmer

När man hör Svenska spels makalösa uttalande om sin affärsstrategi att placera sina, för många, djävulska apparater i kommuner som Botkyrka snarare än i kommuner med större ekonomisk förmåga att spela, är det lätt att bli förbannad. Efter en stund inser man att det inte är förekomsten av Svenska spel utan dess agerande som är vansinnigt. Att staten driver spel är redan från början en inbyggd motsättning. Men alternativet till ett samhälls- och föreningsägt företag vars överskott ger idrotten stora bidrag är betydligt sämre. Det verkar vara just det som moderaterna eftersträvar. Tobias Tobés beställning av rapporten från RUT, beskrivet av DN, var ett bra initiativ. Men dessvärre är hans slutsatser att spelet därför ska privatiserat så svirriga, snurriga och dumma att man blir mållös.

Visst kan det ligga en förklarande logik i uttalandet från Svenska spels VD om att man har apparater där de, så att säga, behövs och inte där de inte efterfrågas. Men det här är ett område med behov av insatser från en offensiv folkhälsopolitik, den där som Tobias Tobé också vill avskaffa. Det får inte en vanlig företagsstrategisk fråga.

Det är mycket lätt att förstå och sätta sig in i de drömmar om ett bättre liv som ligger djupt i spelarsjälen. Och för de som bor i de spelautomatfria kommunerna som Lidingö och Täby ordnas ju spelvinsten rejält av regeringen, som den sänkta fastighetsskatten och avskaffandet av förmögenhetsskatten. De ”reformer” som folket i de spelautomatstäta kommunerna som Botkyrka inte är i närheten av att ”vinna”. Jag ser dagens uttalanden från Svenska spel som ett bevis på att statens ändå måste skärpa sina ägardirektiv till bolaget. Det får inte vara en medveten strategi att placera spelautomater i de fattigaste av våra områden. Det sociala ansvaret måste sträcka sig betydligt vidare än vad det gör idag.

Men om man blir oroad över inställningen hos ledningen i Svenska spel så blir man verkligen skrämd över hur moderaterna kan agera som de gör. En avveckling av Svenska spel som skickar över spelöverskott till privata ägare i stället för till idrotten. Och ett privat inslag som sannerligen inte kommer att ta mer hänsyn till sociala förhållanden än vad som är fallet idag.

Som sagt...den utvecklingen skrämmer...

Intressant: Andra bloggar om: , , , , ,