tisdag 1 december 2009

Bra att politiker släpper motståndet mot sprutbyte i Stockholm

Det har under lång tid funnits en majoritet i Stockholm för att sprutbyte ska finnas som ett inslag i smittskyddsarbetet. Erfarenheter från Skåne och från andra länder visar att det betyder mycket för att hindra att smitta sprids vidare bland de som injicerar narkotika. Men där det har prövats är det mycket mer än att "dela kanyler" bland annat som kontaktyta med missbrukare, med vårdprogram där vårdens olika resurser möter missbrukaren. Ett program där sprutbytet egentligen blir en bisak men en viktig sådan.

Problemet i debatten har varit sammanblandningen mellan smittskydd och en restriktiv narkotikapolitik. Jag tror också att "sprutan" i sig har tagit så stor plats i debatten att de andra delarna i programmet har kommit bort.

Idag finns ingen anledning att "strö salt i såren". Att länets mest bastanta motståndare mot sprutbytet, folkpartiets Birgitta Rydberg har bytt uppfattning eller insett det parlamentariska stödet och trycket, är bara bra. Och visst känns det lite som att man bidragit till denna vändning när Rydberg i dag gör uttalanden som påminner om såväl mina blogginlägg som det som sagts i landstinget under åren.

Med detta kan ett viktigt steg framåt tas i Stockholms missbruks- och smittskyddsvård.
Fler bloggar:
- Andersson på Kungsholmen, Louise Persson som också skriver på Politikerbloggen, Dag Larsson,

Mer att läsa i Aftonbladet,
Fler bloggar på NetRoots.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,