måndag 3 augusti 2009

Låt tusen blommor blomma - inte vissna i torftig jordmån


Redan på tidigt 90-tal
granskade Stefan Fölster, nu chefsekonom på Svenskt näringsliv, de utförsäljningar som kommuner hade börjat göra av verksamhet. Hans slutsatser var att entreprenader hade fungerat bättre i S-kommuner än motsvarande i borgerliga. Analysen att det går lite väl snabbt när ideologin tillåts ställa förnuftet åt sidan får 15 år efter Fölsters analyser stöd av DN:s ledare.

DN tar upp kritiken från EU-kommissionen i samma andra som mitt eget blogginlägg i går. Det är ett försök till att hålla tonen försiktig men i sak en rejäl känga åt allianspartierna. DN konstaterar:
Men när de två tankarna kopplats ihop och det tillsatts en dos ideologisk hybris har det blivit fel. Redan en titt på kommunallagen borde ha fått politikerna att hejda sig. För ett av dess grundläggande krav är att kommunen inte får gynna enskilda personer eller enskilda företag ekonomiskt.
Helt naturligt använder DN precis som jag själv exemplet Täby och Tibble gymnasium. Exemplen är många fler där den ideologiska signalen har varit att "privat" helt självklart ger "bättre och billigare" medan resultatet ibland blivit "sämre och dyrare".Man har inte vårdat det vi gemensamt äger på bästa sätt. Man har gynnat enskilda personer på hela kommunens bekostnad. Man har inte följt lagen och det är moralist helt fel. Jag tycker DN har helt rätt.

En konstighet är också att de mål som man kan ha med avknoppningar inte prövas tillräckligt inom den egna verksamheten. Hur kan personalens engagemang tas omhand bättre? Hur kan, som i sjukvården, urgamla maktstrukturer förändras och bli modernare och bättre? Om ideologin fick ge vika för mer förnuft och för ett fokus på verksamhetens bästa. Det har ibland beskrivits som att avknoppningar handlar om att "låta tusen blommor blomma". Alltför många har vissnat på andra sidan staketet.

Läs mer:
- Svd om EU-kritik mot avknoppningar.
- S i Täby om granskning av Tibbleaffären (SvD)

Bloggar:

- Kristian Krassman (In your face)

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,