onsdag 12 augusti 2009

Politikerbloggens icke-nyhet om Piratpartiet

[uppdatering: har noll kunskaper i HTML. Något är väldigt fel här. Ha överseende]


har man kastat bort en massa tid i onödan. Läste på Politikerbloggen att Staffan Danielsson (c) har fått en kommentar från Rick Falkvinge: Vid första anblicken kanske en jättefråga:

Så länge EU-parlamentet inte har absolut lagstiftande makt, så som normala parlament har, så är Lissabon bara att permanenta en felaktig struktur som ge EU-parlamentet mer "inflytande". De får tycka till om fler frågor, enkelt uttryckt. Det är fel väg att gå. Rätt väg att gå är att göra EU-parlamentet till ett riktigt parlament.

Nu blev jag riktigt irriterad. Nu hade PP grundlurat väljarna. Partiet har ju före valet gett besked till väljarna att man enbart skulle ta ställning i frågor som rörde partiet "kärnfrågor". I övrigt skulle andra få bestämma partiets politik. Om detta tyckte jag till mycket..

Nyheten är emellertid ingen nyhet, såvitt jag kan se. Förvisso talade partiet inte särskilt mycket utanför sin ram, integritetsfrågorna. Men redan i juli 2008 berättade Christian Engström om strategin där tre punkter berör det som är dagens heta PP-nyhet:

- Subsidiaritet

Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. EU ska bara hantera frågor som de enskilda medlemsländerna inte kan hantera på egen hand.

- Transparens

Beslutsprocessen inom EU fungerar idag på ett sätt som gör det mycket svårt för både media och vanliga medborgare att följa med i vad som händer och ta del i debatten. Det här måste förbättras. Vi behöver gå mot större transparens och öppenhet.

- Man ska kunna utkräva ansvar

Europaparlamentet är den enda institutionen i Bryssel som är direkt vald av medborgarna. Parlamentets roll ska stärkas, så att makten flyttar från de stängda rummen ut i öppenheten.

Jag är lurad.

Den källgranskning jag har gjort kunde andra som publicerat "nyheten" ha grejat innan "avslöjandet". Även om jag inte tror att PP:s väljare har varit helt på det klara med att det här ingick så har man ändå, ska ärligen sägas, berättat om det innan valdagen. Ack så man kan bedra sig. Eller har jag helt missförstått?

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Hej Peter,

det här stammar till och med rakt från vårt principprogram, där vi pratar om det demokratiska underskottet i EU idag.

Diskussionerna som låg till grund för den skrivningen pratar om problemet med att de, som fattar besluten idag, aldrig någonsin igen behöver stå ansikte mot ansikte med en medborgare beväpnad med en valsedel.

På sikt måste det demokratiska underskottet i EU åtgärdas, skriver vi i principerna. Med det menar vi exakt att det behöver finnas ett demokratiskt ansvarsutkrävande -- att parlamentet helt enkelt fungerar som ett parlament i stället för en remissinstans.

Rick

Peter Andersson sa...

Rick
tack för en partiledarkommentar på min blogg. Nu förstår jag också varför du satt uppe i natt..med tanke på dagens DN debatt menar jag :-)

Staffan Danielsson sa...

Hej

Jag har kommenterat frågan än en gång på min blogg, och jag ser en mycket större dramatik i denna fråga än vad PP och Peter gör.
Nog är det anmärkningsvärt att Piratpartiet vill gå mycket längre än nuvarande mellanstatliga EU-samarbete med påverkan också från EU-parlamentet, till att EU blir en ny statsbildning med ensamt beslutande parlament som väljer regering/kommission.

Jakob sa...

Staffan har ett klart en jättepoäng. Jag förstår inte PP:s resonemang. Ökad öppenhet i besltsprocessen är väl en sak. Maktförskjutning från medlemsländerna till parlamentet något helt annat.