söndag 11 september 2011

Sociala medier och undervisningenI morgon
ska jag prata sociala medier i undervisningen i kommunfullmäktige i Huddinge. Utgångspunkterna kunde ha varit trevligare. Kommunstyrelsen föreslår avslag på min och Nathalie Sials motion som har förslag att Huddinge ska ta fram en strategi för sociala medier i skolan, och väl att märka, detta tillsammans med lärare, elever och skolledare. Politiken ska aldrig detaljstyra undervisningen, inte heller på det här området. Men jag ser motionen som viktig för att få igång en diskussion som möjligen leder framåt på de enskilda skolorna. Och åter att betona: Som stöd för lärare, elever och skolledare som vill ta stegen framåt. Inte som generell pekpinne.

Internet och de sociala medierna är en del av vardagen för de flesta av dagens elever. Visserligen finns skillnader mellan eleverna i tillgången till dator och internet. Men de allra flesta elever finns idag på sociala medier och det gäller väldigt många lärare. De sociala medierna som bloggar, Facebook, Twitter, wikis, Youtube, Slideshare osv, är smarta sätt att utveckla undervisningen. Den delen har lärare och pedagoger redan visat. Förra året vann Josef Sahlin på Årstaskolan Guldäpplet för jobbet med klassbloggen. Nyligen fick två lärare vid Norrevångsskolan i Mörrum LRs Pedagogpris efter att genom de sociala medierna ha utvecklat elevernas debatter i olika frågor. Kristina Alexandersson, en eldsjäl inom sociala medier, var nominerad till Guldäpplet förra året.

Det är inte bara enskilda lärare som driver på. Förra året arrangerade Lärarnas Riksförbund en debatt under Almedalsveckan. I år ser jag så här i efterhand att Lärarförbundet hade en liknande utfrågning. Även staten har markerat att det är ett viktigt område. Redan 2009 yttrade sig Skolverket till regeringen.  Om behovet av utvecklingsarbete skrev man:

En ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet kräver tydliga strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och begränsningar.

Det är märkligt att kommunen avslår våra förslag. Man har ju själv i sina beslut berört frågor om detta, om än mycket begränsat. I målen för Huddinge kommun som fullmäktige har spikat sägs att "Kommunens användande av sociala medier ska utvecklas." Där verkar mer administrationen än skolan vara tanken men ändå. Även i de uppdrag som grund- och gymnasienämnderna har för i år, inryms detta. Båda nämnderna ska under 2011 "Fokusera på arbetet med att anpassa verksamheterna efter den nya skollagen, nya läroplaner  och kursplaner. Där kan motionen ses som ett "inspel" om det som de nya läroplanerna innehåller om detta ämne. Måhända svagt formulerat.

Den pedagogiska betydelsen och alla dess möjligheter är centrala. Men visst finns en rad andra skäl för att verkligen driva på för att de sociala medierna ska bli lika självklara i undervisningen som den traditionella läroboken. Allt mer av jobbannonsering finns på de sociala medierna. Det demokratiska perspektivet, att stimulera varje elev till att delta i diskussioner och säga sin åsikt. Jobbmöjligheterna där de sociala medierna tveklöst öppnar nya karriärmöjligheter inom en rad sektorer.

I Huddinge menar Barn- och utbildningsförvaltningen att  det inte finns någon anledning att formulera en strategi specifikt för de sociala medierna inom utbildningen. De är viktiga, men inte viktigare än många andra pedagogisk möjligheter som Internet erbjuder. Man betonar också att Internets största förtjänst fortfarande är som informationskälla och komplettering av den gamla läroboken.

Jag tycker det känns som man har missat några poänger. Mer om detta i morgon.


Mer: Lärarkanalen med videoklipp från sommarens almedalsseminarium, Kristina Alexanderssons blogg, Brit Stakston, JMW om skolan och sociala medier. Skollyftet, med video från Almedalssamtal om sociala medier och skolan mellan Brit Stakston och Elza Dunkels. Eget inlägg om Politik 2.0 (Brit Stakston) som många pedagoger har inspirerats av också när det gäller sociala medier och skolan.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,