onsdag 28 september 2011

(S)atsningar på urban tillväxt i budgetförslag

[uppdaterad] Just nu presenterar socialdemokraterna delar av innehållet i höstens budgetalternativ. Idag lyfter man särskilt fram en satsning på "Urban tillväxt". Bland de konkreta förslagen finns en del spännande och viktiga punkter:
  • Utbyggnad av Stockholms tunnelbana
  • En ny fast förbindelse över Öresund
  • Stora investeringar i storstädernas järnvägssystem
  • Vägslitageavgift ny finansieringskälla för infrastrukturinvesteringar
  • 2 miljarder kronor till byggande av studentlägenheter
  • Enklare andrahandsuthyrning av bostadsrätter
  • Statliga lånegarantier för upprustning av miljonprogramsfastigheter
  • Ge Stockholm status som region - inrätta region Stockholm
Jag återkommer med stor säkerhet senare i dag med lite mer utförliga reflektioner. Men så länge: Bra jobbat! Även om en spontan tanke är att ordet "grön" kunde förekomma på flera ställen än vad gäller energieffektiviseringar. Inte minst genom att framhålla just det "urbana" som ett i jämförelse miljö- och klimatvänligare sätt att ordna samhället på. Men igen. Bra!

Fler som bloggar. Helene Hellmark Knutsson, Westerholm, Emil Högberg, Tokmoderaten,
Mer i SvD, AB, GP,  SydsvenskanEkot, Ekot2, DN

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,