onsdag 21 september 2011

SNS-gate väcker frågor om både forskning och demokratisyn

Det verkar inte som om SNS-bloggen har hunnit med något inlägg idag. Synd. Det hade säkert kunna varit läsvärt. Oaktat detta berättar medier om något som möjligen kan betecknas som SNSgate. Forskare har fått lämna eller valt att lämna instutionen efter internt gräl orsakat av en rapport och DN debatt-artikel om privatiseringens konsekvenser. Laura Hartman lämnade i går och idag även den respekterade professor Olof Petersson.

Jag har ingen tro att min bloggrubrik som jag knåpade ihop när rapporten presenterades har fått dessa dramatiska följder. Men visst: om hela den mediala bild av privatiseringseländet som blev resultatet av rapporten och presskonferensen ligger i samma "härad" som min rubrik "Välfärdsforskarnas spik i kistan på privatiseringsiver", så anar jag vad som har hänt. Att skaffa argument FÖR något är lätt men om det i stället går i motsatt riktning verkar en del ha väldigt lätt att dra tillbaka stödet till den fria och oberoende forskningen. Läs i det sammanhanget ett inlägg av Ulf Bjereld som bl.a. skriver
när SNS väljer att hantera en forskningsrapport som kommer fram till "fel" resultat på det sätt som nu har skett så hotas inte bara den fria forskningen, utan också SNS eget varumärke och bilden av SNS som en intellektuellt hederlig miljö.
Slutsatserna som beskrevs i debattartikeln från SNS var mycket intressanta. Man formulerade sig så här:

Utifrån befintliga studier kan vi inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats.

Hade då folk blivit nöjdare efter privatiseringarna? Om detta skrev forskarna:

Vi kan dock inte säga om detta beror på skillnader i mer svårmätbara kvalitetsfaktorer eller det faktum att den som gjort ett aktivt val tenderar att vilja försvara det

Ser att Svenska Dagbladets ledarblogg slog lite mot Hartman direkt efter rapportens presentation. Men det har kanske inte ett dugg med dagens händelser att göra. Helt klart är ändå att rapporten och debatten efteråt har blivit ett hårt slag mot tidigare oforskade påståenden om privatiseringars absoluta lycka och välgång. Frågan är hur stark kraften har varit för att få väck alla dem som likt SNS ifrågasätter "sanningen".

Mer att läsaSvD om rapporten, Dagens Arena, Norran,
Fler som bloggar:   Alliansfritt om friskolor och om Hartmans avgång från SNS, Peter Högberg om SNSgate, LO-bloggen om Almega-krav, SNS-kommentar om debatten, Nyare SNS-rapport om Reinfeldts minoritetsstyre. Andreas Bergh,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern

Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,