måndag 26 september 2011

"Minsta löneökningen på 55 år"
Dagens stora händelse på jobbet var ett seminarium om löneutvecklingen under 2000-talet, med rapport och diskussion. När vi i "finanskrisens skugga" ser hur lönerna har utvecklats är det en ganska trist nyhet som föranleder DN att sätta rubriken "Minsta löneökningen på 55 år". I snitt 2,2 procent år 2010, en aning mer för arbetare än för tjänstemän i procent men inte i kronor. Medellönen för en arbetare är nu 22 400 kronor och för en tjänsteman 32 100 kronor. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är därmed 9 700 kronor, berättar LO i sitt pressmeddelande. Även mellan män och kvinnor finns stora skillnader.
Medellönen för kvinnor är 25 400 kronor och för män 30 000 kronor. Bland arbetare motsvarar kvinnors medellön 88 procent av männens medellön. Bland tjänstemän är motsvarande siffra 79 procent.
Där markerar man att det går att göra något åt klyftorna om viljan finns. De fyra senaste åren, år 2007-2010, har lönerna ökat med drygt en procentenhet mer för kvinnor än för män bland såväl arbetare som tjänstemän. LOs avtalssekreterare Per Bardh drar slutsatsen att det är de senaste årens medvetna krav på särskilda jämställdhetssatsningar som nu visar sig i statistiken. Och får LO som man vill fortsätter också den utvecklingen framöver, snart i de kommande avtalsförhandlingarna.

Fler som bloggar: Martin Moberg, LO-bloggen,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,