måndag 26 september 2011

Vad ska riksdagsledamöterna fråga Reinfeldt på torsdag?Efter två gånger är det en vana och efter tre en tradition? So what, här är i alla fall mitt andra måndagstips på vilka frågor som riksdagens ledamöter kan ställa vid frågestunden i riksdagen på torsdag. Den här veckan med enbart statsminister Reinfeldt. Så är det väl? en gång i månaden nu också?

Mina tips:

1. Jobben och löner till unga

Ett par av alliansregeringens mindre partier tycker att "lönerna för ungdomar" ska sänkas. Bakgrunden är att man, trots att det saknas belägg för att det funkar, påstår att det ger fler jobb.

Kommer statsministern att släppa fram förslag som innebär att regeringen går in och styr lönebildningen i Sverige, något som hittills varit ett ansvar för arbetsmarknadens parter?


2. Jobben och krogmomsen:  
Regeringens budgetproposition hade en stor "satsning" för 5,4 miljarder: En sänkt moms på krogen och för catering. När stats- och finansministern tillsammans med arbetsmarknadsministern presenterade budgetförslaget på DN Debatt hade den största satsningen förvandlats till en bisats. Och i de spekulationer om förslagets budgeteffekter som har förekommit har sifforna varierar rejält, från 20.000 till 3.500 till inte ett enda. Min fråga till Reinfeldt är:

Bedömer du att den sänkta krogmomsen kommer att ge några fler jobb och i så fall, hur många blir det?


3. Privat kapital i äldrevård och omsorg?
DN Debatt den 26 september för banken SEB fram att det krävs mer privat kapital i vården och omsorgen. (om detta skriver bloggaren Peter Andersson klokt)?  Det oroar säkert många äldre att också deras vård och omsorg nu är intressant för privata investerare som ser möjligheter till avkastning i vården i stället för att alla resurser går till de äldre.

Vilket är statsministerns besked till de finans-, bank- och försäkringsbolag som nu lobbar för att regeringen ska öppna vård och omsorg för privata finansieringslösningar?


4. En obefintlig miljöbudget
När du och regeringen hade lagt er budget möttes ni av skarp kritik från Svenska Naturskyddsföreningen. I budgeten saknades nödvändiga satsningar eller så minskade anslagen eller så var reformerna alltför "tunna" för att verkligen ha effekt.

Vilka effekter bedömer du att årets budgetproposition kommer att ha på miljöarbetet?


5. Kärnkraftsutbyggnad
Centerpartiet har sagt nej till att nya aktörer ska kunna ge sig in i svensk energiförsörjning genom att anlägga nya kärnkraftsreaktorer. Det innebär möjligen ett haveri, inte av reaktorer, utan av alliansens energiöverenskommelse.

Kommer regeringen att ge tillåtelse för nya ägarkonstellationer att bygga och driva nya kärnkraftsreaktorer i Sverige?

6. Palestina

Sverige har genom din regerings ansvar valt att inte ge palestinerna ett viktigt stöd när deras medlemsansökan till FN behandlas. Efter årtionden av konflikter kan man se ett sådant erkännande som en markering från det internationella samfundet att det får vara slut på förhalande, på bostättningar från Israels sida och på rena aggressionshandlingar med våld och vapen.

Vilken är regeringens bedömning av framgångsförutsättningarna för förhandlingar om en självständig palestinsk stat vid sidan av Israel, i det fall den palestinske presidentens ansökan skulle avslås?


Det var mina förslag. Har du fler?


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,