onsdag 28 september 2011

Ett tonläge som andas hård avtalsfight

Inför den långa avtalsrörelsen som väntar har parterna börjat formera sig. LO har lagt fast sina krav, så även förbunden på industrisidan. Och på arbetsgivarsidan har muskelpumpandet pågått ett tag. Hela Svenskt Näringslivs hemsida är full att olika utgångspunkter inför förhandlingarna: lägre ingångslöner, fler tillfälliga jobb, nej till låglönesatsningar, "stackars företagare" och "det är oroliga tider". På Aftonbladet debatt formulerar sig några direktörer och det blir en enda lång angreppsartikel mot LO och inte minst mot alla krav att ge de som idag tjänar sämre lite mer. "Bättre att ha ett jobb med låg lön än att driva runt sysslolös", menar direktörsgänget. Tidigare utspel har också haft ett högt provocerande tonläge: "LO företräder inte löntagarna", påstod man och förklarade det med de kraftiga avgiftshöjningar som regeringens politik har medfört till a-kassa och fack. Och från Almega har kraven på sänkta ingångslöner för unga hörts skalla särskilt kraftfullt.

Skillnaden mot "förr" är att arbetsgivarna agerar i en tid med borgerlig regering. Inte minst frånvaron av jobbpolitik håller kvar arbetslösheten på en hög nivå och det skapar en rädsla och oro att inför arbetslöshet. Därmed tror man att de fackliga kraven ska vara lättare att hålla tillbaka. Men arbetsgivarna får också stöd för direkta lönekrav av borgarna. Ett par av alliansregeringens mindre partier tycker att "lönerna för ungdomar" ska sänkas. Bakgrunden är att man, trots att det saknas belägg för att det funkar, påstår att det ger fler jobb. Sänkta ungdomslöner leder däremot till ett allmänt sänkt löneläge.

Det vore "guld" om borgerliga partier och regeringen höll sig borta från att lägga sig i lönebildningen. Det räcker nog med de alltför uppumpade muskler som retoriken från Näringslivets Hus antyder att man har skaffat sig på arbetsgivarsidan.


Mer att läsa:  LO om frysta ingångslöner, LO om unga som önskar fast anställning, SvD om hamburgejobb, LO-bloggen om jämställda löner, Fler bloggar: Göran Johansson, Martin Moberg, Utredarna, Camilla Wedin, Ett hjärta rött, Röda Berget, Ulla Johansson, LO-bloggen,


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,