måndag 12 september 2011

Lyft företagsklimatet!

I vårens enkät från Svenskt Näringsliv beskrevs företagsklimatet i landets kommuner. Min egen, Huddinge, hade då halkat ner 25 placeringar, från 87 till 112. Det här handlar om en rad faktorer och man ska inte överdriva politikens ansvar för utvecklingen. Däremot kan jag bara notera att Huddinges utveckling de senaste åren inte är särskilt positiv i den här granskningen. De senaste årets placeringar: 104, 70, 87 och nu 112.

I bedömningen av Huddinge finns det några faktorer som sticker ut. Tillgång till arbetskraft efter kompetens är den lägst placerade faktorn (192) där kommunen faller 43 placeringar. Andra minus är "Skolans attityder till företagande", (-79), "Kommunpolitikernas attityder till företagande, (-5) och de "Kommunala tjänstemännens attityder". (-26) Mediers attityder verkar förbättras något men fortfarande placeras sig kommunen på låga plats 179. Huddinge placerar sig på plats 158 i det samlade omdömet om villkoren för företagande.

Redan 2009 fick kommunens politiker en "spark i baken" av kommunrevisorerna. "Ni måste göra mer", var deras budskap. Min fråga tar fasta på det och jag frågar hur man jobbar vidare med kritiken som utgångspunkt.

Jag förnekar inte att svaret är väntat. Kommunen och den politiska majoriteten är på de flesta områden och i de flesta sammanhang nöjd med det som redan görs. "Vi är på rätt väg" skriver kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist i sitt svar.

Företagandets utveckling och den tillväxt detta skapar är avgörande för hur vi ska få jobb och därmed finansiera den välfärd vi vill utveckla. I vår kommun är också andra samhällsområden viktiga för jobben och företagandet. Att vi har en väl fungerande bostadsförsörjning också med hyresrätter så att de människor företagen vill anställda kan hitta en bostad, är angeläget. En väl fungerande kollektivtrafik tillhör samma nödvändiga infrastruktur, liksom investeringar i spår och vägar. På de senaste punkterna finns anledning till oro. Bostadsköerna växer och de delar av kommunen som är beroende av pendeltågstrafiken har långt ifrån den service i form av kommunikationer som borde gälla i en storstadskommun som Huddinge.
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,