torsdag 29 september 2011

Det måste bli ordning på den psykiatriska vården

"Den psykiatriska vårdens organisation ses över och nya resurser tillförs".Det var Fredrik Reinfeldts besked i den första regeringsförklaringen från 2006. Men trots det verkar krisrubrikerna om läget i psykiatrin  aldrig verka avta. Värst är det i det landsting där hustrun Filippa är sjukvårdslandstingsråd. Siffrorna från SKL visar att det vid maktskiftet 2006 var 2.300 som väntade på att få komma till allmänpsykiatrisk mottagning. Sedan Reinfeldt läste upp sin förklaring i riksdagen har köerna trefaldigats. Nu väntar 6.300 i köerna och 500 har väntat längre än 90 dagar.

Att komma tillrätta med problemen handlar verkligen inte bara om mer pengar. Det finns något i psykiatrins sätt att arbete och i dess "kultur" som inte verkar ge utfall i bättre utan tvärtom sämre vård. Där måste politiken ta ett ansvar. Men det är samtidigt med psykiatrin som med andra vårdverksamheter. Mycket handlar om hur många, eller hur få, anställda som ska ge vården. Där avgörs mycket av hur man dels prioriterar mellan satsningar och sänkta skatter men också inom vården som helhet. Kanske har psykiatrin i all eufori med utbyggnaden av vård i spåren av vårdval Stockholm, fått stå tillbaka. Det är oavsett förklaringar dags att göra något åt problemen i grunden.

Dagens nyhet om psykiatrin är förstås allra viktigast som vårdfråga. Det är de som drabbas i vårdköerna som vi ska ha fokus på. Men frågan har också en i det här sammanhanget mindre viktig men intressant vinkel. Det är den nu hårt ansatta socialministern som är ansvarig för vården. Krisrubrikerna stärker inte Göran Hägglunds position.

Aftonbladets repotageserie om psykiatri, 1,2,3,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,