tisdag 6 september 2011

Högerns ekokammare även i avtalsrörelser

Igår kom lönekraven från LO. Utöver löneökningar med 3,5 procent finns avtalskrav om jämställdhetssatsningar och om tryggare jobb. Samma dag presenterade också facken inom industrin sina gemensamma krav. LO-förbunden IF Metall, GS-facket och Livs deltog tillsammans med Sveriges Ingengörer och Unionen. Ganska snart analyserades kraven och från Konjunkturinstitutet och bankekonomer på Nordea och SEB hördes tongångar om att kraven verkar vara "hållbara" och inte hota jobb och ekonomi. I den riktningen låg till och med statsministerns kommentar: SvD skriver:

Statsminister Fredrik Reinfeldt är inte oroad för att lönekraven blir för höga, så att de drabbar Sveriges konkurrenskraft. - Vi har ansvarstagande parter på arbetsmarknaden som nu lägger sina utgångsbud och vid tidigare tillfällen har man varit ansvarsfulla, säger han.

Tonläget blir ett annan när DNs ledarsida kommenterar. Oaktat att det var fler än LO inblandade i gårdagens pressträffar, även tjänstemännen inom industrin, är dagens ledartext försedd med udd enbart mot LO. Till skillnad från "alla andra" menar DN att krav som igår kommer att skapa arbetslöshet och försämra svenska exportföretags konkurrenskraft". Därmed lägger sig Sveriges största morgontidning inte på de ekonomiska analytikerns sida utan tar helt och fullt över retorik och argument från Svenskt Näringsliv.

Att DNs ledare helt utelämnar tjänstemannafackens krav i sin analys tyder nog på att det mer är en del av det några har beskrivit som "högerns ekokammare" som vi ser uppträda. Den ekonomiska makten som idag går hand i hand med den politiska och som till sin hjälp har stora opinionsbildare som DN. I sak inget att moralisera över. Men däremot att inse att motkrafter behövs.

Nya inlägg från Jämlikhetsanden,, Martin Moberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,