fredag 2 september 2011

Vården för äldre brister fortfarande

Jag tror att det finns en bred uppslutning om det system med vårdcoacher som nu införs i Stockholmssjukvården. Just samordning av vården för de svårast sjuka har brustit och inte minst äldre drabbas.
Men det är en alltför enkel och ljus bild som Filippa Reinfeldt målar upp av vårdsatsningarna. Fortfarande finns stora brister inom såväl vården på de stora sjukhusen som inom primärvården. Överbeläggningar, köer, brister i vårdplanering, alltför få hembesök, hälsosamtal som uteblir och brister i läkemedelshanteringen som dagligen orsakar enskilda äldre "otrevligheter".

I detta har landstingsledningen och Filippa Reinfeldt talat tyst om vårdvalet och etableringsfrihetens mest negativa inslag. Jag bloggade vid årsskiftet om Ormängens vårdcentral som företaget Legevisitten begärde att få stänga. Skälet, sa man, var att de patienter som nu kom till vårdcentralen hade blivit alltför sjuka och gamla. Sannolikt önskade man friskare patienter som kunde komma ofta och därmed dra in lite mer pengar till vårdcentralen. Tyvärr finns det en ovilja hos majoriteten i landstinget att se dessa mörka fläckar i sjukvården i Stockholm.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant