fredag 10 juli 2009

Alltför entusiastiska hyllningar kan bli svidande rekyler

I ett inlägg i går gjorde jag en viss reservation när jag skrev om oro för den alltför uppdrivna positivism jag tyckte att statsminister Reinfeldt hade efter G8-diskussionerna. Som EU:s ordförande ska han framöver stå längst fram med tuffa krav mot övriga länder för att Köpenhamnsmötet ska fatta beslut som verkligen möter klimathotet. Jag gjorde en viktig reservation att G8 handlat om "..ett möte han egentligen inte haft som uppgift att leda eller ansvara för."

Tongångarna är något mer reservationslösa i en del av dagens ledare. Lika lite som en felriktad kritik är önskvärd, lika lite bör en svensk statsminister hyllas på ett helt oberättigat sätt. Så gör Svenska dagbladet i sin ledare.

Till Expressen säger Reinfeldt:
Då kommer jag och många andra att vara drivande för att se till att detta betyder saker för världsdelar och länder och sektorer i våra ekonomier. Det måste användas styrmedel och det måste bli framför mål på medellång sikt. Det har vi i Europa formulerat, och vi är beredda att ödmjukt lyssna på om det finns andra sätt att formulera de här målen
G8-mötet verkar ha enat världens länder om mål: Att jorden inte tål mer än två graders uppvärmning, något som också det måste betecknas som en oerhört oviss och kanske farlig utveckling. Just därför är miljöorganisationerna kritiska. Däremot är det låst i nästa steg om utsläppsmålen. De vill inte lägga fast några sådana utan kräver att de rika länderna går före.

Och igen. Det här är diskussioner om mål. Ska de nås måste politiken finnas på plats. Läser i dagens Brännpunkt om krav på kärnkraftsutbyggnad som Vetenskapsakademins energiutskott bedömer krävs. Hur förnybart ska kunna bidra till klimatmålen globalt, hur omfattande energieffektiviseringar ska kunna vara, hur flyg och övrig trafik ska bidra, hur industri och hushåll ska medverka och hur fördelningen konkret ska se ut mellan världens länder?

Det är områden där minst lika heta debatter kommer att föras mellan olika intressen. Att EU kan driva på är viktigt. Då gäller det att EU:s ordförande inte har låst fast sig med alltför överdrivna hyllningar till något som är ett första och enklare steg (om än viktigt!)

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,